szkoła, debiut pierwszoklasisty
Fotolia
Edukacja

Czego uczy się dziecko w 1 klasie?

Twoje dziecko właśnie rozpoczyna swoją wielką szkolną przygodę. Czego będzie się uczyć twój pierwszoklasista i jak będzie przebiegać jego nauka? My już wiemy!

Celem edukacji wczesnoszkolnej (obejmującej klasy 1–3) jest przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości dotyczących świata i nauczenie ich takich umiejętności, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Co ważne, pierwszoklasista zdobywa wiedzę przy użyciu nowoczesnych źródeł i technologii. Jego nauka odbywa się w sposób zintegrowany, czyli bez sztucznego podziału na język polski, matematykę, geografię itd. – wiedza z różnych dziedzin przenika się, dzięki czemu dziecko uczy się myśleć i wyciągać wnioski. W pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej nie ma zatem przedmiotów, są natomiast wyodrębnione bloki tematyczne.  

1. Edukacja polonistyczna

W jej ramach dziecko uczy się czytania i pisania. Uczy się także czytać teksty ze zrozumieniem, komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. Poznaje zasady kulturalnej rozmowy (nie można krzyczeć, używać brzydkich słów itp.), a także estetycznego pisania (musi dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma).
Pierwszoklasista ćwiczy też swoją umiejętność koncentracji (słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy) i w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela. Uczestniczy w zabawach teatralnych, odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

Czytaj też: Przygotowania do szkoły – o czym warto pamiętać?

2. Język obcy nowożytny

Dziecko poznaje obcy język, by pod koniec 1 klasy rozumieć już proste polecenia, recytować wierszyki i rymowanki, śpiewać piosenki, pisać proste wyrazy i korzystać ze słowników obrazkowych.

3. Edukacja muzyczna

Dziecko uczy się śpiewu i gry na prostych instrumentach muzycznych. Zaznajamia się także z różnymi elementami muzyki (melodią, rytmem, wysokością dźwięku, tempem, dynamiką). Dowiaduje się, że muzykę można zapisać i odczytać, i że muzyka niesie ze sobą określone emocje (które można wyrazić także tańcem). Pierwszoklasista uczy się rozpoznawania utworów solowych i zespołowych, na chór i orkiestrę, a także głosów (sopran, bas).

Czytaj też: Muzyka czyni cuda: rozwija, relaksuje, leczy

4. Edukacja plastyczna

Dziecko w jej ramach poznaje architekturę, malarstwo i rzeźbę. Uczy się wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych, korzystając przy tym również z narzędzi multimedialnych.
 

Świetnym rozwiązaniem, które zaoszczędzi nasz czas i pieniądze są gotowe zestawy plastyczne dla pierwszoklasisty.

5. Edukacja społeczna

Polega na wychowaniu dziecka do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Uczeń kończący klasę 1 potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.
Dziecko uczy się współpracy z innymi (w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych), przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności, grzecznego zwracania się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Pierwszoklasista uczy się, że pieniądze otrzymuje się za pracę i że trzeba dostosować swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.
Poza tym poznaje zagrożenia ze strony ludzi (np. wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego).
Pierwszoklasista potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto), wie, jakiej jest narodowości, poznaje symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy) oraz flagę i hymn Unii Europejskiej.

Czytaj też: Przed debiutem w szkole

6. Edukacja przyrodnicza

Dziecko uczy się w jej ramach rozumieć i szanować przyrodę. Poznaje rośliny i zwierzęta, miejsce ich występowania, cechy charakterystyczne (np. zwyczaje), a także jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku.
Pierwszoklasista poznaje także zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp. Uczy się, jak sam może chronić przyrodę (nie śmiecić, segregować śmieci, pomagać zwierzętom, oszczędzać wodę itp.). Jednocześnie dowiaduje się, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt i roślin, i co zrobić w sytuacji zagrożenia.
Dzieci w 1 klasie uczą się także obserwować pogodę i korzystać z tego (np. ubierać się stosownie do niej). Dowiadują się także, jak zachować się w trakcie burzy, huraganu, powodzi, pożaru.

7. Edukacja matematyczna

Ma na celu przede wszystkim wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. To nie tylko nauka liczenia, pojęcia czasu, zapisywania liczb czy rozpoznawania figur, ale także wiedza dotycząca kierunków, orientacji przestrzennej, postrzegania różnych obiektów. Pierwszoklasista dzięki edukacji matematycznej w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania, radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania. Dziecko poznaje różne miary (długość, ciężar, pojemność), wartości banknotów, zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

8. Zajęcia komputerowe

Dziecko uczy się posługiwania się komputerem w podstawowym zakresie (uruchamia program, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, poznaje zasady bezpiecznego korzystania z komputera).

9. Zajęcia techniczne

Na nich dziecko majsterkuje (np. robi latawiec, konstruuje urządzenia z gotowych zestawów do montażu), poznaje ogólne zasady działania urządzeń domowych, a także dowiaduje się, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę). Jednocześnie uczy się utrzymywania porządku wokół siebie i bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń technicznych.
Pierwszoklasista uczy się również bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; dowiaduje się, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

10. Wychowanie fizyczne

To bardzo ważne zajęcia, których zadaniem jest nie tylko kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, ale także edukacja zdrowotna. Dowiaduje się, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny.

11. Etyka

Zajęcia mają za zadanie przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego. Dziecko uczy się przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności, dowiaduje się, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych, że nie wolno zabierać cudzej własności i należy nieść pomoc potrzebującym. Pierwszoklasista wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach.

Czytaj też: Jak ułatwić szkolny debiut – 10 zadań dla rodziców

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Poz. 803)

Zobacz też:

Jak skutecznie uczyć dziecko? [Wideo]

niemowlę, zabawa, rozwój
Rozwój dziecka
Trening kreatywności
Twórcze, pomysłowe dziecko to prawdziwy skarb. Bez względu na to, kim zostanie, na pewno sobie w życiu poradzi. Bo kreatywne podejście jest ważne w każdej dziedzinie.

    Słowo „kreatywność” robi karierę i kreatywni ludzie też. Kreatywni, czyli jacy? Twórczy, pomysłowi, dociekliwi, otwarci na nowe idee... Twoje dziecko też może takie być, i to przez całe życie. Zacznij mu w tym pomagać już dziś. To nie takie trudne. Dla każdego malucha ciekawość świata, potrzeba eksperymentowania i poszukiwanie nowych rozwiązań są czymś naturalnym, wręcz niezbędnym. Dzięki takiemu twórczemu podejściu w nieskrępowany sposób może chłonąć wiedzę, rozwijać się harmonijnie. Tę otwartość umysłu warto zachować jak najdłużej. Bo później trzeba się jej na nowo nauczyć. Kochać i wspierać, oto jest zadanie Właściwie można zacząć od tego, co już wiesz – że mądra miłość zastąpi najbardziej profesjonalny trening kreatywności. Bo przecież jeśli z zaangażowaniem i zaciekawieniem poświęcasz maluchowi dużo czasu, możesz mu się lepiej przyjrzeć, zobaczyć, jakie jest i co lubi. Wtedy łatwiej o naturalny, pełen miłości zachwyt. A dla dziecka, które dopiero się rozwija, pochwały i aprobata ze strony rodziców mają szczególne znaczenie. Są najlepszą i niezastąpioną zachętą do działania – pozwalają mu rozwinąć skrzydła. Dziecko, które jest akceptowane, nie obawia się nowych wyzwań, popełniania błędów. Eksperymentuje, jest pełne pasji. Natomiast niezadowolenie rodziców, bycie ocenianym, porównywanie z innymi, które maluch odbiera nawet wtedy, gdy nie zostają wypowiedziane, wywołują uczucie niepewności, hamują ciekawość. Malowanie równie ważne jak wspinanie Zanim maluch zacznie korzystać ze swojej fantazji i kreatywności, musi zdobyć pierwsze praktyczne umiejętności. Takie, które ułatwią mu dobre osadzenie w świecie i radzenie sobie w różnych sytuacjach. To także dodaje pewności siebie. Do mniej więcej trzeciego roku życia dziecko intensywnie uczy się samodzielnego jedzenia, mycia się,...

od kiedy czytać dziecku bajki, czytanie ksiażek dziecku, dlaczego warto czytać dzieciom
Fotolia
Rozwój
Od kiedy trzeba czytać dziecku książki i dlaczego tak wcześnie?
Z czytaniem nie warto czekać, aż dziecko podrośnie. Książka przyda się już teraz.

Wielu rodziców zastanawia się, od kiedy trzeba czytać dziecku bajki na dobranoc ? Odpowiedź jest prosta – dziecko nigdy nie jest zbyt małe, żeby mu czytać. Potwierdzają to eksperymenty dokonywane na dopiero mających się narodzić dzieciach. Zapewniamy, że są zupełnie bezbolesne, a nawet przyjemne. Wynika z nich, że gdy przyszła mama czyta na głos książkę lub wiersz, maluch po narodzeniu rozpoznaje słyszany wcześniej tekst. Jak widać, już niemal od poczęcia można kształtować literacki gust. Gdy dziecko przyjdzie na świat, zyskujesz więcej możliwości, aby zaszczepić w nim miłość do literatury. By rozkochać malucha w czytaniu, potrzebna jest przede wszystkim dobra książka. Najlepiej mieć ją zawsze pod ręką i wykorzystywać  w wielu sytuacjach, a korzyści, jakie przyniesie czytanie, przyczynią się także do lepszego rozwoju dziecka.      Dlaczego warto dziecku czytać książki od początku? Czytanie dziecku sprawia, że lepiej rozwija się mózg – zanim maluch nauczy się mówić, stara się rozumieć naszą mowę. Aby do tego doszło, musi słyszeć, gdy się do niego mówi, a także czyta. Ta próba zmierzenia się ze słowami i rozszyfrowania, co znaczą, jest dobrym ćwiczeniem usprawniającym jego umysł. Pewnie mało kto zdaje sobie sprawę, jaką rolę odgrywają również wiersze. Dzieci fascynuje ich rytm, który wyczuwają w sposób naturalny, i lubią go naśladować, czasem nawet radośnie poruszają się w takt powtarzających się dźwięków. Takie doświadczenie korzystnie wpływa na rozwój ich zmysłów, układu nerwowego i koordynację słuchowo-ruchową.   Dzieci, którym się czyta szybciej zaczynają mówić – od urodzenia dziecko chłonie język, z jakim się styka, tworzy wzorzec prawidłowej mowy. Gdy dziecko słyszy oprócz języka potocznego także język literacki, który ma inny rytm i melodię, oswaja się z nim i w...

wydarzenia
tamika.pl
Edukacja
Jak przygotować dziecko do przedszkola?
Edukacja przedszkolna malucha to ważny moment dla niego i całej rodziny. Często towarzyszy mu stres, który zwykle wynika z niepewności i nieznajomości tego co go czeka.

Postarajcie się przegonić strach, aby od września przedszkole kojarzyło się waszemu dziecku już tylko z radością i przygodą. Zabawa to przyjemne spędzanie czasu; gra, rozrywka, wygłupy, ale także nauka. W wieku przedszkolnym, nazywanym przez pedagogów wiekiem zabawy , podstawowym elementem każdego dnia dziecka jest właśnie zabawa. Często nie dostrzegamy jej wyjątkowego znaczenia… A jednak wiek zabawy to bardzo ważny etap w rozwoju każdego malucha. Wszystkie rodzaje zabaw, które są w przedszkolu mają wspływ na jego rozwój i osobowość. Bawiące się dziecko rozwija się wszechstronnie; pobudza się intelektualnie, ale też poprawia kondycję fizyczną. W trakcie zabawy dziecko zdobywa pierwsze wiadomości o świecie wzbogacając swoją wiedzę i mowę, wyraża swoje uczucia i pragnienia, daje upust swojej wyobraźni. Utrwala bądź zmienia nabyte już sposoby myślenia. Wraz z wiekiem i rozwojem dzieci ich zabawy również się rozwijają. Zauważa się większą pomysłowość, dłuższy czas zabawy i potrzebę przynależenia do grupy. Zaznacza się ponadto wzrost wytrwałości w dążeniu do celu. Wszystko to podnosi aktywność dziecka na wyższy poziom i przygotowuje do dalszej nauki…. w przedszkolu. Przygotowujemy dziecko na pójście do przedszkola Zanim jednak poślemy dziecko do przedszkola, musimy je nauczyć podstawowych zasad potrzebnych do współżycia w grupie, tzn.: dyscypliny, szacunku do drugiej osoby oraz wyrażania własnych emocji i myśli. W przedszkolu maluch nauczy się tych wszystkich zasad jeśli zadba się o jego pozytywny nastrój. Z tym zwykle bywa problem. Dziecko przyzwyczajone dotąd do ciągłej obecności rodzica jest przerażone wizją rozstania z ukochaną mamą. Żeby zmniejszyć strach dziecka przed przedszkolem, warto je wcześniej przygotować do tak trudnej dla niego sytuacji. Zabawę w przedszkole możemy rozpocząć w domu. Nigdzie indziej wasze dziecko nie...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj