Każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka do 6. roku życia ma prawo do wzięcia urlopu wychowawczego. Jego otrzymanie nie wymaga wielu formalności, wystarczy zawnioskować o jego udzielenie.

Reklama

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy. Jedyna trudność, która z tym się wiąże, to dostarczenie wniosku w odpowiednim terminie. Wniosek o urlop wychowawczy powinien trafić do firmy nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy. Mamy też dla ciebie wzór gotowego wniosku do wydruku.

Spis treści:

Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje

Z przepisów wynika, że urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy, czyli 3 lata. We wniosku możesz jednak ubiegać się jedynie o 35 miesięcy, ponieważ – zgodnie z prawem – jeden miesiąc musi wykorzystać drugi rodzic. Jeżeli tego nie zrobi, przysługujący mu czas urlopu przepadnie.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko jest pod opieką jednego rodzica, wtedy przysługuje mu urlop w pełnym wymiarze 36 miesięcy. Warto też pamiętać, czym urlop wychowawczy odróżnia się od innych urlopów dla rodziców:

Zobacz także
 • jest bezpłatny,
 • nie wlicza się do stażu pracy.

Co jeszcze cechuje urlop wychowawczy:

 • można go podzielić i wykorzystać w 5 częściach, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • rodzice mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego, jego czas trwania skraca się wtedy do 16 miesięcy dla każdego z nich,
 • składki emerytalne i zdrowotne pracownika będącego na urlopie wychowawczym pokrywa ZUS,
 • korzystający z urlopu rodzic ma prawo do opieki zdrowotnej.

Wniosek o urlop wychowawczy – wzór

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego możesz napisać samodzielnie lub skorzystać z naszego gotowego wzoru.

Kliknij we wniosek o urlop wychowawczy, aby go wydrukować.

Wniosek o urlop wychowawczy 2022

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy

We wniosku musisz podać dane personalne swoje jako rodzica oraz dziecka, a także kilka innych ważnych informacji:

 • określenie czasu, na jaki urlop ma być udzielony;
 • wyliczenie części urlopu wychowawczego, z których już skorzystałaś wraz z ojcem dziecka i podanie w jakim wymiarze – dotyczy to rodziców, którzy dzielą urlop na krótsze okresy.

Uwaga! Do wniosku dołącz również oświadczenie drugiego rodzica o tym, że nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego w tym samym czasie.

Wniosek o urlop wychowawczy – kiedy złożyć?

Według obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wniosek o urlop wychowawczy należy dostarczyć pracodawcy:

 • nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu;
 • jeżeli po złożeniu wniosku okaże się, że twoje plany urlopowe jednak się zmienią, masz możliwość skorygowania wcześniej wybranego terminu do 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego – musisz wówczas złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania.

Gdzie składać wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć bezpośrednio u pracodawcy lub w dziale HR swojej firmy. Gdy pracodawca otrzyma od pracownika takie podanie – musi je uwzględnić i udzielić urlopu.

Dokumenty potrzebne do wniosku o urlop wychowawczy?

Jedynym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy, jest oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w twoim wniosku.

Oświadczenie nie jest konieczne w przypadku:

 • ograniczenia drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienia;
 • ograniczenia opieki sprawowanej przez drugiego opiekuna dziecka lub zwolnienia go z niej;
 • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Wnioski dla rodziców na urlopie wychowawczym

Przygotowaliśmy również wzory wniosków, które mogą przydać się rodzicom korzystającym już z urlopu wychowawczego. Pozwolą one na jego przedłużenie, jeśli rodzic dzieli urlop wychowawczy na części, jeśli chce przerwać urlop lub z niego zrezygnować i wrócić do pracy.

Wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego

Przedłużenie urlopu wychowawczego jest możliwe, gdy u dziecka stwierdzono niepełnosprawność, która wymaga osobistej opieki pracownika. Wymiar takiego przedłużenia urlopu wychowawczego może wynosić do 36 miesięcy. Należy go wykorzystać nie później niż do ukończenia 18. roku życia przez dziecko.

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór

Pracownik ma prawo do skrócenia urlopu wychowawczego, nie potrzebuje do tego zgody pracodawcy. Musi jedynie uprzedzić go o swojej decyzji najpóźniej na 30 dni przed terminem, w którym zamierza podjąć pracę. Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy. Pracownik w takim wypadku musi złożyć do pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego.

Wydrukuj WNIOSEK O PRZERWANIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego

Pracownik, nawet jeżeli już rozpocznie swój urlop wychowawczy – może z niego zrezygnować. Pracodawca musi zostać odpowiednio wcześniej powiadomiony – 30 dni przed terminem, w którym pracownik chce podjąć pracę. Do takiej rezygnacji może dojść w też każdym momencie, jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę.

Wydrukuj WZÓR PODANIA O REZYGNACJĘ Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama