Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wiary, a symboliczne zmoczenie główki dziecka przez duchownego zmywa grzech pierworodny. Dla chrześcijan Chrzest święty zapewnia życie wieczne i odrodzenie w Duchu Świętym, a bez niego nie można dostąpić kolejnych sakramentów. Co ważne, uroczyste przyjęcie sakramentu chrztu ma charakter publiczny – w ceremonii uczestniczą rodzice, chrzestni i lokalna wspólnota, a przed chrztem dziecka rodzice i chrzestni zobowiązani są dopełnić wiele formalności. Czy wiesz, kto trzyma dziecko do chrztu?

Reklama

Spis treści:

  1. Kto trzyma dziecko do chrztu?
  2. Kto trzyma świecę, kto okrywa szatką?
  3. Co robi chrzestny i chrzestna podczas chrztu?

Kto trzyma dziecko do chrztu?

Nie ma ustalonych zasad: najczęściej dziecko do chrztu trzyma mama lub tata maluszka. W niektórych rejonach Polski istnieje zwyczaj trzymania dziecka zgodnie z płcią: matka lub matka chrzestna trzyma dziewczynkę, ojciec lub ojciec chrzestny – chłopca. Bywa też tak, że zwyczajowo ojciec przytrzymuje dziecko na sam moment polania główki.

Jak trzymać dziecko podczas chrztu?

Przede wszystkim dziecko należy trzymać... pewnie. Sam moment chrztu, przechylenie do tyłu i polanie główki wodą święconą może przestraszyć dziecko. Dlatego bezpieczniej będzie, jeśli maluszek będzie w ramionach mamy lub taty. Natomiast jeśli chodzi o całą ceremonię, nie ma tu specjalnych wytycznych i wszystko jest uzależnione od sytuacji i indywidualnych potrzeb. W przypadku niemowląt sprawdzi się fotelik samochodowy lub wózek typu gondola. Starsze dzieci chętnie będą obserwować uroczystość, siedząc w spacerówce lub w ramionach rodziców.

Zgodnie z dawną tradycją dziecko, które miało zostać ochrzczone, było wnoszone do kościoła w białym, odświętnym beciku i przez całą mszę musiało spoczywać na prawym ramieniu rodzica, najczęściej ojca. Dziś to rozwiązanie nie jest praktykowane.

Zobacz także

Kto trzyma świecę, kto okrywa szatką?

Zgodnie z tradycją matka chrzestna kupuje dziecku ubranko do chrztu i szatkę. Jednak kwestię odświętnej sukieneczki lub garniturku warto wcześniej skonsultować z rodzicami, ponieważ być może sami będą chcieli je wybrać lub zadanie to powierzyli np. dziadkom. Natomiast do niekwestionowanych obowiązków matki chrzestnej należy kupienie białej szatki do chrztu – jest to symboliczne wyrażenie zgody na zacieśnienie relacji z dzieckiem. Jedną z ról chrzestnej podczas chrztu jest okrycie maluszka szatką w trakcie przyjmowania przez dziecko sakramentu na znak przekazywanego mu błogosławieństwa.

Równie ważna jest rola ojca chrzestnego podczas chrztu. Zgodnie z tradycją do jego obowiązków należy kupno świecy chrzcielnej. Jego zadaniem będzie nie tylko trzymanie świecy podczas całego obrzędu, ale także odpalenie jej od Paschału, symbolu obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Ojciec chrzestny uczyni to po słowach księdza: Przyjmujcie światło Chrystusa.

Co robi chrzestny i chrzestna podczas chrztu?

Chrzestna i chrzestny są świadkami przyjmowanego sakramentu i towarzyszą dziecku przy wejściu do wspólnoty. Razem z rodzicami publicznie oświadczają wolę przyjęcia dziecka do Kościoła. Przed rozpoczęciem mszy świętej ksiądz podchodzi do rodziców lub prosi ich o podejście do ołtarza, by przy całej wspólnocie zadać sakramentalne pytania zarówno rodzicom (opiekunom prawnym), jak i rodzicom chrzestnym.

Przebieg ceremonii Chrztu Świętego – co mówią chrzestni

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice głośno wypowiadają imię lub imiona dziecka.

Ksiądz: O co prosicie Kościół Święty dla [imię lub imiona dziecka]?

Rodzice: O Chrzest Święty.

Ksiądz: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Jesteśmy świadomi.

Ksiądz zwraca się do chrzestnych, mówiąc: Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Ksiądz zwraca się do chrzczonego dziecka: [imię lub imiona dziecka], wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po tych słowach ksiądz kreśli na czole dziecka znak krzyża, po nim ten gest powtarzają rodzice i rodzice chrzestni, a następnie wracają na swoje, wcześniej zajmowane w kościele miejsce. Ksiądz rozpoczyna odprawianie mszy świętej. Po odczytaniu kazania następuje dalsza część obrzędu: przyjęty do wspólnoty Kościoła maluszek może przyjąć sakrament. Po odmówieniu modlitw i poświęceniu wody rozpoczyna się chrzest dziecka. Rodzice z dzieckiem i rodzicami chrzestnymi podchodzą do chrzcielnicy lub przed ołtarz albo zostają na miejscu i pochodzi do nich ksiądz. W tym czasie matka chrzestna przygotowuje szatkę, którą okryje maluszka, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną.

Ksiądz: Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko otrzymuje z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Ksiądz: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Czy wierzycie w Ducha Świętego?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Ksiądz: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panu naszym.

Rodzice i chrzestni: Amen.

Duchowny przystępuje sakramentu chrztu.

Ksiądz: Czy chcecie, aby [imię lub imiona dziecka] otrzymała Chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

Rodzice i chrzestni: Chcemy.

Ksiądz: [imię lub imiona dziecka], ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (polewa wodą święconą główkę dziecka i namaszcza czoło dziecka Krzyżem Świętym, a matka chrzestna kładzie na brzuszku/tułowiu mu białą szatkę).

Rodzice, chrzestni i pozostali wierni: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków amen.

Ksiądz: [imię lub imiona dziecka], stałaś_eś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś_eś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Ksiądz: Przyjmujcie światło Chrystusa.

Następuje teraz zapalenie świecy chrzcielnej od Paschału. Zgodnie z tradycją to zadanie przejmuje ojciec chrzestny.

Ksiądz: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Następuje dalsza część mszy świętej. Zgodnie z tradycją rodzice, jak i rodzice chrzestni są zobowiązani o przystąpienia do przyjęcia sakramentu Komunii świętej.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama