Dokumenty tożsamości dziecka
AdobeStock
Prawo i finanse

Jak wyrobić dziecku paszport i dowód osobisty?

W okresie wakacyjnym, w trakcie podróży należy pamiętać o posiadaniu dokumentu tożsamości podróżujących z nami dzieci. Takim dokumentem jest paszport albo dowód osobisty dziecka.

Zdecydowanie bardziej popularną formą identyfikacji dziecka jest paszport, gdyż w przeciwieństwie do dowodu osobistego, paszport uprawnia do podróżowania po całym świecie.

1. Złożenie wniosku o wydanie paszportu

Wniosek o paszport dla dziecka mogą złożyć rodzice albo opiekunowie prawni. Ważnym wymogiem jest to, że oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której:

 • Drugi rodzic albo opiekun wyrazi pisemną zgodę na wyrobienie dla dziecka paszportu. Zgoda musi być potwierdzona przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego;
 • Drugi rodzic wyrokiem sądu został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona w ten sposób, że nie może on decydować o wyrobieniu paszportu dla dziecka;
 • Sąd rodzinny wydał orzeczenie, w którym udzielił zgody dla jednego z rodziców na samodzielne złożenie wniosku o paszport dla dziecka;
 • Ojciec dziecka jest nieznany;
 • Jeden z rodziców nie żyje;

Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju. Nie jest ważne miejsce, w którym dziecko bądź rodzice są zameldowani.

2. Potrzebne dokumenty

Najważniejszy jest prawidłowo wypełniony wniosek. Formularze są dostępne w każdym punkcie paszportowym i na stronach www urzędów wojewódzkich lub MSWiA. Wypełniony wniosek rodzice albo opiekunowie podpisują w obecności urzędnika.

Kolejnym elementem, o którym nie wolno zapomnieć jest zdjęcie. Musi zostać wykonane w kolorze oraz na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Najważniejsze, aby zdjęcie było aktualne – należy je wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

3. Opłaty za wydanie paszportu

Opłaty za paszport są jednakowe na terenie całego kraju i wynoszą:

 • Opłata za wydanie paszportu dla dzieci poniżej 13. roku życia - 30 zł.
 • Opata za wydanie paszportu dla dzieci w wieku 13-18 lat - 140 zł.

Jeżeli jednak poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z winy jego posiadacza, to kwota zostaje podwyższona o 200%. W tym momencie należy uiścić potrójną wysokość opłaty. Aby jednak możliwe było skorzystanie z ulg, konieczne jest okazanie dowodu kontynuacji nauki, w szczególności legitymacji szkolnej.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny są uprawnieni do skorzystania z następujących ulg:

 • Koszt paszportu dla dziecka do 13 roku życia wynosi 15 zł,
 • Koszt paszportu dla dzieci od 13 do 18 roku życia wynosi 35zł,
 • Rodzicom przysługuje 50% ulgi na paszport.

4. Odbiór paszportu

Jeżeli dziecko nie ukończyło 5. roku życia, nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. W innym wypadku obecność dziecka jest obowiązkowa. Co więcej, jeżeli dziecko ukończyło 12 lat, urzędnik pobierze od niego odciski palców. Jeżeli dziecko posiada starszy paszport to należy go ze sobą zabrać.

5. Okres ważności paszportu

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Okres ten został skrócony do 5 lat w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.

Jeżeli planujesz wyjazd do krajów Unii Europejskiej lub krajów strefy Schengen, możesz zdecydować się na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne i łatwiejsze niż wyrobienie paszportu.

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego albo kuratora. Formularze wniosku są dostępne w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej.

2. Potrzebne dokumenty

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć fotografię dziecka. Wymogi zdjęcia są takie same jak przy zdjęciu do paszportu.

3. Opłaty za dowód osobisty dla dziecka

Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne.

4. Odbiór dowodu osobistego dla dziecka

Rodzic może samodzielnie odebrać dowód osobisty dla dziecka. Nie jest wymagana obecność dziecka.

5. Okres ważności dowodu osobistego dla dziecka

 • dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.


Możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka przez ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Opatrzone jest to wymogiem posiadania profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego, który pozwoli na zweryfikowanie tożsamości wnioskodawcy.

Marta Rodzik
i Marta Jas-Baran radca prawny

Marta Jas-Baran radca prawny
Marta Jas-Baran radca prawny


Zobacz też:

Jak zrobić bębenek - instrukcja [WIDEO]

dowód osobisty dla dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Dowód osobisty dla dziecka: koszt, ile trwa wyrobienie, jak wypełnić wniosek
Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach Unii Europejskiej z maluchem, który nie ma wyrobionego paszportu. Wyrobienie takiego dowodu jest bezpłatne i zajmuje około miesiąca. Warto więc pomyśleć o tym przed terminem zbliżającym się wyjazdem.

Żeby wyrobić dowód osobisty dla dziecka, należy złożyć odpowiedni wniosek. Podpowiadamy, w jaki sposób go wypełnić, a także jakie dokumenty są potrzebne, by został on pozytywne rozpatrzony. Wyjaśniamy również, przez ile ważny jest taki dowód i jak długo trzeba czekać na możliwość jego odebrania.  Spis treści:  Gdzie wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Po co wyrobić dowód i jak długo jest ważny? Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty dla dziecka? Potrzebne dokumenty do wyrobienia dziecku dowodu Zdjęcia do dowodu dla dziecka Ile trwa wyrobienie dowodu dla dziecka? Kto może odebrać dokument? Gdzie wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Dowód osobisty dla dziecka można wyrobić na terenie całej Polski (nie obowiązuje rejonizacja) w urzędach gminy lub urzędach dzielnicy (w miastach). Możesz także wyrobić dowód osobisty dla dziecka online – wystarczy, że złożysz wniosek przez internetowy system ePUAP. W tym przypadku potrzebujesz jednak profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego.  Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego może złożyć jeden z rodziców, konieczna jednak jest wtedy pisemna zgoda drugiego z rodziców   poświadczona za zgodnością podpisu przez organ gminy lub notariusza (a więc dowód osobisty dla dziecka nie może być wyrobiony np. bez zgody ojca ). Po co wyrobić dowód i jak długo jest ważny? Dzieci poniżej 18. roku życia nie muszą mieć dowodu. Ten dokument tożsamości wyrabia się jedynie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego czy kuratora, np. jeśli dziecko ma podróżować po Europie (pamiętaj, że poza tą strefą konieczny jest dla dziecka paszport). Można go wyrobić nawet dla kilkutygodniowego niemowlęcia. Przy składaniu wniosku obecność dziecka poniżej 5. roku życia nie jest konieczna. Jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, musi...

zmiana imienia
Adobe Stock
Imiona
Zmiana imienia w Polsce: wniosek, koszt, uzasadnienie
Zmiana imienia w Polsce jest możliwa, jednak niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie takiej potrzeby. Jednym z powodów jest to, że imię jest ośmieszające lub zmienia się je na takie, którego używa się na co dzień. Zmiana imienia wiąże się także z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku. Trzeba za to także zapłacić, a decyzja wcale nie musi być pozytywna.

Zmiana imienia nie jest wcale taka prosta. Jest ona możliwa, jednak pod pewnymi warunkami. Niezbędna jest zgoda kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Trzeba złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty, a także napisać uzasadnienie, które przekona osobę decyzyjną, że zmiana wynika z naprawdę ważnego powodu. Całość reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Sprawdź, jak napisać wniosek o zmianę imienia, a także, w jaki sposób można zmienić je dziecku.  Spis treści :  Zmiana imienia - co oznacza? Zmiana imienia – powody  Zmiana imienia – koszt Wniosek o zmianę imienia  Jak zmienić imię - niezbędne dokumenty Zmiana imienia dziecka Zmiana imienia - co oznacza? Zmiana imienia obejmuje kilka wariantów jego przekształcenia. Oznacza ona, że chcesz: zastąpić wybrane imię innym imieniem zastąpić dwa imiona jednym imieniem lub odwrotnie dodać drugie imię zmienić pisownię imienia lub imion zmienić kolejność imion.  Możesz dokonać także zmiany drugiego imienia . Zmiana imienia – powody  Imię można zmienić: gdy jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka na imię używane na imię, które zostało bezprawnie zmienione na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada. Zmiana imienia – koszt Zmieniając imię w Polsce, musisz zapłacić za cały ten proces. Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia wynosi 37 zł.  Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia kosztuje 11 zł.  Zapłacić można przelewem lub w dowolnej kasie urzędu. Dowód zapłaty należy zachować, ponieważ trzeba go dołączyć do pozostałych dokumentów. Wniosek o zmianę imienia  Żeby zmienić...

dziewczynka, dziecko, paszport,
© Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com
Prawo i finanse
Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?
Co należy zrobić, by móc wyjechać z dzieckiem za granicę? Czy zawsze wymagana jest zgoda obojga rodziców? Co zrobić, gdy jeden rodzic nie zgadza się na wyjazd dziecka za granicę?

Aby dziecko mogło wyjechać za granicę , musi mieć wyrobiony dokument tożsamości . Może to być tymczasowy dowód osobisty lub paszport. Z tymczasowym dowodem osobistym dziecko może przekraczać granice państw Unii Europejskiej , państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i państw, które zawarły umowy ze Wspólnotą Europejską stosowne umowy (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W pozostałych przypadkach wymagany jest paszport . Aby wyrobić dziecku jakikolwiek dokument tożsamości, potrzebna jest zgoda obojga rodziców (o ile żadne z nich nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej) lub opiekunów prawnych. Zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych jest wymaga przy składaniu wniosku o dokument tożsamości, np. paszportu dla dziecka (natomiast przy odbiorze paszportu może być już tylko jeden rodzic). I nie ma znaczenia to, czy chodzi o wyjazd na stałe, czy tylko na określony czas (np. wakacje). Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Zgoda jednego rodzica jest wystarczająca, gdy: jedno z rodziców nie żyje; jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej lub ma tę władzę ograniczoną i jej zakres nie obejmuje podejmowanie decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę; ojcostwo nie zostało ustalone . Przykład Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, ale ojcu władza rodzicielska została ograniczona przez sąd rodzinny i przysługuje mu jedynie prawo do kontaktów z dzieckiem, to w takiej  sytuacji   matka może samodzielnie decydować o wyjeździe z dzieckiem za granicę. Jeśli rodzic sam wyjeżdża z dzieckiem za granicę , powinien mieć przy sobie zgodę na taki wyjazd wyrażoną przez drugiego rodzica. Najlepiej byłoby, gdyby taka zgoda miała formę aktu notarialnego. Zabezpiecza ona rodzica przed zarzutem o uprowadzenie dziecka za granicę, w przypadku konfliktu między rodzicami czy wycofania zgody przez drugiego rodzica na wyjazd...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj