pasowanie na ucznia
Adobe Stock
Gry i zabawy

Pasowanie na ucznia: piosenki, wierszyki i prezenty dla dzieci [+ tanie birety dla ucznia]

Pasowanie na ucznia to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego dziecka. Początek szkoły wiąże się z mnóstwem emocji, a uroczystość pasowania na pierwszoklasistę wzrusza dzieci i rodziców. Z okazji pasowania na ucznia pierwszoklasiści składają ślubowanie, śpiewają piosenki i dostają drobne prezenty. Sprawdź, kiedy odbywa się pasowanie na ucznia.

Pasowanie na ucznia to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Mimo że dziecko chodzi już do pierwszej klasy od co najmniej kilku tygodni, to dopiero pasowanie na pierwszoklasistę sprawia, że może w pełni poczuć przynależność do szkoły.

Uroczyste pasowanie na ucznia to ślubowanie, wierszyki i piosenki, a czasem także przedstawienie dla gości. Podczas pasowania na ucznia nie może też zabraknąć prezentów dla uczniów pierwszych klas.

Spis treści:

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Co to jest pasowanie na ucznia?

Pasowanie na ucznia to podniosłe wydarzenie, w którym uczestniczą nie tylko pierwszoklasiści i ich rodzice, ale także starsze dzieci oraz kadra nauczycielska. Zwykle odbywa się pod koniec września lub na początku października, kiedy dzieci oswoją się już ze szkołą.

Oficjalna część pasowania na ucznia to najważniejszy moment uroczystości: dzieci z pierwszych klas powtarzają słowa ślubowania, otrzymują legitymacje szkolne i drobne prezenty. Dyrektor szkoły pasuje pierwszaków na uczniów, dotykając ich ramion, np. przy pomocy wielkiego ołówka. Starsze dzieci śpiewają piosenki lub recytują wiersze. Potem najczęściej następuje część nieoficjalna i poczęstunek.

Pasowanie na ucznia – wierszyki i piosenki

Piosenki na pasowanie na ucznia śpiewają dzieci ze starszych klas, które witają pierwszaków w szkole. Niektóre piosenki i wierszyki mogą też wykonać pierwszoklasiści, świętując przyjęcie do szkolnej społeczności. Oto wybrane piosenki na uroczystość pasowania na ucznia: podniosłe, wesołe, a także piosenki patriotyczne
 

Moja siostra w piątej klasie,
w trzeciej klasie jest mój brat,
a ja jestem uczniem pierwszej,
bo mam tylko siedem lat.
I tak sobie obiecuję,
od początku równy krok,
żeby przejść do drugiej klasy,
mam przed sobą cały rok.

W naszej klasie, pierwszej klasie,
wre nauka, praca wre.
Koleżanki i koledzy
w pracy prześcigają się.
Wszyscy sobie obiecują,
od początku równy krok,
wszyscy myślą i pracują
przez ten pierwszy szkolny rok.

***
Już w przedszkolu dzieci wiedzą,
co to Wisła, co to Bałtyk,
że na Śląsku leży węgiel,
a znów góry to są Tatry.
Taki polski elementarz,
raz zobaczysz i pamiętasz.

Refren: Nasze polskie ABC,
każde dziecko o nim wie.
Wchodzi w głowę, wchodzi w serce
jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je,
nasze polskie ABC.

Kiedy będę taki duży,
jak na przykład są rodzice,
z książek, z kina i z podróży
poznam kraju okolice.
Jak zakładka – Wisły wstążka,
no, a Polska jest jak książka.

***
Dzisiaj w szkole wesoła nowina,
ślubowanie pierwszych klas.
Dzień się miło od rana zaczyna,
wszyscy dziś witają nas.

Refren: Świat pięknieje, w którą spojrzysz stronę.
Rosną kwiaty białe i czerwone.
Wszystkie dzieci szczęśliwe, wesołe
w poczet uczniów wejdą dziś.

Wyrośniemy Ci Polsko na chwałę,
chcemy wiernie służyć Ci.
Swą nauką, piątkami, zapałem
zaczynamy szkolne dni. –

Pasowanie na ucznia w szkole – ślubowanie

Podczas pasowania na ucznia uczniowie klas pierwszych przyrzekają pilnie się uczyć, dbać o dobre imię szkoły oraz pomagać kolegom i koleżankom w potrzebie. Tekst ślubowania ustalają władze szkoły, ale zwykle są to bardzo wzniosłe słowa. 

Przykładowe ślubowanie na pasowaniu na ucznia

Będę starał się być dobrym uczniem.
Będę szanował swoich rodziców i nauczycieli.
Będę uczył się tego, co piękne i mądre.
Będę kochał swoją Ojczyznę.
Chcę wyrosnąć na dobrego Polaka.
Ślubuję!

Jak ubrać dziecko na pasowanie na ucznia?

Dziecko na pasowanie na pierwszoklasistę powinno być ubrane w strój galowy. W przypadku dziewczynek jest to czarna lub granatowa spódniczka i biała bluzeczka. Dziewczynka może wystąpić również w sukience w kolorze granatu/czerni. Alternatywą są także odświętne spodnie lub czarne legginsy. Chłopiec powinien zaprezentować się w białej koszuli i czarnych lub granatowych spodniach. Może mieć też na sobie krawat lub muszkę. Wszystkie dodatki oraz buty również powinny być w stonowanych kolorach.

Pasowanie na ucznia – prezenty

Pasowanie na pierwszoklasistę nie mogłoby odbyć się bez prezentów. Co uczniowie dostają na pasowanie na ucznia? Zwykle są to drobne upominki od nauczycieli albo starszych kolegów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by rodzice także uczcili pasowanie na ucznia prezentem. Polecamy drobiazgi, które kojarzą się ze szkołą, lub takie, które sprawią, że dziecko poczuje się wyróżnione i docenione. Dobrym (i tanim!) pomysłem jest pamiątkowy medal albo kubek lub brelok z imieniem dziecka.


Biret na pasowanie na ucznia doda powagi każdemu pierwszoklasiście. Te birety idealnie nadają się na uroczystość pasowania na ucznia:


Zobacz też:

Zawieszenie w prawach ucznia: co oznacza i na czym polega?
Adobe Stock
Edukacja
Zawieszenie w prawach ucznia: co oznacza, czym skutkuje i jak się odwołać? + przepisy
Zawieszenie w prawach ucznia to jedna z najsurowszych kar, jakie grożą uczniowi za złamanie zasad zapisanych w szkolnym statucie. Zawieszony uczeń zostaje pozbawiony licznych przywilejów, jednak wciąż może uczestniczyć w lekcjach.

Za złamanie zasad zapisanych w szkolnym statucie uczniom wymierza się różne kary – zawieszenie w prawach ucznia jest jedną z tych dotkliwszych. Co w praktyce oznacza zawieszenie w prawach ucznia i czym skutkuje? Wyjaśniamy.  Zawieszenie w prawach ucznia: przepisy W każdej szkole obowiązuje zbiór zasad regulujących prawa i obowiązki ucznia . Za złamanie szkolnego regulaminu grożą kary. To, jakie uczeń poniesie konsekwencje, zależy przede wszystkim od tego, jakie było jego przewinienie. W najlepszym wypadku uczeń otrzymuje ustne upomnienie, naganę (również udzieloną publicznie) od dyrektora szkoły lub uwagę do dzienniczka, w najgorszym – zostaje on skreślony z listy uczniów danej szkoły. Rozwiązaniem pomiędzy jest zawieszenie w prawach ucznia. Mówi o tym ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 98 ust. 1 pkt 19. Dzieci w Polsce mają prawny obowiązek nauki. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczy on dzieci od 7 do 18 roku życia (czyli do osiągnięcia pełnoletności). Zawieszenie w prawach ucznia: co to oznacza? Zawieszenie w prawach ucznia oznacza odebranie uczniowi przywilejów wynikających z uczęszczania do danej placówki edukacyjnej. By do tego doszło, uczeń musi złamać zasady panujące w statucie szkolnym.   Zawieszonym w prawach ucznia można być przez lekceważenie obowiązków szkolnych i/lub gdy dziecko notorycznie jest nieprzygotowane, nie odrabia prac domowych czy zakłóca lekcje. Zawieszonym w prawach ucznia można być też przez nieusprawiedliwione obecności (wagary) i częste spóźnienia. Przywilejów może być pozbawione dziecko, które wulgarnie odnosi się do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zawieszony w prawach ucznia będzie prawdopodobnie ten, kto stwarza zagrożenia dla innych osób, wszczyna bójki, kradnie i niszczy mienie szkoły. Zabronione jest też...

prawa ucznia
Adobe Stock
Wychowanie
Prawa ucznia: jakie są najważniejsze prawa i obowiązki ucznia?
Najważniejsze prawa ucznia dotyczą prawa do wolności religii i przekonań, wolności wypowiedzi i wyrażania opinii, a także do ochrony prywatności oraz ochrony zdrowia. Społeczność szkolna może funkcjonować tylko wtedy, gdy ustalone są jasne zasady. Każdy uczeń powinien wiedzieć, jakie prawa mu przysługują, jednak tym samym musi być też świadomy swoich obowiązków.

Prawa ucznia są zapisane między innymi w statucie szkoły, do której uczeń chodzi, zaś samorząd szkolny jest przedstawicielem i obrońcą praw ucznia w pierwszej kolejności. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki, określa je artykuł 70 Konstytucji RP. Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki, które są niezbędne, by mógł się on rozwijać, a także przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich na podstawie zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości oraz wolności. Spis treści:  Jakie są prawa i obowiązki ucznia? Prawa ucznia z dysleksją w szkole Prawo ucznia do poprawy oceny Prawa ucznia – sprawdziany Czy nauczyciel może obrażać ucznia i krzyczeć na niego? Czy nauczyciel ma prawo zabrać uczniowi telefon? Zawieszenie w prawach ucznia Jakie są prawa i obowiązki ucznia? Prawa ucznia to zbiór czynności, które może on wykonywać oraz uprawnień mu przysługujących. Prawa ucznia określają przepisy międzynarodowe, szkolne oraz państwowe, czyli: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, a także statut szkoły. W Polsce funkcjonują zapisy prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz inne ustawy i rozporządzenia mówiące o prawach uczniów. Zadaniem każdej szkoły jest indywidualne określenie, co uczeń może robić, jakie ma prawa, ale także obowiązki w danej placówce.   Prawa uczniowskie Prawa ucznia to między innymi prawo do: 1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 2) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi,...

prawa rodziców
Adobe Stock
Prawo i finanse
Prawa i obowiązki rodziców w szkole + obowiązki nauczyciela wobec rodziców
Rodzice, podobnie jak ich dzieci chodzące do szkoły, mają prawa i obowiązki w danej placówce. Najbardziej szczegółowym zbiorem praw i obowiązków rodziców jest statut szkoły, do której uczęszcza dziecko. Sprawdź, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, a także jakie są obowiązki nauczycieli wobec rodziców.

Szkoła pełni funkcję wychowawczą, jednak obowiązek wychowania dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. By dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać, niezbędna jest współpraca między placówką a opiekunami dziecka. Dzieci mają prawa i obowiązki ucznia , ich rodzice także mogą korzystać z pewnych przywilejów – mogą mieć oni oczekiwania wobec szkoły, jednak posiadają również obowiązki względem niej. Rodzic ma między innymi prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, uzyskiwania informacji na temat ocen dziecka, a także do decydowania, czy będzie ono uczęszczało np. na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie.  Prawa i obowiązki rodziców w szkole Prawa i obowiązki rodziców w szkole to zbiór zagadnień, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, nauczycieli i całego systemu edukacji, a także jakie wymagania powinni wypełniać oni sami. O prawach rodziców w szkole mówią różne regulacje prawne, jednak najbardziej szczegółowo są one zapisane w statucie szkoły. Rodzice mają też zbiorowe prawa, między innymi do posiadania swoich przedstawicieli, którzy składają się na Radę Rodziców. Funkcją Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców – wspomaga ona realizację celów i zadań szkoły. Rada Rodziców jest reprezentacją i głosem rodziców w kwestii efektywności kształcenia i wychowywania uczniów. Prawa rodziców w szkole  Rodzice mają prawo do : wyboru szkoły dziecka (publicznej lub niepublicznej), podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury, uzyskiwania informacji o likwidacji szkoły, uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce dziecka, a także jego specjalnych uzdolnieniach, znajomości ocen swojego dziecka i informacji o sposobie weryfikowania jego osiągnięć edukacyjnych,...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj