Rada rodziców w przedszkolu
Adobe Stock
Edukacja

Rada rodziców w przedszkolu – co to jest i czy jest potrzebna? Zadania i obowiązki

Rada rodziców w przedszkolu ma realny wpływ na rozwój placówki oświatowej – może opiniować programy i harmonogramy, a także ma wpływ na pracę nauczycieli przedszkolnych. Wybrano cię do przedszkolnej rady rodziców? Poznaj swoje prawa i obowiązki.

Kompetencje i zasady funkcjonowania rady rodziców w przedszkolu określa ustawa o systemie oświaty. Uczestnictwo w radzie rodziców pozwala na aktywny udział w życiu przedszkola i zaangażowanie w rozwój i edukację dziecka. Warto wiedzieć, że rada rodziców jest całkowicie niezależnym organem, niepodlegającym dyrekcji i radzie pedagogicznej.

Przedszkolaki bardzo interesują się różnicami płci [WIDEO]

Czym jest rada rodziców w przedszkolu?

Według definicji przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rada rodziców jest „integralnym podmiotem szkoły, działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach”. Radą rodziców, również w przedszkolu, nazywa się wewnętrzną organizację w placówkach edukacyjnych, której zadaniem jest ścisła współpraca z dyrekcją placówki i kadrą nauczycielską w ramach poprawy jakości edukacji i ogólnego funkcjonowania placówki. 

Rada rodziców ma wpływ na kształcenie dzieci i funkcjonowanie przedszkola. Może także gromadzić fundusze finansowe, które mogą zostać wykorzystane jako pieniądze na wycieczki, bilety (do kina czy teatru), na nagrody lub prezenty dla przedszkolaków czy na zabawy. Wszystkie uzgodnienia dotyczące zakresu pracy i struktury rady powinny być zawarte w regulaminie działalności, który rada ustala wewnętrznie.

Jak wybiera się członków rady rodziców? W przypadku przedszkolnej rady niezbędne jest przeprowadzenie tajnych, corocznych wyborów, które powinny odbyć się na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego. W skład rady rodziców w przedszkolu wchodzi 7 osób. 

Zadania, prawa i obowiązki rady rodziców w przedszkolu

Do zadań  i obowiązków rady rodziców w przedszkolu należy:

  • opiniowanie programu,
  • opiniowanie planów finansowych,
  • opiniowanie harmonogramu poprawy efektywności kształcenia,
  • opiniowanie pracy nauczycieli,
  • opracowanie wewnętrznego regulaminu,
  • ustalenie wysokości wpłaty na komitet rodzicielski,
  • zbieranie funduszy na dodatkowe atrakcje dla dzieci, które wykraczają poza standardową działalność przedszkola,
  • zbieranie składek od rodziców.

Do praw rady rodziców należy:

  • konsultowanie wszelkich nieścisłości związanych z działalnością przedszkola,
  • ustalenie, czy poszczególne sprawy mają trafić bezpośrednio do dyrekcji.

Na początku roku szkolnego rada rodziców przedszkola wraz z dyrekcją powinna ustalić, co wchodzi w zakres jej obowiązków. Wchodzenie w obszar poza kompetencjami rady rodziców może powodować liczne konflikty, które negatywnie odbiją się na możliwościach związanych z działalnością rady rodziców. 

Czy rada rodziców przedszkola jest obowiązkowa?

Wszystko zależy od zapisów statutowych danego przedszkola. W przedszkolach publicznych powinna powstać rada pedagogiczna i rada rodziców. W przypadku przedszkoli niepublicznych nie ma takiej konieczności, wszystko zależy od zapisów w statucie.

Ile płaci się na radę rodziców w przedszkolu? Składki są całkowicie dobrowolne. Część rad rodziców już na początku roku ustala kwotę, którą powinien wpłacić każdy rodzic, jednak nie ma prawnego zapisu zmuszającego kogokolwiek do opłacenia składek.

Kto wchodzi w skład rady rodziców?

W skład rady rodziców w przedszkolu wchodzi 7 osób wybranych w tajnych wyborach na początku roku szkolnego. Na czele rady powinien stać jej przewodniczący, a jeżeli statut tego wymaga, powinno wybrać się także sekretarza i skarbnika.  

Zobacz także:

Przedszkole dla dzieci z Ukrainy
Pixel-Shot/Adobe Stock
Aktualności
Przedszkole dla dzieci z Ukrainy – zasady przyjmowania, opłaty / Дитячий садок для дітей з України – правила прийому, оплати
Przedszkole dla dzieci z Ukrainy jest dostępne dokładnie na takich samych zasadach, jak dla dzieci polskich. Przyjęcie dziecka do państwowego przedszkola nie nastręcza kłopotów ani ukraińskim rodzicom dziecka, ani samej placówce. / Дитячий садок для дітей з України доступний на таких самих умовах, як і для польських дітей. Прийом дитини до державного садка не завдає труднощів ані для українських батьків дитини, ані для самого закладу.

Przed wojną w Ukrainie uciekło do Polski mnóstwo matek z dziećmi. Warto wiedzieć, że przedszkola dla dzieci z Ukrainy są dostępne w takim samym stopniu i na identycznych warunkach, jak dla polskich dzieci. Wyjaśniamy, z czego to wynika i jak zapisać do przedszkola dziecko z Ukrainy. Від війни в Україні втекло до Польщі багато матерів з дітьми. Варто знати, що дитячі садочки для дітей з України доступні в тому ж обсязі та на ідентичних умовах, що і для польських дітей. Пояснюємо з чого це виникає і як записати до садка дитину з України.  Przyjęcia do przedszkola dzieci z Ukrainy / Прийом до садочка дітей з України   O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do państwowego przedszkola,  decyduje to, czy placówka dysponuje wolnym miejscem lub czy utworzy nowy oddział, tworząc tym samym wolne miejsca. W przypadku dzieci obcokrajowców nie stosuje się odrębnych przepisów. Oznacza to, że przedszkole dla dzieci z Ukrainy jest dostępne na mocy przepisów dotyczących obywateli Polski (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Ważne! Do zapisania dziecka z Ukrainy do przedszkola nie jest potrzebne posiadanie meldunku ani karty stałego pobytu. Dotyczy to zarówno rodzica, jak i dziecka. Wystarczy dokument potwierdzający tożsamość rodzica (np. paszport) i aktualny adres miejsca zamieszkania. Przedszkole publiczne zgłasza dziecko z Ukrainy do organu prowadzącego tak samo jak dziecko polskie i otrzymuje na nie dofinansowanie w identycznej wysokości jak na dziecko polskich obywateli. Oznacza to, że opłaty za przedszkole dla dzieci z Ukrainy są identyczne jak dla polskich maluchów.   Прийом дитини до державного садка...

Dziecko z autyzmem w przedszkolu
Adobe Stock
Zdrowie
Dziecko z autyzmem w przedszkolu: jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?
Gdy dziecko z autyzmem idzie do przedszkola, rodzice muszą podjąć decyzję, jaki rodzaj placówki wybrać. Przedstawiamy możliwości, które mają do wyboru, a także zasady postępowania z dzieckiem w spektrum w przedszkolu.

Dziecko ze spektrum autyzmu  teoretycznie może korzystać ze wszystkich dostępnych placówek, niezależnie od ich rodzaju. Zespół nauczycieli i specjalistów ma za zadanie zapewnić dziecku wielospecjalistyczną opiekę, w ramach której będzie miało ono zagwarantowane: wspieranie rozwoju, udział w zajęciach rewalidacyjnych , wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dbanie o to, by szanse edukacyjne dziecka były wyrównane względem grupy rówieśniczej. Po przyjęciu dziecka ze spektrum autyzmu przedszkole powinno przygotować tzw.  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) . Są w nim opisane elementy i metody, które będą stosowane, aby dziecko mogło uczyć się i nawiązywać relacje. Dzieci z diagnozą o spektrum autyzmu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju . Jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem? W Polsce rodzice dziecka z autyzmem sami wybierają placówkę, do której poślą malucha. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą uczyć się w przedszkolach: terapeutycznych, integracyjnych, masowych (ogólnodostępnych). Przed podjęciem decyzji o tym, jaką placówkę wybrać – warto dowiedzieć się: jakimi metodami terapeutycznymi pracują nauczyciele, w jaki sposób program nauczania będzie dostosowany do potrzeb dziecka, w jaki sposób cele będą dostosowane do umiejętności dziecka, jakie cele terapeutyczne będą wyznaczone dla dziecka, w jaki sposób będą monitorowane postępy dziecka. Dziecko z autyzmem w zwykłym przedszkolu Rodzice dziecka w spektrum mogą posłać je do zwykłego ogólnodostępnego przedszkola, jednak zazwyczaj w takich placówkach dobrze radzą sobie jedynie dzieci wymagające niewielkiego wsparcia w nauce oraz relacjach z kolegami i koleżankami z grupy. W przedszkolu, do którego jest posyłane dziecko ze...

Domowe przedszkole
AdobeStock
Edukacja
Czym jest domowe przedszkole i jak można je założyć?
Państwowe przedszkole wydaje ci się zbyt duże i przytłaczające dla dziecka, a na prywatne cię nie stać? Sprawdź, czym są przedszkola domowe!

Domowe przedszkole to alternatywa dla rodziców, którzy nie mają szans na posłanie dziecka do przedszkola publicznego, a prywatna placówka jest dla nich zbyt droga. Przedszkola prowadzone w domu czy mieszkaniu są zwykle bardzo kameralne, z oczywistych względów nie mogą przyjąć zbyt dużej liczby dzieci. I choć nie mają przestronnych sal i własnego placu zabaw, cieszą się coraz większą popularnością. Co powinniśmy wiedzieć o domowych przedszkolach? Czym wyróżnia się domowe przedszkole na tle innych form opieki nad małymi dziećmi? Z racji tego, że jest ono zazwyczaj niewielkie, panuje w nim rodzinna atmosfera, a wychowawca może mieć indywidualne podejście do każdego maluszka. Aby takie przedszkole mogło funkcjonować, potrzeba minimum trojga dzieci . To idealna forma opieki nad dziećmi dla rodziców, których nie stać na opłacenie niani czy przedszkola prywatnego, a placówka publiczna przeraża ich swoją wielkością i liczbą podopiecznych. Zobacz też: Czego twoje dziecko nauczy się w przedszkolu? Jak założyć przedszkole w domu? Jeśli ty sama chciałabyś prowadzić takie przedszkole, przeczytaj, jakich formalności musisz dopełnić, by było to możliwe. Najpierw musisz stworzyć projekt swojej działalności i opracować statut punktu przedszkolnego . Następnie musisz otrzymać zgodę gminy na prowadzenie placówki. Gdy już będziesz ją miała, dokonaj wpisu do ewidencji gminy. Określ też przewidywana liczbę wychowanków. Wymagane zgody Musisz zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń. Zanim otworzysz domowe przedszkole, potrzebujesz uzyskać przychylną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Instytucje te sprawdzą, czy w twojej placówce przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny i czy dzieciom nic tu nie będzie zagrażać. Zobacz też: Kapcie do przedszkola: wygodne i ładne! Inne obostrzenia...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Luiza Słuszniak
wniosek 500 plus 2022
Prawo i finanse
Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?
Magdalena Drab
wiersz o zimie
Gry i zabawy
Wiersz o zimie: 7 zimowych wierszyków dla maluchów i przedszkolaków
Agnieszka Majchrzak
karnawał
Aktualności
Karnawał – kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku, najciekawsze zwyczaje
Ewa Janczak-Cwil
Sanki dla dzieci
Zakupy
Sanki dla dzieci: z oparciem, drewniane i plastikowe. Jakie sanki dla niemowlaka?
Milena Oszczepalińska
ferie kiedy
Aktualności
Ferie zimowe – terminy dla województw w 2023 roku
Luiza Słuszniak
urlop macierzyński
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Ewa Janczak-Cwil
szczęśliwe imiona dla dziewczynek
Imiona
Szczęśliwe imiona dla dziewczynek: imiona oznaczające i przynoszące szczęście. Lista
Magdalena Drab
matura 2023 zmiany
Edukacja
Matura 2023: zmiany. Matematyka, polski, angielski – egzamin będzie łatwiejszy
Magdalena Drab
miód na przeziębienie
Zdrowie
Miód na przeziębienie – jaki jest najlepszy?
Małgorzata Wódz
AMR, jak często kąpać noworodka
Noworodek
Jak często kąpać noworodka: co ile dni kąpać latem i zimą? Zalecenia
Magdalena Drab
maski karnawałowe dla dzieci
Gry i zabawy
Maski karnawałowe dla dzieci: jak zrobić (krok po kroku) + maski do druku
Karolina Stępniewska
sposoby na zaparcia w ciąży
Zdrowie w ciąży
Sposoby na zaparcia w ciąży: najlepsze są te domowe i naturalne
Sylwia Niemczyk
kalendarz szczepień 2022
Zdrowie
Kalendarz szczepień 2023: szczepienia obowiązkowe i zalecane [PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH] ​
Luiza Słuszniak
Królik dla niemowlaka
Dieta
Królik dla niemowlaka: jak go przygotować, od kiedy można go podać [PLUS PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Ząbkowanie dziecka
Zdrowie
Ząbkowanie dziecka – kiedy się zaczyna, ile trwa i jakie są objawy?
Magdalena Drab
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Joanna Biegaj
kosmetyki na cellulit i rozstępy po ciąży
Mama
Sprawdzony sposób na piękną skórę po ciąży. Znikną rozstępy, cellulit i flabby skin
Barbara Daszuta