Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
wniosek o urlop wychowawczy 2022
AdobeStock
Prawo i finanse

Wniosek o urlop wychowawczy 2023 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 21 dni przed planowanym początkiem urlopu. Podanie o urlop można napisać samemu lub skorzystać z naszego gotowego wzoru. Przygotowaliśmy też omówienie zasad wypełniania wniosku oraz informacje, jakie dokumenty będą potrzebne przy jego składaniu.

Każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka do 6. roku życia ma prawo do wzięcia urlopu wychowawczego. Jego otrzymanie nie wymaga wielu formalności, wystarczy zawnioskować o jego udzielenie. 

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy. Jedyna trudność, która z tym się wiąże, to dostarczenie wniosku w odpowiednim terminie. Wniosek o urlop wychowawczy powinien trafić do firmy nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy. Mamy też dla ciebie wzór gotowego wniosku do wydruku.

Spis treści:

Urlop rodzicielski - ile trwa i komu przysługuje? [WIDEO]

Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje

Z przepisów wynika, że urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy, czyli 3 lata. We wniosku możesz jednak ubiegać się jedynie o 35 miesięcy, ponieważ – zgodnie z prawem – jeden miesiąc musi wykorzystać drugi rodzic. Jeżeli tego nie zrobi, przysługujący mu czas urlopu przepadnie.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko jest pod opieką jednego rodzica, wtedy przysługuje mu urlop w pełnym wymiarze 36 miesięcy. Warto też pamiętać, czym urlop wychowawczy odróżnia się od innych urlopów dla rodziców:

 • jest bezpłatny,
 • nie wlicza się do stażu pracy.


Co jeszcze cechuje urlop wychowawczy:

 • można go podzielić i wykorzystać w 5 częściach, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • rodzice mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego, jego czas trwania skraca się wtedy do 16 miesięcy dla każdego z nich,
 • składki emerytalne i zdrowotne pracownika będącego na urlopie wychowawczym pokrywa ZUS,
 • korzystający z urlopu rodzic ma prawo do opieki zdrowotnej.

Wniosek o urlop wychowawczy – wzór

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego możesz napisać samodzielnie lub skorzystać z naszego gotowego wzoru.

Kliknij we wniosek o urlop wychowawczy, aby go wydrukować.
 

Wniosek o urlop wychowawczy 2022

 

 

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy

We wniosku musisz podać dane personalne swoje jako rodzica oraz dziecka, a także kilka innych ważnych informacji:
 

 • określenie czasu, na jaki urlop ma być udzielony;
 • wyliczenie części urlopu wychowawczego, z których już skorzystałaś wraz z ojcem dziecka i podanie w jakim wymiarze – dotyczy to rodziców, którzy dzielą urlop na krótsze okresy.
Uwaga! Do wniosku dołącz również oświadczenie drugiego rodzica o tym, że nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego w tym samym czasie.

Wniosek o urlop wychowawczy – kiedy złożyć?

Według obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wniosek o urlop wychowawczy należy dostarczyć pracodawcy:
 

 • nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu;
 • jeżeli po złożeniu wniosku okaże się, że twoje plany urlopowe jednak się zmienią, masz możliwość skorygowania wcześniej wybranego terminu do 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego – musisz wówczas złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania.

Gdzie składać wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć bezpośrednio u pracodawcy lub w dziale HR swojej firmy. Gdy pracodawca otrzyma od pracownika takie podanie – musi je uwzględnić i udzielić urlopu.

Dokumenty potrzebne do wniosku o urlop wychowawczy?

Jedynym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy, jest oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w twoim wniosku. 

Oświadczenie nie jest konieczne w przypadku: 

 • ograniczenia drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienia;
 • ograniczenia opieki sprawowanej przez drugiego opiekuna dziecka lub zwolnienia go z niej;
 • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Wnioski dla rodziców na urlopie wychowawczym

Przygotowaliśmy również wzory wniosków, które mogą przydać się rodzicom korzystającym już z urlopu wychowawczego. Pozwolą one na jego przedłużenie, jeśli rodzic dzieli urlop wychowawczy na części, jeśli chce przerwać urlop lub z niego zrezygnować i wrócić do pracy. 

Wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego

Przedłużenie urlopu wychowawczego jest możliwe, gdy u dziecka stwierdzono niepełnosprawność, która wymaga osobistej opieki pracownika. Wymiar takiego przedłużenia urlopu wychowawczego może wynosić do 36 miesięcy. Należy go wykorzystać nie później niż do ukończenia 18. roku życia przez dziecko.

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór 

Pracownik ma prawo do skrócenia urlopu wychowawczego, nie potrzebuje do tego zgody pracodawcy. Musi jedynie uprzedzić go o swojej decyzji najpóźniej na 30 dni przed terminem, w którym zamierza podjąć pracę. Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy. Pracownik w takim wypadku musi złożyć do pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego. 

Wydrukuj WNIOSEK O PRZERWANIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego 

Pracownik, nawet jeżeli już rozpocznie swój urlop wychowawczy – może z niego zrezygnować. Pracodawca musi zostać odpowiednio wcześniej powiadomiony – 30 dni przed terminem, w którym pracownik chce podjąć pracę. Do takiej rezygnacji może dojść w też każdym momencie, jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę. 

Wydrukuj WZÓR PODANIA O REZYGNACJĘ Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO.


Zobacz także: 

urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop ojcowski 2023 – wzór do druku
Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami.  Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.  Spis treści: Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o urlop ojcowski: wzór Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać? Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę złożenia wniosku, dane pracodawcy, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka,  wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,  podpis pracownika. Urlop ojcowski: zasady To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim :   wynosi 14 dni kalendarzowych , można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy, przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny), można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części, jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia, można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim . Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:  dokument aktu urodzenia dziecka...

Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop tacierzyński 2023 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek
Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy zasady, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.  Spis treści: Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Kto może dostać urlop tacierzyński? Do kiedy można wykorzystać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński – ile jest płatny Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić przyznania urlopu tacierzyńskiego? Wniosek o urlop tacierzyński Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Urlop tacierzyński bywa mylony z urlopem ojcowskim. Są to jednak dwa odrębne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski zawsze wynosi 14 dni i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku adoptowania dziecka do 7. roku życia ojciec ma prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia adopcyjnego. Ojciec dziecka może korzystać z tego urlopu, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Niewykorzystany urlop przepada. Urlop tacierzyński zostanie przyznany ojcu, dopiero wtedy, gdy matka dziecka zrezygnuje ze swojej części urlopu macierzyńskiego. Co ważne, młoda mama, zgodnie z polskim prawem, musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednoczesne wzięcie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego nie jest możliwe. Kto może dostać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka: posiada ubezpieczenie chorobowe, jest zatrudniony na umowę...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2023? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2023 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2023 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2023 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2023 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz