wniosek u urlop rodzicielski
Subbotina Anna - Fotolia.com
Prawo i finanse

Wniosek o urlop rodzicielski – wzór do druku

Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć bezpośrednio u pracodawcy. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, przysługuje rodzicom prawo do urlopu rodzicielskiego.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy lub w dziale HR swojej firmy. Prawo daje rodzicom możliwość wykorzystywania urlopu rodzicielskiego na kilka sposobów. Jeden rodzic (zarówno mama, jak i tata) może wziąć cały urlop rodzicielski od początku do końca albo też rodzice mogą korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie (jeśli zdecydują się na urlop w tym samym czasie, jego długość skróci się o połowę). 

Spis treści: 

 1. Kiedy można wziąć urlop rodzicielski?
 2. Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
 3. Wniosek o urlop rodzicielski - niezbędne dokumenty
 4. Czy z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować?
 5. Wniosek o urlop rodzicielski PDF
 6. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 
 7. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego
 8. Wniosek o urlop rodzicielski dla ojca
 9. Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski - ile trwa i komu przysługuje? [WIDEO]

Kiedy można wziąć urlop rodzicielski?

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze rodzic ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop ten jest płatny i trwa 32 tygodnie przy jednym dziecku lub 34 tygodnie przy ciąży mnogiej. Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo lub nie więcej niż w 4 częściach, z których każda trwa nie krócej niż 8 tygodni, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jeśli z urlopu rodzicielskiego korzystają jednocześnie oboje rodzice – wtedy łączny wymiar urlopu rodzicielskiego skraca się do 16 tygodni.

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

Od czasu, w którym złożysz wniosek o urlop rodzicielski, zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego, który będziesz otrzymywać w czasie jego trwania.

 • Jeśli wniosek złożysz nie później niż 21 dni po porodzie – zasiłek wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • Jeśli wniosek złożysz nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego – zasiłek w czasie urlopu macierzyńskiego i części urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 100 proc. a w kolejnych tygodniach tylko 60 proc. podstawy wymiaru.

Wniosek o urlop rodzicielski - niezbędne dokumenty

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o urlop rodzicielski złożony przez pracownika. Wraz z wnioskiem trzeba przygotować inne dokumenty:

 • pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez drugiego rodzica w okresie wskazanym we wniosku;
 • lub oświadczenie o okresie, w którym drugi rodzic zamierza korzystać z tego urlopu.

Czy z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować?

Urlopy dla rodziców można dzielić na części, można też z nich rezygnować (z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego). Jeśli wniosek o urlop został złożony przed upływem 21 dni od porodu, musisz u swojego pracodawcy złożyć kolejny wniosek o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Musisz zrobić to nie później niż 21 dni przed powrotem do pracy. O wykorzystanie pozostałej części urlopu rodzicielskiego może wnioskować w tej sytuacji tata dziecka.

Jeśli wniosek o urlop rodzicielski nie został złożony od razu po porodzie, z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować z każdym terminie. Konieczne jest jednak uzgodnienie tego faktu ze swoim pracodawcą.

Wniosek o urlop rodzicielski PDF

Kliknij we wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, aby go wydrukować:
 

wniosek o urlop rodzicielski
babyonline


Kliknij w oświadczenie drugiego rodzica dot. urlopu rodzicielskiego, aby je wydrukować:
 

Oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
 


Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (wzór) znajdziesz TUTAJ. Oba wnioski musisz złożyć bezpośrednio u swojego pracodawcy. Po urodzeniu dziecka, zarówno ty, jak i tata malucha, zyskujecie prawo do urlopów dla rodziców, między innymi wam jeszcze urlop wychowawczy, a ojcu dziecka także urlop ojcowski

Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego

Jeśli urlop udzielany jest „z góry”, pracownica może z niego zrezygnować bez zgody pracodawcy. Musi jednak zrobić to najpóźniej na 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z dołu” (na podstawie wniosku złożone w terminie 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego) wymaga zgody pracodawcy. Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego także powinnaś złożyć bezpośrednio u pracodawcy. 

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O REZYGNACJĘ Z URLOPU RODZICIELSKIEGO

Wniosek o urlop rodzicielski dla ojca

Ojciec także może ubiegać się o urlop rodzicielski, musi jedynie wypełnić odpowiedni wniosek. Następnie należy dostarczyć go do pracodawcy w odpowiednim terminie - nie dłuższym, niż 21 dni po porodzie. 

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O URLOP RODZICIELSKI DLA OJCA

Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski

Pracodawca może odrzucić spóźniony wniosek, choć wcale nie musi tego zrobić. Jakie są konsekwencje spóźnienia się z wnioskiem i odrzucenia go przez pracodawcę? Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku „z góry” w ciągu 21 dni od porodu, może okazać się konieczne złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z dołu”. Konsekwencją spóźnienia się ze złożeniem wniosku o urlop rodzicielski „z dołu” może być brak ciągłości między urlopem macierzyńskim a rodzicielskim.


Zobacz także:
Wniosek o urlop macierzyński
Prawo i finanse
Wniosek o urlop macierzyński 2022 [wzór pdf do druku]
Niedługo urodzisz dziecko i zyskasz prawo do urlopów dla rodziców. Pierwszy z urlopów, który przysługuje od razu po narodzinach dziecka (lub czasem także przed), to urlop macierzyński. Sprawdź, ile trwa i kiedy musisz złożyć u pracodawcy wniosek o jego udzielenie.

Aby ubiegać się o urlop macierzyński, w niektórych sytuacjach należy złożyć wniosek. Zasady przyznawania urlopu są takie same jak w poprzednich latach. Nie zmienił się również czas jego trwania, który zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Urlop zwykle rozpoczyna się po narodzinach dziecka, ale można również wnioskować o niego wcześniej. Wyjaśniamy, kiedy i w jakiej formie należy składać wniosek o urlop macierzyński . Dołączamy również pliki z wnioskiem o urlop macierzyński do wydruku w różnych wersjach: wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany przed porodem) wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (składany po porodzie) wniosek o urlop macierzyński (składany przed porodem) wniosek o urlop macierzyński (składany po porodzie) Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński? Wniosek o urlop macierzyński jest potrzebny przy ustalaniu wymiaru podstawowego urlopu . Jeśli urodzisz jedno dziecko – masz prawo do 20 tygodni urlopu, przy ciąży bliźniaczej – 31 tygodni, przy trojaczkach 33 tygodnie, czworaczkach – 35 tygodni, pięcioraczkach – 37. Złożenie wniosku jest konieczne, gdy część urlopu macierzyńskiego chcesz wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka. Zgodnie z prawem, przed datą porodu możesz skorzystać maksymalnie z 6 tygodni, a z reszty przysługujących ci wolnych dni – po narodzinach dziecka. Wniosek o udzielenie części urlopu przed planowaną datą porodu powinien zawierać: twoje imię i nazwisko datę, od której urlop miałby się zacząć. Do wniosku musisz również dołączyć zaświadczenie (kopię) od lekarza o planowanej dacie porodu. Jeśli urlop macierzyński chcesz rozpocząć po urodzeniu dziecka, wystarczy, że przedstawisz pracodawcy:  zaświadczenie ze szpitala o porodzie, akt urodzenia dziecka. W wielu...

Ile wynosi zasiłek macierzyński
Fotolia
Prawo i finanse
Zasiłek macierzyński: 52 tygodnie urlopu po porodzie, ile to pieniędzy?
Po urodzeniu dziecka sumie możesz mieć aż 52 tygodnie płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ile pieniędzy wtedy dostaniesz?

Po urodzeniu dziecka przysługują ci aż 52 tygodnie płatnego urlopu (w przeciwieństwie do późniejszego urlopu wychowawczego , który jest bezpłatny). Na płatny urlop z tytułu urodzenia dziecka składają się: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego Zobacz też:  Urlop macierzyński 2018 Ile wynosi zasiłek macierzyński w 2017?  Zasiłek macierzyński, kiedy pracowałaś krócej niż rok zostanie obliczony na podstawie całego okresu zatrudnienia. Jeśli twoje przeciętne zarobki to mniej niż 1 tys. zł, państwo dopłaca różnicę, bo każda kobieta, która urodziła dziecko, musi dostać minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego. Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy nie tylko od formy zatrudnienia, wysokości zarobków, ale również od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski . Twój zasiłek macierzyński wyniesie: 80 proc. podstawy wymiaru -w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie. Zasiłek macierzyński wynosi wtedy 80 proc. podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;  60 proc. podstawy wymiaru - przekroczenie 21-dniowego terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski oznacza odpowiednio 100 proc. podczas urlopu macierzyńskiego, a następnie 60 proc. podstawy  wymiaru 100 proc. podstawy wymiaru - w przypadku braku wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; 100 proc. zasiłek macierzyński obowiązuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego. Kto może liczyć na zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez 52 tygodnie urlopu każdej mamie zatrudnionej na umowę o pracę. Otrzymują go także kobiety pracujące na umowę zlecenie i prowadzące działalność gospodarczą, jeśli opłacają składkę na ubezpieczenie...

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2022 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. W części jest obowiązkowy dla matki, w części może być dzielony z ojcem dziecka. Dyrektywa unijna, którą Polska powinna wprowadzić w 2022 roku, zmieni sposób korzystania z urlopu macierzyńskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński w 2022 roku.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest płatny i maksymalnie trwa 12 miesięcy. Składa się na niego urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski. Oba nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim, który w sumie trwa 364 dni. Do sierpnia 2022 roku Polska ma obowiązek zastosować się do unijnej dyrektywy „work-life balance”. Mówi ona o tym, że  każde z rodziców ma mieć zagwarantowane co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego , którego nie będzie można przekazać drugiemu rodzicowi. Co to oznacza dla kobiet, które urodzą dziecko w 2022 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2022 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński i rodzicielski Urlop macierzyński przed porodem Kiedy urlop można łączyć z pracą Co po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim Urlop macierzyński w 2022 roku Wiele wskazuje na to, że rząd nie zaskoczy zmianami w urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w 2022 roku ludzi, którzy niebawem zostaną rodzicami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadal będzie im przysługiwać roczny urlop po porodzie, którym będzie się można dowolnie dzielić (poza pierwszymi 14 tygodniami macierzyńskiego, który jest  zagwarantowany wyłącznie matce). Chociaż Polska do sierpnia 2022 musi dostosować się do wspomnianej dyrektywy unijnej, to może zmiany wprowadzić z opóźnieniem (tzw. vacatio legis), co będzie skutkować faktycznymi zmianami dopiero w 2023 roku. Zatem w roku 2022 najprawdopodobniej obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Oto one. Długość urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od liczby dzieci, które przyszły na świat w czasie jednego porodu. W związku z urodzeniem jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego . Jeśli na świat...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz