Wielkanoc dla dzieci może być radosnym przeżyciem. Wystarczy, że umiejętnie wytłumaczysz dziecku, co świętujecie i dlaczego jest to tak znaczące wydarzenie w waszym życiu. Wspólne spędzanie czasu i pielęgnowanie tradycji to przepis na to, aby twoje dziecko miało wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa.

Reklama

Spis treści:

Wielkanoc: co oznacza dla dzieci, chrześcijan, rodziny

Wielkanoc w tradycji chrześcijańskiej to najważniejsze święto religijne. Obchodzona jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Jest świętem ruchomym. Wielkanoc najwcześniej może przypadać 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.

Nie trzeba czekać, aż maluch podrośnie, aby wyjaśnić mu sens Wielkanocy. Już całkiem małemu brzdącowi można powiedzieć, że świętujecie nadejście radości. W prosty sposób powiedz dziecku, że Wielkanoc jest pamiątką zwycięstwa życia nad śmiercią. Przedszkolakowi można już opowiedzieć historię zmartwychwstania Chrystusa.

Wielkanoc dla dzieci to także czas dużej radości i zabawy: prezentów od Zajączka, Śmigusa Dyngusa, czekoladowych jajek. Nie warto im tego żałować!

Zobacz także

Warto wiedzieć, że ruchomość daty Wielkanocy jest związana bezpośrednio z ruchomością żydowskiego święta Paschy. Według apostołów: Łukasza, Marka i Mateusza, ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce następnego dnia po święcie Paschy. Przypada ono z kolei na ostatnią dobę przed pełnią Księżyca, która następuje po wiosennej równonocy. Święty Jan twierdził z kolei, że ukrzyżowanie Chrystusa nastąpiło w dniu święta Paschy. Na soborze nicejskim, w 326 roku ustalono, że Wielkanoc świętowana powinna być w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca następującej po 20 marca. Stąd możliwe aż takie rozpiętości w dacie święta.

Jak opowiedzieć dziecku o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa?

Oto kilka podpowiedzi, jakie ksiądz prof. Stanisław Dziekoński, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, daje rodzicom, aby wyjaśnić małemu dziecku znaczenia męki i śmierci Chrystusa.

 • Dlaczego ludzie zabili Pana Jezusa? - Nie wszyscy ludzie chcą postępować dobrze, dlatego że to jest czasami bardzo trudne. Niektórzy pragną urządzać świat po swojemu, nie licząc się z innymi, nawet z Panem Bogiem. Właśnie tacy ludzie, myślący tylko o sobie, zabili Pana Jezusa. Zabili, bo nie chcieli go słuchać.
 • Dlaczego przybili go do krzyża? - Śmierć na krzyżu była najokrutniejsza, najbardziej bolesna. Pan Jezus zgodził się przyjąć taką śmierć, ponieważ bardzo kocha każdego z nas. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest dowodem niezwykłej miłości Boga do człowieka.
 • Co to znaczy, że Pan Jezus zmartwychwstał? - Zmartwychwstać, to ponownie powstać do życia. Pan Jezus, który został ukrzyżowany i złożony w grobie, pokonał śmierć. Odsunął kamień i wyszedł z grobu.
 • Gdzie teraz jest Pan Jezus? - Pan Jezus jest w niebie, ale też jest wśród nas: jest obecny w modlitwie, drugim człowieku, w swoim słowie (Piśmie Świętym), w sakramentach świętych. Widzi każdy nasz dobry czyn i cieszy się z tego. Czyniąc dobrze, pokazujemy mu, że go kochamy.

Pamiętaj! Nie skupiaj się wyłącznie na religijnym wymiarze tego święta, tak aby maluch nie był przytłoczony ogromną wagą tradycji. Wielkanoc to czas radości!

Symbole wielkanocne i ich znaczenie dla dzieci

Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "jajko — symbol".---#---Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest jajko - symbol życia.---#---jajko-symbol#jajko — symbol---#---jajko - symbol">jajko – symbol nowego życia. Stąd przy wielkanocnym stole dzielimy się jajkiem podczas śniadania oraz jemy z niego potrawy, a także malujemy pisanki wielkanocne, które święcimy w wielkanocnym, wiklinowym koszyczku. Wkładamy do niego:

 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "chleb — symbolizuje".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---chleb-symbolizuje#chleb — symbolizuje---#---chleb - symbolizuje">chleb – symbolizuje ciało Chrystusa;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "jajko — symbol".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---jajko-symbol#jajko — symbol---#---jajko - symbol">jajko – symbol życia;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "baranek — przypomina".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---baranek-przypomina#baranek — przypomina---#---baranek - przypomina">baranka – przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "zajączek — jest".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---zajączek-jest#zajączek — jest---#---zajączek - jest">zajączka – jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "wędlinę — symbol".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---wędlinę-symbol#wędlinę — symbol---#---wędlinę - symbol">wędlinę – symbol dostatku;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "ser — jest".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---ser-jest#ser — jest---#---ser - jest">ser – jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "chrzan — przypomina".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---chrzan-przypomina#chrzan — przypomina---#---chrzan - przypomina">przyprawy, np. chrzan – przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "sól — chroni".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---sól-chroni#sól — chroni---#---sól - chroni">sól – chroni przed zepsuciem;
 • jeśli to miał być myślnik, to należy napisać "ciasto — symbol".---#---chleb - symbolizuje ciało Chrystusa;
  jajko - symbol życia;
  baranek - przypomina o tym, że Chrystus odkupił nasze grzechy, a my jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;
  zajączek - jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;
  wędlinę - symbol dostatku;
  ser - jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;
  chrzan - przypomina mękę Pańską, symbolizuje też siłę fizyczną;
  sól - chroni przed zepsuciem;
  ciasto - symbol umiejętności i doskonałości.---#---ciasto-symbol#ciasto — symbol---#---ciasto - symbol">ciasto – symbol umiejętności i doskonałości.

Tradycje Wielkanocne

Do najpopularniejszych wielkanocnych tradycji należy udział w Niedzieli Palmowej oraz święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Jeżeli wybieracie się ze święconką do kościoła, a dzieci jest dwoje, licz się z tym, że każde z nich będzie chciało nieść ten wielki skarb. Wcześniej ustal w domu kolejność: jedno dziecko niesie udekorowany koszyczek do kościoła, a drugie wraca z nim do domu. A może lepszym rozwiązaniem będą dwa małe koszyczki?

Tradycje wielkanocne: zajączek wielkanocny

To taki wiosenny św. Mikołaj, tradycja, która ma wielkopolski rodowód. Nawet jeżeli jej nie praktykujecie, maluch prędzej czy później dowie się od innych dzieci, że omija go taka atrakcja. Dlatego warto ją wprowadzić do naszych domów, bo sprawia ogromną frajdę.

W wielkanocny poranek dzieci szukają koszyka albo jajek, które zostawił dla nich zajączek. Możesz je ukryć w ogrodzie albo w domu. Nie przesadzaj z zawartością niespodzianki, z samym szukaniem jest sporo zabawy – to mogą być na przykład czekoladowe jajka i kurczaczki ukryte w różnych miejscach mieszkania. Postaraj się, aby prezent nie był trudny do odnalezienia. Zbyt długie poszukiwanie może skończyć się łzami.

Tradycje wielkanocne: Śmigus-dyngus

Trzy-, czteroletniemu dziecku możesz wytłumaczyć, skąd się wzięła nazwa śmigus-dyngus, czyli lany poniedziałek. Opowiedz, że kiedyś były to dwa osobne zwyczaje. Nazwa „śmigus” wzięła się od uderzania (śmigania) po ciele gałązkami z palmy wielkanocnej. Miało to zapewnić szczęście. A z polewaniem wodą związany był tylko dyngus.

Lany poniedziałek to duża atrakcja! Trochę chlapania zaraz po przebudzeniu, kiedy jeszcze jesteście w piżamach (wtedy szybko można się przebrać), rozrusza zaspaną rodzinę i uszczęśliwi malucha. Z przedszkolakiem, który już przed rokiem zaznał smaku dyngusa, warto wcześniej (np. wieczorem poprzedniego dnia) ustalić zasady zabawy, żeby nie wymknęła wam się spod kontroli. Uprzedź malucha, że goście, którzy was tego dnia odwiedzą, powinni być wyłączeni z tej zabawy – no, chyba że sami wykażą się inicjatywą. Miłego świętowania!

Wielkanoc dla dzieci: ozdoby wielkanocne

Wielkanoc jest wspaniała – między innymi dzięki cudownym kolorom i świeżej, soczystej zieleni. Bialutki baranek na zielonej łączce z rzeżuchy, żółte kurczaczki i żonkile, czerwone tulipany, palmy i pisanki we wszystkich kolorach tęczy – zadbaj o to, aby twój maluch miał na co popatrzeć! Wiele ozdób możesz zrobić wraz z nim, choćby baranka z masy solnej albo z jajka z dorysowanymi flamastrem rogami i futerkiem z kłaczków waty.

Strojenie domu wielkanocnymi ozdobami to może być wielka frajda dla malucha. Pozwól dziecku zadecydować, gdzie położyć drewniane pisanki, malowane wydmuszki, puchate kurczaczki. Nie zapominajcie, że Wielkanoc nie może ominąć dziecięcego pokoju.

Sprawdź także:

Reklama
Konsultacja merytoryczna

dr hab. Aleksandra Jasielska

Psycholożka, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Reklama
Reklama
Reklama