zasiłek dla samotnej matki
Adobe Stock
Prawo i finanse

Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje, świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS

Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach.

Spis treści:

 1. Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia
 2. Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców?
 3. Samotny rodzic – definicja prawna
 4. Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko?
 5. Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty
 6. Ulga podatkowa dla samotnych rodziców

"Matki Polki potrzebują wsparcia jak nigdy wcześniej!" - mówi socjolog [WIDEO]

Zasiłki dla samotnej matki - dostępne dodatki i świadczenia

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, któremu przysługuje zasiłek rodzinny. Otrzymujesz go wtedy, gdy:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub
 • 764 złotych – jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.


Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 złotych, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 złotych.

Nie musisz chodzić po wniosek do urzędu. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajdziesz na stronach rządowych.

Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców?

O zasiłek dla samotnego rodzica mogą się ubiegać:

 • osoby samotnie wychowujące dziecko (mama lub tata), którym nie przysługują świadczenia alimentacyjne (drugi rodzic nie żyje, jest nieznany albo sąd nie zasądził alimentów);
 • prawni lub faktyczni opiekunowie dziecka;
 • pełnoletnie osoby uczące się, które nie ukończyły jeszcze 24 lat, pod warunkiem, że ich oboje rodzice nie żyją, nie jest im wypłacana renta.

Samotny rodzic - definicja prawna

Za samotnego rodzica uważa się osobę, która rzeczywiście samodzielnie wychowuje dziecko, czyli pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę rozwiedzioną, która nie otrzymuje alimentów na dziecko i nie wychowuje swojej pociechy wspólnie z jej drugim rodzicem. Gdy pojawią się wątpliwości, urzędnicy mogą podjąć próbę sprawdzenia, czy rzeczywiście deklarowana sytuacja rodzinna jest zgodna z prawdą.

Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko?

Zasiłek dla samotnej matki to kwota 193 złotych na jedno dziecko. Jeżeli masz więcej dzieci, nie oznacza to, że zasiłek będzie proporcjonalnie większy. Otrzymasz taki sam zasiłek, gdy wychowujesz dwoje, troje czy siedmioro dzieci. Co miesiąc na twoje konto może wpłynąć:

 • 386 złotych – na wszystkie dzieci.---#---193 złote---#---193 złotych---#---http://jaksiepisze.lav.pl/5_zloty_czy_5_zlotych_4.html">193 złotych – na jedno dziecko;
 • 386 złotych – na wszystkie dzieci.


Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, zasiłek zostanie podwyższony o:

 • 80 złotych na jedno dziecko;
 • 160 złotych na wszystkie dzieci.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym.

Jeżeli masz troje dzieci lub więcej, możesz starać się o kolejny dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wynosi on 80 złotych na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek dla samotnej matki z MOPS - wymagane dokumenty

Jeżeli starasz się o przyznanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, musisz złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Realizacja świadczenia może być przekazana do ośrodka pomocy społecznej (MOPS). Dokumenty, które będziesz musiała złożyć, uzależnione są od konkretnej sytuacji rodzinnej:

 • jeżeli rodzice są rozwiedzeni – kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację (oryginał do wglądu);
 • jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje – kopia skróconego aktu zgonu;
 • jeżeli ojciec dziecka jest nieznany – kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka;
 • gdy rodzic żyje i jest znany – odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

Ulga podatkowa dla samotnych rodziców

Dotychczas samotni rodzice rozliczali się wspólnie z dzieckiem, a podatek był obliczany jako dwukrotność podatku liczonego od połowy dochodów. W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu i ze wzrostem kwoty wolnej od podatku od 2022 roku ta zasada została zmieniona. Zastąpiona ją ulgą na dziecko samotnego rodzica w stałej kwocie 1500 zł. Zmiana będzie korzystna dla rodziców zarabiających najniższą krajową. Im więcej samodzielny rodzic zarabia, tym więcej może stracić.

„Zastępując wspólne rozliczenie zwykłym odliczeniem od podatku, wprowadziliśmy rozwiązanie prostsze, niewiążące się z koniecznością dokonywania skomplikowanych wyliczeń, a jednocześnie korzystne dla znacznej większości osób, które z niego korzystały” – tłumaczył podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Na konferencji prasowej 21.01.2022 premier poinformował o rozszerzeniu ulgi dla klasy średniej na wszystkich rodziców samotnie wychowujących dziecko i płacących niższy podatek niż 1500 zł.
 


Zobacz też:

ciąża, brzuch, cieżarna, pieniądze, skarbonka
fotolia
Zakupy
Ile kosztuje dziecko? Tak zaoszczędzisz!
Poznaj 5 niezawodnych sposobów na zmniejszenie wydatków przy dziecku.
kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse
Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko przez rok. Dla kogo w 2022 roku?
Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2022 roku nie uległy zmianie. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2022 roku są takie same, jak w poprzednich latach. Spis treści: Kosiniakowe 2022: dla kogo? Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć? Kosiniakowe 2022 – dokumenty do wniosku Kosiniakowe a becikowe Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu? Ile się czeka na kosiniakowe? Kosiniakowe 2022: dla kogo? Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane: rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki) faktycznemu opiekunowi dziecka rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).  Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego . Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok i przysługuje osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego , czyli: zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło) osobom bezrobotnym (niezależnie, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie) studentom. Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Świadczenie rodzinne jest wypłacane przez okres:  52 tygodni  od dnia urodzenia dziecka w przypadku jednego dziecka 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci 67 tygodni – trójki 69 tygodni – czwórki 71 tygodni przy piątce i więcej. Wniosek o kosiniakowe: jak...

Jakie dokumenty do becikowego
AdobeStock
Prawo i finanse
Becikowe 2022 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?
Becikowe w 2022 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.

var _gde_zeotfomfnr = new Image(1,1); _gde_zeotfomfnr.src='https://edipresse.hit.gemius.pl/redot.gif?l=8/tstamp='+(new Date()).getTime()+'/id=bPeb60emSJwO4jTM6JAwzJPZfdoi6IcSW.siPTsyFrj.p7/stparam=zeotfomfnr/fastid=llqnzmhhcxjmsdbktcqfkjlqhakp'; Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2022 roku? Becikowe 2022: Kto dostaje becikowe? Kiedy nie przysługuje becikowe? Jak obliczyć dochód do becikowego?   Jakie dokumenty do becikowego? Zaświadczenie lekarskie Wniosek o becikowe Gdzie złożyć wniosek o becikowe: online i tradycyjny?   Ile czeka się na becikowe? Gminne becikowe Kto dostaje becikowe? O becikowe możesz ubiegać się, jeśli: w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka); dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto; mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko ). O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii,...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj