Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami. Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować.

Reklama

Spis treści:

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać?

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • miejscowość i datę złożenia wniosku,
 • dane pracodawcy,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część,
 • podpis pracownika.

Urlop ojcowski: zasady

To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim:

 • wynosi 14 dni kalendarzowych,
 • można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy,
 • przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny),
 • można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części,
 • jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia,
 • można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim.

Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski

Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to:

Zobacz także
 • dokument aktu urodzenia dziecka (odpis skrócony lub kopia),
 • kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku adopcji),
 • oświadczenie ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
 • dołączoną kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku przysposobienia dziecka do lat 10, wobec którego odroczono obowiązek szkolny).

Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski

Do wniosku o urlop ojcowski dołącz oświadczenie, że nie korzystałeś wcześniej z urlopu ojcowskiego na wskazane we wniosku dziecko. Jeśli korzystałeś już z części urlopu – w oświadczeniu należy podać jego datę.

Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego

W załączonym do wniosku oświadczeniu napisz:

Oświadczam, że jako ojciec (lub prawny opiekun):

 • nie korzystałem z urlopu ojcowskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad wymienionym we wniosku dzieckiem oraz nie pobierałem zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

Lub:

 • korzystałem z części urlopu ojcowskiego w terminie (data) w celu sprawowania osobistej opieki nad wymienionym we wniosku dzieckiem.

Nie zapomnij o dopisaniu daty i podpisie.

Wniosek o urlop ojcowski: wzór

Jak napisać wniosek o urlop ojcowski? Możesz zrobić to samodzielnie, korzystając z wcześniejszych wskazówek lub skorzystać z gotowego wzoru. Musisz go jedynie wydrukować i wypełnić.

Kliknij we wniosek o urlop ojcowski, aby go wydrukować:

Wniosek o urlop ojcowski – wzór do druku

Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. Pracodawca nie ma prawa wniosku odrzucić. Jeżeli nie zachowasz siedmiodniowego terminu między datą złożenia wniosku a wskazanym terminem rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, pracodawca nie ma obowiązku ci go udzielić.

Ważne! Zgodnie z unijną dyrektywą już wkrótce obojgu rodzicom będą przysługiwać po 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Jeśli nie wykorzysta ich np. tata, jego część urlopu przepadnie. Przepisy w państwach członkowskich miały zostać wprowadzone do 2 sierpnia 2022 r., ale w Polsce zaczną obowiązywać od 1 stycznia od 2023 r.

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama