Wniosek o urlop macierzyński
Prawo i finanse

Wniosek o urlop macierzyński 2022 [wzór pdf do druku]

Niedługo urodzisz dziecko i zyskasz prawo do urlopów dla rodziców. Pierwszy, wykorzystywany od razu po narodzinach dziecka (lub czasem także przed) to urlop macierzyński. Sprawdź, ile trwa i kiedy musisz złożyć u pracodawcy wniosek o jego udzielenie.

Aby ubiegać się o urlop macierzyński, w niektórych sytuacjach należy złożyć wniosek. Zasady przyznawania urlopu są takie same jak w poprzednich latach. Nie zmienił się również czas jego trwania, który zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Urlop zwykle rozpoczyna się po narodzinach dziecka, ale można również wnioskować o niego wcześniej.

Wyjaśniamy, kiedy i w jakiej formie należy składać wniosek o urlop macierzyński. Dołączamy również pliki z wnioskiem o urlop macierzyński do wydruku w różnych wersjach:
 

Redaktorka Mamotoja.pl o śnie swoich córek: zaakceptuj fakt, że dzieci są różne

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek o urlop macierzyński jest potrzebny przy ustalaniu wymiaru podstawowego urlopu. Jeśli urodzisz jedno dziecko – masz prawo do 20 tygodni urlopu, przy ciąży bliźniaczej – 31 tygodni, przy trojaczkach 33 tygodnie, czworaczkach – 35 tygodni, pięcioraczkach – 37.

Złożenie wniosku jest konieczne, gdy część urlopu macierzyńskiego chcesz wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka. Zgodnie z prawem, przed datą porodu możesz skorzystać maksymalnie z 6 tygodni, a z reszty przysługujących ci wolnych dni – po narodzinach dziecka.


Wniosek o udzielenie części urlopu przed planowaną datą porodu powinien zawierać:

  • twoje imię i nazwisko
  • datę, od której urlop miałby się zacząć.

Do wniosku musisz również dołączyć zaświadczenie (kopię) od lekarza o planowanej dacie porodu.

Jeśli urlop macierzyński chcesz rozpocząć po urodzeniu dziecka, wystarczy, że przedstawisz pracodawcy: 

  • zaświadczenie ze szpitala o porodzie,
  • akt urodzenia dziecka.

W wielu przypadkach jednak świeżo upieczone mamy dostarczają swojemu pracodawcy wniosek o urlop, choć przepisy tego od nich nie wymagają.

Co po macierzyńskim?

Urlopy dla rodziców, z którym możesz korzystać w 2021 roku, dają ci szansę na opiekowanie się dzieckiem przez 52 tygodnie od chwili jego przyjścia na świat. Pamiętaj, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego możesz wykorzystać urlop rodzicielski, który maksymalnie trwa 32 tygodnie – jeśli urodziłaś jedno dziecko i 34 tygodnie – przy ciąży mnogiej. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom, którzy mogą przebywać na nim jednocześnie (wtedy ulega skróceniu do 16 tygodni) lub oddzielnie. Urlop rodzicielski jest płatny.

Jeśli zaraz po urlopie macierzyńskim chcesz pójść na urlop rodzicielski, wniosek o udzielenie urlopu powinnaś złożyć nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie – przestrzeganie tej daty ma wpływ na to, w jakiej wysokości będziesz otrzymywać zasiłek macierzyński (wydrukuj wniosek o urlop rodzicielski).


Już w tym roku mogą nastąpić zmiany w urlopach, w tym rodzicielskim, który ma przysługiwać w połowie wymiaru ojcu dziecka, matka nie będzie mogła go przejąć.

Wniosek o urlop macierzyński 2021 – wzór do druku

Poniżej podajemy wzory wniosków o urlop macierzyński w formacie pdf. Inny, jeśli część urlopu zamierzasz wykorzystać przed porodem, inny – jeśli wnioskujesz o urlop po urodzeniu dziecka. Mamy też wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski. Kliknij we wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, aby go wydrukować.

Wniosek o urlop macierzyński (składany przed porodem) – kliknij wzór i wydrukuj
 


Wniosek o urlop macierzyński (składany po porodzie) – kliknij i wydrukuj


Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany przed porodem) – kliknij i wydrukuj
Wniosek o urlop macierzyński przed porodem
Mamotoja.pl


Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany po porodzie) – kliknij i wydrukuj

 
Zobacz też:

wniosek u urlop rodzicielski
Subbotina Anna - Fotolia.com
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski – wzór do druku
Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć bezpośrednio u pracodawcy. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, przysługuje rodzicom prawo do urlopu rodzicielskiego.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy lub w dziale HR swojej firmy. Prawo daje rodzicom możliwość wykorzystywania urlopu rodzicielskiego na kilka sposobów. Jeden rodzic (zarówno mama, jak i tata) może wziąć cały urlop rodzicielski od początku do końca albo też rodzice mogą korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie (jeśli zdecydują się na urlop w tym samym czasie, jego długość skróci się o połowę).  Spis treści:  Kiedy można wziąć urlop rodzicielski? Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Wniosek o urlop rodzicielski - niezbędne dokumenty Czy z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować? Wniosek o urlop rodzicielski PDF Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego  Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego Wniosek o urlop rodzicielski dla ojca Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Kiedy można wziąć urlop rodzicielski? Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze rodzic ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop ten jest płatny i trwa 32 tygodnie przy jednym dziecku lub 34 tygodnie przy ciąży mnogiej. Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo lub nie więcej niż w 4 częściach, z których każda trwa nie krócej niż 8 tygodni, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat . Jeśli z urlopu rodzicielskiego korzystają jednocześnie oboje rodzice – wtedy łączny wymiar urlopu rodzicielskiego skraca się do 16 tygodni. Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Od czasu, w którym złożysz wniosek o urlop rodzicielski, zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego , który będziesz otrzymywać w czasie jego trwania. Jeśli wniosek złożysz nie później niż 21 dni po porodzie – zasiłek wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego....

urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop rodzicielski: ważne zmiany 2022/2023. Ile trwa, jak złożyć wniosek?
Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Możliwe jednak, że już w 2022 roku zmienią się przepisy i aż dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zagwarantowane ojcom.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim, ale niekoniecznie bezpośrednio po nim. Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Zgodnie z planowanymi zmianami w 2022 i 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną. Wciąż nie wiadomo, czy dostosowując przepisy do regulacji unijnych, ustawodawca wydzieli dla ojca dziecka dwa dodatkowe miesiące urlopu z jego obecnego wymiaru, czy wydłuży urlop rodzicielski o kolejne dwa miesiące. Spis treści: Urlop rodzicielski – zmiany 2022/2023 Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop rodzicielski – wzór wniosku i rezygnacji Urlop rodzicielski: ile trwa? Urlop rodzicielski niepołączony z macierzyńskim Urlop rodzicielski połączony z urlopem macierzyńskim Wniosek o urlop rodzicielski Urlop rodzicielski – zmiany 2022/2023 Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2022 i 2023 r.: zgodnie z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą  work-life balance  przyjętą w 2019 r.) obojgu rodzicom mają przysługiwać co najmniej po 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Część urlopu niewykorzystana przez jednego z rodziców przepadnie. Nie wiadomo na razie, czy 2 miesiące urlopu dla ojca zostaną wyodrębnione z urlopu obecnie przysługującego matkom (wtedy urlop macierzyński zostałby skrócony z 12 do 10 miesięcy), czy okres płatnej opieki nad dzieckiem zostanie wydłużony z 12 do 14 miesięcy. Polski rząd musi wprowadzić odpowiednie zmiany w przepisach dotyczące urlopu rodzicielskiego do 2 sierpnia 2022 r. Ze względu jednak na wydłużone  vacatio legis  (czas potrzebny na przygotowanie się...

Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop tacierzyński 2022 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek
Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.  Spis treści: Kto może dostać urlop tacierzyński? Ile trwa urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński – ile jest płatny Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić urlopu tacierzyńskiego? Wniosek o urlop tacierzyński Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje Kto może dostać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka: posiada ubezpieczenie chorobowe, jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym drugim przypadku musi terminowo opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Ile trwa urlop tacierzyński? Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od ilości niewykorzystanego  urlopu macierzyńskiego  przez mamę dziecka. Kobieta może wrócić do pracy i odstąpić partnerowi część swojego niewykorzystanego urlopu. Urlop tacierzyński maksymalnie może trwać 6 tygodni . Mama dziecka może zrzec się urlopu macierzyńskiego nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni jego trwania. Dopiero kolejnych 6 tygodni (lub więcej w przypadku urodzenia większej liczby dzieci) może być rozdzielone między rodziców. Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Trzeba go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z części urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że na jego wzięcie jest czas nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia.  Urlop tacierzyński trwa maksymalnie: 6 tygodni – w...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj