Konstytucja 3 maja była pierwszą spisaną konstytucją w Europie. Obecnie konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, ale jak wytłumaczyć jego znaczenie dzieciom? Proponujemy proste przykłady, dzięki którym dziecko zrozumie, czym była Konstytucja 3 maja, kiedy ją uchwalono i jakie były jej postanowienia.

Reklama

Spis treści:

Konstytucja 3 Maja dla dzieci- jak zacząć rozmowę

Na początek radzimy przypomnieć sobie najważniejsze informacje o konstytucji oraz o Konstytucji 3 maja, by z łatwością wytłumaczyć jej historię dziecku. Podpowiadamy, kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja, kto ją uchwalił oraz podajemy datę. Wyjaśniamy też zagadnienia związane z Konstytucją 3 maja w wersji dla dzieci.

Konstytucja (z łac. constitutio – ustanowienie) jest aktem prawnym posiadającym najwyższą moc prawną, który określa fundamentalne zasady ustroju politycznego i ekonomicznego państwa. Wskazuje też, jaki jest status prawny ludzi żyjących w państwie.

Zobacz także

Rozpoczynając rozmowę z dzieckiem na temat Konstytucji 3 Maja, warto nawiązać do flag, które w okolicy świąt majowych pojawiają się na ulicach i nawiązać do święta flagi państwowej. Możemy również zapytać dziecko, co już wie na temat konstytucji z zajęć przedszkola lub szkoły.

Co to jest konstytucja? Wersja dla dzieci

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zapisane są w nim zasady obowiązujące wszystkich Polaków. Zgodnie z konstytucją m.in. wybiera się w Polsce prezydenta, posłów i senatorów, a Polacy mają swoje prawa, których mogą dochodzić w sądach. W konstytucji zapisano także, że wszystkie dzieci muszą chodzić do szkoły.

Znaczenie konstytucji można porównać do zbioru zasad drogowych, których muszą przestrzegać wszyscy kierowcy na drodze. Albo do zasad, jakie panują w każdym domu czy rodzinie. Może macie prawa i obowiązki każdego z domowników spisane na kartce na lodówce? Np. ktoś zmywa, ktoś sprząta po kolacji, a każdy układa swoje ubrania i ma prawo do naprawienia błędu? No właśnie, podobnie konstytucja określa zasady panujące w całym państwie.

Co to jest Konstytucja 3 maja? Wersja dla dzieci

Konstytucja 3 maja została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Sejmie Czteroletnim 3 maja 1791 roku – stąd jej nazwa. Polska znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji: kraj był osłabiony i rozgrabiony. Ani król, ani Sejm nie mogli podjąć żadnej ważnej decyzji, bo obowiązywało tzw. liberum veto. Oznaczało to, że każdy poseł podczas obrad sejmu mógł krzyknąć „nie pozwalam” i cała praca innych posłów szła do kosza.

To trochę tak, jakby w szkole zaplanowano wycieczkę, ale jeden z uczniów powiedział „nie chce mi się jechać, nie jedźmy”. I z wycieczki nici! Ten system paraliżował wiele ważnych spraw.

Konstytucja 3 maja ostatecznie zniosła liberum veto.

Ponadto zgodnie z Konstytucją 3 maja:

  • ustanowiono w Polsce monarchię dziedziczną,
  • prawa mieszczan i szlachty zostały częściowo zrównane,
  • chłopi przechodzili pod ochronę państwa.

Konstytucja 3 maja to ustawa, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie spisana, nowoczesna konstytucja.

Konstytucja 3 maja: ciekawostki dla dzieci

  • Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.
  • Ustanowiono podatki w wysokości 10 proc. dla szlachty i 20 proc. dla duchowieństwa. Szlachta bez ziemi (tzw. gołota), mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatków.
  • W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, w jej miejsce powstała Rzeczpospolita Polska.
  • Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniono jednak swobodę wyznań.
  • Co 25 lat miał zbierać się Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmian w zapisach konstytucji.
  • Konstytucja 3 maja przetrwała tylko 14 miesięcy.
  • Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach. Święto przywrócono dopiero po I wojnie światowej, a później zdelegalizowano w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej oraz sowieckiej po wojnie. W 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe, a od 1989 roku 3 maja to święto narodowe, podczas którego śpiewa się piosenki patriotyczne, odbywa się także defilada wojskowa, a zewsząd powiewają flagi Polski.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama