Pieśń Witaj majowa jutrzenko, nazywana też Mazurkiem 3 Maja, powstała w okresie listopadowego, w kwietniu 1831 roku. Tekst pieśni napisał Rajnold Suchodolski, który był uczestnikiem powstania. Okazją do jej napisania była czterdziesta rocznica uchwalenia konstytucji. Aktualnie jest to jedna z bardziej znanych piosenek patriotycznych.

Reklama

Nie można natomiast jednoznacznie ustalić kompozytora melodii, na jaką śpiewa się Mazurka 3 Maja Suchodolskiego. Niektórzy przypisują kompozycję Fryderykowi Chopinowi, bo melodia ma rytm mazurka, a Chopin zasłynął z komponowania mazurków właśnie. W 1919 roku do obiegu wszedł zmieniony tekst Witaj majowa jutrzenko. Autorem zmian był poznański poeta Adam Kompf.

Spis treści:

Witaj majowa jutrzenko – tekst oryginalny

Poniżej oryginalny oryginalne słowa pieśni Witaj majowa jutrzenko napisany przez Rajnolda Suchodolskiego. Zmienione później wersy zaznaczyliśmy pogrubionym tekstem.

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Przy hulance i przy winie:

Zobacz także

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj!/bis

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała
,
A wtem trzeci Maj zabłysnął,
I nasza Polska powstała.

Wiwat Maj, piękny Maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!/bis

Ale chytrości gadzina,
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała;

Chociaż kwitł piękny Maj,
Rozszarpano biedny kraj./bis

Na ustroniu jest ruina,
W której pamięć Polak chował;
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na naszych łzach czatował.

Gdy nadszedł Trzeci Maj,
Kajdanami brzęczał kraj./bis

Wtenczas Polak ze łzą w oku,
Smutkiem powlókł blade lice,
Trzeciego Maja co roku,
Wspominał lubą rocznicę

I wzdychał; „Boże daj,
By zabłysnął trzeci Maj!”/bis

W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrzęsła serce,
Wstaje Polska z grobu łona,
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów Trzeci Maj,
Teraz nasz wesoły kraj!/bis

Witaj 3 Maj – najczęściej śpiewane zwrotki w nowszej wersji

1. Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!

2. Witaj dniu trzeciego maja,
Który wolność nam zwiastujesz,
Pierzchła już ciemiężców zgraja,
Polsko dzisiaj tryumfujesz

Witaj Maj! …

3. Wrogów tłuszcze wyrok Boski
Zmiótł z powierzchni polskich łanów,
Znikła boleść, znikły troski,
Nie ma w Polsce obcych panów

Witaj Maj! …

Witaj majowa jutrzenko – nuty na flet

Poniżej zapis nutowy melodii mazurka Witaj majowa jutrzenko oraz zapis symbolami:

witaj majowa jutrzenko nuty

Witaj majowa jutrzenko – zapis zwykły

c1, c1, a, g, f, e, d, c1, c1, c1, d, e, f, g, a, f, c1, c1, a, g, f, e, d, c1, c1, c1, d, e, f, g, a, b, d2, c2, g, b, a, f, a, g, d1, e, f, g, a, b, d2, c2, g, b, a, f, a, g, d1, e, f, a, f

Poniżej filmik pomagający opanować grę na flecie melodii Witaj majowa jutrzenko:

Mazurek 3 Maja – chwyty gitarowe

Witaj majowa jutrzenko, C
Świeć naszej polskiej krainie, G7, C
Uczcimy ciebie piosenką, C
Która w całej Polsce słynie. G7, C

Witaj maj, piękny maj, G7, C
U Polaków błogi raj. G7, C

Witaj maj, piękny maj, G7, C
U Polaków błogi raj. G7, C

Zoabcz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama