wierszyki o wiośnie
Adobe Stock
Gry i zabawy

Wierszyki o wiośnie: piękne wiersze i krótkie rymowanki

Wierszyki o wiośnie dla dzieci – poezja nieskomplikowana, sympatyczna i pełna uroku od znanych polskich poetów. Zachwyca dorosłych, ale spodoba się też maluchom. Przedstawiamy też krótkie wierszyki o wiośnie - te będą idealne, by poćwiczyć pamięć. Rymowanki są łatwe do zapamiętania, a uczyć możecie się ich wspólnie np. podczas wiosennych spacerów.

Wierszyki dla dzieci o wiośnie często są wykorzystywane do przedszkolnych występów na pierwszy dzień wiosny. Jednak po dobrą polską poezję dla dzieci warto sięgać także w domu. Rymowanki o wiośnie będą z kolei miłym sposobem na ćwiczenie pamięci u malucha, ale też ciekawym pomysłem na wspólne spędzenie czasu. 
 

Spis treści:

1. Najpiękniejsze wierszyki o wiośnie dla dzieci 
Wiersze o wiośnie dla dzieci: Powitanie wiosny
Upodobania wiosny - wierszyk dla dzieci
Wiersz dla dzieci: Wiosna
Wierszyki o wiośnie: Kwiecień
Pobudka wiosny 
Wiosna - rymowanki o wiośnie
2. Krótkie wierszyki o wiośnie
- Powitanie wiosenki
- Wrona
3. Zabawy dla dzieci z wierszykami o wiośnie

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Najpiękniejsze wierszyki o wiośnie dla dzieci 

Wiersz o wiośnie od razu przywołuje na myśl słonce, pierwsze podmuchy ciepłego powietrza, zieloną trawę, pojawiające się na drzewach listki. Świat budzi się do życia. Pięknie ubrali to w słowa wybitni poeci. Oto najpiękniejsze wiersze o wiośnie dla dzieci: 

Wiersze o wiośnie dla dzieci: Powitanie wiosny

Maria Konopnicka

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
- Ja się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!

Po­szły rze­ki
w świat da­le­ki,
pły­ną het - do mo­rza;
A ja śpie­wam,
a ja lecę,
gdzie ta ran­na zo­rza!

Upodobania wiosny - wierszyk dla dzieci

Maria Konopnicka

Wiosna nie znosi brudu,
bałaganu i nudy.
Wiosna ma skłonność
do porządku.
Zróbmy wiośnie przyjemność
i posprzątajmy -
najlepiej w każdym kątku.

Wiosna wie, że kiedy czystość
bije z każdego kącika,
lepiej się myśli,
lepiej wypoczywa
i chętniej czyta.

Wiosna nie znosi leni.
Wiosna jest pracowita.
Więc zacznij
wiosenne sprzątanie.
Wiosna cię wita.

Wiersz dla dzieci: Wiosna

Józef Birkenmajer

Pa­trzaj, dzie­ci­no, jak na na­szej li­pie
już rój drob­niuch­nych li­stecz­ków się sy­pie;
wkrót­ce po­rzu­cą swych pącz­ków osło­nę
(jak dzia­twa zrzu­ca zi­mo­we fu­ter­ka)
i bły­sną w słoń­cu, ja­sne i zie­lo­ne. —
a na ga­łąz­kach pta­szy­na za­ćwier­ka.

Sło­necz­ko cie­ple, swa­wol­ne i pło­che
tak się za­wzię­ło na Zimę-Ku­mo­chę,
że ob­ra­żo­na na tę nie­uprzej­mość
za siód­mą górę wy­no­si się Jej­mość,
ucie­ka żwa­wo z gra­nic Eu­ro­py,
bo ją wio­sen­ka moc­no pa­rzy w sto­py!

Wierszyk o wiośnie: Kwiecień

Józef Birkenmajer

Kwie­cień-ple­cień — po­wia­da na­sze pol­skie przy­sło­wie;
jesz­cze w nim brzyd­kiej zimy ślad się ostat­ni nie za­tarł,
więc ra­dzę wam, dzia­tecz­ki, uwa­żaj­cie na zdro­wie,
bo w kwiet­niu bar­dzo ła­two o gry­pę i ka­tar!

Pobudka wiosny 

Maria Konopnicka

Czy tak ci­sza w uchu dzwo­ni?
Czy gdzieś pę­dzi ta­bun koni
Z uro­szo­nych łąk?
Hej, wszak ci to nasz ma­jo­wy
Bę­be­ni­sta znad dą­bro­wy,
Wszak to hu­czy bąk!
Hu­czy, leci, jeży wąsa,
Łbem w ber­my­cy har­do trzą­sa.
Z dro­gi, z dro­gi mu!
W bę­ben wali, w bę­ben bije:
„Hej, kto sly­szy, hej, kto żyje.
wsta­waj, co masz tchu!”
Zbro­ja na nim szmel­co­wa­na.
Żółte buty po ko­la­na,
U ostro­gi szpon.
Od raj­ta­rii gdzieś urwa­ny.
Bę­be­ni­sta za­wo­ła­ny,
Hu­czy niby dzwon.
Z leż zi­mo­wych wsta­ją żuki.
Cne ry­cer­stwo i haj­du­ki,
Cała zło­ta ćma...
W mig ryn­gra­fy i pan­ce­rze
Lot­ne woj­sko na pierś bie­rze,
A po­bud­ka gra.
W da­ma­sceń­skiej je­den zbroi.
W prę­go­wa­nej dru­gi stoi.
Co­raz in­szy strój,
Trze­ci cięż­kim się że­la­zem
Okuł cały ze łbem ra­zem
Na wio­sen­ny bój.
Błysz­czą heł­my, świe­cą spi­sy,
Ar­ke­bu­zy i ki­ry­sy.
W środ­ku trzmiel jak król...
I w pro­mie­niu ru­sza słoń­ca -
Stu­ty­sięcz­na ar­mia lśnią­ca
Na zdo­by­cie pól.
U cha­tyn­ki gdzieś le­śni­ka
Rot po­wietrz­nych brzmi mu­zy­ka.
Ro­śnie wio­sny gwar...
Sta­ry le­śnik słu­cha, ma­rzy,
Ja­kaś łuna bije z twa­rzy,
Ja­kiś wspo­mnień żar.

Wiosna - rymowanki o wiośnie

Władysław Bełza

Ot, już wio­sen­ka,
Wra­ca we­so­ła;
Spoza okien­ka,
Wid­na do­ko­ła.

Słon­ko przy­grze­wa,
Wciąż pro­mie­ni­ściej;
Śmie­ją się drze­wa,
Spod pę­ków li­ści.

Sza­ry skow­ro­nek,
Wzbił się w ob­ło­ki,
Dzwo­niąc jak dzwo­nek,
Z wie­ży wy­so­kiej.

I już, o! dziat­ki,
Za dni nie­wie­le:
Traw­ka i kwiat­ki,
Łąkę za­ście­le.

Spły­ną te chmu­ry,
Co nie­bo tło­czą;
Pił­ka do góry,
Po­mknie ocho­czo.

I wy, jak ptasz­ki,
Z gniazd wy­le­ci­cie,
Na te igrasz­ki,
Co tak lu­bi­cie.

Bu­dzić ra­do­sną,
W ser­cach na­dzie­ję,
Ra­zem z tą wio­sną,
Co się nam śmie­je.

Krótkie wierszyki o wiośnie 

Dzieci uwielbiają rymowanki. Są zabawne, a dodatkowo maluch może trenować dzięki nim dykcje i pamięć. Jest to świetny sposób na połączenie przyjemności z nauką. Rymowanki o wiośnie na pewno spodobają się dzieciom. Oto kilka z nich: 

Powitanie wiosenki

Maria Konopnicka 
 

Leci pliszka
Spod kamyszka: 
— Jak się macie dzieci! 
Już przybyła
Wiosna miła, 
Już słoneczko świeci! 
Poszły rzeki
W kraj daleki, 
Płyną het do morza; 
A ja śpiewam, 
A ja lecę, 
Gdzie ta ranna zorza!  

Wrona

Aleksander Błok

Tam na dachu siadła wrona,
Jeszcze z zimy nastraszona.

Wtem ją musnął świeży powiew,
Zakręciło jej się w głowie...

Podskoczyła, sunie bokiem,
W dół zezuje jednym okiem:

Co tam żółci się pod ławką?
Co pod młodą błyszczy trawką?

Szkiełka, strużki, liści skrawki
To dla wrony są zabawki.

Zabawy z wierszykami o wiośnie dla dzieci

Na bazie poezji można zorganizować dzieciom mnóstwo zajęć. Do części z nich przyda się jednak najmłodszym towarzystwo rodzeństwa albo rodziców. Poniżej kilka podpowiedzi, co można zrobić z dzieckiem po przeczytaniu wierszy dla dzieci o wiośnie.

1. Przeczytaj dziecku wiersz. Po jego wysłuchaniu maluch, czy nieco starsze dziecko, może zobrazować wiersz, wykorzystując różne techniki plastyczne.

Zobacz: Wiosenne kolorowanki do druku

2. Można zrobić miniteatrzyk. Własnoręcznie zrobionymi postaciami, które pojawiają się w wierszu, dzieci mogą ilustrować treść wiersza.

Zobacz: Trzy pomysły na domowy teatrzyk dla dzieci

3. Rozmowa na temat treści wiersza dla dzieci. Zawsze warto z dzieckiem omówić, tekst, który właśnie przeczytaliście. W ten sposób dowiesz się, czy dziecko rozumie wszystkie słowa i ile z niego pamięta.

4. Stymulacja wyobraźni dziecka. Poza tworzeniem rysunków dziecko może słownie opisywać to, jak sobie wyobraża np. panią wiosnę. Warto dopytywać o szczegóły, np.: jak wysoka jest wiosna, jaki ma kolor włosów, jak jest ubrana, czy trzyma coś w rękach, jak się porusza, co robi.

5. Zabawy ruchowe na bazie wiersza o wiośnie dla dzieci. Idealny będzie wiersz „Wiosenne porządki” Jana Brzechwy. Czytaj fragmenty wiersza, a dziecko niech pokazuje opisane w tekście czynności i wydarzenia. To trochę taka zabawa w kalambury i pokazywanie zarówno dobrze znanych czynności, jak i pojęć abstrakcyjnych.

Zobacz także:

oznaki wiosny
Adobe Stock
Aktualności
Oznaki wiosny – jakie zmiany w przyrodzie zwiastują wiosnę?
Pierwsze oznaki wiosny to kwiaty wyłaniające się spod śniegu oraz cieplejsze promienie słońca. To ono sprawia, że rośliny budzą się z zimowego letargu, a ptaki wracają do nas z ciepłych krajów. Podpowiadamy, gdzie wypatrywać oznak wiosny i jakie rośliny oraz zwierzęta zwiastują, że idzie wiosna.

Oznaki wiosny można zauważyć w przydomowych ogródkach, na łąkach, w lesie i w miastach. Miasta są z reguły cieplejsze niż tereny wiejskie i podmiejskie, dlatego tam rośliny szybciej kwitną lub wypuszczają pierwsze listki. Niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, już od drugiej połowy lutego możecie zacząć szukać na spacerach pierwszych oznak wiosny, ale niektóre zwiastuny wiosny pojawiają się nawet już pod koniec stycznia.  Spis treści: Pierwsze oznaki wiosny w przyrodzie Pierwsze oznaki wiosny – rośliny Pierwsze oznaki wiosny – zwierzęta Pierwsze oznaki wiosny w przyrodzie Najczęściej, szukając oznak nadchodzącej wiosny, patrzymy pod nogi, wypatrując pierwszych źdźbeł trawy i wiosennych kwiatów . Jednak wiosnę zwiastują nie tylko rośliny, ale też owady i zwierzęta. Dlatego warto podnieść wzrok, a także nadstawić uszu – już od lutego ptaki zaczynają inaczej się odzywać, a sikorki nawet w styczniu potrafią zaglądać do zeszłorocznych budek lęgowych, sprawdzając, gdzie w tym roku założyć gniazdo. Do kraju wracają też ptaki, które opuściły Polskę jesienią. I nie są to tylko bociany, których wszyscy wiosną wypatrują. Pierwszym zwiastunem wiosny może być zaobserwowany przelatujący w powietrzu owad. Czasami są to wyraźnie ciepłe promienie słońca i świergot ptaków, a czasami wychylający głowę spod śniegu przebiśnieg, pracowite stukanie dzięcioła albo znalezione w lesie poroże jelenia (jelenie zrzucają je na wiosnę). Poniżej wymieniamy, pokazujemy i opisujemy najczęściej spotykane oznaki wiosny w przyrodzie, dzieląc je na te roślinne i zwierzęce. Podpowiadamy też, gdzie ich szukać, a warto zacząć to robić już w lutym. Kiedy pojawiają się pierwsze oznaki wiosny Od dłuższego już czasu (odkąd zimy w wielu regionach Polski nie są już tak mroźne i śnieżne jak niegdyś), pierwszą oznaką wiosny może...

pierwszy dzień wiosny
Adobe Stock
Czas wolny
Pierwszy dzień wiosny 2022 – kiedy wypada, jak się obchodzi? (tradycje i zwyczaje)
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny może wypadać innego dnia niż początek wiosny astronomicznej. Natomiast w szkołach i przedszkolach pierwszy dzień wiosny zawsze świętuje się 21 marca. Można to robić zgodnie z polską tradycją, topiąc marzannę, albo wykorzystać jako pomysły na zabawy zwyczaje pochodzące z innych kultur.

Kalendarzowy pierwszy dzień wiosny na półkuli północnej zawsze wypada 21 marca . Natomiast astronomiczna wiosna przypada na moment, gdy zrównuje się długość dnia z długością nocy – i dzień, i noc trwa po 12 godzin. To tak zwany moment przesilenia wiosennego, zwany również równonocą wiosenną. Nie możesz się doczekać pierwszego dnia wiosny? Zobacz, kiedy przypada ten dzień w 2022 roku i jak można go świętować. Spis treści: Pierwszy dzień wiosny – kiedy w 2022 roku? Pierwszy dzień wiosny – polskie zwyczaje i tradycje  Pierwszy dzień wiosny – zwyczaje na świecie Kiedy jest pierwszy dzień wiosny w 2022 roku? Na półkuli północnej  pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada w 2022 roku w poniedziałek, 21 marca, natomiast pierwszy dzień astronomicznej wiosny  wypadnie 20 marca, w niedzielę. Dlaczego 20 marca? Ponieważ właśnie wtedy dojdzie do zrównania dnia z nocą. Odtąd dzień będzie stawał się coraz dłuższy. Ile zatem trwa pierwszy dzień wiosny? Dokładnie dwanaście godzin i ani minuty dłużej. Co ciekawe – z upływem lat termin rozpoczęcia astronomicznej wiosny będzie wypadał coraz wcześniej. Od 2044 roku będzie to 20 lub nawet 19 marca. Ostatni raz pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej wiosny zbiegł się tego samego dnia (czyli 21 marca) w 2011 roku. Poza wiosną kalendarzową i astronomiczną mówi się również o wiośnie meteorologicznej (zwanej też termiczną lub klimatologiczną). Nadchodzi ona, gdy średnia dobowa temperatura waha się w przedziale 5-15 stopni Celsjusza. Pierwszy dzień wiosny: polskie zwyczaje i tradycje  Topienie marzanny Jednym z najbardziej popularnych polskich zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny jest topienie marzanny . Nasi przodkowie podchodzili do niego bardzo poważnie. Zgodnie ze zwyczajem robiono ...

ptaki wiosenne
Adobe Stock
Aktualności
Ptaki wiosenne – pokaż dziecku, jakie ptaki przylatują do Polski na wiosnę [ZDJĘCIA I ODGŁOSY]
Pierwsze ptaki wiosenne przylatują do Polski na przełomie lutego i marca. W tym czasie nasz kraj opuszczają te gatunki ptaków, które u nas zimują. Kalendarz powrotu ptaków jest każdego roku mniej więcej stały. Zobacz zdjęcia i posłuchaj odgłosów wiosennych ptaków.

Lista ptaków przylatujących na wiosnę do Polski jest dość długa. Nie wszystkie z tych gatunków uda się wiosną wypatrzeć, dlatego wybraliśmy te, które są najbardziej charakterystyczne i uznawane za symbol powracającej wiosny. Można zacząć się za nimi rozglądać już w końcówce lutego. Poza zdjęciami ptaków zwiastujących wiosnę zamieszczamy też linki, które pozwolą posłuchać charakterystycznych odgłosów przez nie wydawanych. Bo niektóre ptaki wiosenne łatwiej jest usłyszeć niż zobaczyć. Podpowiadamy też, gdzie najłatwiej spotkać poszczególne gatunki. Jakie ptaki przylatują na wiosnę: Skowronek Żuraw Bocian biały Czajka Jerzyk Jaskółka Ptaki wiosenne: Skowronek fot. Adobe Stock Te trudne do wypatrzenia ptaki wracają do Polski na przełomie lutego i marca. Są niewielkie (ciut większe od wróbla) i ziemistoszare, a ich miejscem bytowania są pola i łąki. W naszym kraju gniazduje aż 30 proc. skowronków z Unii Europejskiej – 70 milionów par. Skowronki kojarzone są z wsią – mówi się, że gospodarz wstaje i kładzie się spać ze skowronkiem. Latem słychać nad polami jego śpiew. Słysząc trele skowronka, warto zadrzeć głowę do góry – czasami udaje się wypatrzyć na tle nieba wiszącą w powietrzu sylwetkę tego zwiastuna wiosny. Posłuchaj śpiewu skowronka . Ptaki wiosenne: Żuraw fot. Adobe Stock W końcu marca z Francji lub Hiszpanii wracają do Polski żurawie. Jesienią słychać ich charakterystyczne odgłosy zwane klangorem. Żurawie są większe od bocianów i mają zwisające z ogona ozdobne pióra. Pióra tych ptaków są szare, a na końcach skrzydeł – czarne. Żuraw może mieć długość nawet 125 cm, a jego skrzydła rozpiętość 2 metrów. Podczas pierwszego lotu samolotem z dzieckiem warto mu powiedzieć, że żuraw znajduje się w logo Polskich Linii Lotniczych. Żuraw gniazduje na...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj