Fotolia.pl
Prawo i finanse

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Poznaj prawa i przywileje mamy

Czy można zmienić wynagrodzenie i stanowisko mamie wracającej do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskim, wychowawczym? Poznaj prawa i przywileje kobiet po urodzeniu dziecka.

Kodeks pracy reguluje prawa i przywileje kobiet powracających do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem.

Mama na macierzyńskim jest pod ochroną

Ochrona stosunku pracy dotyczy przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim i urlopie wychowawczym. O tym, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w czasie trwania urlopu macierzyńskiego mówi  Kodeks pracy w art. 177. Przepis ten znajduje zastosowanie także do dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu rodzicielskiego. O ochronie stosunku pracy podczas trwania urlopu wychowawczego mówi natomiast art. 186§1 i w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego ochrona obowiązuje już od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy.
Ponadto przepisy Kodeksu pracy chronią pracownicę korzystającą z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy (z tego prawa może skorzystać osoba uprawniona do urlopu wychowawczego). Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać w innym trybie umowy o pracę. Ochrona obowiązuje od dnia złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Nie może trwać dłużej niż w sumie przez 12 miesięcy.
Wyjątek zezwalający pracodawcy na rozstanie się z osobą korzystającą z urlopów oraz obniżenia czasu pracy dotyczy sytuacji ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy, zwolnienia grupowego oraz wystąpienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zobacz też: wniosek o rezygnację części urlopu macierzyńskiego - wzór
 

Czy można pracować i przebywać na urlopach rodzicielskich?

Kobieta po urodzeniu dziecka może wrócić do pracy, łącząc ją z urlopem już na etapie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowy urlop macierzyński trwa 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie. Aby łączyć okres urlopu dodatkowego z pracą, należy złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania pracy albo poinformować o tym pracodawcę w treści wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. We wniosku wskazuje się planowany wymiar czasu pracy (maksymalnie ½ etatu) oraz okres łączenia urlopu z wykonywaniem pracy. Pracodawca powinien uwzględnić wniosek, chyba że nie pozwala na to organizacja i rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy.
Powyższa zasada łączenia urlopu z pracą dotyczy również urlopu rodzicielskiego, który funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 17 czerwca 2013 r. Maksymalny wymiar urlopu wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie i przysługuje po skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Polecamy: Aktywność zawodowa podczas urlopu wychowawczego

Powrót do pracy po macierzyńskim – jakie mama ma prawa w pracy, co z karmieniem piersią [WIDEO]

Kobieta karmiąca piersią, niemowlę
© olegmalyshev - Fotolia.com
Prawo i finanse
Urodzenie dziecka a skrócony wymiar czasu pracy i przerwa na karmienie piersią - kto może z nich korzystać?
Kiedy pracująca mama może skorzystać z prawa do skróconego czasu pracy i przerwy na karmienie piersią? Do kiedy można składać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Jeśli kobieta nie wyobraża sobie powrotu do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, może skorzystać z urlopu wychowawczego (niestety nie jest on płatny) lub skorzystać z prawa do skróconego wymiary czasu pracy . Na jakich zasadach? Obniżenie wymiaru czasu pracy - kto może o to wnioskować? Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy przewiduje art. 1867 Kodeksu pracy. Może z niego skorzystać pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego (tj. wykorzystał w pełnym wymiarze urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński oraz rodzicielski) i dodatkowo ma co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Aby móc skorzystać z prawa do skróconego czasu pracy, należy złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy - maksymalnie do 1/2 etatu. Nie ma przepisu określającego minimalną wielkość, o jaką pracownik może zmniejszyć etat. Teoretycznie można obniżyć etat nawet o jedną godzinę pracy w tygodniu czy miesiącu. Czy nie jest to jednak nadużycie prawa? Rozstrzygają o tym każdorazowo sądy pracy . Warto przeczytać:  Kolejna ciąża podczas urlopu wychowawczego – czy należy się zasiłek macierzyński? Okres korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy Jeśli chodzi o ramy czasowe, to pracownik może korzystać z pracy w niższym wymiarze maksymalnie do końca okresu, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego . Przepisy dotyczące tego typu urlopu pozwalają na maksymalne korzystanie z niego przez okres 36 miesięcy, czyli 3 lata. Co istotne pracownik może korzystać z tego przywileju do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Terminy te dotyczą również skrócenia wymiaru czasu pracy. Wniosek o skrócenie czasu pracy - do kiedy należy go złożyć? Wniosku o obniżenie czasu pracy nie trzeba składać bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego , lecz w dowolnym momencie. Nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku...

Pracująca mama, dziecko, kobieta, laptop, praca na wychowawczym
Fotolia
Prawo i finanse
Czy można pracować na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Dowiedz się, czy i kiedy możesz podjąć pracę w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na podjęcie pracy podczas sprawowania opieki nad dzieckiem?

Praca na podstawowym urlopie macierzyńskim Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni. Czy w tym okresie można łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą? Przepisy polskiego prawa pracy nie przewidują możliwości łączenia podstawowego urlopu macierzyńskiego z pracą. Ten typ urlopu stanowi wyjątek, gdyż dodatkowy urlop macierzyński , urlop rodzicielski i wychowawczy dopuszczają łączenie wykonywania pracy z opieką nad dzieckiem. Mimo iż Kodeks pracy nie przewiduje (ale równocześnie nie zakazuje) możliwości łączenia podstawowego urlopu macierzyńskiego z pracą, należy uznać, że pierwszy okres po urodzeniu dziecka przeznacza się na osobistą opiekę nad nim. W tym czasie matka powinna odpoczywać i wracać do pełni sił po porodzie oraz w szczególny sposób dbać o niemowlę. Wydaje się więc, że podjęcie pracy w okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego byłoby sprzeczne z jego celem. Zobacz też: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego Praca na dodatkowym urlopie macierzyńskim i na urlopie rodzicielskim Nieco większą swobodę w podejmowaniu pracy mają osoby przebywające na dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Ustawodawca wprowadzając nowy urlop – rodzicielski (od 17 czerwca 2013 r.), w kwestii łączenia go z pracą odniósł się do przepisów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W obu przypadkach stosuje się zatem te same reguły. Dodatkowy urlop macierzyński trwa maksymalnie 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i przypada bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Aby pracownik mógł podjąć pracę w tym okresie u pracodawcy, który udzielił mu urlopu, musi spełnić dwa warunki: złożyć w terminie wniosek o dopuszczenie do wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wyrazić we wniosku chęć...

Książki obrazkowe ćwiczą spostrzegawczość, koncentrację, wyobraźnię, pamięć i logikę...
Fotolia
Prawo i finanse
Znaczne zmiany w urlopach rodzicielskich od stycznia 2016 roku
Od stycznia 2016 roku rodziców zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące urlopów związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka. Zmiany dotyczą m.in. zasad udzielania urlopu, możliwości dzielenia się nim czy terminów składania wniosków. Zobacz o jakie zmiany chodzi.

Najważniejsza zmiana nowelizowanej ustawy: •    ujednolica zasady i system urlopów związanych z narodzinami dziecka poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego Obecnie: Urlop związany z narodzinami dziecka składa się z podstawowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (od 31 do 37 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci), dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci oraz z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Łącznie płatne urlopy związane z urodzeniem dziecka (dzieci) wynoszą maksymalnie 52 tygodnie urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka i od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Od nowego roku: Począwszy od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązywać będą dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (podstawowy), którego wymiar pozostanie bez zmian oraz urlop rodzicielski , którego wymiar wynosić będzie do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie . Nie zmieni się natomiast łączna długość płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka. •     wprowadza możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego  w wymiarze do 16 tygodni w terminie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim   •    zmienia liczbę części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4 Obecnie:  Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj