Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Adobe Stock
Aktualności

Rekrutacja do szkół średnich – jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów

Rekrutacja do szkół średnich składa się z kilka etapów. Aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, warto dokładnie poznać zasady rekrutacji obowiązujące w 2022 roku oraz związane z nią terminy.

Wiosna to czas, kiedy uczniowie ósmej klasy decydują o swej dalszej edukacji. Dokonują ostatecznego wyboru szkół ponadpodstawowych, starają się jak najlepiej wypaść na egzaminie ósmoklasisty i czekają na koniec rekrutacji, by przekonać jej wyniki i przekonac się, czy ich nazwiska widnieją na liście przyjętych do wymarzonej szkoły. 

Spis treści:

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

Zasady rekrutacji do szkół średnich

Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie do wybranych szkół. Mogą złożyć takie wnioski do kilku placówek.

Po egzaminie ósmoklasisty następuje liczenie punktów kwalifikujących kandydatów do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych.

Po ogłoszeniu wyników, uczniowie mają obowiązek uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli uczeń znalazł się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły – powinien donieść tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły, w której chce się uczyć.

Następnie szkoły ponadpodstawowe publikują ostateczne listy przyjętych uczniów. Tam, gdzie zostały wolne miejsca – trwa rekrutacja uzupełniająca.

Uwaga: szkoły, w których przeprowadzane są dodatkowe testy (językowe, umiejętności, sprawności fizycznej) ustalają indywidualnie zasady i terminy rekrutacji.

 
Rekrutacja do szkół średnich – terminy

Terminy rekrutacji do szkół średnich określa kuratorium właściwe dla danego województwa. Jak dotąd nie znamy terminów obowiązujących we wszystkich województwach. Znane są daty obowiązujące w województwie mazowieckim, zgodnie z którymi:

 • Czas na składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej to 16–30 maja 2022 do godz. 15. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej: 1–3 sierpnia 2022, do godz. 15)
 • Czas na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty to: 24 czerwca – 13 lipca 2022 do godziny 15.
 • Czas opublikowania listy uczniów, którzy dostali się do szkoły: do 20 lipca (w przypadku rekrutacji uzupełniającej: do 12 sierpnia).  


Do 29 lipca dyrektorzy szkół mają obowiązek opublikować informację na temat liczby wolnych miejsc w swoich szkołach podstawowych. 

W przypadku szkół branżowych, w których nauka rozpoczyna się 1 lutego 2023 r., komisja rekrutacyjna ma obowiązek opublikować listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do 29 listopada 2022 (w przypadku rekrutacji uzupełniającej – do 9 stycznia 2023)


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Wyniki rekrutacji do szkół średnich: od czego zależy liczba punktów

Wyniki rekrutacji do szkół średnich to liczba punktów, którą uczeń zdobył za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 • wyniki w nauce (oceny z: języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów z wykazu wybranej przez kandydata klasy)
 • szczególne osiągnięcia (edukacyjne lub sportowe).

Punkty z egzaminu ósmoklasisty

Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty? Liczbę punktów procentowych uzyskanych na teście z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Maksymalna liczba punktów do 70 (35 z języka polskiego i 35 z matematyki). 

Punkty procentowe otrzymane z testu z języka nowożytnego należy pomnożyć przez 0,3 (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 30).

Sprawdź: Jak obliczyć punkty do liceum.

Punkty za oceny 

Jeśli chodzi o punkty za oceny w nauce to:

 • za ocenę celującą otrzymuje się 19 punktów,
 • za bardzo dobrą – 17 punktów,
 • za dobra – 14 punktów,
 • za dostateczną – 8 punktów,
 • za dopuszczającą – 2 punkty.


Dodatkowe punkty, które można zdobyć:

 • 7 punktów – za świadectwo z czerwonym paskiem,
 • 3 punkty – za wolontariat szkolny 

Punkty za wyjątkowe osiągnięcia

Za każdy udział w konkursach, wydarzeniach sportowych i artystycznych oraz olimpiadach tematycznych można uzyskać od 2 do 10 punktów (w sumie można zdobyć max. 18 punktów).

Rekrutacja do szkoły średniej: liczy się każdy punkt

Nawet jeśli uczeń zdobył wysoką liczbę punktów – zwłaszcza w przypadku popularnych liceów i szkół ponadpodstawowych – nie zawsze stanowi to gwarancję znalezienia się na liście przyjętych. Czasami znaczenie może mieć nawet 1 punkt.

Jak sprawdzić wyniki rekrutacji? W poprzednich latach można było szukać swego nazwiska na listach: wywieszonych na tablicach informacyjnych w siedzibie szkoły, opublikowanych w systemie Vulcano (po zalogowaniu) lub darmowej aplikacji na telefon eLo!

Jedno jest pewne: by dostać się do dobrej szkoły średniej trzeba wykazać się jak najlepszymi wynikami na świadectwie i dużą liczbą punktów z testu ósmoklasisty.

Zobacz także:

rekrutacja do liceum
Adobe Stock
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Rekrutacja do liceum jest dość stresującym momentem dla ucznia i jego rodziców. Ważne więc, by się do niej odpowiednio przygotować: nie przegapić terminów, znać zasady. Wyjaśniamy, jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023.

Rekrutacja do liceum to ostatni ważny krok przed rozpoczęciem nowego etapu edukacji, który składa się z kilku części. To właśnie podczas rekrutacji zostaje rozstrzygnięte, czy uczeń będzie mógł uczęszczać do wymarzonego liceum, czy może jednak będzie musiał wybrać inną szkołę. Wątpliwości często budzi to, do ilu szkół można składać dokumenty. W całej Polsce podczas rekrutacji do liceum można składać podanie o przyjęcie do trzech szkół. W ramach tych szkół kandydat do liceum może wybrać dowolną liczbę klas. Wyjaśniamy, kiedy rozpoczyna się rekrutacja do liceów, do kiedy można składać dokumenty i jak przebiega cały ten proces krok po kroku. Spis treści :  1. Rekrutacja do liceum – kiedy, ważne terminy 2. Zasady rekrutacji do liceum Jak obliczyć punkty za oceny? Jak obliczyć punkt z egzaminu? Laureaci olimpiad a rekrutacja do liceum 3. Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Rekrutacja do liceum – kiedy, ważne terminy Wielu młodych ludzi wraz rodzicami zastanawia się, kiedy zanieść świadectwo do liceum. Terminy, które będą obowiązywać w 2022 roku są podane na stronie internetowej kuratorium danego województwa. Są one zależne od konkretnego regionu, w którym znajduje się szkoła, do której aplikuje uczeń.  Poniżej przedstawiamy tegoroczne terminy, które obowiązują w jednym z województw, mogą się one jednak nieznacznie różnić w zależności od regionu. Wszystkich terminów trzeba bezwzględnie przestrzegać, ponieważ opóźnienie lub przeoczenie tych dat może przekreślić marzenia o dostaniu się do wybranej szkoły.  Do kiedy można składać dokumenty do szkoły średniej? od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r.  – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru. od 16.05.2022 r. do 30.05.2022 r. ...

Rekrutacja do żłobka
Adobe Stock
Wychowanie
Rekrutacja do żłobka 2022/2023 – zasady. Kiedy złożyć wniosek?
Rekrutacja do żłobka trwa cały rok, ale najwięcej wniosków składanych jest od kwietnia do czerwca. Można otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji m.in. za pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Premiowane są także zaszczepione maluchy. Gminy i konkretne placówki określają zasady i terminy rekrutacji do wybranego żłobka. Opisujemy szczegóły naboru dzieci.

Rekrutacja do żłobka nie ma jednej ogólnopolskiej zasady. Warunki przyjmowania dziecka są ustalane w zależności od placówki i można znaleźć je na stronie internetowej danego żłobka, urzędu miasta, gminy lub bezpośrednio w placówce. Najgorętszy czas składania przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka to zwykle koniec kwietnia, maj i czerwiec. Ale o miejsce w placówce można starać się przez cały rok, jeśli dziecko spełnia podstawowe kryteria wiekowe. Do publicznego żłobka może uczęszczać dziecko mające: co najmniej 20 tygodni, nie więcej niż 3 lata. Warto wiedzieć, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały dla niemowląt. Trzeba to sprawdzić w statucie żłobka, do którego chcemy zapisać dziecko. W wyjątkowych sytuacjach, np. z powodu braku miejsca w przedszkolu, żłobek może przyjąć również dziecko powyżej 3. roku życia.  Rekrutacja do żłobka – szczegóły: Zapisy do żłobka – terminy Jak zapisać dziecko do żłobka? Jak złożyć wniosek do żłobka? Dokumenty potrzebne do rekrutacji do żłobka Zasady rekrutacji do żłobka – dodatkowe punkty Rekrutacja do żłobka a opłaty Rekrutacja do żłobka prywatnego Zapisy do żłobka: terminy Aby dziecko zostało przyjęte do żłobka, musi wziąć udział w rekrutacji do placówki. Każdy rodzic może znaleźć listę aktualnych placówek w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w Biuletynie Informacji Publicznej swojego urzędu gminy albo miasta. Każde miasto w Polsce określa swoje kryteria przyjęć do żłobków, ale co do zasady odbywa się ona w okresie wiosennym, od kwietnia do czerwca i dotyczy miejsc, które będą wolne od września . Jeśli w żłobku będzie zwalniało się miejsce po wrześniu, istnieje możliwość przyjęcia innego...

Rekrutacja do przedszkoli: wymagane zaświadczenie o szczepieniach
Adobe Stock
Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli: wymagane ZAŚWIADCZENIA o szczepieniu!
Niektóre przedszkola zażyczyły sobie, aby rodzice okazali zaświadczenie o szczepieniu dziecka. Nie ma jednak podstaw, aby okazywać taki dokument – powinna wystarczyć Książeczka Zdrowia Dziecka.

Rekrutacja do przedszkoli w niektórych gminach została zmieniona: niektóre placówki umieściły w swoich wymaganiach informację o dodatkowych punktach za wykonanie wszystkich obowiązkowych szczepień. Problem polega na tym, że przedszkola życzą sobie oddzielnych zaświadczeń z przebytych szczepień, a te wymagają osobistej wizyty u lekarza. Dziecko zaszczepione. A gdzie zaświadczenie? „Sama zasada jest bez wątpienia słuszna i dobrze, że coraz więcej samorządów docenia wagę szczepień, o czym świadczą tego rodzaju uchwały gminnych rad. Natomiast wprowadzenie takich dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych nie może się wiązać z narzucaniem obowiązku wystawienia zaświadczenia przez lekarza. Do potwierdzenia, że dziecko jest zaszczepione, wystarczy Książeczka Zdrowia Dziecka, która jest dokumentem medycznym. Każde szczepienie powinno być w niej odnotowane” – mówi Joanna Szeląg, ekspertka z Porozumienia Zielonogórskiego. Wymaganie od rodziców zaświadczeń stwarza problem – zwłaszcza w pandemii. Rodzic, aby uzyskać dokument poświadczający szczepienia (które i tak powinny zostać odnotowane w Książeczce Zdrowia), zmuszony jest do odbycia osobistej wizyty w przychodni.  W obecnej sytuacji nie tylko blokuje to wizyty dla bardziej potrzebujących, ale także naraża rodziców na kontakt z koronawirusem. Joanna Szeląg zaapelowała do samorządów, aby pozbyły się zapisu o wymaganym zaświadczeniu. Źródło: rynekzdrowia.pl Zobacz też: Kalendarz szczepień obowiązkowych na 2020 rok. Co się zmieniło? Rekrutacja do przedszkoli na rok 2021/2022 Dzieci leżakują na mrozie. Szokujący pomysł jednego z przedszkoli

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj