Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
kiedy uczeń jest nieklasyfikowany
Adobe Stock
Wychowanie

Kiedy uczeń jest nieklasyfikowany – co to znaczy, co dalej?

Wbrew pozorom to wcale nie frekwencja ucznia decyduje o tym, czy będzie on klasyfikowany z danego przedmiotu. Wyjaśniamy, co to znaczy, że uczeń jest nieklasyfikowany i kiedy może się to zdarzyć.

Wielu rodziców, których dzieci często opuszczają zajęcia szkolne, zastanawia się, kiedy uczeń może być nieklasyfikowany. Uzasadnieniem nieklasyfikowania ucznia jest niska frekwencja, jednak decydującym czynnikiem są oceny dziecka – a dokładnie ich liczba.

119 rzeczy do zrobienia w wakacje 2023: lista szalonych i kreatywnych pomysłów

Co oznacza nieklasyfikowanie?

Nieklasyfikowanie na koniec roku może oznaczać brak promocji do następnej klasy. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. Uczeń może być nieklasyfikowany na semestr lub koniec roku.

Kiedy uczeń może być nieklasyfikowany?

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów edukacyjnych w przypadku, gdy nauczyciel nie ma podstaw do tego, by ustalić mu roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną (czyli uczeń ma za mało ocen). Powodem tego muszą być nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, które przekraczają połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania. Minimalna liczba ocen wymagana do klasyfikowania ucznia powinna znaleźć się w statucie szkoły.

Konsekwencje nieklasyfikowania nie zawsze oznaczają niedopuszczenie do kolejnej klasy. Uczeń nie powinien być nieklasyfikowany, jeżeli mimo częstej nieobecności w szkole otrzymywał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić jego wiedzę i wystawić mu ocenę końcową. Wynika z tego, że jeśli uczeń często opuszcza zajęcia, ale ma wystarczająco dużo ocen – można go klasyfikować, nawet jeżeli nie osiągnął frekwencji przekraczającej 50 procent

O nieklasyfikowaniu ucznia mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562). Ustawa ta daje nauczycielowi możliwość nieklasyfikowania ucznia, jednak nie nakłada na niego takiego obowiązku. To nauczyciel decyduje, czy skorzysta z takiej możliwości.

Uczeń nieklasyfikowany – co dalej?

Zgodnie z art. 44k pkt. 2 ustawy o systemie oświaty „uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny”. Natomiast pkt. 3 stanowi, że „uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej”.

Według przepisów egzamin klasyfikacyjny nie jest obowiązkowy. Jest organizowany na wniosek ucznia lub jego rodziców. Termin egzaminu klasyfikacyjnego należy uzgodnić z uczniem i jego rodzicami. Musi być przeprowadzony jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych (lub półrocznych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uczeń, który jest nieklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej, może podlegać klasyfikacji rocznej. Nie jest to jednak równoznaczne z otrzymaniem promocji do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

Zobacz także:

rekrutacja do szkół podstawowych
Adobe Stock
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023 obejmie dzieci, które w tym roku kończą 7 lat. Na wniosek rodziców sześciolatki, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, także mogą zapisać się do klas pierwszych. Wyjaśniamy, jak przebiega nabór do szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023 odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji z 2004 roku i poprawką do niej wprowadzoną w 2009 roku. Poza tym każda placówka udostępnia rodzicom opracowane przez siebie zasady zapisów do szkoły. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed złożeniem wniosku do wybranej placówki. Zasady rekrutacji to m.in. informacje o terminach, liczbie miejsc przygotowanych na nowy rok szkolny we wszystkich klasach pierwszych oraz o językach obcych, jakie będą w nich nauczane. Spis treści: Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023 – kryteria Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej: jak złożyć wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy? Zapisy do szkoły podstawowej – kolejność i terminy Rekrutacja uzupełniająca do szkoły podstawowej Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: kryteria Nabór do szkoły podstawowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu MEiN. W skład komisji wchodzą przede wszystkim pracownicy danej placówki. Komisja rekrutacyjna ustala zasady rekrutacji do szkoły podstawowej zgodnie z zapisami rozporządzenia. Dziecko może chodzić do szkoły obwodowej lub innej wybranej, jeśli spełnia kryteria przyjęcia. Głównym kryterium przyjęcia dziecka do szkoły jest rejonizacja . Z urzędu do danej szkoły przyjmowane są dzieci mieszkające (zameldowane) w obwodzie danej placówki oraz na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Ważne: w pierwszej kolejności do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci z rejonu placówki.  Na pozostałe wolne miejsca szkoła może przyjąć dzieci spoza rejonu zgodnie z zasadami rekrutacji. Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej udostępnione przez placówkę powinny zawierać: kolejność przyjęć uczniów, zasady...

dni wolne od szkoły 2021
Adobe Stock
Aktualności
Dni wolne od szkoły 2023: kalendarz ferii, świąt i wakacji
Podajemy ważne daty dotyczące organizacji roku szkolnego 2022/2023 oraz terminy ferii i dni wolnych od nauki. Dzięki temu łatwiej zaplanujesz wyjazdy i wypady weekendowe. Sprawdź, kiedy są najbliższe dni wolne od szkoły.

Kiedy uczniowie zostaną zwolnieni z obowiązku szkolnego, kiedy wypadają najbliższe dni wolne, a kiedy ferie? Oto kalendarz dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2022/2023. Ten zbiór dat pozwoli z wyprzedzeniem zaplanować np. rodzinne wyjazdy.  Spis treści: Dni wolne od szkoły w 2023 roku Dni wolne w związku z egzaminem ósmoklasisty 2023 Dni wolne: matury 2023 Dni wolne od szkoły: wakacje 2023 – kiedy zaczyna się wolne? Dni wolne od szkoły w 2023 roku Podajemy wykaz dni wolnych od szkoły w 2023 roku:  1 stycznia 2023, niedziela  – Nowy Rok Ferie zimowe: 16-19 stycznia 2023 – ferie zimowe, województwo: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 23 stycznia – 5 lutego 2023 – ferie zimowe, województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie 30 stycznia – 12 lutego 2023 – ferie zimowe, województwo: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 13 – 26 lutego 2023 – ferie zimowe, województwo: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 6-11 kwietnia 2023 – wiosenna przerwa świąteczna  1-3 maja 2023 – majówka 8 czerwca 2023, czwartek – Boże Ciało 24 czerwca – 3 września 2023 – przerwa wakacyjna Czy 9 czerwca jest wolne od szkoły? Czy piątek po Bożym Ciele jest wolny od szkoły? Okazuje się, że podobnie jak w przypadku pracy (nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy), dzień ten nie jest również wolny od nauki. Dyrektor szkoły może jednak ustanowić 9 czerwca dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoły bardzo często korzystają z tego rozwiązania, przedłużając wolne dla uczniów i nauczycieli. Oznacza to, że w większości placówek piątek po Bożym Ciele będzie dniem...

co zrobić, żeby nie iść do szkoły
Adobe Stock
Wychowanie
Co zrobić, aby nie iść do szkoły? Na te wymówki stosowane przez uczniów zwróć uwagę: mogą być niebezpieczne!
Uczniowie często kombinują, co zrobić, aby nie iść do szkoły. Potrafią przy tym zastosować niebezpieczne dla zdrowia sposoby, które mogą się dla nich źle skończyć. Sprawdź, co robią dzieci, żeby zachorować albo udawać chorobę i zostać w domu. Nie daj się nabrać! Jeśli dziecko chce zostać w domu, zamiast iść do szkoły, koniecznie z nim porozmawiaj, by poznać powody.

Wystarczy nieprzygotowanie do sprawdzianu albo nieodrobiona praca domowa, aby dziecko zaczęło myśleć nad tym, co zrobić, żeby nie iść do szkoły. Jeśli uczeń ma rozsądnych rodziców, którzy ufają dziecku, a dziecko im, najczęściej wystarczy szczera rozmowa. Jeśli dziecko rzadko zawala naukę, gdy przyjdzie i powie wprost, że nie chce iść dzisiaj czy nazajutrz do szkoły, rodzice mu na to pozwolą, o ile sytuacja nie powtarza się za często. Zdarza się jednak, że ze strachu przed surowymi rodzicami dzieci są w stanie zastosować nawet najdziwniejsze metody symulowania choroby. Poznaj je i w razie pojawienia się podejrzeń spytaj wprost, czy gorączka u dziecka , rozwolnienie czy inne dolegliwości nie są skutkiem jednej z nich. Jak nie iść do szkoły – najczęstsze wymówki Niektóre dzieci są skłonne wypróbować wszystkiego, co da im szansę na wywołanie objawów choroby. O ile część z nich nie jest zbyt groźna, o tyle część „sprawdzonych” wymówek uczniów naprawdę niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia :   Jedzenie surowych rzeczy – może wywołać gorączkę, bóle brzucha i biegunkę. Chodzenie zimą po dworze lub siedzenie przy otwartym oknie z mokrą głową – może wywołać gorączkę, zapalenie zatok, a w skrajnym przypadku – zapalenie opon mózgowych. Maczanie termometru w szklance gorącej herbaty – zwykłe oszustwo, bez skutków ubocznych. Rozgrzewanie termometru na grzejniku – znowu oszustwo i na szczęście brak skutków ubocznych. Nacieranie policzków i czoła, udawanie braku apetytu, wywoływanie kaszlu, pocieranie oczu + solidny dodatek dobrego aktorstwa – ma na celu stworzenie pozorów początków choroby. Symulowanie objawów COVID-19. Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko celowo zjadło lub wypiło coś, co spowodowało dolegliwości, koniecznie z nim spokojnie i szczerze porozmawiaj....

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz