Wstrząs mózgu u dziecka powstaje wskutek urazu głowy. Jego pierwsze objawy często są delikatne i mogą uśpić czujność rodzica. Nawet z pozoru banalne uderzenie w głowę może skończyć się przykrymi konsekwencjami. Dlatego, jeżeli maluch uderzy się w głowę, koniecznie musimy zachować czujność i go obserwować. Jeżeli mamy podejrzenie wstrząśnienia mózgu konieczna jest konsultacja z lekarzem. Opisujemy, na co zwrócić uwagę i jak pomóc dziecku ze wstrząsem mózgu.

Reklama

Wstrząs mózgu u dziecka:

Na czym polega wstrząs mózgu u dziecka

Wstrząs mózgu to potoczna nazwa dla wstrząśnienia mózgu (z łac. commotio cerebri). Polega on na krótkotrwałym zaburzeniu pracy mózgu, w tym przypadku uszkodzenia struktur pnia mózgu lub przejściowego zaburzenia funkcji kory mózgowej.

Są trzy stopnie wstrząśnienia mózgu:

 • I stopień – nie ma utraty przytomności, a inne objawy, jak spowolnienie ruchowe dziecka, problem z wysłowieniem się, ustępują w ciągu 15 minut,
 • II stopień – dziecko jest przytomne, ale inne objawy wstrząśnienia mózgu trwają dłużej niż 15 minut,
 • III stopień – doszło do utraty przytomności.

Najczęściej wstrząs mózgu jest lekki, nie powoduje uszkodzeń układu nerwowego, a jego symptomy ustępują po kilku godzinach, nie pozostawiając po sobie śladu.

Zobacz także

Objawy wstrząsu mózgu u dziecka

Najbardziej charakterystycznymi objawami wstrząsu mózgu są:

 • utrata przytomności – trwa zwykle nie dłużej niż 15 minut do 1 godziny, nie może przekraczać 6 godzin,
 • wymioty,
 • nagła senność dziecka,
 • luki w pamięci – dziecko nie pamięta okoliczności wypadku (tzw. niepamięć wsteczna),
 • przejściowe ograniczenie świadomości (splątanie),
 • nudności,
 • silny ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • nadwrażliwość na dźwięk i światło,
 • dziecko jest zdezorientowane,
 • ma problem z wysłowieniem się,
 • trudności z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchową,
 • spowolnione ruchy.

Nie zawsze objawy wstrząsu mózgu są wyraźne, stąd konieczność obserwowania dziecka, które uderzyło się w głowę. Stan dziecka po urazie może być na początku dobry i dopiero po upływie doby lub dwóch następuje pogorszenie samopoczucia.

Objawy wstrząsu mózgu u niemowlaka

U tak małych dzieci do wstrząsu mózgu może dojść wskutek upadku z przewijaka lub z łóżka, a jego objawy mogą być mniej charakterystyczne. Najczęściej są nimi:

 • wymioty,
 • zwiększona senność, problem z wybudzeniem dziecka,
 • bladość skóry,
 • rozdrażnienie,
 • płacz,
 • drgawki.

Przyczyny wstrząsu mózgu u dziecka

Przyczyną wstrząsu mózgu jest uraz głowy, powstały wskutek:

W wyniku upadku dochodzi do chwilowego wyłączenie dróg nerwowych odpowiadających za pobudzanie wzgórza i kory mózgowej oraz utrzymywanie świadomości.

Pierwsza pomoc przy wstrząsie mózgu u dziecka

W przypadku utraty przytomności dziecka trzeba wezwać pogotowie. Do czasu jego przyjazdu należy dziecko ułożyć w pozycji bocznej ustalonej:

 • położyć dziecko na plecach,
 • rękę bliżej nas zgiąć pod kątem prostym i ułożyć dłonią do góry,
 • dalszą nogę ugiąć i złapać za kolano, z kolei dalszą rękę złapać przeplatając nasze palce przez palce dziecka,
 • delikatnym ruchem pociągnąć za rękę i nogę przekładając dziecko na bok,
 • rękę ułożyć przy policzku dziecka, kolano zgiętej nogi oprzeć na podłożu,
 • głowę dziecka skręcić delikatnie na bok.

Jeżeli jednak wskutek upadku i uderzenia w głowę nie doszło do wystąpienia u dziecka niepokojących objawów, trzeba je dalej obserwować. Na miejsce stłuczenia położyć zimny kompres. Jeżeli dziecko jest zmęczone, położyć je do łóżka.

Nie ma przeciwwskazań, aby dziecko poszło spać, jeżeli jest senne, a jego zmęczeniu nie towarzyszą trudności z utrzymaniem kontaktu i osłabieniem lub żadne inne zdradzające wstrząśnienie mózgu.

Leczenie wstrząsu mózgu u dziecka

W celu ustalenia na ile poważny jest uraz, czy nie ma złamania kości czaszki, krwawienia wewnątrzczaszkowego lub krwiaka mózgu oraz czy dziecko powinno zostać w szpitalu, lekarz musi wykonać badanie:

 • tomografii komputerowej lub
 • rezonansu magnetycznego,
 • rentgen czaszki,
 • przeprowadzić wywiad lekarski – chodzi o ustalenie, czy dziecko nie ma m.in. ADHD, migrenowych bólów głowy, czy nie było wcześniej urazów głowy, co może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia urazu mózgu,
 • wykonać badania neurologiczne np. próbę palec-nos – dziecko musi palcem wskazującym wyciągniętej przed siebie ręki dotknąć nosa; jeżeli pojawi się drżenie, może być ono oznaką niezborności ruchów.

Jeżeli badanie potwierdzi wstrząs mózgu, dziecko, w zależności od jego samopoczucia, będzie musiało przez kilka dni być pod opieką medyczną w szpitalu lub też dochodzić do zdrowia w domu. Jego leczenie będzie polegało na:

 • odpoczynku w pozycji leżącej,
 • podawaniu leków przeciwbólowych i przeciwwymiotnych,
 • unikaniu aktywności umysłowej – nie może oglądać telewizji, grać na komputerze, korzystać z telefonu komórkowego.

Dopiero po upływie doby od ustąpienia objawów maluch może powoli wracać do aktywności fizycznej i intelektualnej. Najpierw będzie to spacer, następnie lekkie ćwiczenia fizyczne, aż do swobodnej zabawy i gier. Cały proces zajmuje około 4-6 tygodni.

Powikłania wstrząsu mózgu u dziecka

Zaniedbanie leczenia wstrząsu mózgu u dziecka może skutkować:

 • nawracającymi bólami i zawrotami głowy – zespół powstrząsieniowy,
 • nudnościami,
 • problemami z koncentracją,
 • wahaniami nastroju,
 • a nawet długotrwałą utratą pamięci.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama