Wybierając rodziców chrzestnych dla naszego dziecka, kierujemy się najczęściej własnymi sympatiami, wybieramy osoby z rodziny, ale także spośród znajomych i przyjaciół. Wybór nie powinien być przypadkowy, rodzic chrzestny staje się bowiem dla dziecka ważnym członkiem rodziny, który powinien być obecny w jego życiu. Oczekuje się także, że w razie trudnych sytuacji życiowych, czy też śmierci rodziców, zastąpi on dziecku rodziców biologicznych. Nie każdy jednak może zostać rodzicem chrzestnym - kościół przed takimi osobami stawia pewne wymagania, np. związane z wiekiem.

Reklama

Spis treści:

 1. Rodzice chrzestni - ważny wybór
 2. Kto może być rodzicem chrzestnym - wymagania kościoła
 3. Czy może być jeden rodzic chrzestny?
 4. Obowiązki rodziców chrzestnych
 5. Rodzice o chrzestnych dla dziecka

Rodzice chrzestni - ważny wybór

Nie ma żadnych zapisów, które uniemożliwiałyby wybór osoby niespokrewnionej na rodzica chrzestnego. Warto jednak dobrze przemyśleć taką decyzję. Nawet najbardziej zażyłe przyjaźnie mogą się kiedyś skończyć, a wtedy dziecko nie będzie miało kontaktów ze swoim chrzestnym. Z tego powodu wielu rodziców jest zdania, że najlepszym chrzestnym jest ktoś z rodziny.

Jeśli zastanawiasz się, czy małżeństwo może być rodzicami chrzestnymi to tak, nie jest to zabronione. Mogą nimi zostać także dziadkowie dziecka lub jego rodzeństwo. Muszą jednak mieć przyjęty sakrament bierzmowania i spełnić inne warunki.

Kto może być rodzicem chrzestnym - wymagania kościoła

Oprócz preferencji samych rodziców, rodzic chrzestny musi spełniać warunki kościoła katolickiego. Z punktu widzenia Kościoła chrzestnym może zostać osoba, która:

Zobacz także
 • ukończyła 16 lat
 • jest wierząca
 • przystąpiła do chrztu, komunii i bierzmowania.

Przyszły chrzestny musi przedstawić w kancelarii parafialnej kościoła, w którym odbędzie się chrzest święty, zaświadczenie z własnej parafii o tym, że jest praktykującym katolikiem. Wymagania co do postawy religijnej przyszłego chrzestnego nie są bezpodstawne: do jego najważniejszych zadań jako rodzica chrzestnego będzie bowiem należeć pomoc w wychowaniu dziecka w wierze katolickiej.

Czy może być jeden rodzic chrzestny?

Rodzice dziecka mają swobodę co do ilości chrzestnych, jednak według zasad Kościoła dziecko musi mieć przynajmniej jednego rodzica chrzestnego. Tradycyjnie jednak wybiera się dwie osoby – zarówno ojca chrzestnego, jak i matkę chrzestną. Prawo kanoniczne przewiduje jednak trudności w znalezieniu kandydatów na rodziców chrzestnych, więc można odstąpić od tej reguły. Niedozwolone jest jednak wybieranie np. dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn.

Obowiązki rodziców chrzestnych

Jakie są zadanie rodziców chrzestnych? Ich pierwszym obowiązkiem jest przygotowanie odpowiednich atrybutów na uroczystość chrztu świętego. Matka chrzestna odpowiada za białą szatkę, natomiast ojciec chrzestny za świecę – gromnicę.

Po co jeszcze są rodzice chrzestni? Oto pozostałe zadanie, jakie są stawiane przed nimi:

 • systematyczne utrzymywanie kontaktu z dzieckiem
 • pomoc rodzicom w wychowaniu dziecka (jeśli nastąpi taka potrzeba)
 • dawanie dziecku przykładu wiary chrześcijańskiej
 • uczestniczenie w najważniejszych uroczystościach w życiu dziecka, np. pierwszej komunii świętej, bierzmowaniu.

Rodzice o chrzestnych dla dziecka

Poprosiliśmy znajomych rodziców o wyjaśnienie, czym kierowali się przy wyborze rodziców chrzestnych swojego dziecka. Oto co usłyszeliśmy:

Dagmara: - Jesteśmy osobami wierzącymi, dlatego sakrament chrztu ma dla nas wymiar duchowy. Bardzo ważny jest dla nas wybór rodziców chrzestnych. Najważniejsze przy ich wyborze jest dla nas to, czy są oni praktykującymi katolikami, dlatego, że tylko tacy ludzie będą w stanie nas wspomagać w rozwoju duchowym naszego dziecka. Ważną cechą przyszłych rodziców chrzestnych jest też ich relacja z naszą rodziną i umiejętność nawiązania kontaktu z naszymi dziećmi. Nigdy natomiast nie kierowaliśmy się zasobnością portfela wybranych osób. Dla nas rodzice chrzestni nie są od kupowania prezentów, najważniejszą ich rolą jest towarzyszenie naszym dzieciom w życiu religijnym oraz dobre relacje oparte na szczerości i zaufaniu.

Lucyna: - Kiedy myśleliśmy o wyborze rodziców chrzestnych dla naszych dzieci ważne było dla nas, aby uczestniczyli w ich życiu. Nie zależało nam na prezentach w dniu urodzin, komunii czy ślubu, ale na prawdziwej obecności - spotkaniach na placu zabaw, wycieczkach do lasu, wyjściach do teatru. Oczywiście musiały to być osoby wierzące w Boga, ale fakt czy chodzą do kościoła co niedzielę, czy raz do roku nie był dla nas najważniejszy. Głównym kryterium było chyba tzw. "świadectwo życia", to kim ci ludzie są, co sobą reprezentują, w jaki sposób odnoszą się do innych - wszystko to, czego nasze dzieci mogłyby się od nich nauczyć, to, co mogłyby wnieść w ich życie gdyby nas, rodziców, zabrakło.

- Wybieraliśmy osoby nam bliskie, ale niekoniecznie spokrewnione. Dzisiaj z perspektywy kilku lat mogę powiedzieć, że w większości podjęliśmy dobre decyzje. Z dwiema osobami ( z sześciu) niestety nie mamy kontaktu, tak potoczyło się ich życie, takich dokonali wyborów... Mimo to jestem spokojna o moje dzieci - wiem, że w razie potrzeby pozostała czwórka zajmie się nimi wszystkimi.

A czym wy kierowaliście się przy wyborze rodziców chrzestnych waszych dzieci i czy wybór okazał się trafiony?

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama