Poród pośladkowy zdarza się stosunkowo rzadko. Jedynie 3 do 5 proc. dzieci układa się w pozycji miednicowej w brzuchu mamy i w tej pozycji zamierza przyjść na świat. Ponieważ nie jest to najbardziej klasyczne i bezpieczne ułożenie dziecka (takim jest ułożenie główkowe), poród pośladkowy wiąże się z większym ryzykiem komplikacji. Czy zawsze poród pośladkowy musi zakończyć się cesarskim cięciem?

Reklama

Spis treści:

Kiedy jest możliwy poród naturalny przy ułożeniu pośladkowym?

Minimalny odsetek ciąż, w których dziecko jest w położeniu miednicowym, może zakończyć się naturalnym porodem pośladkowym. Muszą jednak zostać spełnione wszystkie poniższe kryteria:

 • rodząca nie jest pierworódką
 • rodząca ma szeroką miednicę o prawidłowej budowie
 • ciąża przebiega bez żadnych komplikacji
 • dziecko jest w dobrym stanie
 • dziecko ma średnią masę ciała (ok. 2,5-3,5 kg)
 • pozycja dziecka to położenie miednicowe zupełne (stópki i pupa znajdują się blisko kanału rodnego, kolana są mocno przykurczone i uniesione w okolicach tułowia).

Czynnikami absolutnie zakazującymi porodu siłami natury przy położeniu miednicowym są zaburzenia w czynności skurczowej macicy oraz tzw. łożysko przodujące.

Jak wygląda poród pośladkowy?

Jeśli z jakichś względów dojdzie do naturalnego porodu pośladkowego, najpierw z kanału rodnego wydostają się pośladki i miednica dziecka. Aby ułatwić dziecku przyjście na świat w tym położeniu, w szpitalu często wykonuje się nacięcie krocza, aby powiększyć kanał rodny.

Zobacz także

Po pośladkach i miednicy na świat wydostaje się tułów i nóżki dziecka, często najpierw jedna, później druga. Następne rodzą się rączki, a na końcu główka (zdjęcia z takiego porodu obejrzysz w materiale: Urodziła siłami natury pośladkowo ułożone dziecko).

Czasami podczas porodu pośladkowego naturalnego stosowany jest kontrowersyjny chwyt Kristellera, który obarczony jest ryzykiem poważnych powikłań u kobiety i dziecka.

Poród pośladkowy – zagrożenia

Przy prawidłowym położeniu główkowym jako pierwsza do kanału rodnego w trakcie porodu wchodzi główka dziecka, która jest twarda i toruje drogę reszcie ciała. Przy porodzie pośladkowym jest inaczej.

Gdy dziecko znajduje się w położeniu miednicowym w kanale rodnym najpierw pojawiają się stópki, kolana lub pupa dziecka, w zależności od tego, jakie jest dokładnie ułożenie dziecka w brzuchu. Taki poród może być nie tylko dłuższy i trudniejszy, lecz także skończyć się wieloma komplikacjami.

Naturalny poród pośladkowy obarczony jest tak dużym ryzykiem, że w zdecydowanej większości kończy się cesarskim cięciem. Ułożenie miednicowe jest jednym z podstawowych kryteriów kwalifikujących kobietę do cesarki. W bardzo nielicznych przypadkach lekarze pozwalają na poród pośladkowy siłami natury. Czasami poród siłami natury jest nieunikniony, np. gdy akcja porodowa rozpoczęła się przedwcześnie albo rodząca kategorycznie odmawia zgody na wykonanie cięcia.

Powikłania porodu pośladkowego

Do możliwych komplikacji i powikłań naturalnego porodu pośladkowego zalicza się:

 • owinięcie się i zaciśnięcie pępowiny wokół szyi dziecka, powodujące niedotlenienie
 • zmiany w rytmie serca dziecka na skutek stresu z powodu przedłużającego się porodu
 • uszkodzenia nerwów (np. uszkodzenie nerwów w ramieniu może spowodować niedowład lub paraliż ramienia)
 • urazy główki dziecka (mogą pojawić się rozcięcia, siniaki, krwotoki, a nawet uszkodzenie mózgu)
 • uszkodzenia kręgosłupa dziecka w odcinku szyjnym.

Dzieci, które przychodzą na świat poprzez naturalny poród pośladkowy dużo częściej otrzymują obniżoną ocenę w skali Apgar.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama