Mama 4 plus, czyli emerytura za 4 i więcej dzieci, to pieniądze, które trafiają do kieszeni rodziców z budżetu państwa (czyli z podatków). Cóż, nie są to kokosy… Co więcej, czwórka dzieci to nie jedyny warunek, który trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie.

Reklama

Program Mama 4 plus: co to jest?

Program Mama 4 plus wszedł w życie 1 marca 2019 roku. Według ostatnich danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystało już z niego blisko 78 tys. osób. Z budżetu państwa na ten cel przeznaczono już blisko 2,4 mld zł.

Program Mama 4 plus to nic innego jak świadczenie emerytalne dla rodziców, którzy nie pracowali zawodowo, ponieważ zajmowali się minimum 4 dzieci.

By otrzymać „emeryturę” za 4 dzieci, należy złożyć wniosek w ZUS lub KRUS. Rodzice powinni zrobić to w czasie, gdy zbliżają się do wieku emerytalnego. Przypominamy, że w przypadku kobiet to 60, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Świadczenie wypłacane będzie po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Emerytura za 4 dzieci: komu się należy?

Choć w nazwie programu widnieje słowo „mama”, emerytura za 4 dzieci należy się nie tylko matkom, ale i ojcom, którzy:

Zobacz także
  • przerwali zatrudnienie lub nie podjęli go, by zajmować się minimum 4 dzieci,
  • miesięczny dochód nie pozwala im na zaspokojenie potrzeb,
  • mieszkają w Polsce od minimum 10 lat.

Emerytura za 4 i więcej dzieci: ile wynosi?

To, ile wynosi emerytura za wychowanie 4 i więcej dzieci, zależy od tego, czy:

  • rodzic pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury (wtedy pieniądze z programu Mama 4+ uzupełnia tę kwotę tak, by wynosiła tyle, ile najniższa emerytura),
  • rodzic nie ma prawa do emerytury – wtedy „emerytura” za 4 dzieci wynosi 1 780, 96 zł (tyle ile wynosi najniższa emerytura w 2024 roku).

Źródło: gov.pl

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama