wniosek o urlop wychowawczy 2022
AdobeStock
Prawo i finanse

Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 21 dni przed planowanym początkiem urlopu. Podanie o urlop można napisać samemu lub skorzystać z naszego gotowego wzoru. Przygotowaliśmy też omówienie zasad wypełniania wniosku oraz informacje, jakie dokumenty będą potrzebne przy jego składaniu.

Każdy rodzic lub opiekun prawny dziecka do 6. roku życia ma prawo do wzięcia urlopu wychowawczego. Jego otrzymanie nie wymaga wielu formalności, wystarczy zawnioskować o jego udzielenie. 

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy. Jedyna trudność, która z tym się wiąże, to dostarczenie wniosku w odpowiednim terminie. Wniosek o urlop wychowawczy powinien trafić do firmy nie później, niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wyjaśniamy, jak wypełnić wniosek u urlop wychowawczy. Mamy też dla ciebie wzór gotowego wniosku do wydruku.

Spis treści:

Urlop rodzicielski - ile trwa i komu przysługuje? [WIDEO]

Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje

Z przepisów wynika, że urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy, czyli 3 lata. We wniosku możesz jednak ubiegać się jedynie o 35 miesięcy, ponieważ – zgodnie z prawem – jeden miesiąc musi wykorzystać drugi rodzic. Jeżeli tego nie zrobi, przysługujący mu czas urlopu przepadnie.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko jest pod opieką jednego rodzica, wtedy przysługuje mu urlop w pełnym wymiarze 36 miesięcy. Warto też pamiętać, czym urlop wychowawczy odróżnia się od innych urlopów dla rodziców:

 • jest bezpłatny,
 • nie wlicza się do stażu pracy.


Co jeszcze cechuje urlop wychowawczy:

 • można go podzielić i wykorzystać w 5 częściach, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • rodzice mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego, jego czas trwania skraca się wtedy do 16 miesięcy dla każdego z nich,
 • składki emerytalne i zdrowotne pracownika będącego na urlopie wychowawczym pokrywa ZUS,
 • korzystający z urlopu rodzic ma prawo do opieki zdrowotnej.

Wniosek o urlop wychowawczy – wzór

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego możesz napisać samodzielnie lub skorzystać z naszego gotowego wzoru.

Kliknij we wniosek o urlop wychowawczy, aby go wydrukować.
 

Wniosek o urlop wychowawczy 2022

 

 

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?

We wniosku musisz podać dane personalne swoje jako rodzica oraz dziecka, a także kilka innych ważnych informacji:
 

 • określenie czasu, na jaki urlop ma być udzielony;
 • wyliczenie części urlopu wychowawczego, z których już skorzystałaś wraz z ojcem dziecka i podanie w jakim wymiarze – dotyczy to rodziców, którzy dzielą urlop na krótsze okresy.
Uwaga! Do wniosku dołącz również oświadczenie drugiego rodzica o tym, że nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego w tym samym czasie.

Wniosek o urlop wychowawczy – kiedy złożyć?

Według obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy wniosek o urlop wychowawczy należy dostarczyć pracodawcy:
 

 • nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu;
 • jeżeli po złożeniu wniosku okaże się, że twoje plany urlopowe jednak się zmienią, masz możliwość skorygowania wcześniej wybranego terminu do 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego – musisz wówczas złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania.

Gdzie składać wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć bezpośrednio u pracodawcy lub w dziale HR swojej firmy. Gdy pracodawca otrzyma od pracownika takie podanie – musi je uwzględnić i udzielić urlopu.

Dokumenty potrzebne do wniosku o urlop wychowawczy?

Jedynym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy jest oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany w twoim wniosku. 

Oświadczenie nie jest konieczne w przypadku: 

 • ograniczenia drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienia;
 • ograniczenia opieki sprawowanej przez drugiego opiekuna dziecka lub zwolnienia go z niej;
 • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Wnioski dla rodziców na urlopie wychowawczym

Przygotowaliśmy również wzory wniosków, które mogą przydać się rodzicom korzystającym już z urlopu wychowawczego. Pozwolą one na jego przedłużenie, jeśli rodzic dzieli urlop wychowawczy na części, jeśli chce przerwać urlop lub z niego zrezygnować i wrócić do pracy. 

Wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego

Przedłużenie urlopu wychowawczego jest możliwe, gdy u dziecka stwierdzono niepełnosprawność, która wymaga osobistej opieki pracownika. Wymiar takiego przedłużenia urlopu wychowawczego może wynosić do 36 miesięcy. Należy go wykorzystać nie później, niż do ukończenia 18. roku życia przez dziecko.

Wydrukuj WZÓR WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór 

Pracownik ma prawo do skrócenia urlopu wychowawczego, nie potrzebuje do tego zgody pracodawcy. Musi jedynie uprzedzić go o swojej decyzji najpóźniej na 30 dni przed terminem, w którym zamierza podjąć pracę. Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy. Pracownik w takim wypadku musi złożyć do pracodawcy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego. 

Wydrukuj WNIOSEK O PRZERWANIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego 

Pracownik nawet jeżeli już rozpocznie swój urlop wychowawczy – może z niego zrezygnować. Pracodawca musi zostać odpowiednio wcześniej powiadomiony – 30 dni przed terminem, w którym pracownik chce podjąć pracę. Do takiej rezygnacji może dojść w też każdym momencie, jeżeli pracodawca wyrazi na to zgodę. 

Wydrukuj WZÓR PODANIA O REZYGNACJĘ Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO.


Zobacz także: 

urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse
Wniosek o urlop ojcowski – wzór do druku
Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami.  Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.  Spis treści: Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego Wniosek o urlop ojcowski: wzór Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać? Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, miejscowość i datę złożenia wniosku, dane pracodawcy, imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka,  wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,  podpis pracownika. Urlop ojcowski: zasady To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim :   wynosi 14 dni kalendarzowych , można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy, przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny), można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części, jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia, można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim . Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:  dokument aktu urodzenia dziecka (odpis skrócony lub kopia), kopia...

Tata i niemowlę
Fotolia
Prawo i finanse
Rodzic na wychowawczym. Na jakich zasadach ojcowie mogą skorzystać z urlopu wychowawczego?
Na jakich zasadach ojcowie mogą skorzystać z urlopu wychowawczego? Czy rodzic podczas opieki nad dzieckiem może podjąć dodatkową pracę? Zobacz porady prawne dotyczącego tego urlopu rodzicielskiego.

Te same zasady i przepisy regulują przebywanie na urlopie wychowawczym zarówno matek, jak i ojców (odpowiednio także opiekunów prawnych). Polecamy: Tacierzyński i ojcowski - ile urlopu dla taty?   Kiedy rodzicowi przysługuje urlop wychowawczy?  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 186) każdy pracownik (o ile jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy – wliczając poprzednie okresy zatrudnienia) ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Może to być zarówno ojciec, jak i matka.  Wymiar urlopu wychowawczego wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy . Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia . Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach. Czytaj też: Urlop wychowawczy 2015 - wszystko co powinnaś wiedzieć   Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od zwykłego urlopu wychowawczego -  może być udzielony dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy , jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia .  Zatem rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego przysługują dwa rodzaje urlopów wychowawczych . Jeden (ten zwykły) powinni wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 6 lat, a do skorzystania z drugiego (dodatkowego) mają prawo aż do ukończenia przez dziecko lat 18. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Czyli jeżeli matka korzysta co do zasady z całego urlopu wychowawczego, to ojcu przysługuje co najmniej 1 miesiąc, a matce nie więcej niż 35 miesięcy. Zobacz też: Urlop...

Fotolia.pl
Starania o dziecko
Jakie urlopy przysługują rodzicom adopcyjnym po przysposobieniu dziecka?
Rodzicom adopcyjnym przysługują określone uprawnienia związane z rodzicielstwem podobnie jak w przypadku rodziców biologicznych. Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy?

Urlop macierzyński rodzica adopcyjnego Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicowi adopcyjnemu, czyli takiemu, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia tego dziecka lub też osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.  Wymiar tego urlopu zależy od liczby przyjętych dzieci: w przypadku przyjęcia jednego dziecka – wynosi on 20 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci – 31 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci – 33 tygodnie, w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci – 35 tygodni, w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci – 37 tygodni. Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno mama i tata adopcyjni, jednakże adoptowane dziecko nie może mieć więcej niż 7 lat. Natomiast w przypadku dziecka, w stosunku do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. W przypadku gdy nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (np. dziecku brakuje kilka tygodni do ukończenia przez nie 7. roku życia lub 10. roku życia), rodzice mają prawo do 9 tygodni urlopu. Czytaj też:  Urlopy dla rodziców Dobrowolny urlop dodatkowy Po wykorzystaniu urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego rodzice, którzy adoptowali dziecko, mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego . Jego wymiar również jest uzależniony od tego, ile dzieci przysposobiono. W przypadku adoptowania: jednego dziecka jest to 6 tygodni, większej liczby dzieci – 8 tygodni, dziecka w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia (jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie urlopu w pełnym...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj