Optymalna temperatura w domu to taka, która zapewnia jego mieszkańcom komfort. Jednak odczuwanie temperatury w pomieszczeniu może zmieniać się w zależności od wilgotności powietrza, stanu zdrowia domowników ich ubioru oraz wieku. Nieco inna temperatura może panować w pokoju dziennym, inna zapewni komrt korzystania z sypialni, kuchni oraz łazienki.

Reklama

W pomieszczeniach do stałego pobytu (czyli takich, w których ludzie przebywają bez okryć wierzchnich i nie wykonują w nich ciągłej pracy fizycznej) za idealną uznaje się temperaturę 20 stopni Celsjusza.

Z kolei w pomieszczeniach, w których musimy się rozebrać, za optymalną uznaje się temperaturę wyższą – wynoszącą 24 stopnie C.

Temperatura w domu a zdrowie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje, że temperatura pokojowa, która nie wpływa negatywnie na zdrowie domowników, mieści się w przedziale między 18 a 24 stopnie Celsjusza.

Zbyt niska temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych powoduje dyskomfort – uczucie zimna, a także marznięcie rąk, stóp i nosa. Z kolei zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu zwiększa podatność na infekcje.

Zobacz także

Ogólne zalecenia dotyczące optymalnej temperatury w domu określają temperaturę przewidzianą dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. I tak za idealne zimą w domu uznaje się następujące przedziały temperatur panujące w różnych pomieszczeniach:

  • pokój dzienny: 20-22 stopnie,
  • kuchnia: 17-20 stopni,
  • łazienka: – 22-24 stopnie,
  • sypialnia: – 16-18 stopni,
  • pokój do pracy przy komputerze: 20-22 stopnie,
  • sień i korytarz: 15-18 stopni.

Warto pamiętać, że każdy nieco inaczej odczuwa temperaturę powietrza. Jedna osoba może odczuwać komfort termiczny już przy 18-19 stopniach C, inna uzna 21 stopni C za temperaturę ledwo wystarczającą.

Wyższej temperatury w pomieszczeniach zwykle potrzebują niemowlęta, osoby starsze, obłożnie chore, z ograniczoną możliwością poruszania się.

Warto też pamiętać, że odczuwanie temperatury zmienia wilgotność powietrza – w wilgotnym pokoju niższe (choć teoretycznie optymalne) temperatury mogą stawać się niekomfortowe.

Temperatura w domu w nocy

Optymalna temperatura w sypialni nocą to zaledwie 16-18 stopni. Jest to temperatura przewidziana dla dorosłych (dla dzieci, szczególnie młodszych pokój, w którym śpią, trzeba nagrzać nieco bardziej - czytaj niżej).

Jeżeli możemy samodzielnie sterować temperaturą w różnych pomieszczeniach w mieszkaniu, warto na noc obniżać ją nie tylko w sypialni, ale także w pomieszczeniach dziennych. Jednak jeśli za dnia mają tam przebywać ludzie, dla ich komfortu trzeba ją podnieść.

W nocy nie trzeba też ogrzewać do 24 stopni łazienki. Skorzystać z toalety da się i w 18 stopniach, jednak do kąpieli trzeba temperaturę podnieść, najlepiej do 24 stopni.

Jaka temperatura w domu dla dziecka?

Temperatura w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, powinna być taka sama, jak określona przez ogólne normy (patrz wyżej). Wyjątkiem są najmłodsze dzieci – temperatura w pokoju noworodka, zwłaszcza podczas jego przebierania, powinna być podobna do tej panującej w łazience (czyli. ok. 24 stopni). Do snu zarówno noworodkowi, jak i niemowlęciu wystarczy utrzymywanie w pokoju temperatury na poziomie 20-21 stopni C. Starsze dziecko może spać przy 18-19 stopniach C.

Temperatura w domu – przepisy

W przepisach nie jest wprost określona temperatura minimalna, jak powinna panować w domu. Jednak specjaliści określają ją, bazując na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Dotyczy to budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnym źródłem ciepła (np. kotłowni). I tak, w pomieszczeniach, dla których oblicza się szczytową moc cieplną przy utrzymaniu temp. 20 stopni i wyższej, eksperci za minimalną temperaturę uznają się 16 stopni C. Trudno jednak uznać taką temperaturę za komfortową, gdy mamy tylko tyle stopni w pokoju dziennym, a zwłaszcza w łazience.

Sprawdź też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama