Program „Maluch plus” działa od 2017 roku. W ciągu 5 lat rząd przeznaczył 2,1 mld złotych na zwiększenie liczby miejsc żłobkowych. Według szefowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg liczba miejsc dostępnych w żłobkach w porównaniu do roku 2015 wzrosła o 150 tysięcy. W tym roku rząd ogłosił zmiany w funkcjonowaniu programu. Na szczęście, są one korzystne zarówno dla samorządów, jak i rodziców.

Reklama

Budżet na program ma wynosić 1,5 mld

„Maluch plus” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Jego celem jest zwiększenie liczby żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów oraz pomoc w bieżących kosztach utrzymania.

Szefowa MRiPS w audycji Polskiego Radia 24 oświadczyła, że dofinansowanie programu będzie wynosiło 1,5 mld rocznie. „To będzie program ze zwiększonym budżetem. Mamy już zawarte porozumienie z PFR (Polskim Funduszem Rozwoju). 1,5 mld rocznie na to, aby samorządy (...) mogły tworzyć miejsca opieki żłobkowej” – zapowiedziała.

W lutym 2022 roku miały zostać ogłoszone zmiany w programie Maluch plus. Pierwsze informacje padły dopiero w październiku. Dotyczą one sumy funduszów programu. Jak poinformowała Maląg, oficjalne zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu mają zostać ogłoszone w listopadzie 2022 roku.

Maluch plus – kto może otrzymać pieniądze

Ministerstwo co roku organizuje konkurs, w którym to samorządy mogą ubiegać się o środki z programu. O pieniądze mogą starać się także placówki niepubliczne.

Zobacz także

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • gminy, powiaty i województwa, w których jeszcze nie funkcjonują żłobki
  • jednostki samorządu terytorialnego, w których to istnieją już miejsca opieki dla dzieci do lat 3
  • placówki wychowawcze, które otrzymały już dofinansowanie w poprzednich latach
  • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i pracodawcy, którzy chcą założyć bądź założyli już żłobek

Maluch plus – wysokość finansowania

  • gminy, powiaty i województwa, w których jeszcze nie funkcjonują żłobki – maksymalnie 33 tysiące złotych
  • jednostki samorządu terytorialnego, w których to istnieją już miejsca opieki dla dzieci do lat 3 – maksymalnie 30 tysięcy złotych
  • placówki wychowawcze, które otrzymały już dofinansowanie w poprzednich latach – kwota ustalana jest indywidualnie
  • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i pracodawcy, którzy chcą założyć bądź założyli już żłobek – kwoty ustalane są indywidualnie

Wnioski można składać w formie elektronicznej (ePUAP) i papierowej (urząd wojewódzki danej gminy).

Z roku na rok lepiej

Choć Polsce nadal daleko jest do standardów europejskich w zakresie opieki żłobkowej, szczęśliwie, z roku na rok ten dystans się zmniejsza. W ciągu 5 lat działania programu liczba miejsc w żłobkach zwiększyła się z 80 tysięcy do 230 tysięcy.

Brak dostępności miejsc w żłobkach to poważny problem dla młodych rodziców, którzy nie mają z kim zostawić dziecka na czas pracy. Jeżeli nie mogą liczyć na pomoc babci czy dziadka, konieczne jest znalezienie opiekunki lub (jeżeli to możliwe) niepublicznej placówki. Takie rozwiązania niestety bardzo mocno obciążają budżet domowy i wielu rodziców po prostu na to nie stać. Niektóre samorządy wprowadziły tzw. bony żłobkowe (ok. 400 złotych) na dofinansowanie prywatnego żłobka, klubu malucha bądź dziennego opiekuna. Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu rodzicom znacznie łatwiej będzie znaleźć miejsce opieki dziennej dla dziecka, co pozwoli im wrócić do pracy w pełnym wymiarze godzin.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama