Wniosek o urlop macierzyński
Prawo i finanse

Wniosek o urlop macierzyński 2022 [wzór pdf do druku]

Niedługo urodzisz dziecko i zyskasz prawo do urlopów dla rodziców. Pierwszy z urlopów, który przysługuje od razu po narodzinach dziecka (lub czasem także przed), to urlop macierzyński. Sprawdź, ile trwa i kiedy musisz złożyć u pracodawcy wniosek o jego udzielenie.

Aby ubiegać się o urlop macierzyński, w niektórych sytuacjach należy złożyć wniosek. Zasady przyznawania urlopu są takie same jak w poprzednich latach. Nie zmienił się również czas jego trwania, który zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Urlop zwykle rozpoczyna się po narodzinach dziecka, ale można również wnioskować o niego wcześniej.

Wyjaśniamy, kiedy i w jakiej formie należy składać wniosek o urlop macierzyński. Dołączamy również pliki z wnioskiem o urlop macierzyński do wydruku w różnych wersjach:

Co pyli w lipcu: lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek o urlop macierzyński jest potrzebny przy ustalaniu wymiaru podstawowego urlopu. Jeśli urodzisz jedno dziecko – masz prawo do 20 tygodni urlopu, przy ciąży bliźniaczej – 31 tygodni, przy trojaczkach 33 tygodnie, czworaczkach – 35 tygodni, pięcioraczkach – 37.

Złożenie wniosku jest konieczne, gdy część urlopu macierzyńskiego chcesz wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka. Zgodnie z prawem, przed datą porodu możesz skorzystać maksymalnie z 6 tygodni, a z reszty przysługujących ci wolnych dni – po narodzinach dziecka.

Wniosek o udzielenie części urlopu przed planowaną datą porodu powinien zawierać:

  • twoje imię i nazwisko
  • datę, od której urlop miałby się zacząć.

Do wniosku musisz również dołączyć zaświadczenie (kopię) od lekarza o planowanej dacie porodu.

Jeśli urlop macierzyński chcesz rozpocząć po urodzeniu dziecka, wystarczy, że przedstawisz pracodawcy: 

  • zaświadczenie ze szpitala o porodzie,
  • akt urodzenia dziecka.

W wielu przypadkach jednak świeżo upieczone mamy dostarczają swojemu pracodawcy wniosek o urlop, choć przepisy tego od nich nie wymagają.

Co po macierzyńskim?

Urlopy dla rodziców, z którym możesz korzystać w 2022 roku, dają ci szansę na opiekowanie się dzieckiem przez 52 tygodnie od chwili jego przyjścia na świat. Pamiętaj, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego możesz wykorzystać urlop rodzicielski, który maksymalnie trwa 32 tygodnie – jeśli urodziłaś jedno dziecko i 34 tygodnie – przy ciąży mnogiej. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom, którzy mogą przebywać na nim jednocześnie (wtedy ulega skróceniu do 16 tygodni) lub oddzielnie. Urlop rodzicielski jest płatny.

Jeśli zaraz po urlopie macierzyńskim chcesz pójść na urlop rodzicielski, wniosek o udzielenie urlopu powinnaś złożyć nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie – przestrzeganie tej daty ma wpływ na to, w jakiej wysokości będziesz otrzymywać zasiłek macierzyński (wydrukuj wniosek o urlop rodzicielski). Już w tym roku mogą nastąpić zmiany w urlopach, w tym rodzicielskim, który ma przysługiwać w połowie wymiaru ojcu dziecka, matka nie będzie mogła go przejąć.

Wniosek o urlop macierzyński 2022 – wzór do druku

Poniżej podajemy wzory wniosków o urlop macierzyński w formacie pdf. Inny, jeśli część urlopu zamierzasz wykorzystać przed porodem, inny – jeśli wnioskujesz o urlop po urodzeniu dziecka. Mamy też wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski. Kliknij we wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, aby go wydrukować.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany przed porodem)

 Kliknij i wydrukuj

Wniosek o urlop macierzyński przed porodem
Mamotoja.pl


Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany po porodzie)

Kliknij i wydrukuj

Wniosek o urlop macierzyński (składany przed porodem)

Kliknij wzór i wydrukuj


Wniosek o urlop macierzyński (składany po porodzie)

Kliknij i wydrukuj


Zobacz też:

urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop rodzicielski: ważne zmiany 2022/2023. Ile trwa, jak złożyć wniosek?
Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Możliwe jednak, że już w 2022 roku zmienią się przepisy i aż dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zagwarantowane ojcom.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim, ale niekoniecznie bezpośrednio po nim. Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Zgodnie z planowanymi zmianami w 2022 i 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną. Wciąż nie wiadomo, czy dostosowując przepisy do regulacji unijnych, ustawodawca wydzieli dla ojca dziecka dwa dodatkowe miesiące urlopu z jego obecnego wymiaru, czy wydłuży urlop rodzicielski o kolejne dwa miesiące. Spis treści: Urlop rodzicielski – zmiany 2022/2023 Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop rodzicielski – wzór wniosku i rezygnacji Urlop rodzicielski: ile trwa? Urlop rodzicielski niepołączony z macierzyńskim Urlop rodzicielski połączony z urlopem macierzyńskim Wniosek o urlop rodzicielski Urlop rodzicielski – zmiany 2022/2023 Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2022 i 2023 r.: zgodnie z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą  work-life balance  przyjętą w 2019 r.) obojgu rodzicom mają przysługiwać co najmniej po 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Część urlopu niewykorzystana przez jednego z rodziców przepadnie. Nie wiadomo na razie, czy 2 miesiące urlopu dla ojca zostaną wyodrębnione z urlopu obecnie przysługującego matkom (wtedy urlop macierzyński zostałby skrócony z 12 do 10 miesięcy), czy okres płatnej opieki nad dzieckiem zostanie wydłużony z 12 do 14 miesięcy. Polski rząd musi wprowadzić odpowiednie zmiany w przepisach dotyczące urlopu rodzicielskiego do 2 sierpnia 2022 r. Ze względu jednak na wydłużone  vacatio legis  (czas potrzebny na przygotowanie się...

Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop tacierzyński 2022 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek
Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.  Spis treści: Kto może dostać urlop tacierzyński? Ile trwa urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński – ile jest płatny Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić urlopu tacierzyńskiego? Wniosek o urlop tacierzyński Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje Kto może dostać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka: posiada ubezpieczenie chorobowe, jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym drugim przypadku musi terminowo opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Ile trwa urlop tacierzyński? Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od ilości niewykorzystanego  urlopu macierzyńskiego  przez mamę dziecka. Kobieta może wrócić do pracy i odstąpić partnerowi część swojego niewykorzystanego urlopu. Urlop tacierzyński maksymalnie może trwać 6 tygodni . Mama dziecka może zrzec się urlopu macierzyńskiego nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni jego trwania. Dopiero kolejnych 6 tygodni (lub więcej w przypadku urodzenia większej liczby dzieci) może być rozdzielone między rodziców. Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Trzeba go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że na jego wzięcie jest czas nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia.  Urlop tacierzyński trwa maksymalnie: 6 tygodni – w...

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka: sprawdź aktualne przepisy!
Ojcu przysługuje urlop po urodzeniu dziecka. Od 2 sierpnia 2022 r., w związku z tzw. dyrektywą unijną work-life balance, wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady korzystania z urlopów dedykowanym rodzicom. Czy wiesz, jaki urlop po urodzeniu dziecka przyznawany jest ojcu? Sprawdź też, ile dni urlopu jest przewidzianych dla ojca po urodzeniu dziecka.

Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka? Jeszcze kilka lat temu prawa ojca po narodzinach dziecka były minimalne. Na szczęście z roku na rok zmieniają się one na lepsze i ojcowie mogą korzystać np. ze specjalnych urlopów i dni wolnych od pracy. Robią to coraz chętniej, bo chcą aktywnie uczestniczyć w wychowaniu maluchów . Niestety, nie wszyscy wiedzą, jakie urlopy dla ojców po urodzeniu dziecka przewiduje polskie prawo. W 2022 roku mogą wybierać spośród kilku różnych rozwiązań. Poniżej znajdziesz odpowiedź, ile dni urlopu po urodzeniu dziecka przewidzianych jest dla ojca. Spis treści: Jaki urlop po urodzeniu dziecka dla ojca? Urlop okolicznościowy: 2 dni urlopu, gdy urodzi się dziecko Urlop ojcowski – gdy mężczyzna zostaje ojcem Urlop tacierzyński – więcej czasu dla malucha Urlop rodzicielski – czyli tata na domowym etacie Urlop wychowawczy dla ojca Urlop dla taty – 2 dni opieki nad dzieckiem Benefity od pracodawców dla ojców Jaki urlop po urodzeniu dziecka dla ojca? Co należy się ojcu po urodzeniu dziecka? Wedle prawa ojciec może skorzystać z pięciu typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop okolicznościowy, urlop ojcowski, urlop tacierzyński, urlop rodzicielski urlop wychowawczy. Każdy z tych urlopów można wykorzystać w określonym momencie życia dziecka i na określonych zasadach. Co ważne – urlopy dla ojców nie są zależne od urlopu wypoczynkowego i nie zmniejszają jego wymiaru. Zobacz też: Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną Urlop okolicznościowy: 2 dni urlopu, gdy urodzi się dziecko Ojcom przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. Zazwyczaj wykorzystywany jest on na czas porodu (umożliwia wspólny, rodzinny poród) lub jako dzień wolny...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz