GRY

Rejestracja narodzin dziecka – aktualne przepisy!

Kilka kliknięć i gotowe. Zgodnie z nowymi przepisam rejestracja dziecka stała się o wiele prostsza. Ale nie dla wszystkich. Sprawdź, w jaki sposób i w jakim terminie załatwisz teraz metrykę, PESEL i meldunek.
Metryka, czyli akt urodzenia dziecka
fot. Fotolia
W pierwszych dniach po przyjściu dziecka na świat, rodzice muszą zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego – tam m.in. dostaną metrykę, czyli odpis aktu urodzenia. Do tej pory nie było innej opcji, trzeba było wybrać się osobiście do urzędu. Teraz możesz dokonać rejestracji dziecka tak jak dawniej albo... nie wychodząc z domu.  Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku zgodnie z nowymi przepisami.

Co zrobić, aby zarejestrować dziecko przez internet?

Aby skorzystać z tej możliwości musisz mieć Profil Zaufany (stworzysz go na www.pz.gov.pl). rejestracji dziecka dokonuje się na stronie www.obywatel.gov.pl. Tam wybierasz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu system prosi o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka i zweryfikowanie danych. Jakie jeszcze informacje będą ci potrzebne:
  • nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat
  • imię dziecka (uzgodnijcie je wcześniej)
  • numer aktu małżeństwa lub aktu urodzenia rodzica (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) – to ułatwia weryfikację danych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Kolejny krokiem jest wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko i sposobu odebrania dokumentów (może to być  skrzynka na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłka tradycyjną pocztą). Ostatni krok to podgląd wniosku i złożenie podpisu (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia otrzymasz w wersji papierowej lub elektronicznej (w zależności od opcji, która wybrałeś przy sposobie dostarczenia dokumentów). Razem z metryką dostaniesz też powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu.
Jeśli nie korzystasz z Profilu Zaufanego, zarejestrujesz dziecko tak jak dawniej, czyli osobiście w urzędzie. Niżej wyjaśniamy, jak należy to zrobić.

Gdzie i kiedy zgłosić narodziny dziecka?

Czas, jaki mają rodzice po narodzinach dziecka, by wybrać się do urzędu stanu cywilnego to trzy tygodnie. Rejestracja narodzin powinna nastąpić w ciągu 21 dni od pojawienia się dziecka na świecie (a dokładnie od daty wpisanej w karcie urodzenia, którą wystawia szpital). Zanim pójdziesz do USC upewnij się, że ten dokument już tam dotarł (szpital ma 3 dni na jego przekazanie). Zgłoszenia dziecka nie muszą dokonywać oboje rodzice – do urzędu może pójść jedno z nich, albo reprezentujący ich pełnomocnik. Jeśli w ciągu 21 dni nie dotrzesz do urzędu, urzędnik sam zarejestruje dziecko i wybierze dla niego imię. Zgłoszenia narodzin należy dokonać w urzędzie, w miejscu, w którym dziecko przyszło na świat. Warto o tym pamiętać, jeśli poród odbywał się w innej miejscowości niż ta, w której mieszkają rodzice. Kiedyś w takiej sytuacji możliwe było zgłoszenie narodzin dziecka w USC w miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty są potrzebne w USC?

Przy rejestracji dziecka nie ma potrzeby przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego rodziców (np. aktu urodzenia, małżeństwa) ani dokumentów ze szpitala, w którym odbył się poród (zgłoszenie urodzenia zostanie przesłane ze szpitala do USC). Według nowych przepisów wystarczy jedynie okazanie dowodu osobistego rodzica. Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, dodatkowo potrzebne będzie stosowne pełnomocnictwo. Z trzech do jednego zmieniła się liczba odpisów aktu urodzenia dziecka, które można otrzymać bezpłatnie.

Jakie imiona można wpisać do metryki?

Rodzice mogą nadać dziecku nie więcej niż dwa imiona. Nadal jednak muszą liczyć się z tym, że urzędnik USC nie zgodzi się na wpisanie do akt imion, które są w formie zdrobniałej, mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity albo nie wskazują na płeć dziecka (wyjątkiem są imiona, które nie wskazują na płeć, ale są do niej przypisane w powszechnym znaczeniu). Niestety brak szczegółowych informacji, które wyjaśniałyby, jakie są to imiona. Warto pamiętać, że od decyzji urzędnika można odwoływać się do wojewody – gwarantuje to art. 11 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ważną zmianą w przepisach, która obowiązuje od ponad 2 lat, jest możliwość nadawania dzieciom urodzonym w Polsce niezależnie od ich obywatelstwa i narodowości rodziców imion obcego pochodzenia. Wcześniej mog ły je nosić jedynie dzieci, których przynajmniej jeden rodzic był cudzoziemcem.

Sprawdź: Jakie imiona obcego pochodzenia nadają polscy rodzice?

Co z nazwiskiem dziecka, jeśli rodzice nie są małżeństwem?

W takiej sytuacji potrzebne jest oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Składa się je w USC podczas zgłaszania narodzin. Oświadczenie taty musi potwierdzić mama dziecka. Może to zrobić od razu lub w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które zgodnie wskażą oboje rodzice. Gdy ich zdania się różnią, otrzyma nazwiska mamy i taty.  

Czytaj też: Jak przebiega proces o ustalenie ojcostwa?

Kiedy dziecko dostaje meldunek?

Po zarejestrowaniu w urzędzie stanu cywilnego dziecko zostanie również zameldowane w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego faktycznie będzie mieszkało. Zameldowania dokona kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka.

Skąd wziąć PESEL dla dziecka?

PESEL jest nadawany po zgłoszeniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Po sporządzeniu aktu urodzenia kierownik USC występuje do ministra spraw wewnętrznych o jego nadanie. W niektórych przypadkach rodzice otrzymują PESEL od razu. Czasem jednak muszą na niego poczekać – gdy formalności zostaną dopełnione, do osoby zgłaszającej urodzenie dziecka zostanie wysłane powiadomienie o jego nadaniu.

Czytaj też:


Zapraszamy do naszej internetowej szkoły rodzenia:
 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Internetowa szkoła rodzenia

Przygotowania do porodu