Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Ulga na dziecko
Adobe Stock
Prawo i finanse

Ulga na dziecko 2022/2023: komu przysługuje? Jaka ulga na dziecko od 2023? [AKTUALIZACJA NA 2023 ROK]

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna, to kwota, jaką możesz odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym składanym do fiskusa. Suma, jaką można odliczyć za 2022 rok, zależy od liczby dzieci w rodzinie. Uwaga! W 2023 roku zmianie ulegnie kwota podatku i próg podatkowy. Dowiedz się, jak wygląda ulga prorodzinna w 2023 roku.

Jeżeli masz dzieci, masz też prawo do ulgi na dziecko, czyli odliczenia pewnej kwoty od podatku. Dzięki temu zapłacisz mniej państwu, otrzymasz zwrot części podatku. Czy tak się stanie, zależy od twoich dochodów. Od 2020 roku obowiązuje ułatwienie w rozliczaniu deklaracji PIT dla rodziców, dzięki czemu uzyskanie ulgi na dziecko jest mniej zawiłe. Z kolei z początkiem 2022 roku wszedł w życie program Polski Ład, który trochę komplikuje sytuację najuboższych rodzin. Jeszcze większa rewolucja dotyczyć będzie ulgi na dziecko w 2023 roku, z których rozlicza się w 2024 roku. Co musisz o nich wiedzieć?

Spis treści:

Ulga na dziecko: ile można odliczyć za 2022 rok?

Ulga na dziecko, nazywana też ulgą prorodzinną lub ulgą podatkową na dziecko, to jedno z najpopularniejszych odliczeń podatkowych dla rodziców w Polsce. Rodzice mogą ją odliczyć od kwoty podatku lub też otrzymać zwrot w gotówce albo na konto bankowe, jeżeli ich dochody były zbyt niskie, żeby odliczyć ją od podatku.

Ulga na dziecko za 2022 rok wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko,
 • 92,67 złotych miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
   

Wysokość kwoty, jaką można odliczyć, nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i nie ulegnie też zmianie w roku 2023.

Ulga na dziecko 2022 – limit dochodu

W przypadku posiadania jednego dziecka obowiązuje limit zarobków, powyżej którego nie można skorzystać z ulgi na dziecko. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci limit dochodów nie istnieje.


Jeżeli masz: 

 • jedno dziecko i wychowujesz je samotnie, to aby skorzystać z ulgi na dziecko, nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. złotych,
 • jedno dziecko i jesteś w związku małżeńskim przez cały rok – małżonkowie łącznie nie mogą zarabiać więcej niż 112 tys. złotych rocznie; bez znaczenia jest, czy rodzice składają osobne PIT-y, czy też rozliczają się wspólnie na jednym formularzu,
 • jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 tys. złotych.
   

Uwaga! Jeśli rodzic sprawował opiekę nad dwojgiem dzieci choćby przez 1 dzień w roku (np. także gdy drugie dziecko urodziło się 31 grudnia), to nie obowiązuje go limit dochodów przy odliczaniu ulgi. W takiej sytuacji odlicza ulgę w całości za pierwsze dziecko i za drugie za część roku, w jakiej sprawował opiekę nad drugim dzieckiem (np. za miesiąc, 3 miesiące czy pół roku).

Ulga prorodzinna 2022/2023: komu przysługuje?

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać osoby, które opodatkowane są według skali podatkowej lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rezygnują z opodatkowania liniowego, mają prawo korzystać w swoim rozliczeniu z ulgi prorodzinnej.

Ulga podatkowa na dziecko należy się każdemu rodzicowi, rodzicowi zastępczemu oraz prawnemu opiekunowi dziecka (o ile z nim zamieszkuje). Przysługuje ci ulga prorodzinna, jeżeli:

 • twoje dziecko nie jest pełnoletnie i nie jest w związku małżeńskim,
 • twoje dziecko ma mniej niż 25 lat, nadal się uczy i nie otrzymało w 2022 roku dochodu wyższego niż 3089 zł – nie wliczamy w tę kwotę renty rodzinnej,
 • twoje dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • twoje dziecko otrzymuje rentę socjalną.

Ulga na dziecko za 2022: komu nie przysługuje?

Ulga na dziecko nie przysługuje rodzicom i opiekunom, jeśli dziecko:

 • ukończyło 18 lat i nie uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym,
 • nie ukończyło 18 lat, ale zawarło małżeństwo,
 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • w roku podatkowym uzyskało dochody przekraczające kwotę 3,089 zł brutto,
 • nie mieszka z danym rodzicem.
WAŻNE! Z ulgi prorodzinnej nie mogą  korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Dotyczy to także podatników, którzy odprowadzają podatek na zasadach ryczałtu (np. ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową).

Odliczenie na dziecko za 2022: kiedy zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku i wypłatę kwoty wynikającej z ulgi na dziecko, konieczne jest złożenie rozliczenia PIT za 2022 rok. Zwrot pieniędzy zależy od tego, jak szybko złoży się deklarację podatkową, a także, w jaki sposób się to zrobi:

 • w przypadku wysłania PIT przez internet (e-deklaracje) zwrot będzie w terminie 45 dni, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji (lub od 15 lutego 2023, jeśli deklarację złożysz wcześniej),
 • pieniądze otrzymasz w ciągu 3 miesięcy, licząc od następnego dnia po dniu złożenia deklaracji, jeżeli wydrukowaną deklarację złożysz w urzędzie lub wyślesz pocztą w dniach 16.02.2023 – 02.05.2023,
 • w przypadku, gdy złożysz zeznanie korygujące deklarację PIT, termin zwrotu podatku wynikającego z korekty jest nie dłuższy niż 2 miesiące, ale też nie wcześniejszy niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT za 2022 rok.

Ulga na dziecko rozliczona za pomocą Twój e-PIT

Podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem samodzielnie przez internet lub dostarczając papierową deklarację PIT do urzędu skarbowego. Od ponad trzech lat działa wprowadzone przez Ministerstwo Finansów udogodnienie dla podatników polegające na możliwości zalogowania się do profilu w portalu podatkowym Twój e-PIT. Korzystając z niego, nie musisz wypełniać wniosków i składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej na portalu podatkowym.

Od 15 lutego 2020 roku obowiązuje dodatkowe ułatwienie dla rodziców korzystających z ulgi podatkowej na dziecko. Będzie ona uwzględniana automatycznie w deklaracji wraz z danymi dzieci, które są nią objęte. To oznacza, że w usłudze Twój e-PIT nie trzeba będzie wypełniać odpowiednich rubryk w formularzu zeznania podatkowego (m.in. liczby dzieci oraz ich numerów PESEL, kwoty należnego zwrotu i czasu obowiązywania ulgi).

Uwaga! Jeśli dziecko ma skończone 18 lat lub w 2022 roku osiągnęło pełnoletność, w deklaracji e-PIT ulga na to dziecko nie zostanie uwzględniona automatycznie! Do elektronicznej deklaracji trzeba też dodać ulgę na dziecko wtedy, gdy urodziło się ono w roku, za jaki składana jest deklaracja.

Ulga prorodzinna: zwrot niewykorzystanej części

Można wystąpić o zwrot niewykorzystanej części ulgi, jeżeli podatnik miał na tyle niskie dochody, że nie mógł skorzystać w pełni z przysługującej mu ulgi na dziecko. W 2023 roku nadal będzie obowiązywał limit na zwrot niewykorzystanej części. Cytując portal PIT, wysokość zwrotu wyznacza suma:

 • odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia podatnika od uzyskanych przychodów, które objęte są zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Termin składania deklaracji podatkowych w 2023 roku za 2022 rok

Zeznanie podatkowe zwykle trzeba złożyć do 30 kwietnia/2 maja 2023 roku w przypadku formularzy PIT-36 oraz PIT-37. Do końca lutego pracodawcy powinni dostarczyć pracownikom formularz PIT-11. Od 15 lutego można rozliczyć się z podatku poprzez internet, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
 

Ulga na dziecko 2022 i 2023 a Polski Ład

Jednym z założeń programu Polski Ład jest zwolnienie od podatku od dochodu 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że pracownik zarabiający najniższą krajową nie będzie miał potrącanych zaliczek na podatek. Aby otrzymać ulgę na dziecko w 2023 roku (za rok 2022), składki społeczne musiałyby być równe lub wyższe od ulgi prorodzinnej. W takiej sytuacji to jednak niemożliwe. Taki rodzic nie dostanie więc zwrotu podatku w całości.

Inne zmiany wprowadzone przez Polski Ład:

 • osoby samotnie wychowujące dziecko (lub dzieci) zamiast wspólnego opodatkowania się z dzieckiem będą odliczać od podatku kwotę 1500 zł (taka ulga na dziecko będzie obowiązywała dopiero od 2023 roku, czyli w rozliczeniach za 2022 rok);
 • jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie rozliczania ulgi (np. są po rozwodzie lub w separacji), a miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców pozostających w związku małżeńskim – kwotę ulgi na dziecko podatnicy odliczają w 2023 roku w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, u którego dziecko mieszka.
Uwaga! Odliczenie w wysokości 1500 zł dla samotnych rodziców zsumuje się z dotychczasową ulgą. Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej i podsekretarz Stanu w MRiPS, Barbara Socha, napisała na Twitterze, że samotni rodzice od dochodów powyżej 30 tys. zł zapłacą podatek pomniejszony o ponad 2600 zł (1500+1100).
W roku 2022 r. rodzice i opiekunowie posiadający na wychowaniu 4 lub więcej dzieci uzyskają prawo do zwolnienia z podatku przychodów do 85,528 zł. Ulga ta łączy się z ulgą prorodzinną, o ile przychód nie przekracza wymienionej kwoty. 
 

Zobacz też:

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
lektury klasa 6
Edukacja
Lektury do 6 klasy szkoły podstawowej – lista lektur szkolnych po zmianach 
Joanna Biegaj
300 plus - kiedy wypłata świadczenia dobry start
Aktualności
300 plus – kiedy wypłata świadczenia „Dobry start”?
Joanna Biegaj
obcięte dofinansowanie dla szkoły w chmurze
Edukacja
Szkoła w Chmurze – cena może wzrosnąć?
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
życzenia urodzinowe dla córki
Święta i uroczystości
Życzenia urodzinowe dla córki: piękne, wzruszające, mądre, od mamy i od taty
Joanna Biegaj
Przysłowia o nauce
Cytaty i przysłowia
Mądre przysłowia o nauce i wiedzy – 40 motywujących sentencji
Joanna Lechowicz
zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Uczeń
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
ugryzienie szerszenia
Zdrowie
Ugryzienie szerszenia może być groźne (ale nie musi!)
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
jak odpieluchować dziecko
Pielęgnacja
Odpieluchowanie dziecka: kiedy i jak to zrobić? Sprawdzone sposoby
Małgorzata Wódz
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak