Kiedy zdarzy się nagły wypadek, a może do niego dojść w domu i poza nim, warto postępować według konkretnego schematu. Pozwoli on ocenić stan dziecka czy innej osoby poszkodowanej i zapewnić jej bezpieczeństwo oraz pomoc adekwatną do tego, co się wydarzyło. Poniżej schemat postępowania. Warto zawsze mieć go w pamięci!

Reklama

Spis treści:

Jak postępować, gdy zdarzy się nagły wypadek?

Często wiadomo lub z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, co się stało. Dzieciom przydarzają się upadki, także z wysokości, zakrztuszenia, ukąszenia, porażenia prądem lub oparzenia. Czasami jednak zdarza się tak, że nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło. Jak postępować?

1. Zachowaj spokój. Tylko dzięki niemu racjonalnie ocenisz sytuację i udzielisz pierwszej pomocy.

2. Sprawdź, czy dziecko oddycha i ma zachowane tętno. Należy to zrobić, gdy malec jest nieprzytomny – przytomne dziecko z całą pewnością oddycha, a jego serce pracuje. Aby przekonać się, czy dziecko oddycha, zobacz, czy klatka piersiowa się unosi. Jeśli trudno to stwierdzić, można przysunąć do jego ust wygaszony ekran telefonu – oddech naniesie na niego warstewkę pary wodnej. Jeśli dziecko oddycha, na pewno ma tętno. Brak oddechu wymaga sprawdzenia, czy jest zachowana praca serca. Najłatwiej wyczuć je na szyi dziecka palcem wskazującym i środkowym.

Zobacz także

Przy braku oddechu, a także przy braku tętna należy natychmiast wezwać pogotowie i rozpocząć resuscytację dziecka.

3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że nieprzytomne oddychające dziecko doznało urazu głowy lub innej części ciała, nie należy zmieniać jego pozycji. Trzeba za to natychmiast wezwać pogotowie i do jego przyjazdu monitorować stan dziecka.

4. Gdy istnieje podejrzenie, że dziecko zakrztusiło się jedzeniem lub innym ciałem obcym, trzeba wdrożyć postępowanie stosowane przy zakrztuszeniu u dziecka. Ułóż dziecko na przedramieniu, kierując jego twarz w dół, i pięć razy uderz nasadą dłoni w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli to nie pomoże, spróbuj usunąć ciało obce palcem. Gdy i to się nie uda, trzeba rozpocząć RKO u dziecka i wezwać karetkę.

Kiedy wezwać karetkę do wypadku?

Karetkę niezwłocznie należy wezwać do dziecka nieprzytomnego, nawet jeśli oddycha. Jeżeli dziecko nie oddycha lub nie oddycha i nie ma tętna, po wezwaniu karetki trzeba rozpocząć resuscytację dziecka.

Wezwania karetki wymaga także dziecko, które mogło doznać poważnego urazu głowy, kręgosłupa, kończyny. Jeśli dziecko oddycha, nie należy go ruszać. Jeżeli nie oddycha albo nie oddycha i nie ma tętna, trzeba wykonywać reanimację dziecka.

Karetkę wzywa się także do osoby uczulonej na jad owadów, która została ukąszona przez owada i wykazuje objawy wstrząsu anafilaktycznego albo w przeszłości doszło u niej do wstrząsu.

Resuscytację należy kontynuować do czasu dotarcia na miejsce wypadku zespołu ratunkowego. Jeżeli dziecko odzyska tętno i oddech, zanim przyjedzie karetka, należy ułożyć je w pozycji bezpiecznej i cały czas sprawdzać, czy oddycha.

Wzywając karetkę, trzeba podać przede wszystkim podstawowe informacje. Pomogą w tym pytania: kto? co? gdzie? Przekaż dyspozytorowi:

  • kto uległ wypadkowi – np. dziecko w wieku 4 lat,
  • co się dzieje z osobą poszkodowaną – np. dziecko krwawi z uszu, nie oddycha, nie mogę znaleźć tętna,
  • gdzie znajduje się osoba poszkodowana – podać należy adres lub jak najdokładniej miejsce, np. plaża w Wierzbicy przy wieży ratownika.

Dyspozytor poprosi też o dane osoby zgłaszającej wypadek.

Kiedy trzeba jechać z dzieckiem na SOR?

Warto pamiętać, że SOR to nie przychodnia. Na SOR zabiera się poszkodowanego w wypadku we własnym zakresie tylko wtedy, gdy osoba poszkodowana znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, ale jest przytomna i zdolna do tego, by dotrzeć samodzielnie (lub z pomocą opiekunów) na SOR. Stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pogarszaniu się zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

Najczęściej na SOR jedzie się wtedy, gdy np. dziecko mogło doznać urazu kończyny (np. złamania, uszkodzenia stawu), doszło do rozcięcia skóry, albo wtedy, gdy jest przytomne, czuje się całkiem dobrze, ale istnieje podejrzenie, że mogło mocno uderzyć się w głowę, np. w czasie upadku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy wzywać karetkę czy nie, zwłaszcza w przypadku dzieci, lepiej zadzwonić na numer alarmowy. Dyspozytor oceni sytuację i zdecyduje o wysłaniu karetki lub powie, żeby udać się na SOR.

SOR – jakie dokumenty zabrać

Na SOR-ze przyda się dokument tożsamości osoby poszkodowanej oraz jego dotychczasowa dokumentacja medyczna. W przypadku dziecka wystarczy dowód osobisty rodzica oraz PESEL dziecka i ewentualnie dokumentacja medyczna dziecka.

Poza nimi warto na SOR zabrać:

  • listę przyjmowanych przez poszkodowanego leków, wraz z dawkami,
  • ostatni wypis ze szpitala, jeśli pacjent nie może sam mówić lub jest dzieckiem,
  • w przypadku pacjenta ubezwłasnowolnionego osoba opiekująca się poszkodowanym powinna przynieść oryginał zaświadczenia potwierdzającego ubezwłasnowolnienie,
  • kartkę z kontaktem do najbliższych osoby poszkodowanej (numer telefonu, adres, imię i nazwisko),
  • przy podejrzeniu zatrucia, np. lekami, należy zrobić zdjęcie opakowania lub je przynieść.

Źródło: rpp.gov.pl

Przeczytaj też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama