Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
usprawiedliwienie
Adobe Stock
Wychowanie

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: jak je napisać? [WZÓR]

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole pisze rodzic, ewentualnie przedstawia zaświadczenie lekarskie. Nieobecność szkolna powinna być uzasadniona ważnymi powodami, a usprawiedliwienie można wysłać przez Librus lub inny używany przez szkołę dziennik elektroniczny. W niektórych przypadkach usprawiedliwienie należy dostarczyć osobiście.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole powinno być napisane w taki sposób, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, m.in. powód opuszczenia lekcji. Do 18. roku życia takie usprawiedliwienie do szkoły musi wystawić rodzic lub opiekun prawny. Dziecko może również przynieść usprawiedliwienie od lekarza. Opuszczenie połowy zajęć z danego przedmiotu może grozić nieklasyfikowaniem ucznia. Poniżej wyjaśniamy, jak dobrze napisać usprawiedliwienie do szkoły, i podajemy wzór.

Spis treści:

 1. Usprawiedliwienie nieobecności w szkole
 2. Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły?
 3. Usprawiedliwienie nieobecności: wzór
 4. Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody
 5. Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w LIBRUSIE?
 6. Usprawiedliwienie nieobecności na WF-ie

Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole 

Żeby usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole, opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą klasy i poinformować go o przyczynach tej sytuacji. Jeśli dziecko zbyt długo nie pojawia się w szkole (powyżej kilkunastu dni), rodzic może otrzymać pisemne upomnienie od dyrekcji szkoły. Jeżeli to nie przyniesie efektu, dyrekcja może skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego. Dzieje się tak jednak w bardzo rzadkich sytuacjach, gdy uczeń wyraźnie uchyla się od obowiązku szkolnego.  

Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły?

Jeśli nie wiesz, jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole, zapytaj o szczegóły wychowawcę dziecka albo zadzwoń do sekretariatu. Każda szkoła określa indywidualnie formę usprawiedliwienia oraz czas, w jakim trzeba je dostarczyć. Takie informacje najczęściej znajdują się też w statucie szkoły. W usprawiedliwieniu nieobecności dziecka powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejscowość,
 • data,
 • nagłówek („Usprawiedliwienie”),
 • wprowadzenie („Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie nieobecności”, „Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności”),
 • uzasadnienie swojej prośby (przyczyny nieobecności),
 • informacja o załącznikach (jeśli są),
 • zakończenie („Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”),
 • własnoręczny podpis.

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: wzór

Możesz także skorzystać z naszego gotowego wzoru usprawiedliwienia nieobecności szkolnej. Kliknij w obrazek, by otworzyć go lub wydrukować w oryginalnym rozmiarze. 

usprawiedliwienie wzór

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody

Dzieci w Polsce objęte są obowiązkiem szkolnym, co oznacza, że zajęcia mogą opuszczać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Powody, dla których uczeń może nie pojawić się na lekcjach, to m.in.:

 • choroba,
 • złe samopoczucie,
 • pobyt w szpitalu,
 • zaplanowana wizyta u lekarza specjalisty,
 • ważna uroczystość rodzinna,
 • nagłe zdarzenie losowe.

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w LIBRUSIE?

Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka na lekcjach poprzez portal LIBRUS (lub inny stosowany w szkole dziennik elektroniczny). Żeby napisać takie usprawiedliwienie, rodzic musi zalogować się do swojego konta. Dzięki temu nie ma ryzyka, że autorem usprawiedliwienia jest osoba niemająca uprawnień do jego wypisania. Następnie należy wysłać wiadomość do nauczyciela. Wychowawca automatycznie otrzyma powiadomienie o usprawiedliwieniu. W ten sposób wychowawca może na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność ucznia w szkole.

W wariancie Altum w LIBRUS Synergia dostępny jest moduł „e-Usprawiedliwienia”. Wskazuje się tam początek i koniec okresu nieobecności dziecka w szkole, a także uzupełnia jej powód. Istnieje również możliwość zaznaczenia opcji, by powiadomienie otrzymali inni nauczyciele (poza wychowawcą), z którymi uczeń miał zajęcia w danym czasie.

Usprawiedliwienie nieobecności na WF-ie

Rodzice zastanawiają się też, jak napisać usprawiedliwienie do szkoły w przypadku lekcji WF-u. To proste: usprawiedliwienie, a właściwie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinno mieć podobny schemat, jak standardowe usprawiedliwienie nieobecności. Trzeba w nim zawrzeć datę oraz powód nieobecności lub zwolnienia z zajęć WF. Rodzic wypisuje taki dokument z powodu chwilowej niedyspozycji dziecka, która nie pozwala mu na wykonywanie ćwiczeń podczas lekcji. Przyczyną może być np.:

 • złe samopoczucie,
 • miesiączka,
 • okres rekonwalescencji po chorobie.

Długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego powinno być wystawione przez lekarza.

Zobacz także: 

duża liczba sprawdzianów w szkołach
Adobe Stock
Aktualności
Liczba sprawdzianów w szkołach odbiera dzieciom chęć do życia!
Rodzice w mediach społecznościowych publikują rozpiski z zaplanowanymi szkolnymi sprawdzianami. Gdy się na nie patrzy, nie sposób nie zadać sobie pytania: czy te dzieci mają czas na dzieciństwo?

Horrendalna liczba sprawdzianów nie wynika ze złej woli nauczycieli. Przeładowana nowa podstawa programowa i wymóg, aby każdy uczeń miał minimalną wymaganą liczbę ocen z poszczególnych przedmiotów, wymusza regularne organizowanie sprawdzianów i kartkówek. Nikt nie myśli o tym, jakie konsekwencje rodzi to dla uczniów – takie wnioski płyną z dyskusji, jakie wywiązują się w mediach społecznościowych między rodzicami a uczniami. „Mój 7-letni syn właśnie poszedł do pierwszej klasy. Po miesiącu nauki ma 28 ocen! Tak ocen, tak chory jest ten system’’ – napisała w mediach jedna z matek. Kto to wymyślił? „Według szkolnych wymogów muszę wystawić minimum 12 ocen na semestr na osobę i strasznie mnie to boli, że dzieci żyją od kartkówki do sprawdzianu. Staram się wstawiać większość ocen z pracy na lekcji’’ – napisała pewna nauczycielka. Wygląda jednak na to, że to szkoły nie ułatwiają pracy nauczycielom i życia uczniom, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej minimalna liczba ocen w semestrze dla jednego ucznia wynosi trzy . Sprawdziany – zbędne czy potrzebne? „Moim zdaniem sprawdziany nie są potrzebne do pracy w szkole. Dzieci nie uczą się efektywnie np. angielskiego, wkuwając słówka do sprawdzianu. Same dostrzegają, że najszybciej uczą się, oglądając ukochany serial po angielsku, czytając książkę, nie mogąc się doczekać polskiego tłumaczenia, czy grając w grę’’ – mówi Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018. Sprawdź: Rekord zamkniętych szkół, a będzie jeszcze gorzej! Według niego szkoła powinna pokazywać najmłodszym jak się uczyć , jak myśleć samodzielnie i przesiewać informacje, jak się komunikować. Do tego celu sprawdziany nie są potrzebne. „Jeżeli spojrzymy z lotu ptaka na polską edukację, to zobaczymy, że te założenia, które...

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły
Adobe Stock
Wychowanie
Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły?
Rodzice często zastanawiają się, kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły. Czy zależy to od wieku, a może dojrzałości ucznia? Podpowiadamy również, jak wygląda to z perspektywy prawa.

Dziecko może samo chodzić i wracać ze szkoły, kiedy zezwalają na to przepisy, ale pod warunkiem że jest już na tyle dojrzałe psychicznie, by odpowiedzialnie iść chodnikiem i przechodzić przez jezdnię w dozwolonym miejscu. Warto pamiętać jednak o tym, że nawet jeśli dziecko samo wraca ze szkoły, nie oznacza to wcale, że rodzice, nauczyciele lub opiekunowie nie powinni troszczyć się o jego bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły lub powrotu z niej – ciąży na nich ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem. Spis treści :  W jakim wieku dziecko może samo wracać ze szkoły?  Powrót dziecka ze szkoły – przepisy 2022  Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły? W jakim wieku dziecko może samo wracać ze szkoły?  Dziecko może wracać samodzielnie ze szkoły, gdy skończy 7 lat. Szkoły zazwyczaj wymagają dostarczenia zgody na samodzielny powrót dziecka ze szkoły .  Pamiętaj, że wiele zależy również od wewnętrznych wytycznych w szkole, a także statutu danej placówki. Może się np. okazać, że szkoła nie zezwala uczniom pierwszych klas wracać ze szkoły bez opieki osoby pełnoletniej. Na wniosek rodzica dziecko może odbierać starsze rodzeństwo (jeśli ma skończone 10 lat) lub inni opiekunowie, np. babcia, ciocia. Dziecko nie powinno jednak samo chodzić do szkoły i ze szkoły, jeśli nie jest na tyle dojrzałe, żeby poradzić sobie w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Musisz mieć pewność, że twoje dziecko podoła temu, by bezpiecznie przemierzyć całą trasę. Powrót dziecka ze szkoły – przepisy 2022  Przepisy o ruchu drogowym ( Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm )  mówią, że dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7. roku życia nie może samo korzystać z drogi, musi...

dziecko samo w domu
Adobe Stock
Wychowanie
Dziecko samo w domu – przepisy prawa a gotowość dziecka
Odpowiedź na pytanie od ilu lat dziecko może zostać samo w domu nie jest jednoznaczna. Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7. lub 13. roku życia – to zależy od rodzaju przepisów. Jednak według specjalistów nie tylko wiek powinien o tym decydować. Sprawdź, od kiedy dziecko może zostać samo w domu i jak je na to przygotować.

Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, od ilu lat dziecko może zostać samo w domu. Istnieją aż trzy różne przepisy , które granicę wieku ustalają na ukończony 7., 8. lub 13. rok życia dziecka. Przepisy te nie precyzują, w jakim wieku dziecko może zostać samo w domu na noc. Dodatkowe eksperci zajmujący się rozwojem dzieci również nie potrafią jasno określić tej granicy wiekowej.  Spis treści: Dziecko samo w domu - podstawa prawna Kiedy dziecko może zostać samo w domu – opinia ekspertów Dziecko samo w domu na noc – prawo i zalecenia Jak przygotować dziecko do bycia w domu bez rodziców Dziecko samo w domu – podstawa prawna Art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń brzmi: „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.’’ Jak widać, brzmienie przepisów karnych jest bardzo ogólnikowe , bo czym jest okoliczność niebezpieczna dla zdrowia? Dlatego pozostawienie dziecka samego w domu za każdym razem jest oceniane indywidualnie. Najczęściej za złamanie prawa uznaje się sytuację, gdy pozostawione samo w domu dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu albo doszło do groźnych zdarzeń. Niebezpiecznych okoliczności dziecko może stworzyć wiele. Jedną z nich jest dostęp do kuchenki gazowej. Warto podkreślić, że przepisy te dotyczą dzieci zdrowych. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozgraniczenie wieku nie obowiązuje. Dziecko samo w domu – prawo administracyjne Sprawę komplikuje prawo administracyjne i ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy brzmią...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz