isr_nowo_4.jpg

Rejestracja dziecka po urodzeniu – aktualne przepisy!

Kilka kliknięć i gotowe, akt urodzenia możesz otrzymać przez internet. Zgodnie z nowymi przepisami rejestracja dziecka stała się o wiele prostsza. Ale nie dla wszystkich. Sprawdź, w jaki sposób i w jakim terminie załatwisz teraz metrykę, PESEL i meldunek.
Małgorzata Wódz
isr_nowo_4.jpg
Formalności po urodzeniu dziecka 2020:
1. Rejestracja dziecka przez internet
2. Rejestracja w urzędzie stanu cywilnego
3. Ile się czeka na odpis aktu urodzenia?
4. Dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka
5. Zameldowanie dziecka
6. PESEL dziecka
7. Imiona w akcie urodzenia
8. Rejestracja dziecka, kiedy rodzice nie mają ślubu
9. Zgłoszenie dziecka urodzonego za granicą
10. Rejestracja dziecka urodzonego w domu
11. Rejestracja dziecka urodzonego w nietypowym miejscu
 
Akt urodzenia dziecka możesz otrzymać w wersji elektronicznej lub papierowej. Po porodzie rodzice muszą w ciągu 21 dni zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego. Zgłoszenie urodzenia dziecka można wykonać przez internet lub osobiście w USC. Może to zrobić mama lub tata. Wraz z aktem urodzenia dziecko otrzyma nr PESEL, imię, zameldowanie. Sprawdź, jak dopełnić formalności po porodzie krok po kroku, zgodnie z przepisami.
Akt urodzenia to dokument stwierdzający fakt narodzin dziecka. Jest tworzony i przechowywany przez Urząd Stanu Cywilnego. Odnotowuje się w nim imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę urodzenia, imiona, nazwiska i daty i miejsca urodzenia rodziców oraz ich adres. Dzięki niemu dziecko otrzymuje PESEL, może m.in. korzystać z opieki medycznej i dostać paszport. 

Co zrobić, aby zarejestrować dziecko przez internet?

Aby skorzystać z tej możliwości, musisz mieć Profil Zaufany (stworzysz go na www.pz.gov.pl). Rejestracji dziecka dokonuje się na stronie www.obywatel.gov.pl. Tam wybierasz usługę, z której chcesz skorzystać. Przygotuj koniecznie dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Po zalogowaniu system prosi o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka i zweryfikowanie danych.

Do zarejestrowania dziecka po urodzeniu potrzebne są następujące informacje:
 • nazwa szpitala, w którym przyszło na świat
 • imię dziecka
 • numer aktu małżeństwa lub aktu urodzenia rodzica (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim).

Rejestracja dziecka przez internet: 5 kroków

1. oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
2. wprowadzasz dane drugiego rodzica
3. wpisujesz dane dziecka (imiona, nazwisko)
4. wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odebrania dokumentów (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
5. sprawdzasz wniosek i podpisujesz Profilem Zaufanym.

Akt urodzenia dziecka (odpis) otrzymasz w wersji papierowej lub elektronicznej, w zależności od opcji, która wybrałeś przy sposobie dostarczenia dokumentów. Razem z metryką dostaniesz też powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.
Jeśli nie korzystasz z Profilu Zaufanego, zarejestrujesz dziecko tak jak dawniej, czyli osobiście w urzędzie stanu cywilnego. Niżej wyjaśniamy, jak należy to zrobić.
Redakcja poleca: Stare imiona – dla dziewczynek i dla chłopców, najpopularniejsze 100 lat temu i nadal modne [WIDEO]
Mamy dla was zestaw starych imion, które były najpopularniejsze w czasach naszych dziadków i pradziadków. Niektóre z nich nadal są bardzo modne i biją rekordy popularności!

Rejestracja dziecka w urzędzie

Masz 3 tygodnie (21 dni od daty wpisanej w karcie urodzenia, którą wystawia szpital) na rejestrację narodzin dziecka w urzędzie. Szpital ma 3 dni na przekazanie kartu do USC. Zgłoszenia dziecka nie muszą dokonywać oboje rodzice – do urzędu może pójść jedno z nich albo reprezentujący ich pełnomocnik (np. jeśli matka jest niepełnoletnia). Formalności po urodzeniu dziecka musisz dokonać w urzędzie w miejscowości, w której dziecko przyszło na świat. Możesz zarejestrować tylko dziecko urodzone w Polsce. Jeśli w ciągu 21 dni nie dotrzesz do urzędu, urzędnik sam zarejestruje dziecko i wybierze dla niego imię.

Po zgłoszeniu dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt urodzenia dziecka i przekaże rodzicom:
 • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, 
 • numer PESEL dziecka, 
 • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka. 

Jak długo czeka się na akt urodzenia?

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka jest bezpłatne. Jeśli do USC wpłynęła karta urodzenia dziecka (ze szpitala), kierownik urzędu sporządzi akt następnego dnia roboczego po zgłoszeniu przez ciebie dziecka. 

Jakie dokumenty są potrzebne w USC?

Przy rejestracji dziecka nie ma potrzeby przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego rodziców (np. aktu urodzenia, małżeństwa) ani dokumentów ze szpitala, w którym odbył się poród (zgłoszenie urodzenia zostanie przesłane ze szpitala do USC). Według nowych przepisów wystarczy jedynie okazanie dowodu osobistego rodzica. Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, dodatkowo potrzebne będzie stosowne pełnomocnictwo.

Zameldowanie dziecka

Po zarejestrowaniu w urzędzie stanu cywilnego dziecko zostanie również zameldowane w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego faktycznie będzie mieszkało. Zameldowania dokona kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka.

Skąd wziąć PESEL dla dziecka?

PESEL jest nadawany po zgłoszeniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik USC występuje do ministra spraw wewnętrznych o jego nadanie. W niektórych przypadkach rodzice otrzymują PESEL od razu. Czasem jednak muszą na niego poczekać – gdy formalności zostaną dopełnione, do osoby zgłaszającej urodzenie dziecka zostanie wysłane powiadomienie o jego nadaniu.

Jakie imiona można wpisać do aktu urodzenia?

Rodzice mogą nadać dziecku nie więcej niż dwa imiona. Nadal jednak muszą liczyć się z tym, że urzędnik USC nie zgodzi się na wpisanie do metryki imion, które:
  Niestety brak szczegółowych informacji, które wyjaśniałyby, jakie są to imiona. Warto pamiętać, że od decyzji urzędnika można odwoływać się do wojewody – gwarantuje to art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ważną zmianą w przepisach jest możliwość nadawania dzieciom urodzonym w Polsce niezależnie od ich obywatelstwa i narodowości rodziców imion obcego pochodzenia. Wcześniej mogły je nosić jedynie dzieci, których przynajmniej jeden rodzic był cudzoziemcem.

Co z nazwiskiem dziecka, jeśli rodzice nie są małżeństwem?

W takiej sytuacji potrzebne jest oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Składa się je w USC podczas zgłaszania narodzin. Oświadczenie taty musi potwierdzić mama dziecka. Może to zrobić od razu lub w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które zgodnie wskażą oboje rodzice. Gdy ich zdania się różnią, otrzyma nazwiska mamy i taty.  

Jak składa się oświadczenie o uznaniu ojcostwa?

Mężczyzna może tego dokonać przed:
 • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego, 
 • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • sądem. 

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Jeśli twoje dziecko urodziło się poza Polską, możesz je zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego, składając wniosek do kierownika USC lub u polskiego konsula. Do wniosku musisz dołączyć:
 • tłumaczenie przysięgłe (transkrypcję) zagranicznego aktu urodzenia (transkrypcja),
 • tłumaczenie przysięgłe odtworzonego zagranicznego aktu urodzenia, jeśli nie możesz uzyskać tego dokumentu,
 • opłatę skarbową w wysokości 50 zł (transkrypcja), 39 zł (odtworzenie i rejestracja).
Odpis aktu urodzenia sporządzonego za granicą  (wraz ze sporządzonym przez tłumacza przysięgłego  tłumaczeniem na język polski ) trzeba złożyć w USC w mieście, w którym zameldowane jest jedno z rodziców lub w ostatnim miejscu zamieszkania.

Rejestracja dziecka a nietypowe miejsce narodzin

Jak zarejestrować dziecko urodzone poza szpitalem? Akt urodzenia sporządza się w miejscu narodzin dziecka. Życie pisze jednak najróżniejsze, czasem nietypowe scenariusze. Jak sobie wówczas radzić? Podpowiada Iwona Basior, dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy: Fakt narodzin dziecka podczas porodu domowego zgłasza do USC lekarz lub położna obecni przy porodzie, a dalej wszystko toczy się jak w przypadku maluchów urodzonych w szpitalu: rodzice (lub jedno z nich) zgłaszają się do urzędu lub rejestrują dziecko przez internet itd. Jeśli nikogo nie było przy porodzie, bo np. mama nie zdążyła dojechać do szpitala, zgłoszenie urodzenia noworodka wystawia lekarz, który badał ją już po porodzie.   Do rejestracji w USC  potrzebny jest protokół zdarzenia, sporządzony przez kapitana i podpisany przez dwóch świadków. Protokół zostaje wysłany przez kapitana do USC pierwszego miasta, do którego statek zawinął lub w którym wylądował samolot, a jeśli to niemożliwe (bo pozostaje za granicą)  do najbliższego konsula. USC lub konsul przesyłają  dokumenty do USC m.st. Warszawy, gdzie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka. 

Podstawa prawna:
 •     Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 j.t.).
 •     Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2018.1382).

Czytaj też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 52 głosy

Zobacz także

Popularne tematy