Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
tematy wypracowań egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/highwaystarz
Język polski

Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty 

Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty zawsze dotyczą lektur obowiązkowych. Uczniowie muszą wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością książek, ale i umiejętnością konstruowania zgrabnych, poprawnych językowo wypowiedzi pisemnych. Podajemy tematy wypracowań z lat 2019-2022.

Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty budzą duże emocje. O czym uczniowie będą pisać w czasie najbliższego egzaminu? Analizując tematy wypracowań z poprzednich lat i ostatniego roku, można lepiej przygotować się do sprawdzianu. Niezbędna jest przy tym znajomość lektur obowiązkowych.

Poniżej podajemy tematy wypracowań, z jakimi na egzaminie ósmoklasisty musieli mierzyć się uczniowie w ubiegłych latach.

Spis treści:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty 2022

1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty 2021

1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

2. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł przyjaciela mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. 

Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty 2020

1. W każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który przekonał cię podczas spotkania, że w życiu warto podejmować ryzyko. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty 2019

1. Napisz rozprawkę na temat: Czy lepiej patrzeć sercem, czy umysłem?

2. Napisz opowiadanie o wizycie lisa, który postanowił sprawdzić, czy Mały Książę posłuchał jego rad.

Wypracowanie na egzamin ósmoklasisty 2023 – najważniejsze zasady

Na egzaminie pisemnym z języka polskiego uczniowie dostają dwa tematy wypracowań, z których wybierają jeden. Mają do napisania rozprawkę lub opowiadanie. Wypracowanie na zadany temat powinno być poprawne pod względem stylistycznym i logicznym. Uczeń musi przy tym odnieść się do wybranej lub wskazanej w zadaniu lektury obowiązkowej oraz udowodnić, że ją zna i rozumie.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego odbędzie się 23 maja (środa) o godz. 9:00 (termin dodatkowy: 12 czerwca (poniedziałek) o godz. 9:00).

Zobacz też:

egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/Syda Productions
Edukacja
Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny?
I uczniowie, i rodzice pytają, czy egzamin ósmoklasisty jest tak trudny, jak się o nim mówi? To nieprawda – egzamin ósmoklasisty jest prostszy niż kilka lat temu, a do tego nie można go nie zdać. Wyjaśniamy, jakie są wymagania z języka polskiego, matematyki i języka obcego, i ile procent punktów trzeba zdobyć na egzaminie ósmoklasisty.

Podpowiadamy, jak trudny jest egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak ważny egzamin w życiu ucznia, nic dziwnego, że dziecko przeżywa stres. Ale spokojnie – egzamin ósmoklasisty składa się z dość prostych pytań i zadań, które sprawdzają podstawową wiedzę z zakresu szkoły podstawowej. Co więcej, nie można go nie zdać. Czy egzamin ósmoklasisty jest trudny? Uczniowie chcą wiedzieć, czy egzamin ósmoklasisty jest trudny. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wymagania zostały znacznie zmniejszone, a materiał okrojony, odpowiedź może brzmieć – nie, egzamin ósmoklasisty nie jest trudny. Warunek, aby go zdać, to... przystąpienie do niego. Liczy się też oczywiście udział w lekcjach, przeczytanie lektur i podstawowa wiedza wyniesiona z zajęć. Egzamin ósmoklasisty w 2023 roku będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Takie same zasady obowiązywały podczas egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku. Oznacza to, że nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien bazować na konkretnych wymaganiach egzaminacyjnych . Od grudnia 2020 roku obowiązują wymagania egzaminacyjne ustalone ze względu na pandemię. To wymagania mniejsze niż wcześniej. Co się zmieniło?  Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego skreślono utwór „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. W 2023 roku trzeba będzie jednak znać lektury obowiązkowe z klas 4-8, a nie tylko z klas 7-8, jak w poprzednich latach. Z egzaminu z matematyki usunięto zadania związane z dowodami geometrycznymi, obniżono też wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii. Z języka angielskiego z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną. Aż do 2024 roku ósmoklasiści nie zdają...

ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Adobe Stock
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty szkoły ponadpodstawowe decydują, którzy kandydaci zostaną przyjęci do danej placówki. Tłumaczymy, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty i ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum.

Punkty na egzaminie ósmoklasisty to ważna kwestia dla uczniów kończących podstawówkę. To właśnie liczba zdobytych punktów decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do dobrego liceum. Sprawdź, ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Wyjaśniamy, ile trzeba mieć punktów, żeby zwiększyć swoje szanse w rekrutacji do szkoły średniej. Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty 2023? Na egzaminie ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) uczeń może zdobyć łącznie 100 punktów. Jak się liczy punkty z egzaminu ósmoklasisty? Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo. Zastanawiasz się, ile procent ma 1 punkt na egzaminie ósmoklasisty? To proste. Liczbę zdobytych punktów procentowych na egzaminie z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. przykład: 100 proc. x 0,35 = 35 punktów Liczbę punktów procentowych zdobytych na egzaminie z języka obcego  trzeba pomnożyć przez 0,3. przykład: 100 proc. x 0,3 = 30 punktów Dodatkowe punkty Poza punktami z egzaminu ósmoklasisty przy rekrutacji do szkoły średniej liczą się także punkty za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia lub dodatkową działalność, np. wolontariat. To maksymalnie 100 punktów. Oceny na świadectwie są przeliczane na punkty: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty. Dodatkowe punkty: świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów, wolontariat szkolny – 3 punkty, sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – maksymalnie 18 punktów. Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum?...

Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Adobe Stock/Vitalii
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej. Uczniowie i nauczyciele coraz częściej zastanawiają się, czy w tym roku szkolnym na egzaminie z języka polskiego pojawią się tzw. pewniaki. Podpowiadamy, czego można spodziewać się na egzaminie i co powtórzyć, by nie obawiać się porażki.

Czy na egzaminie ósmoklasisty pojawi się „Pan Tadeusz”? Dlaczego można spodziewać się „Zemsty”? Czego można spodziewać się na teście: co pojawi się na pewno, a co ewentualnie może znaleźć się wśród zadań? Sprawdzamy, co wynika z wymagań egzaminacyjnych, testów przeprowadzanych w ostatnich latach oraz przypuszczeń nauczycieli? Spis treści: Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty 2022/2023   Lektury - pewniaki na egzaminie ósmoklasisty Pewniaki na egzaminie z języka polskiego - typy nauczycieli Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty 2023 Egzamin ósmoklasisty otworzy język polski. Choć pytania poznamy 23 maja, już dziś można mówić o pewniakach, które pojawią się na teście. Co na pewno czeka ósmoklasistów na egzaminie z języka polskiego? dwa teksty – literacki (liryka, epika, dramat) i nieliteracki (publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy), które trzeba uważnie przeczytać i wykonać zadania nawiązujące do ich treści, wypracowanie na minimum 200 wyrazów – do wyboru: albo wypracowanie o charakterze twórczym (np. opowiadanie) albo o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka). Wynika z tego, że z całą pewnością należy powtórzyć sobie wiadomości dotyczące: pisania wypracowań , redagowania rozprawki , rodzajów i gatunków literackich, środków stylistycznych , części mowy , części zdania , składni ( równoważnika zdania , zdania pojedynczego oraz zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie), słowotwórstwa (czym jest: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, formanty, podstawa słowotwórcza, rdzeń wyrazu, wyrazy złożone ), mowy zależnej i niezależnej, zasad interpunkcji, zasad ortografii. Oczywiście przed samym...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022  z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak