Każde dziecko, zanim przyjmie sakrament Pierwszej Komunii Świętej, musi przystąpić do sakramentu spowiedzi. Do tego konieczna jest znajomość formuły spowiedzi dla dzieci. Poniżej przedstawiamy regułkę spowiedzi dla dzieci w pełnej wersji. To właśnie tego tekstu muszą nauczyć się dzieci, które niebawem będą przystępować do Pierwszej Komunii Świętej. Pierwsza spowiedź zwykle odbywa się dzień przed tą uroczystością.

Reklama

Jak brzmi regułka spowiedzi dla dzieci?

Formuła spowiedzi dla dzieci nieco różni się od tekstu przeznaczonego dla osób dorosłych. Bardzo ważne jest, by przed przystąpieniem do spowiedzi dziecko zrobiło rachunek sumienia, czyli przypomniało sobie swoje wszystkie ostatnie grzechy.

Formuła spowiedzi dla dzieci

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko: Do spowiedzi przystępuję po raz pierwszy (od następnej spowiedzi dziecko mówi: ostatni raz byłem u spowiedzi...). Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami… (dziecko wyznaje swoje grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję poprawę, i proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.

Zobacz także

Ksiądz: Kapłan rozmawia z dzieckiem, modli się i udziela rozgrzeszenia

Dziecko: Dziecko cicho się modli, a następnie mówi: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”.

Po słowach kapłana: „ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, dziecko odpowiada „amen”.

Ksiądz: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju.

Dziecko: Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Dziecko odchodzi od konfesjonału, gdy usłyszy pukanie kapłana. Należy także ucałować stułę kapłana, przez co wyraża się szacunek do Pana Boga.

Warto, by dziecko nauczyło się tej formułki znacznie wcześniej, niż będzie przystępowało do spowiedzi. Słowa zdążą się wtedy utrwalić, a rozmowa z duchownym nie będzie dla dziecka aż tak stresująca.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama