Alimenty są formą dochodu, ale nie zawsze podlegają opodatkowaniu. Ustawa o PIT przewiduje kilka sytuacji, w których alimenty są zwolnione z podatku dochodowego. Podpowiadamy, kiedy musisz je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, a kiedy nie jest to konieczne. Wyjaśniamy, czy alimenty mogą być przeszkodą w uzyskaniu zasiłku rodzinnego, i czy pomogą w zaciągnięciu kredytu.

Reklama

Spis treści:

Czy alimenty wliczają się do dochodu – dane 2023

Niektóre alimenty wlicza się do dochodu i z racji tego muszą być one uwzględnione w zeznaniu PIT. W ustawie o podatku dochodowym znajdują się natomiast zapisy o tym, kto i kiedy jest zwolniony z podatku dochodowego za pobierane alimenty.

Alimenty zwolnione z podatku wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT to:

Zobacz także
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
  • alimenty płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek;
  • alimenty płacone na rzecz innych osób, które ukończyły 25. rok życia, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i nie przekraczają miesięcznie kwoty 700 zł.

Oznacza to, że rodzice pobierający alimenty na dzieci nie muszą odprowadzać za nie podatku i wykazywać ich w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Takie alimenty nie wliczają się też do dochodu rodziny.

Ważne! Ani wysokość alimentów na rzecz dzieci, ani to, na jakiej podstawie zostały przyznane, nie ma znaczenia. Zwolnienie z opodatkowania obowiązuje w tym przypadku niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia i bez względu na to, czy są one wypłacane na podstawie wyroku sądu, ugody, czy prywatnego porozumienia między rodzicami.

Kiedy alimenty wlicza się do dochodu?

Czasem jednak alimenty wlicza się do dochodu rodziny i trzeba je uwzględnić w rozliczeniu PIT. Obowiązkowi podatkowemu podlegają:

  • alimenty w wysokości większej niż 700 zł miesięcznie, które wypłacane są na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na rzecz osób innych niż dzieci (podatek należy zapłacić tylko od nadwyżki ponad 700 zł, a nie od pełnej kwoty alimentów);
  • alimenty wypłacane na rzecz innych osób dorosłych, jeśli zostały przyznane np. na podstawie prywatnego porozumienia, a nie wyroku sądu lub ugody sądowej (wówczas alimenty w całości podlegają opodatkowaniu, niezależnie od wypłacanej kwoty);
  • odsetki od alimentów (bez względu na to, czy alimenty są przyznane na rzecz dziecka, czy kogoś innego, oraz w jakiej kwocie).

Alimenty, które wlicza się do dochodu i które podlegają opodatkowaniu, należy uwzględnić, wypełniając roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 (w rubryce „przychody z innych źródeł”).

Ważne! W deklaracji PIT należy wykazać tylko alimenty, które zostały faktycznie wypłacone lub pozostawione do dyspozycji. Kwot, które są należne, ale z jakichś względów nie zostały wypłacone, nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy alimenty wliczają się do dochodu w przypadku zasiłku rodzinnego?

Podczas składania wniosku o zasiłek rodzinny w MOPS trzeba podać wszystkie dochody rodziny, także te nieopodatkowane, w tym alimenty na dzieci oraz stypendia socjalne. Alimenty wlicza się więc do dochodu przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny. Dotyczy to nie tylko świadczeń uzyskiwanych od drugiego rodzica, ale i alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Przypominamy, że zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł (lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

Czy alimenty wlicza się do dochodu do kredytu?

Ani alimenty na dzieci, ani inne świadczenia typu 500 plus nie są brane pod uwagę podczas prób zaciągnięcia kredytu. Nie należy więc spodziewać się, że jakikolwiek bank zgodzi się na udzielenie większego kredytu, opierając się na przyznanych alimentach jako swoim zabezpieczeniu.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama