Po przerwie związanej z pandemią COVID-19 w 2023 roku powraca ustna matura. Wielu rodziców maturzystów i maturzystek zastanawia się nad przebiegiem egzaminów ustnych języka polskiego, ale każda osoba zdająca dobrze wie, że ma przed sobą także ustny egzamin z języka obcego nowożytnego. Sprawdź, jak będą przebiegały matury ustne 2023.

Reklama

Matura ustna 2023: czy będzie obowiązkowa?

Tak, osoba przystępująca do egzaminów dojrzałości przystąpi do dwóch egzaminów ustnych:

 • z języka polskiego (bez określania poziomu);
 • z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Aby egzamin został uznany za zdany, należy osiągnąć minimum 30% wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Matura ustna 2023: terminy egzaminów

Wszystkie egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w dniach od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Termin dodatkowy matur ustnych w 2023 roku to 5–7 czerwca.

Zobacz także

Matura ustna 2023: jak ma wyglądać?

Informacje na temat przebiegu egzaminów ustnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura ustna 2023: język polski

Egzamin ustny z języka polskiego trwa około 30 minut:

 • 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi,
 • 10 minut na odpowiedź,
 • 5 minut na rozmowę z komisją egzaminacyjną i ewentualne pytania, dopowiedzenia.

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

W czasie egzaminu osoba zdająca losuje zestaw pytań egzaminacyjnych, który składa się z jednego pytania jawnego i niejawnego.

 • Z puli 280 pytań jawnych osoba zdająca wylosuje jedno. Każde z pytań jawnych będzie dotyczyło zagadnienia, które sprawdzi znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej

Należy jednak pamiętać, że opublikowana przez CKE lista zadań jawnych nie wyczerpuje tematyki omawianej w zakresie każdej z lektur obowiązkowych.

 • Zadanie niejawne będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem, a osoba zdająca będzie musiała odwołać się do dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Matura ustna 2023: język obcy nowożytny

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut:

 • 2 minuty – rozmowa wstępna,
 • 4 minuty – zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli,
 • 3 minuty – zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • 5 minut – zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Maksymalnie można uzyskać 18 punktów.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama