Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Urlop wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse

Urlop wychowawczy 2023: zasady, wymiar, podstawa prawna

Urlop wychowawczy to bezpłatny urlop, który można wykorzystać po urlopie rodzicielskim na dalszą opiekę nad dzieckiem. Przysługuje obojgu rodzicom. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek u pracodawcy (nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu).

Po urodzeniu dziecka, kiedy już wykorzystasz urlop macierzyński i urlop rodzicielski, masz prawo wziąć urlop wychowawczy, aby móc dalej opiekować się dzieckiem. Urlop wychowawczy przyznawany jest na podstawie art. 186 Kodeksu pracy. Może trwać maksymalnie 36 miesięcy (jeżeli przynajmniej w części wykorzysta go zarówno matka, jak i ojciec dziecka). Przedstawiamy najważniejsze zasady urlopu wychowawczego. 

Spis treści:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

Urlop wychowawczy w 2023: komu przysługuje?

Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, która umożliwia dalsze sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po tym, jak rodzic wykorzysta inne formy urlopu przysługującego po urodzeniu dziecka. Według art. 186. § 2, § 3 Kodeksu pracy prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom:

 • do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6. urodziny;
 • w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności (dodatkowy urlop wychowawczy).
Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje matce i ojcu dziecka, pod warunkiem że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia).

Urlop wychowawczy: komu nie przysługuje?

Rodzic nie ma prawa do urlopu wychowawczego, gdy:


W sytuacji, gdy jeden rodzic nie żyje, drugiemu przysługuje prawo do 36 miesięcy opieki nad dzieckiem w ramach tego uprawnienia rodzicielskiego. Zasady te zawarte są w art. 186. § 9, § 10 Kodeksu pracy. 

Wymiar urlopu wychowawczego: ile trwa?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 3 lata (36 miesięcy), pod warunkiem że oboje rodziców się nim podzieli. W przypadku, gdy tylko jeden rodzic zamierza przebywać na urlopie wychowawczym, jego wymiar wynosi maksymalnie 35 miesięcy. Urlop w takim wymiarze można wziąć w całości naraz albo podzielić na maksymalnie 5 części, można też z niego zrezygnować w dowolnym momencie. 

Jeśli oboje rodziców chce korzystać z urlopu wychowawczego, dziecko musi spędzić z drugim z opiekunów przynajmniej jeden miesiąc z 36 przysługujących rodzicom w ramach urlopu wychowawczego. Mama i tata mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego. Zmienia to oczywiście czas jego trwania dla każdego z nich: jeżeli rodzice opiekują się dzieckiem w tym samym czasie, urlop trwa maksymalnie 18 miesięcy.

Warto pamiętać, że:

 • w czasie urlopu wychowawczego nie otrzymujesz wynagrodzenia (nie jest to urlop płatny);
 • wygasają zobowiązania pracodawcy wobec ciebie i odwrotnie;
 • urlop wychowawczy wlicza się do okresu zatrudnienia (jest to okres składkowy, więc liczy się też do emerytury i wpływa na jej wysokość).

Praca podczas urlopu wychowawczego

Prawo pozwala pracować podczas urlopu wychowawczego i to nie tylko u naszego pracodawcy pod warunkiem jednak, że wykonywana praca nie wyklucza sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie można też się uczyć.

Jeżeli masz umowę terminową, z określonym czasem jej trwania, masz prawo do urlopu wychowawczego, jednak wyłącznie do dnia, do którego zawarta jest twoja umowa o pracę. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie powoduje automatycznego wydłużenia umowy na kolejne miesiące.

Przerwanie urlopu wychowawczego

Możesz wrócić do pracy po urlopie wychowawczym w każdym momencie, o ile twój pracodawca wyrazi na to zgodę. Jeśli nie zgadza się na twój wcześniejszy powrót do pracy, najpóźniej 30 dni przed datą planowanego powrotu do pracy musisz powiadomić pracodawcę pisemnie o zamiarze wcześniejszej rezygnacji z urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa ci odmówić powrotu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Ponieważ przebywanie na urlopie wychowawczym wiąże się z brakiem wynagrodzenia, możesz skorzystać z innej opcji, dzięki której będziesz mieć czas na opiekę nad dzieckiem, jednocześnie zarabiając pieniądze. Zamiast urlopu wychowawczego możesz skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym masz prawo do korzystania z urlopu wychowawczego. W tym celu musisz złożyć u pracodawcy stosowny wiosek, którego nie może on odrzucić. Wraz z obniżeniem czasu pracy nastąpi proporcjonalne obniżenie twojej pensji.

Do wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy musisz dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 • oświadczenie o okresie, przez który zamierzasz korzystać z prawa do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze w czasie, w którym mogłabyś/mógłbyś korzystać z urlopu wychowawczego.

Zasiłek na urlopie wychowawczym

Co do zasady w trakcie urlopu wychowawczego nie przysługuje ci zasiłek. Jeżeli jednak przebywasz na urlopie i w jego trakcie pobierasz zasiłek rodzinny, możesz starać się o przyznanie zasiłku wychowawczego, będącego formą pomocy dla osób o najniższych dochodach. Wynosi on 400 zł miesięcznie, wypłacany jest przez 24, 36 lub 72 miesiące, w zależności od liczby posiadanych dzieci i ich szczególnych potrzeb.

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy składasz u swojego pracodawcy nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Do wniosku musisz dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Pracodawca musi uwzględnić złożony wniosek, nie może odmówić przyznania urlopu wychowawczego. Możesz zmienić plany do 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, składając u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania. 

Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego jesteś chroniona przed zwolnieniem z pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez ciebie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

Ale są od tego pewne wyjątki. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w sytuacji, gdy:

 • pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację;
 • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • zostały przeprowadzone przez pracodawcę zwolnienia grupowe.

Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego

Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego zaszłaś w ciążę, masz prawo do skorzystania z dwóch możliwości: przejścia na zwolnienie lekarskie lub pozostanie na urlopie wychowawczym.

Jeżeli skorzystasz z L-4, będziesz mogła otrzymać:

 • zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem;
 • urlop macierzyński.


Musisz podjąć jednak pewne kroki – przerwać urlop wychowawczy i wrócić, chociażby na jeden dzień do pracy i przedłożyć L-4 pracodawcy. Zgłaszając swój powrót, uprzedź pracodawcę o tym, że jesteś w ciąży i planujesz L4. Ważne, aby takie zwolnienie lekarskie przedłożyć w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Następnie od dnia porodu masz prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Natomiast po wykorzystaniu 52 tygodni masz prawo do kolejnego urlopu wychowawczego.

Jeżeli będąc w ciąży na urlopie wychowawczym, nie podejmiesz żadnych kroków, aby wrócić do pracy, nie będziesz mogła korzystać z praw, jakie mają inne ciężarne pozostające na etacie. W takiej sytuacji, po urodzeniu drugiego maluszka, możesz starać się jedynie o zasiłek macierzyński, gdyż urlop macierzyński nie będzie ci przysługiwał.


Zobacz także:

Ciąża na wychowawczym
Adobe Stock
Prawo i finanse
Ciąża na wychowawczym – masz prawo do płatnego zwolnienia i urlopu macierzyńskiego
Ciąża na urlopie wychowawczym daje kobiecie prawo do skorzystania z płatnego zasiłku chorobowego, a nawet z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Aby tak się jednak stało, ciężarna musi podjąć odpowiednie kroki, w przeciwnym razie nie będzie mogła skorzystać z tych świadczeń.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę na urlopie wychowawczym, kodeks pracy daje kilka możliwości zabezpieczających jej sytuację prawną. Ciężarna ma do wyboru przerwanie urlopu i przejście na zwolnienie lekarskie L4 w ciąży, dające jej wiele przywilejów, w tym płatny zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli kobieta pozostanie na urlopie wychowawczym, będzie jej przysługiwał tylko zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka. Spis treści: Zajście w ciążę na urlopie wychowawczym a kodeks pracy Koniec urlopu wychowawczego a kolejna ciąża Jak przerwać urlop wychowawczy z powodu ciąży? Prawo do zasiłku macierzyńskiego Prawo do kolejnego urlopu wychowawczego Zajście w ciążę na urlopie wychowawczym a kodeks pracy Zgodnie z przepisami kodeksu pracy kolejna ciąża nie przerywa urlopu wychowawczego , na którym przebywa kobieta po urodzeniu dziecka. Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego kobieta zaszła w kolejną ciążę, ma prawo do skorzystania z dwóch możliwości: przejścia z urlopu wychowawczego na  L4 w ciąży ; pozostania na urlopie wychowawczym. W sytuacji, kiedy ciężarna zdecyduje się na skorzystanie z L4, będzie mogła otrzymać: zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem, prawo do urlopu macierzyńskiego po urodzeniu kolejnego dziecka. Aby jednak tak się stało, ciężarna musi przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy, chociażby na jeden dzień, tak aby przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zgłaszając swój powrót, należy uprzedzić pracodawcę o ciąży i planach skorzystania z L4. Zaświadczenie od lekarza należy przedłożyć w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Dzięki temu nabędzie się od dnia porodu prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i urlopu...

kobiety nie wracają do pracy po urlopie macierzyńskim
Adobe Stock
Aktualności
Prawie połowa kobiet nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Dlaczego?
Kobiety w Polsce często nie decydują się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Robią to między innymi z powodów finansowych, ponieważ rodzin często nie stać na prywatny żłobek lub opiekunkę do dziecka, a w państwowych placówkach stale brakuje wolnych miejsc.  

Fundacja „Rodzic w mieście” przeprowadziła badanie, z którego wynika, że bardzo duża część kobiet nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim . Pozostają w domu, aż do momentu ukończenia przez dziecko trzech lat. Większość z nich (94 proc.) deklaruje jednak chęć powrotu do pracy. Aby kobiety częściej decydowały się na ten krok, musiałyby zostać spełnione odpowiednie warunki, zarówno przez pracodawcę, jak i przez państwo.  Wyniki badania Badanie trwało od lipca do listopada 2020 r. Wzięły w nim udział 1102 kobiety w różnym wieku. Wyniki badania w kwestii aktywności zawodowej kobiet w Polsce odbiegają od średniej dla Unii Europejskiej. Prawie 50 proc. mam dzieci w wieku do lat trzech nie wraca do pracy.  Powody, dla których mamy pozostają bierne zawodowo są różne. Należą do nich między innymi:  brak środków finansowych na prywatny żłobek problemy logistyczne  chęć skupienia się na rozwoju dziecka. Za mało miejsc w żłobkach i przedszkolach Mamy nie wracają do pracy również z powodu zbyt małej liczby miejsc w państwowych żłobkach i przedszkolach. Gdy dziecko nie dostanie się do państwowej placówki, rodzice są zmuszeni posłać je do prywatnej, a to wiąże się z dużymi kosztami. Wielu rodzin nie stać także na to, by np. zatrudnić nianię. Jak przyznaje większość mam – w takiej sytuacji ich pensja byłaby przeznaczana na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Problem braku miejsc w placówkach dotyczy zwłaszcza mniejszych miast i obszarów wiejskich. W 2019 roku na 1000 dzieci do lat trzech, miejsce w placówkach żłobkowych miało zapewnionych 124 dzieci.   Łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym Jak przyznaje większość respondentek, powodem rezygnacji z pracy jest brak możliwości łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi. Kobiety obawiają się, że po powrocie z urlopu...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2023? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2023 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2023 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2023 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2023 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak