Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
wniosek u urlop rodzicielski
Subbotina Anna - Fotolia.com
Prawo i finanse

Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku

Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć bezpośrednio u pracodawcy. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicom po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć u pracodawcy lub w dziale HR swojej firmy. Prawo daje rodzicom możliwość wykorzystywania urlopu rodzicielskiego na kilka sposobów. Jeden rodzic (zarówno mama, jak i tata) może wziąć cały urlop rodzicielski od początku do końca. Rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie (jeśli zdecydują się na urlop w tym samym czasie, jego długość skróci się o połowę). 

Spis treści: 

 1. Kiedy można wziąć urlop rodzicielski?
 2. Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
 3. Wniosek o urlop rodzicielski - niezbędne dokumenty
 4. Czy z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować?
 5. Wniosek o urlop rodzicielski PDF
 6. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 
 7. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego
 8. Wniosek o urlop rodzicielski dla ojca
 9. Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski - ile trwa i komu przysługuje? [WIDEO]

Kiedy można wziąć urlop rodzicielski?

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze rodzic ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop ten jest płatny i do 26.04.2023 roku trwał 32 tygodnie przy jednym dziecku lub 34 tygodnie przy ciąży mnogiej. Od 26 kwietnia 2023 wynosi on:

 • 41 tygodni – gdy urodzi się jedno dziecko,
 • 43 tygodnie – w przypadku porodu mnogiego.

Pracownicy będący rodzicami dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni – w przypadkach porodu mnogiego.

Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo lub nie więcej niż w 4 częściach, z których każda trwa nie krócej niż 8 tygodni, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jeśli z urlopu rodzicielskiego korzystają jednocześnie oboje rodzice – wtedy łączny wymiar urlopu rodzicielskiego skraca się do 16 tygodni.

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

Od czasu, w którym złożysz wniosek o urlop rodzicielski, zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego, który będziesz otrzymywać w czasie jego trwania. Przed zmianami w 2023 roku:

 • wniosek złożony nie później niż 21 dni po porodzie – oznaczał, że zasiłek wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 • wniosek złożony nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego – oznaczał, że zasiłek w czasie urlopu macierzyńskiego i części urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 100 proc. a w kolejnych tygodniach tylko 60 proc. podstawy wymiaru.

Od 26 kwietnia 2023 wniosek o urlop rodzicielski można składać nie tylko osobiście, ale i drogą elektroniczną. 

Dla wniosków składanych po 26 kwietnia 2023 r. wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wynosić będzie 70 proc. podstawy wymiaru. Jeśli jednak ubezpieczony rodzic złoży wniosek o zasiłek w terminie 21 dni od dnia porodu, wówczas podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc.

Ubezpieczony pracownik będący ojcem dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu, od 26 kwietnia 2023 przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Wniosek o urlop rodzicielski - niezbędne dokumenty

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o urlop rodzicielski złożony przez pracownika. Wraz z wnioskiem trzeba przygotować inne dokumenty:

 • pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez drugiego rodzica w okresie wskazanym we wniosku,
 • lub oświadczenie o okresie, w którym drugi rodzic zamierza korzystać z tego urlopu.

Czy z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować?

Urlopy dla rodziców można dzielić na części, można też z nich rezygnować (z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego). Jeśli wniosek o urlop został złożony przed upływem 21 dni od porodu, musisz u swojego pracodawcy złożyć kolejny wniosek o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Musisz zrobić to nie później niż 21 dni przed powrotem do pracy. O wykorzystanie pozostałej części urlopu rodzicielskiego może wnioskować w tej sytuacji tata dziecka.

Jeśli wniosek o urlop rodzicielski nie został złożony od razu po porodzie, z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować z każdym terminie. Konieczne jest jednak uzgodnienie tego faktu ze swoim pracodawcą.

Wniosek o urlop rodzicielski PDF

Kliknij we wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, aby go wydrukować:
 

wniosek o urlop rodzicielski
babyonline


Kliknij w oświadczenie drugiego rodzica dot. urlopu rodzicielskiego, aby je wydrukować:
 

Oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego
 

Po urodzeniu dziecka, zarówno ty, jak i tata malucha zyskujecie prawo do urlopów dla rodziców, przysługuje wam jeszcze m.in. urlop wychowawczy, a ojcu dziecka także urlop ojcowski

Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego

Jeśli urlop udzielany jest „z góry”, pracownica może z niego zrezygnować bez zgody pracodawcy. Musi jednak zrobić to najpóźniej na 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z dołu” (na podstawie wniosku złożone w terminie 21 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego) wymaga zgody pracodawcy. Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego także powinnaś złożyć bezpośrednio u pracodawcy. 

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O REZYGNACJĘ Z URLOPU RODZICIELSKIEGO

Wniosek o urlop rodzicielski dla ojca

Ojciec także może ubiegać się o urlop rodzicielski, musi jedynie wypełnić odpowiedni wniosek. Następnie należy dostarczyć go do pracodawcy w odpowiednim terminie – nie dłuższym, niż 21 dni po porodzie. 

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O URLOP RODZICIELSKI DLA OJCA

Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski

Pracodawca może odrzucić spóźniony wniosek, choć wcale nie musi tego zrobić. Jakie są konsekwencje spóźnienia się z wnioskiem i odrzucenia go przez pracodawcę? Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku „z góry” w ciągu 21 dni od porodu, może okazać się konieczne złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z dołu”. Konsekwencją spóźnienia się ze złożeniem wniosku o urlop rodzicielski „z dołu” może być brak ciągłości między urlopem macierzyńskim a rodzicielskim.

Zobacz także:

urlop rodzicielski
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop rodzicielski w 2023: ważne zmiany, ile trwa?
Urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę lub ojca po urlopie macierzyńskim. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci i od tego, czy rodzice chcą z niego skorzystać osobno, czy jednocześnie. Od stycznia 2023 obowiązują nowe przepisy.

Urlop rodzicielski to płatny urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim (ale niekoniecznie bezpośrednio po nim). Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Od 2023 roku obojgu rodzicom będą przysługiwały co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które niewykorzystane – przepadną. Spis treści: Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski: ile trwał w 2022? Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski? Spóźniony wniosek o urlop rodzicielski Wniosek o urlop rodzicielski – wzór wniosku i rezygnacji Urlop rodzicielski – zmiany od 2023 Urlop rodzicielski czekają ważne zmiany w 2023 roku, zgodne z unijną dyrektywą (tzw. dyrektywą work-life balance, przyjętą przez Polskę w 2019 roku). Zmiany te obejmą: Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego . Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił: a) do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), b) do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego); c) do 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków) – tyle będzie wynosił łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych (program „Za życiem”). Uniezależnienie prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Brak możliwości przeniesienia części urlopu (do 9 tygodni) na drugiego z rodziców (oznacza to możliwość skorzystania przez każdego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni tego urlopu, a w przypadku rodziców dzieci ciężko chorych – 56/58 tygodni). Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za...

urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop ojcowski 2023 – wzór do druku
Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami.  Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.  Spis treści: Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o urlop ojcowski: wzór Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać? Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę złożenia wniosku, dane pracodawcy, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka,  wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,  podpis pracownika. Urlop ojcowski: zasady To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim :   wynosi 14 dni kalendarzowych , można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy, przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny), można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części, jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia, można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim . Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:  dokument aktu urodzenia dziecka...

urlop macierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w kwietniu 2023 zmieniły się. Urlop macierzyński wciąż trwa tyle samo, ale jeden z rodziców nie może już wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Sprawdź, na jakich zasadach można uzyskać urlop macierzyński i rodzicielski w 2023 roku i ile wynosi zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński to pierwszy urlop, który przysługuje po narodzinach dziecka. Jest obowiązkowy, płatny i trwa 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski nazywane są potocznie „rocznym” urlopem macierzyńskim. Co zmieniło się od 26 kwietnia 2023 roku? Spis treści: Urlop macierzyński w 2023 roku Urlop macierzyński – ile płatny Urlop macierzyński przed porodem Urlop macierzyński i rodzicielski 2023: inne zmiany Urlop macierzyński – przepisy przed 2023 Urlop macierzyński w 2023 roku W kwietniu 2023 roku weszły w życie ważne zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie zmienił się i nadal wynosi: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlop macierzyński 2023 – ile płatny Podczas urlopu macierzyńskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński (ekwiwalent pieniężny). Świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego będzie wynosić: 100 proc, a za okres urlopu rodzicielskiego 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku; w razie złożenia przez pracownicę odpowiedniego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz