usprawiedliwienie
Adobe Stock
Wychowanie

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: jak je napisać? [WZÓR]

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole pisze rodzic, ewentualnie przedstawia zaświadczenie lekarskie. Nieobecność szkolna powinna być uzasadniona ważnymi powodami, a usprawiedliwienie można wysłać przez Librus lub inny używany przez szkołę dziennik elektroniczny. W niektórych przypadkach usprawiedliwienie należy dostarczyć osobiście.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole powinno być napisane w taki sposób, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, m.in. powód opuszczenia lekcji. Do 18. roku życia takie usprawiedliwienie do szkoły musi wystawić rodzic lub opiekun prawny. Dziecko może również przynieść usprawiedliwienie od lekarza. Opuszczenie połowy zajęć z danego przedmiotu może grozić nieklasyfikowaniem ucznia. Poniżej wyjaśniamy, jak dobrze napisać usprawiedliwienie do szkoły, i podajemy wzór.

Spis treści:

 1. Usprawiedliwienie nieobecności w szkole
 2. Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły?
 3. Usprawiedliwienie nieobecności: wzór
 4. Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody
 5. Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w LIBRUSIE?
 6. Usprawiedliwienie nieobecności na WF-ie

Czy podczas upałów można mocno podkręcać klimatyzację, żeby dziecko się nie pociło?

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole 

Żeby usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole, opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą klasy i poinformować go o przyczynach tej sytuacji. Jeśli dziecko zbyt długo nie pojawia się w szkole (powyżej kilkunastu dni), rodzic może otrzymać pisemne upomnienie od dyrekcji szkoły. Jeżeli to nie przyniesie efektu, dyrekcja może skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego. Dzieje się tak jednak w bardzo rzadkich sytuacjach, gdy uczeń wyraźnie uchyla się od obowiązku szkolnego.  

Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły?

Jeśli nie wiesz, jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, zapytaj o szczegóły wychowawcę dziecka albo zadzwoń do sekretariatu. Każda szkoła określa indywidualnie formę usprawiedliwienia oraz czas, w jakim trzeba je dostarczyć. Takie informacje najczęściej znajdują się też w statucie szkoły. W usprawiedliwieniu nieobecności dziecka powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejscowość,
 • data,
 • nagłówek („Usprawiedliwienie”),
 • wprowadzenie („Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności”, „Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności”),
 • uzasadnienie swojej prośby (przyczyny nieobecności),
 • informacja o załącznikach (jeśli są),
 • zakończenie („Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”),
 • własnoręczny podpis.

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: wzór

Możesz także skorzystać z naszego gotowego wzoru usprawiedliwienia nieobecności szkolnej. Kliknij w obrazek, by otworzyć go lub wydrukować w oryginalnym rozmiarze. 

usprawiedliwienie wzór

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody

Dzieci w Polsce objęte są obowiązkiem szkolnym, co oznacza, że zajęcia mogą opuszczać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Powody, dla których uczeń może nie pojawić się na lekcjach, to m.in.:

 • choroba,
 • złe samopoczucie,
 • pobyt w szpitalu,
 • zaplanowana wizyta u lekarza specjalisty,
 • ważna uroczystość rodzinna,
 • nagłe zdarzenie losowe.

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w LIBRUSIE?

Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka na lekcjach poprzez portal LIBRUS (lub inny stosowany w szkole dziennik elektroniczny). Żeby napisać takie usprawiedliwienie, rodzic musi zalogować się do swojego konta. Dzięki temu nie ma ryzyka, że autorem usprawiedliwienia jest osoba niemająca uprawnień do jego wypisania. Następnie należy wysłać wiadomość do nauczyciela. Wychowawca automatycznie otrzyma powiadomienie o usprawiedliwieniu. W ten sposób wychowawca może na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność ucznia w szkole.

W wariancie Altum w LIBRUS Synergia dostępny jest moduł „e-Usprawiedliwienia”. Wskazuje się tam początek i koniec okresu nieobecności dziecka w szkole, a także uzupełnia jej powód. Istnieje również możliwość zaznaczenia opcji, by powiadomienie otrzymali inni nauczyciele (poza wychowawcą), z którymi uczeń miał zajęcia w danym czasie.

Usprawiedliwienie nieobecności na WF-ie

Rodzice zastanawiają się też, jak napisać usprawiedliwienie do szkoły w przypadku lekcji WF-u. To proste: usprawiedliwienie, a właściwie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinno mieć podobny schemat, jak standardowe usprawiedliwienie nieobecności. Trzeba w nim zawrzeć datę oraz powód nieobecności lub zwolnienia z zajęć WF. Rodzic wypisuje taki dokument z powodu chwilowej niedyspozycji dziecka, która nie pozwala mu na wykonywanie ćwiczeń podczas lekcji. Przyczyną może być np.:

 • złe samopoczucie,
 • miesiączka,
 • okres rekonwalescencji po chorobie.

Długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinno być wystawione przez lekarza.

Zobacz także: 

duża liczba sprawdzianów w szkołach
Adobe Stock
Aktualności
Liczba sprawdzianów w szkołach odbiera dzieciom chęć do życia!
Rodzice w mediach społecznościowych publikują rozpiski z zaplanowanymi szkolnymi sprawdzianami. Gdy się na nie patrzy, nie sposób nie zadać sobie pytania: czy te dzieci mają czas na dzieciństwo?

Horrendalna liczba sprawdzianów nie wynika ze złej woli nauczycieli. Przeładowana nowa podstawa programowa i wymóg, aby każdy uczeń miał minimalną wymaganą liczbę ocen z poszczególnych przedmiotów, wymusza regularne organizowanie sprawdzianów i kartkówek. Nikt nie myśli o tym, jakie konsekwencje rodzi to dla uczniów – takie wnioski płyną z dyskusji, jakie wywiązują się w mediach społecznościowych między rodzicami a uczniami. „Mój 7-letni syn właśnie poszedł do pierwszej klasy. Po miesiącu nauki ma 28 ocen! Tak ocen, tak chory jest ten system’’ – napisała w mediach jedna z matek. Kto to wymyślił? „Według szkolnych wymogów muszę wystawić minimum 12 ocen na semestr na osobę i strasznie mnie to boli, że dzieci żyją od kartkówki do sprawdzianu. Staram się wstawiać większość ocen z pracy na lekcji’’ – napisała pewna nauczycielka. Wygląda jednak na to, że to szkoły nie ułatwiają pracy nauczycielom i życia uczniom, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej minimalna liczba ocen w semestrze dla jednego ucznia wynosi trzy . Sprawdziany – zbędne czy potrzebne? „Moim zdaniem sprawdziany nie są potrzebne do pracy w szkole. Dzieci nie uczą się efektywnie np. angielskiego, wkuwając słówka do sprawdzianu. Same dostrzegają, że najszybciej uczą się, oglądając ukochany serial po angielsku, czytając książkę, nie mogąc się doczekać polskiego tłumaczenia, czy grając w grę’’ – mówi Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018. Sprawdź: Rekord zamkniętych szkół, a będzie jeszcze gorzej! Według niego szkoła powinna pokazywać najmłodszym jak się uczyć , jak myśleć samodzielnie i przesiewać informacje, jak się komunikować. Do tego celu sprawdziany nie są potrzebne. „Jeżeli spojrzymy z lotu ptaka na polską edukację, to zobaczymy, że te założenia, które...

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły
Adobe Stock
Wychowanie
Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły?
Według prawa dziecko może samo poruszać się po drodze, dopiero gdy skończy 7 lat. Jednak nawet w przypadku, kiedy dziecko samo wraca ze szkoły – musisz zadbać o jego bezpieczeństwo.

Dziecko może zacząć samo chodzić i wracać ze szkoły, kiedy ma skończone 7 lat i jest już na tyle dojrzałe psychicznie, by odpowiedzialnie iść chodnikiem i przechodzić przez jezdnię w dozwolonym miejscu. Dodatkowo szkoła może wprowadzić w swoim statucie odpowiedni zapis, który określa od kiedy uczniowie mogą wracać sami do domu (za pisemną zgodą rodzica), a kiedy mogą wracać np. pod opieką starszego rodzeństwa. Przepisy prawa drogowego mówią, że dziecko od siódmego roku życia może samodzielnie poruszać się po drodze. Nie oznacza to jednak, że rodzice, nauczyciele lub opiekunowie nie powinni troszczyć się o jego bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły lub powrotu z niej - ciąży na nich ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem. Spis treści :  Kiedy dziecko może samo chodzić do szkoły? Obowiązek odprowadzania dziecka do szkoły Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły? Kiedy dziecko może samo chodzić do szkoły? Przepisy o ruchu drogowym mówią, że dziecko, które nie ukończyło jeszcze siódmego roku życia nie może samo korzystać z drogi, musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub dziecka, które skończyło już 10 lat (nie dotyczy to strefy zamieszkania, ani drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych - czyli sytuacji, kiedy szkoła znajduje się np. na osiedlu, na którym mieszka uczeń i droga jest wyłączona z ruchu kołowego). Jest jednak jeden wyjątek – dziecko nie powinno samo chodzić do szkoły i ze szkoły, jeśli nie jest na tyle dojrzałe, żeby poradzić sobie w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Musisz mieć pewność, że twoje dziecko podoła temu, by bezpiecznie przemierzyć całą trasę. Na wniosek rodzica dziecko może odbierać starsze rodzeństwo (jeśli ma skończone 10 lat) lub inni opiekunowie, np. babcia, ciocia. Pamiętaj, że wiele zależy również od wewnętrznych wytycznych w szkole, a także...

dziecko samo w domu
Adobe Stock
Wychowanie
Dziecko samo w domu – przepisy prawa a gotowość dziecka
Odpowiedź na pytanie od ilu lat dziecko może zostać samo w domu nie jest jednoznaczna. Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7. lub 13. roku życia – to zależy od rodzaju przepisów. Jednak według specjalistów nie tylko wiek powinien o tym decydować. Sprawdź, od kiedy dziecko może zostać samo w domu i jak je na to przygotować.

Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, od ilu lat dziecko może zostać samo w domu. Istnieją aż trzy różne przepisy , które granicę wieku ustalają na ukończony 7., 8. lub 13. rok życia dziecka. Przepisy te nie precyzują, w jakim wieku dziecko może zostać samo w domu na noc. Dodatkowe eksperci zajmujący się rozwojem dzieci również nie potrafią jasno określić tej granicy wiekowej.  Spis treści: Dziecko samo w domu - podstawa prawna Kiedy dziecko może zostać samo w domu – opinia ekspertów Dziecko samo w domu na noc – prawo i zalecenia Jak przygotować dziecko do bycia w domu bez rodziców Dziecko samo w domu – podstawa prawna Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń brzmi: „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.’’ Jak widać, brzmienie przepisów karnych jest bardzo ogólnikowe , bo czym jest okoliczność niebezpieczna dla zdrowia? Dlatego pozostawienie dziecka samego w domu za każdym razem jest oceniane indywidualnie. Najczęściej za złamanie prawa uznaje się sytuację, gdy pozostawione samo w domu dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu albo doszło do groźnych zdarzeń. Niebezpiecznych okoliczności dziecko może stworzyć wiele. Jedną z nich jest dostęp do kuchenki gazowej. Warto podkreślić, że przepisy te dotyczą dzieci zdrowych. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozgraniczenie wieku nie obowiązuje. Dziecko samo w domu – prawo administracyjne Sprawę komplikuje prawo administracyjne i ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy brzmią...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz