Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja

Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?

I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać.

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?

Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać, to... przystąpienie do niego. Liczy się też oczywiście udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć.

Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych.

Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło? 

  • Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. W 2023 roku trzeba będzie jednak znać lektury obowiązkowe z klas 4-8, a nie tylko z klas 7-8, jak w poprzednich latach.
  • Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii.
  • Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają również egzaminu z dodatkowego, czwartego przedmiotu. To wszystko sprawia, że egzamin ósmoklasisty stał się znacznie łatwiejszy.

Ważne: dopiero od 2025 roku egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Ile trzeba mieć procent punktów, żeby zdać egzamin ósmoklasisty?

Z każdego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty dziecko dostaje punkty. Wyniki przedstawione w procentach mnoży się:

  • przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki,
  • przez 0,3 w przypadku języka obcego.

Na koniec zlicza się wszystkie punkty uzyskane przez ucznia. Nie ma progu, powyżej którego zdaje się egzamin ósmoklasisty i poniżej którego uznaje się go za niezaliczony. 

Ważne: egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – to egzamin kończący szkołę podstawową. Jeśli uczeń do niego nie podejdzie, otrzyma wynik 0 proc.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Za egzamin ósmoklasisty otrzymuje się punkty, które później są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale im mniej punktów się zdobędzie, tym mniejsza szansa na dostanie się do wybranej szkoły. 

Sprawdź najważniejsze informacje na temat punktacji do szkoły średniej, by wiedzieć jak obliczyć punkty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyniku rekrutacji.

Czy egzamin ósmoklasisty można poprawić?

Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać, podchodzi się do niego tylko raz. Obowiązkowy egzamin w 2023 roku odbędzie się w dniach 23-25 maja – pierwszego dnia uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, a trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie podejdą do egzaminu ósmoklasisty w maju, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym: 12–14 czerwca 2023 r. Dodatkowy termin jest przewidziany także dla uczniów, którzy zostaną przyłapani na... ściąganiu. Wszyscy uczniowie poznają wyniki 3 lipca.

Zobacz też:

lektury szkolne klasa 8
Adobe Stock
Aktualności
Lektury szkolne klasa 8 – spis wszystkich obowiązujących lektur 
Wykaz lektur do klasy ósmej obejmuje dzieła Słowackiego, Mickiewicza, Żeromskiego. Ósmoklasiści muszą także zaznajomić się z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Jarosława Marka Rymkiewicza. Podajemy wszystkie lektury do klasy 8 – obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Lista lektur szkolnych do klasy 8 nie jest długa. Ale uczniowie, poza przeczytaniem wpisanych na nią utworów, muszą także przypomnieć sobie treść lektur z poprzednich klas. To właśnie w tym roku szkolnym czeka ich egzamin ósmoklasisty , sprawdzający całą wiedzę ze znajomości lektur w klasach 4-8. Lektury do klasy 8 – obowiązkowe, uzupełniające (plus nowe tytuły) Oto aktualnie obowiązująca lista lektur, zgodna ze stanem po nowelizacji z 13 sierpnia 2021 roku. Lektury obowiązkowe klasa 8: A. Kamiński – Kamienie na szaniec A. Mickiewicz – Pan Tadeusz J. Słowacki – Balladyna S. Żeromski – Syzyfowe prace A. de Saint-Exupery – Mały Książę K. K. Baczyński – wybrane wiersze W. Szymborska – wybrane wiersze J. M. Rymkiewicz – wybrane wiersze S. Barańczak – wybrane wiersze Lista lektur uzupełniających (zalecanych) w klasie 8: B. Bartnikowski – Dzieciństwo w pasiakach M. Białoszewski – Pamiętnik z powstawia warszawskiego S. Collins – Igrzyska śmierci A. Fiedler – Dywizjon 303 Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość K. Lanckorońska – Wspomnienia wojenne Nela Mała Reporterka – Nela na kole podbiegunowym E. E. Schmitt – Oskar i Pani Róża. L. Cassel Douglas –   Wielki Rybak Z. Kossak-Szczucka – Bursztyny (wybrane opowiadanie) A. Frossard – Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II B.  Prus – Placówka H. Sienkiewicz – Sąd Ozyrysa N. Sparks – Jesienna miłość Warto wiedzieć: Niektóre lektury dla uczniów klasy 8 można przeczytać za darmo w internecie. Dotyczy to dzieł, które znajdują się w domenie publicznej. Na stronie wolnelektury.pl  uczniowie znajdą...

Co zabrać na egzamin ósmoklasisty?
Adobe Stock
Edukacja
Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty?
Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty: pióro, ołówek i kalkulator? Niekoniecznie. Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała specjalny komunikat o tym, co można zabrać ze sobą na egzamin, a co jest zakazane.

23 maja 2023 rozpoczyna się trzydniowy maraton egzaminacyjny dla ósmoklasistów: język polski, matematyka i język obcy. To emocjonujący czas zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Sprawdź, co uczeń może zabrać na egzamin ósmoklasisty. Co musisz zabrać na egzamin ósmoklasisty? Każda osoba podchodząca do egzaminu ósmoklasisty powinna mieć ze sobą: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) – polecamy zabranie dwóch; linijkę – być może będzie przydatna, jeśli na egzaminie pojawią się zadania wymagające nakreślenia figur geometrycznych; sprzęt medyczny i leki (dotyczy osób z chorobami przewlekłymi lub niesprawnych czasowo); butelkę wody . Czego nie można ze sobą zabierać na egzamin? Zgodnie z komunikatem CKE wszelkie pozostałe przybory, takie jak: ołówek, zakreślacze, korektor czy kalkulator nie są wpisane na listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku. Jeśli na egzaminie z matematyki będzie trzeba wykonać rysunek, zdający musi go zrobić długopisem, a nie ołówkiem. Jakie przybory szkolne zapewnia szkoła? Istnieje lista przedmiotów i materiałów pomocniczych, które ma obowiązek zapewnić szkoła: dla osób niewidomych i słabowidzących – sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne; dla wszystkich osób, które o to wnioskowały – komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem (jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane). Wszystkim uczniom podchodzącym do egzaminu życzymy… połamania piór! Zobacz także: Jak ubrać się na egzamin ósmoklasisty? Egzamin ósmoklasisty 2023: kiedy, jak wygląda, ile trwa? Aktualne informacje i wymagania na teście Lektury na egzamin ósmoklasisty 2023: obowiązkowe i...

Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Adobe Stock/Vitalii
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej. Uczniowie i nauczyciele coraz częściej zastanawiają się, czy w tym roku szkolnym na egzaminie z języka polskiego pojawią się tzw. pewniaki. Podpowiadamy, czego można spodziewać się na egzaminie i co powtórzyć, by nie obawiać się porażki.

Czy na egzaminie ósmoklasisty pojawi się „Pan Tadeusz”? Dlaczego można spodziewać się „Zemsty”? Czego można spodziewać się na teście: co pojawi się na pewno, a co ewentualnie może znaleźć się wśród zadań? Sprawdzamy, co wynika z wymagań egzaminacyjnych, testów przeprowadzanych w ostatnich latach oraz przypuszczeń nauczycieli? Spis treści: Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty 2022/2023   Lektury - pewniaki na egzaminie ósmoklasisty Pewniaki na egzaminie z języka polskiego - typy nauczycieli Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty 2023 Egzamin ósmoklasisty otworzy język polski. Choć pytania poznamy 23 maja, już dziś można mówić o pewniakach, które pojawią się na teście. Co na pewno czeka ósmoklasistów na egzaminie z języka polskiego? dwa teksty – literacki (liryka, epika, dramat) i nieliteracki (publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy), które trzeba uważnie przeczytać i wykonać zadania nawiązujące do ich treści, wypracowanie na minimum 200 wyrazów – do wyboru: albo wypracowanie o charakterze twórczym (np. opowiadanie) albo o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka). Wynika z tego, że z całą pewnością należy powtórzyć sobie wiadomości dotyczące: pisania wypracowań , redagowania rozprawki , rodzajów i gatunków literackich, środków stylistycznych , części mowy , części zdania , składni ( równoważnika zdania , zdania pojedynczego oraz zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie), słowotwórstwa (czym jest: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, formanty, podstawa słowotwórcza, rdzeń wyrazu, wyrazy złożone ), mowy zależnej i niezależnej, zasad interpunkcji, zasad ortografii. Oczywiście przed samym...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022  z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak