Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
urlop ojcowski wniosek
Adobe Stock
Prawo i finanse

Wniosek o urlop ojcowski 2023 – wzór do druku

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u pracodawcy. Do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć m.in. oświadczenie, że nie skorzystało się z tego prawa wcześniej. Wydrukuj gotowy wzór wniosku o urlop ojcowski i dowiedz się, jak prawidłowo go napisać.

Wniosek o urlop ojcowski musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. 14 dni wolnego przysługuje ci, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko. Aby skorzystać z tego prawa, musisz złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o urlop wraz z odpowiednimi dokumentami. Jak napisać taki wniosek? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, a także gotowy wzór podania o urlop ojcowski, który możesz wydrukować. 

Spis treści:

Mąż mnie nie docenia, choć wychowuję dziecko i zajmuję się domem – co robić? [WIDEO]

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: jak go napisać?

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • miejscowość i datę złożenia wniosku,
 • dane pracodawcy,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia dziecka, 
 • wskazanie okresu, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część, 
 • podpis pracownika.

Urlop ojcowski: zasady

To musisz wiedzieć o urlopie ojcowskim:
 

 • wynosi 14 dni kalendarzowych,
 • można go wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24 miesięcy,
 • przysługuje do upływu 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o przysposobieniu dziecka (do lat 7 lub 10, jeśli odroczono wobec niego obowiązek szkolny),
 • można go wziąć jednorazowo lub podzielić na dwie części,
 • jest płatny: otrzymuje się 100 proc. wynagrodzenia,
 • można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy mama dziecka jest na urlopie macierzyńskim.

Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski

Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku o urlop ojcowski to: 

 • dokument aktu urodzenia dziecka (odpis skrócony lub kopia),
 • kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku adopcji),
 • oświadczenie ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
 • dołączoną kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku przysposobienia dziecka do lat 10, wobec którego odroczono obowiązek szkolny).

Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski

Do wniosku o urlop ojcowski dołącz oświadczenie, że nie korzystałeś wcześniej z urlopu ojcowskiego na wskazane we wniosku dziecko. Jeśli korzystałeś już z części urlopu – w oświadczeniu należy podać jego datę. 

Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego

W załączonym do wniosku oświadczeniu napisz:

Oświadczam, że jako ojciec (lub prawny opiekun):

 • nie korzystałem z urlopu ojcowskiego w celu sprawowania osobistej opieki nad wymienionym we wniosku dzieckiem oraz nie pobierałem zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

Lub:

 • korzystałem z części urlopu ojcowskiego w terminie (data) w celu sprawowania osobistej opieki nad wymienionym we wniosku dzieckiem.


Nie zapomnij o dopisaniu daty i podpisie.

Wniosek o urlop ojcowski: wzór

Jak napisać wniosek o urlop ojcowski? Możesz zrobić to samodzielnie, korzystając z wcześniejszych wskazówek lub skorzystać z gotowego wzoru. Musisz go jedynie wydrukować i wypełnić. 

Kliknij we wniosek o urlop ojcowski, aby go wydrukować:
 

wniosek o urlop ojcowski

 

Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musisz złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem urlopu. Pracodawca nie ma prawa wniosku odrzucić. Jeżeli nie zachowasz siedmiodniowego terminu między datą złożenia wniosku a wskazanym terminem rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, pracodawca nie ma obowiązku ci go udzielić.

Ważne! Zgodnie z unijną dyrektywą już wkrótce obojgu rodzicom będą przysługiwać po 2 miesiące urlopu rodzicielskiego. Jeśli nie wykorzysta ich np. tata, jego część urlopu przepadnie. Przepisy w państwach członkowskich miały zostać wprowadzone do 2 sierpnia 2022 r., ale w Polsce zaczną obowiązywać od 1 stycznia od 2023 r.

Zobacz też:

Urlop tacierzyński
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop tacierzyński 2023 –​ ile dni wolnych, zasady przyznawania, wniosek
Urlop tacierzyński umożliwia mężczyźnie opiekę nad dzieckiem. Można z niego skorzystać, pod warunkiem że matka dziecka zrezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Niewykorzystana część urlopu może wówczas przejść na ojca. W trakcie urlopu tacierzyńskiego przysługuje prawo do zasiłku.

Kodeks pracy nie reguluje zasad przyznawania urlopu tacierzyńskiego. Określa się w nim jedynie dni wolne, które ojciec może wziąć na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy mama nie wykorzystała w całości urlopu macierzyńskiego. Wyjaśniamy zasady, kiedy i jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.  Spis treści: Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Kto może dostać urlop tacierzyński? Do kiedy można wykorzystać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński – ile jest płatny Co trzeba zrobić, aby otrzymać urlop tacierzyński? Czy pracodawca może odmówić przyznania urlopu tacierzyńskiego? Wniosek o urlop tacierzyński Urlop tacierzyński, gdy mama dziecka jest w szpitalu Urlop tacierzyński, gdy matka nie pracuje Urlop tacierzyński a urlop ojcowski Urlop tacierzyński bywa mylony z urlopem ojcowskim. Są to jednak dwa odrębne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski zawsze wynosi 14 dni i może być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku adoptowania dziecka do 7. roku życia ojciec ma prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego do 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia adopcyjnego. Ojciec dziecka może korzystać z tego urlopu, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Niewykorzystany urlop przepada. Urlop tacierzyński zostanie przyznany ojcu, dopiero wtedy, gdy matka dziecka zrezygnuje ze swojej części urlopu macierzyńskiego. Co ważne, młoda mama, zgodnie z polskim prawem, musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednoczesne wzięcie urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego nie jest możliwe. Kto może dostać urlop tacierzyński? Urlop tacierzyński przysługuje w sytuacji, gdy ojciec dziecka: posiada ubezpieczenie chorobowe, jest zatrudniony na umowę...

jakie prawa ma babcia do wnuka
fizkes/Adobe Stock
Prawo i finanse
Jakie prawa mają babcia i dziadek wobec wnuków?
Dziadkowie nie zastanawiają się, jakie mają prawa do wnucząt aż do czasu, gdy ich kontakty z wnukami zostaną z jakiegoś powodu ograniczone. Często dzieje się tak po rozwodzie rodziców dziecka. Niestety prawa dziadków wobec wnuków nie są zagwarantowane z automatu.

Prawa babci i dziadka do wnuka lub wnuczki czasami musi usankcjonować sąd. Dzieje się tak wyłącznie na wniosek dziadków. Prawo nie określa, w jakim wymiarze dziadkowie mogą widywać swoje wnuki. Jeśli z jakiegoś powodu ich kontakty są ograniczane, trzeba wystąpić do sądu i ustalić warunki widywania się z wnukami. Sąd Najwyższy potwierdził, że dziadkowie mają pełne prawo do uregulowania swoich kontaktów z wnukami. Spis treści: Prawa dziadków wobec wnuków Czy można zabronić dziadkom kontaktu z wnukami? Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami – droga prawna Prawa dziadków wobec wnuków Na mocy przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 113), dziadkowie i wnuki mają prawo, a także obowiązek wzajemnego utrzymywania kontaktów . Zatem na pytanie, czy dziadkowie mają prawo widywać wnuka, odpowiedź może być tylko jedna: tak, dziadkowie mają takie prawo. Warto jednak wiedzieć, że w szczególnych przypadkach sąd może te kontakty ograniczyć lub całkowicie ich zakazać. Średnio dwoje na troje babć i dziadków opiekuje się wnukami, mają więc z nimi regularny kontakt. Gdy rodzice się rozwiodą, czasem kontakty te są przez jednego z rodziców ograniczane lub całkowicie uniemożliwiane. Jeśli do tego dochodzi, cierpią nie tylko dziadkowie, ale przede wszystkim dzieci. Spragniony kontaktu z nimi dziadek lub babcia, powinni wystąpić do sądu o ustalenie prawa do widywania się z wnukami. Zwykle krok ten podejmuje się po nieudanej próbie uregulowania kontaktów z wnukami, czyli po próbie rozmowy i dokonania ustaleń z rodzicami. Wniosek o ustalenie prawa do kontaktu z wnukami składa się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnuków. We wniosku do sądu trzeba jasno określić , w jakim zakresie dziadkowie domagają się kontaktów z wnukami – jak często, w jakich godzinach (dotyczy to także kontaktów...

umowa zlecenie a ciąża
Adobe Stock
Prawo i finanse
Umowa zlecenie a ciąża: jakie prawa przysługują kobiecie?
Umowa zlecenie nie daje żadnych gwarancji prawnych w ciąży ani po porodzie. Wyjaśniamy, czy można iść na L4 w ciąży, jeśli pracujesz na umowę zlecenie. Odpowiadamy też na pytanie, czy możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia w czasie ciąży, oraz czy należy się urlop macierzyński po porodzie.

Umowa zlecenie a ciąża to temat, którym warto się zainteresować, jeśli nie jesteś zatrudniona na umowę o pracę. W przypadku zlecenia twoje prawa w ciąży są ograniczone, nie przysługuje ci ochrona przed wypowiedzeniem umowy ani urlop macierzyński. Poniżej szczegółowo wyjaśniamy, na co możesz liczyć w ciąży, jeśli podpisałaś umowę zlecenie. Umowa zlecenie: podstawowe informacje Umowa zlecenie jest umową, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Na podstawie tejże umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania pracy, a zleceniodawca, że za tę pracę zapłaci. Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, a czas jej trwania nie jest określony w Kodeksie cywilnym – jest dowolny, zależy od ustaleń zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. Na umowie zleceniu pracownikowi i pracownicy nie przysługują „z automatu” takie świadczenia jak urlop wypoczynkowy i macierzyński, czy też płatne nadgodziny. Mogą się one jednak pojawić w dodatkowych zapisach w umowie. W przypadku takiego sposobu zatrudnienia zleceniobiorca ma większą dowolność w organizacji pracy, np. może ją wykonywać w dowolnym miejscu i czasie. Płatność nie musi następować co miesiąc, a dopiero po wykonaniu zlecenia. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zleceni w dowolnym momencie, chyba że w umowie pojawił się stosowny zapis o okresie wypowiedzenia. Umowa zlecenie a ciąża: jakie prawa ma kobieta? W przypadku umowy o pracę na czas określony i ciąży, pracownica zyskuje pewne szczególne uprawnienia. Umowa zlecenie to niekorzystna forma zatrudnienia dla kobiety w ciąży. Kobieta w ciąży na umowie zleceniu ma tylko takie prawa, jakie zapisano w tej umowie. Bez znaczenia jest fakt, czy umowa zlecenie przedłużana jest co miesiąc, czy też na innych warunkach. Istnieje jednak możliwość zawarcia umowy zlecenie na czas nieokreślony: ważne, by w czasie jej trwania nie zaczęła...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak