300 plus, czyli świadczenie „Dobry Start”, jest wsparciem dla rodzin, które mają dzieci w wieku szkolnym. To jednorazowa pomoc otrzymywana raz na 12 miesięcy. Przysługuje ona na każde dziecko od 7 do 20 roku życia (lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

Reklama

300 plus dla dzieci z zerówki?

Zgodnie z paragrafem 6 rozporządzenia o świadczeniu 300 plus, nie przysługuje ono na dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie szkolne. Ze wsparcia na wyprawkę szkolną nie mogą więc skorzystać rodzice, których dzieci idą w 2024 roku do zerówki. Bez względu na to, czy dziecko będzie uczyć się w zerówce w przedszkolu, czy w szkole (w tzw. oddziale przedszkolnym)

Świadczenie 300 plus obejmuje dopiero te maluchy, które idą do pierwszej klasy, czyli dzieci, które ukończyły 7. rok życia. Co więcej – jeżeli sześcioletnie dziecko od września rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej – jego rodzice również dostaną wsparcie finansowe w postaci 300 plus. W innym przypadku rodzice muszą pokryć koszty wyprawki wyłącznie z własnej kieszeni. Listę rzeczy do kupienia potrzebnych w zerówce znajdziemy na stronie szkoły lub przedszkola, łącznie z tytułami podręczników (kart pracy do nauki czytania i pisania, do nauki języka angielskiego i religii).

Co ważne, zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku rozszerzona została grupa osób uprawnionych do ubiegania się o 300 plus – pieniądze dostają również uczniowie szkół policealnych oraz uczęszczający do szkół dla dorosłych (oczywiście ci, którzy spełniają kryterium wieku).
Podsumowując: świadczenie 300 plus nie przysługuje przedszkolakom, zerówkowiczom ani studentom – według polskiego prawa przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach oraz uczelnie wyższe nie są szkołami.

Dla kogo 300 zł na wyprawkę szkolną – zasady

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na:

Zobacz także
  • osobę uczącą się od 7. do 20. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego (także w roku kalendarzowym, w którym osoba ucząca się kończy 20. rok życia) – poza studentami uczelni wyższych;
  • osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – poza studentami uczelni wyższych.

300 zł na wyprawkę szkolną otrzymają także opiekunowie osób lub osoby umieszczone w:

  • domu pomocy społecznej,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • areszcie śledczym,
  • zakładzie karnym,
  • szkole wojskowej.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama