Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Dziecko, klucz, darowizna, spadek, prezent
© eelnosiva - Fotolia.com
Prawo i finanse

Kto przyjmuje spadek lub darowiznę w imieniu dziecka?

Kto przyjmuje spadek lub darowiznę w imieniu dziecka? Czy dziecko musi płacić podatek od spadków i darowizn?

Przyjęcie albo odrzucenie spadku lub darowizny

Dziecko, w przepisach kodeksu cywilnego zwane małoletnim (zasadniczo do ukończenia 18. roku życia), posiada od urodzenia, tzw. zdolność prawną, czyli możliwość nabywania praw i obowiązków. Ma również możliwość nabycia majątku, np. w spadku lub w postaci darowizny. Jednak nie może ono bezpośrednio złożyć oświadczenia o przyjęciu czy odrzuceniu spadku lub darowizny, muszą to za niego zrobić przedstawiciele ustawowi, czyli z reguły rodzice lub opiekunowie prawni. 
Warto wiedzieć, że w przypadku prostego przyjmowania spadku (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe), jak również przed odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego, przedstawiciel ustawowy musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Są to bowiem czynności przekraczające zakres, tzw. zwykłego zarządu mieniem małoletniego.
Konieczność uzyskania zgody sądu dotyczy także odrzucania i przyjmowania darowizn w imieniu małoletniego. Jednak w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, nie przekracza np. zakresu zwykłego zarządu (czyli nie ma konieczności uzyskiwania zgody sądu) przyjęcie darowizny nieruchomości w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich (czyli np. bez hipoteki).
Co istotne, w przypadku spadku, nawet jeżeli przedstawiciel ustawowy nie złoży żadnego oświadczenia, to po 6 miesiącach od dnia, w którym małoletni spadkobierca dowiedział się o tym, że dziedziczy po zmarłym spadkodawcy, nabywa (przyjmuje) on spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za ewentualne długi spadkowe tylko do wartości odziedziczonego spadku.
Należy dodać, że aktualnie kończy się procedura legislacyjna nowelizacji kodeksu cywilnego, która przewiduje, że zasadą stanie się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (obecnie w braku innego oświadczenia następuje proste przyjęcie spadku). Zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej pod koniec 2015 roku (6 miesięcy po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw).  

Warto wiedzieć: Ulga na dziecko po rozwodzie rodziców – na jakich zasadach?

Podatek od spadków i darowizn

Małoletnie dziecko może być również podatnikiem i stroną postępowania podatkowego, także w przypadku podatku od spadków i darowizn. Obowiązki z tym związane (płacenie podatków, składanie deklaracji podatkowych, uczestniczenie w postępowaniu podatkowym w imieniu dziecka) realizują za niego przedstawiciele ustawowi, czyli z reguły rodzice.
W przypadku podatku od spadków i darowizn małoletnie dziecko ma prawa i obowiązki wynikające z ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że może ono skorzystać z najczęstszego zwolnienia z tego podatku określonego w art. 4 a ww. ustawy przewidzianego w przypadku spadków i darowizn od najbliższej rodziny. 
Zgodnie z tym przepisem nie trzeba płacić podatku w przypadku nabycia (w drodze spadku lub darowizny) rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Warunkiem skorzystania z tego jest złożenie do urzędu skarbowego zgłoszenia nabycia określonych składników majątkowych na formularzu SD-Z2 nabytych w terminie 6 miesięcy, czyli od dnia:
  • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza (w przypadku spadków);
  • złożenia przez darczyńcę oświadczenia o darowiźnie w formie aktu notarialnego albo od otrzymania darowizny, gdy umowa darowizny nie była sporządzona w formie aktu notarialnego (w przypadku darowizn).
W przypadku darowizn pieniężnych warunkiem skorzystania z tego zwolnienia podatkowego jest przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego dziecka. Dziecko może mieć własny rachunek bankowy, choć do ukończenia 13. roku życia dziecko nie może samo zawrzeć umowy z bankiem – muszą to za niego zrobić rodzice lub opiekunowie prawni.

Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci

Marzenia, para, związek, małżeństwo, wspólnota małżeńska
© adam121 - Fotolia.com
Prawo i finanse
Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego? Kiedy można spisać intercyzę?
Co wchodzi w skład majątku małżeńskiego? Czy małżonkowie mogą mieć majątek osobisty? Kiedy należy spisać intercyzę? Czy rzeczy kupione za pieniądze ze spadku lub darowizny należą do majątku wspólnego?

Od kiedy mamy wspólność? Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa . Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub jednego z nich. Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co zatem należy do majątku wspólnego? Są to przede wszystkim pobrane wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej małżonków. Do majątku wspólnego należą również dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z nich. Warto tu również wspomnieć o środkach zgromadzonych na rachunkach otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego męża i żony oraz kwotach składek zewidencjonowanych na subkontach emerytalnych ZUS . Zobacz także: Kto przyjmuje spadek lub darowiznę w imieniu dziecka? Nie wszystko "nasze" Przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Małżonkowie często zastanawiają się, czy majątek, który otrzymują od bliskich w spadku lub w formie darowizny wejdzie w skład majątku wspólnego czy też pozostanie ich majątkiem osobistym. Co do zasady przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie , zapis i darowiznę należą do majątku osobistego. Spadkodawca w testamencie lub darczyńca może jednak postanowić inaczej i obdarować obydwoje małżonków. W sytuacji, gdy nabędziemy jakiś przedmiot w zamian za składniki majątku osobistego (np. za pieniądze), to będzie on należał do majątku osobistego, mimo tego, iż został zakupiony w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia też przypadki innych składników majątku, które nie wejdą w skład wspólnego majątku. Są to m.in. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków czy przedmioty majątkowe uzyskane z...

Dziecko, finanse, pieniądze, spadek, długi
Fotolia
Prawo i finanse
Spadek z długami dziedziczony przez dziecko – jak tego uniknąć?
Dziecko może odrzucić przyjęcie spadku obarczonego długiem lub przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W tym ostatnim przypadku oznacza to, że dziedziczy długi jedynie do wysokości wartości aktywów wchodzących w skład spadku.

Oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym, że dziedziczy majątek . W imieniu dziecka oświadczenie (przed notariuszem lub sądem) składają jego ustawowi przedstawiciele, czyli z reguły rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli jednak przedstawiciele dziecka nie złożą stosownego oświadczenia w wymaganym terminie, dziedziczy ono spadek z dobrodziejstwem inwentarza (inaczej jest w przypadku osób pełnoletnich; one dziedziczą spadek bez ograniczeń odnośnie długów spadkowych; to ma się zmienić dopiero w październiku 2015 r.). Warto pamiętać, że od przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy z całego swojego majątku. Ważne! Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ograniczona zdolność prawna Dziecko ma ograniczoną zdolność prawną . Oznacza to, że może nabywać majątek (także w drodze spadku), ale do czasu uzyskania przez nie pełnoletniości w jego imieniu działają przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie prawni, kuratorzy). Po uzyskaniu pełnoletniości dziecko nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Warto pamiętać, że w przypadku prostego przyjmowania spadku (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe ), jak również przed odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego – przedstawiciel ustawowy (także rodzic!) musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Są to bowiem czynności przekraczające zakres, tzw. zwykłego zarządu mieniem małoletniego. Przypomnijmy, że pełnoletniość uzyskuje się w Polsce po ukończeniu 18. roku życia lub – w przypadku kobiet – w momencie zawarcia małżeństwa (dziewczyna, która ukończyła...

Fotolia.pl
Prawo i finanse
Jak najlepiej rozliczyć PIT - porady uwzględniające zmiany w 2015 r.
Jak najlepiej rozliczyć PIT, z jakiego skorzystać formularza, rozliczać się z mężem, czy osobno, oraz jakie rodzaje odliczeń od podatku ci przysługują - podpowiadamy.

Na złożenie PIT -u masz czas do 30 kwietnia. Lepiej jednak zrobić to wcześniej, zwłaszcza gdy spodziewasz się zwrotu nadpłaconego podatku, chociażby z ulgi prorodzinnej.   Jak złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok? PIT możesz złożyć:  osobiście – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania!), wysłać pocztą, przez internet , korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Przez internet szybciej i bez błędów Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia rocznego zeznania. Z roku na rok coraz więcej PIT-ów jest wysyłanych przez internet. W 2014 r. było ich ponad 5 milionów. Przy tej formie rozliczenia oszczędzasz zarówno czas, jak i pieniądze. Nie musisz stać w kolejce, aby złożyć lub nadać PIT , nie płacisz za jego wysyłkę. Całą operację wykonasz z domowego komputera w kilka minut. Niepotrzebny ci też kosztowny podpis elektroniczny. Bez niego złożysz: PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2014 r. i PIT-16 w 2015 r. Uwaga! Musisz znać kwotę swojego przychodu z poprzedniego rozliczenia – to jakby twój podpis, dzięki temu możesz bezpiecznie przesłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie podatkowe. Rozliczenie przez internet złożysz za pomocą: aplikacji e-Deklaracje Desktop, gdzie możesz gromadzić swoje zeznania, a aplikacja zapamięta twoje dane i nie będziesz musiała wpisywać ich co roku, interaktywnego formularza. Aplikację lub formularz pobierzesz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl. Uwaga! Sprawdź, czy masz odpowiednie oprogramowanie konieczne do ich obsługi. Chodzi o aplikację pakietu Adobe, np. program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader oraz wtyczkę (plug-in) niezbędną do składania formularzy interaktywnych. Jeśli nie masz...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Luiza Słuszniak
wniosek 500 plus 2022
Prawo i finanse
Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?
Magdalena Drab
wiersz o zimie
Gry i zabawy
Wiersz o zimie: 7 zimowych wierszyków dla maluchów i przedszkolaków
Agnieszka Majchrzak
karnawał
Aktualności
Karnawał – kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku, najciekawsze zwyczaje
Ewa Janczak-Cwil
Sanki dla dzieci
Zakupy
Sanki dla dzieci: z oparciem, drewniane i plastikowe. Jakie sanki dla niemowlaka?
Milena Oszczepalińska
ferie kiedy
Aktualności
Ferie zimowe – terminy dla województw w 2023 roku
Luiza Słuszniak
urlop macierzyński
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Ewa Janczak-Cwil
szczęśliwe imiona dla dziewczynek
Imiona
Szczęśliwe imiona dla dziewczynek: imiona oznaczające i przynoszące szczęście. Lista
Magdalena Drab
matura 2023 zmiany
Edukacja
Matura 2023: zmiany. Matematyka, polski, angielski – egzamin będzie łatwiejszy
Magdalena Drab
miód na przeziębienie
Zdrowie
Miód na przeziębienie – jaki jest najlepszy?
Małgorzata Wódz
AMR, jak często kąpać noworodka
Noworodek
Jak często kąpać noworodka: co ile dni kąpać latem i zimą? Zalecenia
Magdalena Drab
maski karnawałowe dla dzieci
Gry i zabawy
Maski karnawałowe dla dzieci: jak zrobić (krok po kroku) + maski do druku
Karolina Stępniewska
sposoby na zaparcia w ciąży
Zdrowie w ciąży
Sposoby na zaparcia w ciąży: najlepsze są te domowe i naturalne
Sylwia Niemczyk
kalendarz szczepień 2022
Zdrowie
Kalendarz szczepień 2023: szczepienia obowiązkowe i zalecane [PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH] ​
Luiza Słuszniak
Królik dla niemowlaka
Dieta
Królik dla niemowlaka: jak go przygotować, od kiedy można go podać [PLUS PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Ząbkowanie dziecka
Zdrowie
Ząbkowanie dziecka – kiedy się zaczyna, ile trwa i jakie są objawy?
Magdalena Drab
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Joanna Biegaj
kosmetyki na cellulit i rozstępy po ciąży
Mama
Sprawdzony sposób na piękną skórę po ciąży. Znikną rozstępy, cellulit i flabby skin
Barbara Daszuta