Idea work-life balance, czyli zachowania harmonii między życiem prywatnym a zawodowym to realna potrzeba każdego rodzica. Dlatego też nowa dyrektywa unijna wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów prawnych, i wprowadza nowe urlopy. Kto na tym zyska?

Reklama

Urlop rodzicielski 2022: dodatkowe 9 tygodni

Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po wdrożeniu prawa unijnego urlop rodzicielski dla rodzica jednego dziecka będzie trwał 41 tygodnie, a w przypadku urodzenia dwójki i więcej dzieci aż 43 tygodnie. I co ważne, każdemu rodzicowi osobno przysługuje 9 tygodni opieki nad dzieckiem, które nie podlegają przeniesieniu na drugiego rodzica. Niewykorzystany przez rodzica urlop przepada. Na szczęście można go wykorzystać aż do 6. roku życia dziecka, dzieląc go na nie więcej niż pięć części.

Urlop opiekuńczy 2022: 5 dni w ciągu roku

Zmiany przewidują także zwiększenie wymiaru urlopu opiekuńczego do 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie to urlop bezpłatny, ale wliczany do okresu zatrudnienia i udzielany na wniosek pracownika w celu sprawowania osobistej opieki lub wsparcia blisko spokrewnionej osoby, lub osoby zamieszkującej to samo gospodarstwo domowe. Jak ustalił ustawodawca, bliskim członkiem rodziny jest: syn, córka, matka, ojciec, małżonek lub małżonka.

Urlop „od siły wyżej”: 2 dni albo 16 godzin

Każda osoba objęta przepisami Kodeksu Prawnego może skorzystać ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W czasie zwolnienia z pracy osobie zatrudnionej przysługuje połowa stawki wynagrodzenia.

Elastyczna forma pracy dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci do 8 lat

Nowe przepisy regulują także bardziej elastyczne formy zatrudniania rodziców, którzy posiadają dzieci do lat 8. Zmiana będzie dotyczyła między innymi telepracy, systemu skróconego tygodnia pracy czy obniżenie wymiaru czasu pracy.

Zobacz także

Źródło: prawo.pl

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama