Ulga na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse

Ulga na dziecko 2021/2022: komu przysługuje? Jaka ulga na dziecko od 2023?

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna, to kwota, jaką możesz odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym składanym do fiskusa. Suma, jaką można odliczyć za 2021 rok, zależy od liczby dzieci w rodzinie. Ulga podatkowa jest sposobem na wspomaganie przez państwo obywateli wychowujących dzieci. Niestety w 2022 roku nie wszyscy dostaną cały zwrot podatku.

Jeżeli masz dzieci, masz też prawo do ulgi na dziecko, czyli odliczenia pewnej kwoty od podatku. Dzięki temu zapłacisz mniej państwu i otrzymasz zwrot części podatku. Czy tak się stanie, zależy od twoich dochodów. Od 2020 roku obowiązuje ułatwienie w rozliczaniu deklaracji PIT dla rodziców, dzięki czemu uzyskanie ulgi na dziecko jest mniej zawiłe. Z kolei z początkiem 2022 roku wszedł w życie program Polski Ład, który trochę komplikuje sytuację najuboższych rodzin. Jeszcze większe zmiany dla rodziców zostaną wprowadzone od 2023 roku.

Spis treści:

Jak zrobić loki na komunię – instrukcja krok po kroku [WIDEO]

Ulga na dziecko: ile można odliczyć za 2021 rok?

Ulga na dziecko, nazywana też ulgą prorodzinną lub ulgą podatkową na dziecko, to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych dla rodziców w Polsce. Rodzice mogą ją odliczyć od kwoty podatku lub też otrzymać zwrot w gotówce albo na konto bankowe, jeżeli ich dochody były zbyt niskie, żeby odliczyć ją od podatku.

Ulga na dziecko za 2021 rok wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko,
 • 92,67 złotych miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
   

Wysokość kwoty, jaką można odliczyć, nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 

Ulga na dziecko 2021 – limit dochodu

W przypadku posiadania jednego dziecka obowiązuje limit zarobków, powyżej którego nie można skorzystać z ulgi na dziecko. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci limit dochodów nie istnieje.


Jeżeli masz: 

 • jedno dziecko i wychowujesz je samotnie, to aby skorzystać z ulgi na dziecko, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. złotych,
 • jedno dziecko i jesteś w związku małżeńskim przez cały rok – małżonkowie łącznie nie mogą zarabiać więcej niż 112 tys. złotych rocznie; bez znaczenia jest, czy rodzice składają osobne PIT-y, czy też rozliczają się wspólnie na jednym formularzu,
 • jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 tys. złotych.
   

Uwaga! Jeśli rodzic sprawował opiekę nad dwojgiem dzieci choćby przez 1 dzień w roku (np. także gdy drugie dziecko urodziło się 31 grudnia), to nie obowiązuje go limit dochodów przy odliczaniu ulgi. W takiej sytuacji odlicza ulgę w całości za pierwsze dziecko i za drugie za część roku, w jakiej sprawował opiekę nad drugim dzieckiem (np. za miesiąc, 3 miesiące czy pół roku).

Ulga prorodzinna 2021/2022: komu przysługuje?

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać osoby, które opodatkowane są według skali podatkowej lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rezygnują z opodatkowania liniowego, mają prawo korzystać w swoim rozliczeniu z ulgi prorodzinnej.

Ulga podatkowa na dziecko należy się każdemu rodzicowi, rodzicowi zastępczemu oraz prawnemu opiekunowi dziecka (o ile z nim zamieszkuje). Przysługuje ci ulga prorodzinna, jeżeli:

 • twoje dziecko nie jest pełnoletnie i nie jest w związku małżeńskim,
 • twoje dziecko ma mniej niż 25 lat, nadal się uczy i nie otrzymało w 2020 roku dochodu wyższego niż 3089 zł – nie wliczamy w tę kwotę renty rodzinnej,
 • twoje dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • twoje dziecko otrzymuje rentę socjalną.

Ulga na dziecko za 2021: komu nie przysługuje?

Ulga na dziecko nie przysługuje rodzicom i opiekunom, jeśli dziecko:

 • ukończyło 18 lat i nie uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym,
 • nie ukończyło 18 lat, ale zawarło małżeństwo,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • w roku podatkowym uzyskało dochody przekraczające kwotę 3,089 zł brutto,
 • nie mieszka z danym rodzicem.

Odliczenie na dziecko za 2021: kiedy zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku i wypłatę kwoty wynikającej z ulgi na dziecko, konieczne jest złożenie rozliczenia PIT za 2021 rok. Zwrot pieniędzy zależy od tego, jak szybko złoży się deklarację podatkową, a także, w jaki sposób się to zrobi:

 • w przypadku wysłania PIT przez internet (e-deklaracje) zwrot będzie w terminie 45 dni, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji (lub od 15 lutego 2022, jeśli deklarację złożysz wcześniej),
 • pieniądze otrzymasz w ciągu 3 miesięcy, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji, jeżeli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02.2022 – 02.05.2022,
 • w przypadku, gdy złożysz zeznanie korygujące deklarację PIT, termin zwrotu podatku wynikającego z korekty jest nie dłuższy niż 2 miesiące, ale też nie wcześniejszy niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT za 2021 rok.

Ulga na dziecko rozliczona za pomocą Twój e-PIT

Podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem samodzielnie przez internet lub dostarczając papierową deklarację PIT do urzędu skarbowego. Od ponad trzech lat działa wprowadzone przez Ministerstwo Finansów udogodnienie dla podatników polegające na możliwości zalogowania się do profilu w portalu podatkowym Twój e-PIT. Korzystając z niej, nie musisz wypełniać wniosków i składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej na portalu podatkowym.

Od 15 lutego 2020 roku obowiązuje dodatkowe ułatwienie dla rodziców korzystających z ulgi podatkowej na dziecko. Będzie ona uwzględniana automatycznie w deklaracji wraz z danymi dzieci, które są nią objęte. To oznacza, że w usłudze Twój e-PIT nie trzeba będzie wypełniać odpowiednich rubryk w formularzu zeznania podatkowego (m.in. liczby dzieci oraz ich numerów PESEL, kwoty należnego zwrotu i czasu obowiązywania ulgi).

Uwaga! Jeśli dziecko ma skończone 18 lat lub w 2021 roku osiągnęło pełnoletność, w deklaracji e-PIT ulga na to dziecko nie zostanie uwzględniona automatycznie! Do elektronicznej deklaracji trzeba też dodać ulgę na dziecko wtedy, gdy urodziło się ono w roku, za jaki składana jest deklaracja.

Ulga prorodzinna: zwrot niewykorzystanej części

Można wystąpić o zwrot niewykorzystanej części ulgi, jeżeli podatnik miał na tyle niskie dochody, że nie mógł skorzystać w pełni z przysługującej mu ulgi na dziecko. Zwrot może być maksymalnie równy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. Jeżeli w danym roku składki ZUS nie były w ogóle opłacane, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Termin składania deklaracji podatkowych w 2022 roku za 2021 rok

Zeznanie podatkowe zwykle trzeba składać do 30 kwietnia (lub 2 maja 2022) w przypadku formularzy PIT-36 oraz PIT-37. Do końca lutego pracodawcy powinni dostarczyć pracownikom formularz PIT-11. Od 15 lutego można rozliczyć się z podatku poprzez internet, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

W zeszłych latach w związku z epidemią koronawirusa termin składania deklaracji podatkowych został wydłużony. Nie jest wykluczone, że i w tym roku może nastąpić wydłużenie terminu składania deklaracji podatkowych, ale lepiej trzymać się ustawowego terminu 2 maja 2022 lub monitorować doniesienia na ten temat.

Ulga na dziecko 2022 i 2023 a Polski Ład

Jednym z założeń programu Polski Ład jest zwolnienie od podatku do dochodu 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że pracownik zarabiający najniższą krajową nie będzie miał potrącanych zaliczek na podatek. Aby otrzymać ulgę na dziecko, składki społeczne musiałyby być równe lub wyższe od ulgi prorodzinnej. W takiej sytuacji to jednak niemożliwe. Taki rodzic nie dostanie więc zwrotu podatku w całości.

Inne zmiany wprowadzone przez Polski Ład:

 • osoby samotnie wychowujące dziecko (lub dzieci) zamiast wspólnego opodatkowania się z dzieckiem będą odliczać od podatku kwotę 1500 zł (dopiero od 2023 roku, czyli w rozliczeniach za 2022 rok);
 • jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie rozliczania ulgi (np. są po rozwodzie lub w separacji), a miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców pozostających w związku małżeńskim – kwotę ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, u którego dziecko mieszka.
Uwaga! Odliczenie w wysokości 1500 zł dla samotnych rodziców zsumuje się z dotychczasową ulgą. Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej i podsekretarz Stanu w MRiPS, Barbara Socha, napisała na Twitterze, że samotni rodzice od dochodów powyżej 30 tys. zł zapłacą podatek pomniejszony o ponad 2600 zł (1500+1100).
W roku 2022 r. rodzice i opiekunowie posiadający na wychowaniu 4 lub więcej dzieci uzyskają prawo do zwolnienia z podatku przychodów do 85.528 zł. Rodzic korzystający z tego zwolnienia z podatku z ulgi prorodzinnej skorzysta jedynie w części.

Zobacz też:

Fotolia.pl
Prawo i finanse
Jak najlepiej rozliczyć PIT - porady uwzględniające zmiany w 2015 r.
Jak najlepiej rozliczyć PIT, z jakiego skorzystać formularza, rozliczać się z mężem, czy osobno, oraz jakie rodzaje odliczeń od podatku ci przysługują - podpowiadamy.

Na złożenie PIT -u masz czas do 30 kwietnia. Lepiej jednak zrobić to wcześniej, zwłaszcza gdy spodziewasz się zwrotu nadpłaconego podatku, chociażby z ulgi prorodzinnej.   Jak złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok? PIT możesz złożyć:  osobiście – w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania!), wysłać pocztą, przez internet , korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Przez internet szybciej i bez błędów Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia rocznego zeznania. Z roku na rok coraz więcej PIT-ów jest wysyłanych przez internet. W 2014 r. było ich ponad 5 milionów. Przy tej formie rozliczenia oszczędzasz zarówno czas, jak i pieniądze. Nie musisz stać w kolejce, aby złożyć lub nadać PIT , nie płacisz za jego wysyłkę. Całą operację wykonasz z domowego komputera w kilka minut. Niepotrzebny ci też kosztowny podpis elektroniczny. Bez niego złożysz: PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2014 r. i PIT-16 w 2015 r. Uwaga! Musisz znać kwotę swojego przychodu z poprzedniego rozliczenia – to jakby twój podpis, dzięki temu możesz bezpiecznie przesłać do urzędu skarbowego swoje zeznanie podatkowe. Rozliczenie przez internet złożysz za pomocą: aplikacji e-Deklaracje Desktop, gdzie możesz gromadzić swoje zeznania, a aplikacja zapamięta twoje dane i nie będziesz musiała wpisywać ich co roku, interaktywnego formularza. Aplikację lub formularz pobierzesz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub www.szybkipit.pl. Uwaga! Sprawdź, czy masz odpowiednie oprogramowanie konieczne do ich obsługi. Chodzi o aplikację pakietu Adobe, np. program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader oraz wtyczkę (plug-in) niezbędną do składania formularzy interaktywnych. Jeśli nie masz...

ulga na dziecko 2016
Fotolia
Prawo i finanse
Ulga na dziecko: komu i w jakiej wysokości przysługuje?
Początek roku to okres rozliczania się z fiskusem. Przeczytaj, komu przysługuje ulga na dziecko w 2017 roku i w jakiej wysokości.

Ulga na dziecko 2017 odliczana jest w deklaracji PIT za 2016 rok. Kwestie dotyczące ulgi na dziecko określone są w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami tej ustawy, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej określonej w ustawie i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, określoną kwotę na każde małoletnie dziecko , jeśli w stosunku do tego dziecka w roku podatkowym (co najmniej przez jeden dzień): wykonywał władzę rodzicielską ; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Do skorzystania z tej ulgi uprawniają jedynie dzieci: małoletnie (zasadniczo do ukończenia 18. roku życia ), bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. W wymienionych przypadkach odliczenie przysługuje rodzicom, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT) bądź dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej). Ile można odliczyć w ramach ulgi na dziecko? Podatnik można odliczyć od podatku kwotę: 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł), 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie...

ulga prorodzinna
AdobeStock
Aktualności
Opłaca się mieć dużo dzieci. Zobacz, ile zaoszczędzisz!
W kieszeni możesz zatrzymać całkiem sporo pieniądzy. Zasada jest prosta: im więcej masz dzieci tym mniej oddajesz państwu.

Ulga prorodzinna to jedna z najważniejszych korzyści związanych z odliczeniami podatkowymi. Można z niej korzystać po spełnieniu odpowiednich warunków. Z ulgi można skorzystać, jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad dzieckiem, jesteś rodzicem zastępczym lub prawnym opiekunem mieszkającym z dzieckiem. To ile odliczysz, zależy od liczby posiadanych dzieci. Jeżeli na utrzymaniu jest: 1 dziecko , ulga prorodzinna w skali miesięcznej wynosi 92,67 zł ( rocznie 1112,04 zł ), 2 dzieci , ulga wyniesie 92,67 zł miesięcznie za każde z nich (łącznie 2224,08 zł w skali roku ), 3 dzieci , rodzice w ramach ulgi prorodzinnej odbiorą w skali miesięcznej po 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł za trzecie ( w skali roku 4224,12 zł za wszystkie dzieci), 4 i więcej dzieci , na dwoje pierwszych należy się ulga w wysokości 92,67 zł, na trzecie 166,67 zł, a na czwarte i kolejne 225 zł (w skali rocznej rodzice czworga dzieci uzyskają 6924,12 zł ). W przypadku jednego dziecka, obowiązują limity dochodu . Rozliczające się indywidualnie nie można przekroczyć progu rocznego dochodu w wysokości 56 000 zł, a małżonkowie wspólnie rozliczający się z fiskusem – łącznej kwoty 112 000 zł. Limity dochodu rodziców nie istnieją w przypadku dwójki i większej liczby dzieci. Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej nie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzicom zastępczym, którzy uzyskują dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i według ryczałtu. Ulgę na dziecko oblicza się za pełne miesiące , co oznacza, że jeśli urodziłaś dziecko np. połowie czerwca, to ulga pomnożona będzie o 7 miesięcy (pełny czerwiec i okres od lipca do grudnia). Za maluchy urodzone 30 czy 31 grudnia przysługuje rodzicom ulga za cały grudzień. Ulga prorodzinna a 500 plus? Świadczenie 500 plus jest zwolnione od...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj