uczeń, pierwszoklasista, szkoła
Fotolia
Edukacja

Pytania rodziców pierwszoklasisty

Przed twoim pierwszoklasistą wielkie zmiany. Przed tobą także. Chcesz się do nich dobrze przygotować, by twoje dziecko dobrze czuło się w szkole? Pomożemy ci w tym.

Wszyscy chodziliśmy kiedyś do szkoły. Kiedyś – a więc niewiele z niej pamiętamy, a wiele się w niej też zmieniło. Poza tym wtedy byliśmy uczniami, a teraz debiutujemy w roli rodziców ucznia. I chcemy jak najwięcej o szkole swojego dziecka wiedzieć. Stąd tyle pytań. Odpowiadamy na nie.

Jakich przedmiotów uczy się pierwszoklasista?

Od reformy szkolnej z 1999 roku zmienił się charakter nauczania początkowego – teraz jest to kształcenie zintegrowane. Zgodnie z tą koncepcją nauczyciel nie dzieli nauki na przedmioty, ani na 45-minutowe lekcje. Zajęcia prowadzi według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Nauczyciel przeplata pracę umysłową zajęciami praktycznymi, ruchowymi, plastyką, muzyką.
Dzieci w pierwszej klasie uczą się podstaw polskiego i matematyki, ale jednocześnie mają np. szansę zrobić sałatkę warzywną, zważyć niektóre produkty żywnościowe, zmierzyć objętość płynów, bawić się w robienie zakupów i płacenie oraz uczestniczą w zabawach ruchowych. Pierwszoklasiści często pracują w grupach, wychodzą poza klasę, jeżdżą na wycieczki. W ten sposób zdobywanie wiedzy jest znacznie bardziej praktyczne.
Dodatkowo w klasie pierwszej wprowadza się naukę języka obcego, oczywiście w formie zabawowej, gimnastykę korekcyjną oraz lekcje etyki/religii. Na ogół też w szkole prowadzi się zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

Czytaj więcej: Czego uczy się dziecko w pierwszej klasie?

Gimnastyka w szkole jest obowiązkowa?

Tak. Ruch dzieciom jest bardzo potrzebny: wzmacnia organizm, hartuje, daje satysfakcję, więc umacnia poczucie wartości, a także wpływa na... rozwój umysłowy. Dlatego nie warto bez ważnych powodów odsuwać dziecka od udziału w grach i zabawach ruchowych. Rodzic może zwolnić dziecko z zajęć, pisząc zwolnienie (bo np. maluch jest po chorobie). Są też przypadki, że uczeń z poważnych powodów zdrowotnych w ogóle nie może ćwiczyć (wtedy musi mieć odpowiednie zaświadczenie lekarskie), ale to nie zwalnia go z obecności na zajęciach.

Czy pierwszoklasista dostaje oceny?

Tak, ale są to oceny opisowe. Dzięki nim dzieci i rodzice dowiadują się, jakie umiejętności pierwszoklasista już opanował, co potrafi, a z czym sobie jeszcze nie radzi. Ocena semestralna podpowiada, co można zrobić, aby pojawiające się problemy pokonać, natomiast ocena na koniec roku stwierdza stan posiadanych przez ucznia umiejętności. Na początku roku nauczyciel przekazuje rodzicom, czego wymaga na lekcjach, w jaki sposób sprawdza stan wiedzy dzieci i co będzie zawierała ocena opisowa (klasa 1). Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują ze wszystkich zajęć (obowiązkowych i dodatkowych) jedną ocenę opisową, a drugą – także opisową, z zachowania. Na świadectwie tylko ocena z religii jest wyrażona stopniem. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, jeśli jego ocena jest pozytywna.
Oprócz oceny opisowej nauczyciel często stosuje w trakcie zajęć różne formy oceniania wspomagającego, dodaje słowny komentarz, chwali za wysiłek, za chęci (może np. zapisać: „Wspaniale", „Pracuj tak dalej", „Brawo!").

Zobacz też: Kompletujemy wyprawkę szkolną – lista do druku

Co na początku szkoły może sprawiać dziecku najwięcej trudności?

To sprawa dość indywidualna. Trzeba jednak pamiętać, że w tym wieku dziecko jest nastawione egocentrycznie. Dlatego często ma problem z reagowaniem na polecenia skierowane do całej klasy, oczekuje słów bezpośrednio do siebie. Z tej przyczyny spóźnia się z wykonywaniem ćwiczeń, nie zaznacza zadań domowych. Nie potrafi też przez dłuższy czas koncentrować się na jednej czynności, dlatego zadania umysłowe muszą być przeplatane choćby kilkuminutowym relaksem ruchowym. Nauka pisania często już po paru minutach wywołuje ból ręki, bo kości i mięśnie ręki nie są dostatecznie ukształtowane. Trzeba więc wykazywać się dużym zrozumieniem i cierpliwością, by dziecko nie zniechęciło się do nauki już na starcie.

Sprawdź: Tego nigdy nie rób – 5 rzeczy niszczących samoocenę dziecka

Czy zapisać dziecko na świetlicę?

To dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy nie mogą zawsze odbierać dziecka zaraz po lekcjach (czyli dla większości). Na świetlicy zajęcia z dziećmi prowadzą pedagodzy odpowiednio do tego wykwalifikowani. Dzieci nie tylko mają tu możliwość odrobienia lekcji, ale mają szansę na rozwój swoich zdolności: plastycznych, muzycznych, tanecznych. Świetlica uczy również umiejętnego spędzania wolnego czasu.

Czy zapisać dziecko na stołówkę szkolną?

Jeśli dziecko w szkole przebywa długo, to wręcz powinno zjeść obiad na stołówce. Nie odczuwa wtedy takiego zmęczenia, nie jest pod koniec dnia osowiałe, ma zatem więcej sił i ochoty do nauki. Poza tym koszt obiadów w szkole jest zazwyczaj niewysoki, często dotowany przez gminę.

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

szkoła, debiut pierwszoklasisty
Fotolia
Edukacja
Czego uczy się dziecko w 1 klasie?
Twoje dziecko właśnie rozpoczyna swoją wielką szkolną przygodę. Czego będzie się uczyć twój pierwszoklasista i jak będzie przebiegać jego nauka? My już wiemy!

Celem edukacji wczesnoszkolnej (obejmującej klasy 1–3) jest przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości dotyczących świata i nauczenie ich takich umiejętności, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Co ważne, pierwszoklasista zdobywa wiedzę przy użyciu nowoczesnych źródeł i technologii. Jego nauka odbywa się w sposób zintegrowany, czyli bez sztucznego podziału na język polski, matematykę, geografię itd. – wiedza z różnych dziedzin przenika się, dzięki czemu dziecko uczy się myśleć i wyciągać wnioski. W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej nie ma zatem przedmiotów, są natomiast wyodrębnione bloki tematyczne.   1. Edukacja polonistyczna W jej ramach dziecko uczy się czytania i pisania . Uczy się także czytać teksty ze zrozumieniem, komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. Poznaje zasady kulturalnej rozmowy (nie można krzyczeć, używać brzydkich słów itp.), a także estetycznego pisania (musi dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma ). Pierwszoklasista ćwiczy też swoją umiejętność koncentracji (słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy) i w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Uczestniczy w zabawach teatralnych, odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy. Czytaj też: Przygotowania do szkoły – o czym warto pamiętać? 2. Język obcy nowożytny Dziecko poznaje obcy język , by pod koniec 1 klasy rozumieć już proste polecenia, recytować wierszyki i rymowanki, śpiewać piosenki, pisać proste wyrazy i korzystać ze słowników obrazkowych. 3. Edukacja muzyczna Dziecko uczy się śpiewu i gry na prostych instrumentach muzycznych. Zaznajamia się także z różnymi elementami muzyki (melodią, rytmem, wysokością dźwięku, tempem, dynamiką). Dowiaduje się, że muzykę można zapisać i...

Czego będą się uczyć dzieci po reformie edukacji
Fotolia
Aktualności
Czego będzie się uczyć w szkole twoje dziecko? Sprawdź!
Jakie lekcje przewiduje nowy program nauczania w 8-letnich szkołach podstawowych? Sprawdź, czego będzie się uczyć twoje dziecko!

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło ramowy program nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej . Chociaż projekt został skierowany do konsultacji społecznych i może się zmienić, już dziś możecie sprawdzić, czego będę się uczyć wasze maluchy w przyszłości. Czego dzieci będą się uczyć w podstawówce? W obecnym programie edukacji ustalona jest minimalna liczba godzin nauczania danego przedmiotu na konkretnym etapie. W nowym projekcie liczba godzin jest z góry ustalona i nie ma możliwości jej zmniejszenia. Tak jak w 6-letniej szkole podstawowej, w 8-letniej podstawówce w klasach 1-3 będzie obowiązywać edukacja wczesnoszkolna. Dodatkowo maluchy będą się uczyć języka obcego . Zgodnie z projektem dzieci będą się uczyć 20 godzin tygodniowo, a podziału godzinowego poszczególnych zajęć będzie dokonywał nauczyciel (do obowiązkowych bloków zajęciowych należą edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja informatyczna i edukacja techniczna). Oprócz 2 godzin języka obcego dzieci będą miały 3 godziny wychowania fizycznego tygodniowo. W 4 klasie do programu wejdą matematyka, informatyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka i technika. W 5 klasie pojawią się geografia i biologia. W 7 klasie dojdą chemia, fizyka i drugi język obcy, a w 8 klasie wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Większość zajęć będzie obowiązywała do końca szkoły (nauka techniki zakończy się w 6 klasie, nauka muzyki i plastyki w 7). Konsultacje ws. nowego projektu potrwają do końca stycznia. Co sądzicie o nowym programie? Myślicie, że wasze dzieci będą uczyć się w takim trybie czy do tego czasu dużo może się zmienić? Jesteśmy ciekawi waszej opinii! Nas dziwi, że w programie nie pojawiają się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, religii czy etyki......

uczeń, szkoła, pisanie, dziewczynka, ołówek
Edukacja
Jak przygotować dziecko do szkoły? - 7 sposobów, które na pewno pomogą
Dzieci są coraz mądrzejsze, szybciej się uczą, wcześniej są w stanie zdobywać pewne umiejętności. Poznaj wskazówki, jak pomóc im przygotować się do szkolnych wyzwań.

Nasze dzieci są coraz mądrzejsze, szybciej się uczą, wcześniej są w stanie zdobywać pewne umiejętności. Między innymi dlatego Ministerstwo Edukacji wprowadziło reformę umożliwiającą sześciolatkom rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie. Jest się nad czym zastanawiać i do czego szykować... Oto wskazówki, jak pomóc malcowi przygotować się do szkolnych wyzwań . Zgłoszenie dziecka do szkole Powinnaś zgłosić w wybranej szkole zamiar posłania do niej dziecka. Ale warunkiem przyjęcia dziecka będzie uczęszczanie przez niego wcześniej do przedszkola lub zerówki przynajmniej przez rok (takim dzieciom łatwiej się odnaleźć w szkolnych realiach) lub uzyskanie pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej na teście gotowości szkolnej . Ministerstwo Edukacji zachęca, aby dobrze przygotowane sześciolatki poszły do szkół, argumentując, że dzieci rozwijają się teraz szybko, że w większości krajów europejskich maluchy trafiają do szkół szybciej niż w Polsce (np. w Irlandii edukować mogą się nawet czterolatki). Masz możliwość, żeby trochę pomóc dziecku w przygotowaniu do szkoły. Diagnoza w przedszkolu Wszystkie przedszkolaki, które za rok mogą pójść do szkoły, będą oceniane pod kątem tzw. gotowości szkolnej przez nauczyciela, który prowadzi z nimi zajęcia. Wcześniej przedszkola też przygotowywały takie diagnozy, ale dotyczyły one głównie dzieci sześcioletnich, które miały zacząć naukę w pierwszej klasie. Teraz uwaga skupia się także na pięciolatkach . Nauczyciel przygotowujący test gotowości szkolnej nie tylko musi ocenić możliwości dziecka, ale starać się mu pomóc we wzmocnieniu słabszych stron – na tyle, by mogło bez kłopotu zaistnieć w szkole. Warto więc już od początku roku przedszkolnego dowiadywać się o wyniki takich obserwacji i sposób, w jaki rodzice dodatkowo mogą malcowi pomóc w domu. Pytaj przy każdej okazji...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022  z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak