Zgoda na wyjazd dziecka za granicę to pisemny dokument, będący potwierdzeniem uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na zagraniczną podróż malucha pod opieką innej osoby. Taki dokument można przygotować zarówno na jednorazową podróż dziecka, jak i na wszystkie inne, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna być udzielana w osobnym dokumencie dla każdego dziecka.

Reklama

Wyjazd dziecka za granicę bez rodziców: dokumenty

Dziecko, by przekroczyć granicę, musi posiadać jedynie dowód osobisty (na terenie Unii Europejskiej) lub paszport (jest on potrzebny w pozostałych krajach). Zdarzają się jednak kontrole, podczas których urzędnicy oczekują wykazania przez opiekuna odpowiedniej zgody rodziców dziecka na taką podróż.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę przyda się podczas:

 • kontroli dokumentów na lotnisku,
 • kontroli dokumentów na granicy,
 • wylegitymowania przez służby do tego uprawnione (np. policję).

Akademia Młodych Rodziców

Wakacje z dzieckiem? Zobaczysz, będzie super! Czytaj więcej

Pracownicy lotnisk i straży granicznej są bardzo wyczuleni na dzieci, które podróżują bez rodziców. Wynika to ze zdarzających się przypadków uprowadzania dzieci. Ze względu na „uprowadzenia rodzicielskie”, taką zgodę powinien posiadać też rodzic, który samotnie wybrał się w zagraniczną podróż z dzieckiem.

Zobacz także

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

Dziecko nie może przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o nim. By dziecko mogło wyjechać za granicę, potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy:

 • jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie.

Jeżeli jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd – drugi powinien wystąpić do miejscowego organu władzy opiekuńczej (zazwyczaj jest to sąd odpowiedni do miejsca stałego pobytu dziecka) o zgodę na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka, a co za tym idzie – jego wyjazd za granicę.

Wyjazd z dzieckiem za granicę, bez zgody drugiego rodzica może być rozpatrywany (na wniosek drugiego rodzica) jako uprowadzenie dziecka. To z kolei zgodnie z art. 211 Kodeksu Karnego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Jak napisać zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Decyzję o podróży dziecka za granicę rodzice muszą podjąć wspólnie. Konieczna jest zgoda ich obojga. Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna być wyrażona na piśmie lub w formie aktu notarialnego. Uwaga! W niektórych państwach wymagana jest zgoda rodzica w formie aktu notarialnego – oznacza to, że zwykła forma pisemna nie wystarczy.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia zgody na wyjazd,
 • treść właściwą, czyli wyrażenie zgody na wyjazd,
 • dane dziecka (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, PESEL dziecka),
 • dane rodziców (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego/ paszportu rodzica/opiekuna prawnego),
 • dane opiekuna na wyjazd (imię i nazwisko, numer i seria dowodu tożsamości/ paszportu, PESEL opiekuna na wyjazd),
 • czytelne podpisy rodziców dziecka.

Rodzice mogą też dodać zapis, że wyrażają zgodę na podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnego leczenia dziecka na wakacjach i pobytu w zakładach opieki zdrowotnej.

Konkurs „Narodziny rodziny”

Jesteś rodzicem niemowlaka? Opisz swoją historię i wygraj wózek spacerowy! Czytaj więcej

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę: wzór

Przedstawiamy wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę. Wystarczy kliknąć w zdjęcie i pobrać dokument, a następnie uzupełnić druk odpowiednimi danymi.

zgoda na wyjazd dziecka za granicę
Adobe Stock

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama