Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Czy alimenty wlicza się do dochodu
AdobeStock
Prawo i finanse

Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?

Alimenty wlicza się do dochodu i powinny być one zawarte w rocznym zeznaniu PIT – tak mówią przepisy prawa podatkowego. Od tej reguły jest jednak kilka wyjątków: dotyczą one m.in. alimentów na dzieci. Alimenty trzeba wliczyć do dochodu, ubiegając się o zasiłek rodzinny, nie są jednak brane pod uwagę jako dochód do kredytu. Poniżej aktualne informacje na 2023 rok.

Alimenty są formą dochodu, ale nie zawsze podlegają opodatkowaniu. Ustawa o PIT przewiduje kilka sytuacji, w których alimenty są zwolnione z podatku dochodowego. Podpowiadamy, kiedy musisz je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, a kiedy nie jest to konieczne. Wyjaśniamy, czy alimenty mogą być przeszkodą w uzyskaniu zasiłku rodzinnego, i czy pomogą w zaciągnięciu kredytu.

Spis treści:

Czy alimenty wliczają się do dochodu – dane 2023

Niektóre alimenty wlicza się do dochodu i z racji tego muszą być one uwzględnione w zeznaniu PIT. W ustawie o podatku dochodowym znajdują się natomiast zapisy o tym, kto i kiedy jest zwolniony z podatku dochodowego za pobierane alimenty.

Alimenty zwolnione z podatku wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT to:

  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
  • alimenty płacone na rzecz innych osób, które ukończyły 25. rok życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i nie przekraczają miesięcznie kwoty 700 zł.

Oznacza to, że rodzice pobierający alimenty na dzieci nie muszą odprowadzać za nie podatku i wykazywać ich w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Takie alimenty nie wliczają się też do dochodu rodziny.

Ważne! Ani wysokość alimentów na rzecz dzieci, ani to, na jakiej podstawie zostały przyznane, nie ma znaczenia. Zwolnienie z opodatkowania obowiązuje w tym przypadku niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia i bez względu na to, czy są one wypłacane na podstawie wyroku sądu, ugody, czy prywatnego porozumienia między rodzicami. 

Cytaty o tacie – 17 wzruszających, mądrych i śmiesznych złotych myśli na Dzień Ojca [WIDEO]

Kiedy alimenty wlicza się do dochodu?

Czasem jednak alimenty wlicza się do dochodu rodziny i trzeba je uwzględnić w rozliczeniu PIT. Obowiązkowi podatkowemu podlegają:

  • alimenty w wysokości większej niż 700 zł miesięcznie, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na rzecz osób innych niż dzieci (podatek należy zapłacić tylko od nadwyżki ponad 700 zł, a nie od pełnej kwoty alimentów);
  • alimenty wypłacane na rzecz innych osób dorosłych, jeśli zostały przyznane np. na podstawie prywatnego porozumienia, a nie wyroku sądu lub ugody sądowej (wówczas alimenty w całości podlegają opodatkowaniu, niezależnie od wypłacanej kwoty);
  • odsetki od alimentów (bez względu na to, czy alimenty są przyznane na rzecz dziecka, czy kogoś innego, oraz w jakiej kwocie).

Alimenty, które wlicza się do dochodu i które podlegają opodatkowaniu, należy uwzględnić, wypełniając roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 (w rubryce „przychody z innych źródeł”).

Ważne! W deklaracji PIT należy wykazać tylko alimenty, które zostały faktycznie wypłacone lub pozostawione do dyspozycji. Kwot, które są należne, ale z jakichś względów nie zostały wypłacone, nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy alimenty wliczają się do dochodu w przypadku zasiłku rodzinnego?

Podczas składania wniosku o zasiłek rodzinny w MOPS trzeba podać wszystkie dochody rodziny, także te nieopodatkowane, w tym alimenty na dzieci oraz stypendia socjalne. Alimenty wlicza się więc do dochodu przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny. Dotyczy to nie tylko świadczeń uzyskiwanych od drugiego rodzica, ale i alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Przypominamy, że zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł (lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

Czy alimenty wlicza się do dochodu do kredytu?

Ani alimenty na dzieci, ani inne świadczenia typu 500 plus nie są brane pod uwagę podczas prób zaciągnięcia kredytu. Nie należy więc spodziewać się, że jakikolwiek bank zgodzi się na udzielenie większego kredytu, opierając się na przyznanych alimentach jako swoim zabezpieczeniu.

Zobacz też:

opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie
Adobe Stock
Prawo i finanse
Opieka naprzemienna nad dzieckiem po rozwodzie: wady i zalety. Co mówi prawo?
Opieka naprzemienna nad dzieckiem, zwana również pieczą wspólną, oznacza, że dziecko przebywa na przemian u każdego z rozwiedzionych rodziców. Aby sąd zadecydował o opiece naprzemiennej nad dzieckiem po rozwodzie, rodzice muszą zgodnie wystąpić o to rozwiązanie. Wyjaśniamy, czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka.

Opieka naprzemienna po rozwodzie polega w na tym, że dzieckiem zajmują się na przemian matka i ojciec. Dziecko przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica w dłuższych okresach, np. przez tydzień u jednego z rodziców, następnie przez kolejny tydzień u drugiego. Podstawową zaletą opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców. Ale są też wady takiego rozwiązania. Aby sąd przyznał rodzicom pieczę wspólną nad dzieckiem, muszą oni udowodnić, że będzie to korzystne dla ich potomstwa. Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem? W ramach pieczy wspólnej dziecko po rozwodzie rodziców mieszka przez tyle samo czasu z tatą i z mamą. Najczęściej jest to rozwiązywane tak, że na tydzień dziecko jedzie do jednego z rodziców, a na kolejny tydzień do drugiego. Rodzice zachowują pełnię praw rodzicielskich. Kiedy sąd ustala opiekę naprzemienną po rozwodzie? Jeśli rozwodzący się rodzice wystąpią do sądu ze zgodnym wnioskiem o przyznanie im wspólnej opieki nad dzieckiem i przedstawią (najlepiej wraz z pozwem rozwodowym ) plan wychowawczy, a sąd uzna, że takie rozwiązanie jest dobre dla dziecka, może ustanowić opiekę naprzemienną. W tym przypadku w wyroku rozwodowym sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Ważne: Aby uzyskać prawo do opieki naprzemiennej, niezbędna jest zgoda rozwiedzionych rodziców. Jeśli więc rodzice nie porozumieją się co do spraw dotyczących dziecka i nie podpiszą porozumienia wychowawczego, sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z nich. To wyklucza możliwość opieki naprzemiennej. Sąd nie zgodzi się także na pieczę wspólną, jeśli rodzice mieszkają w innych miejscowościach, ponieważ uniemożliwiałoby to dziecku uczęszczanie do jednego przedszkola lub jednej szkoły. Opieka naprzemienna a plan wychowawczy W planie wychowawczym złożonym wraz z wnioskiem o sprawowanie opieki...

władza rodzicielska
Fotolia
Prawo i finanse
Władza rodzicielska: na czym polega, kiedy ustaje, komu przysługuje po rozwodzie?
Władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom, mogą ją jednak stracić lub mieć ograniczone prawa rodzicielskie, jeśli nie wypełniają praw i obowiązków z nią związanych. Przepisy dotyczące władzy rodzicielskiej opisuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Władza rodzicielska oznacza sprawowanie opieki przez rodziców (rodzica) nad małoletnim dzieckiem. Wygasa, kiedy dziecko staje się pełnoletnie. Rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej mają obowiązek dbania o dobro dziecko, o jego wychowanie, opiekę nad nim i odpowiednie zarządzanie jego majątkiem. Władzę rodzicielską można jednak utracić. Ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie praw rodzicielskich może zostać orzeczone przez sąd, np. po rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa lub w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków przez rodziców lub jednego rodzica. Na czym polega władza rodzicielska? Zgodnie z zapisami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także poszanowania godności i praw dziecka. Muszą postępować zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Czas trwania władzy rodzicielskiej jest ograniczony do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Ważne! Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice podejmują decyzje wspólnie. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzyga sąd opiekuńczy. Obowiązki rodziców Mając władzę rodzicielską, rodzice są ustawowymi przedstawicielami dziecka . Zobowiązani są do: troszczenia się o emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka , zapewnienia dziecku edukacji odpowiedniej do jego uzdolnień, tak by w przyszłości mogło podjąć pracę, szanowania praw dziecka, zarządzania majątkiem dziecka. Uwaga! Zarządzanie majątkiem nie obejmuje zarobków dziecka ani przedmiotów, które otrzymało. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich...

nie jestem gotowy na małżeńśtwo
AdobeStock/Srdjan
Newsy
„Nie byłem gotowy na dziecko i rodzinę, więc nie oświadczyłem się dziewczynie. Wystarczy, że płacę alimenty” [LIST DO REDAKCJI]
Wiadomość o ciąży ścięła mnie z nóg, za to Anka była w siódmym niebie. Poczułem się wmanewrowany. Nie mogłem pakować się w to dalej, rodzina i małżeństwo to jeszcze nie dla mnie, nie w tym wieku. Ale płacę alimenty, odwiedzam synka. Staram się być dobrym ojcem.

Z Anką byliśmy zakochani, jak wiele par w naszym wieku. Dopiero skończyliśmy studia, zaczynaliśmy żyć. Nie myślałem o przyszłości, nie byłem gotowy na poważne deklaracje. Ale jak już Wiktorek się urodził, wziąłem za niego odpowiedzialność. Niczego więcej Anka nie może ode mnie oczekiwać. Nie będę brać ślubu z powodu dziecka. Mam prawo nie być gotowy Nawet nie wiem, kiedy to się stało. Wróciliśmy z wakacji i parę tygodni później Anka oświadczyła, że zrobiła test. Wyszedł pozytywny. Śmiała się przez łzy, chociaż to był dla nas szok. Ja też się śmiałem, ale potem zacząłem myśleć. Co dalej z moją pracą? Dopiero zacząłem się rozwijać w nowej firmie. Co z moimi planami na podróże? Zawodowo robię zdjęcia, jeżdżę po świecie, nie usiedzę na tyłku w jednym miejscu dłużej niż parę tygodni. No i nie oszukujmy się, nie myślałem wcześniej, że to właśnie z Anką spędzę całe życie.  Powiedziałem jej wprost, że żadnego ślubu nie będzie. Płakała, naciskała, szantażowała... Byłem nieugięty. Chodziło przecież o całe moje życie. Nie planowaliśmy dziecka, tak po prostu wyszło. Nie byłem gotowy na małżeństwo, mam do tego prawo. Po co pakować się w coś, co nikomu nie przyniesie szczęścia? Bo i Anka nie byłaby ze mną szczęśliwa, próbowałem jej tłumaczyć. Ale to nie tak, że zostawiłem ją ze wszystkim samą. Jestem na tyle dojrzały, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Dobrowolnie płacę całkiem spore alimenty. Jak jestem w Polsce, to regularnie odwiedzam Ankę i Wiktorka, bawię się z synkiem, jak trzeba, to coś kupię, zawiozę, pomogę, załatwię... Jestem pewny, że tak jest lepiej dla wszystkich. Mam paru kolegów, którzy wpakowali się w małżeństwo z powodu ciąży i nie są to wcale miłe historie. Piotrek Jeśli chcesz się podzielić swoją historią, napisz do nas:  redakcja@mamotoja.pl . Czytamy...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz