Patriotyzm to idea, która odwołuje się do państwowości, języka, narodu, kultury i tradycji. Jednak nie zawsze musi mieć takie samo oblicze.

Reklama

Patriotyzm: co to znaczy

Słowo „patriotyzm” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „miłość ojczyzny”. Nieodłącznie wiąże się z takimi pojęciami jak: wolność, niepodległość oraz rodzina i religia. Patriotyzm to także:

 • poczucie tożsamości narodowej i więzi społecznych,
 • przywiązanie do ojczyzny,
 • lojalność i poświęcenie dla własnego narodu,
 • poszanowanie odmienności innych narodów, państw.

Czym jest patriotyzm? Przykłady

Tradycyjne rozumiany patriotyzm odwołuje się do: tradycji, kultury, poszanowania przodków i historii, a także religii. To także przedłożenie dobra narodu nad swoim własnym. Taki etos patrioty oraz walki za ojczyznę został ukształtowany przede wszystkim w XIX wieku, kiedy to Polska nie istniała na mapie Europy.

W takim ujęciu patriota:

 • jest dumny z bycia Polakiem,
 • czuje silny związek z Polską,
 • szanuje flagę, godło, hymn,
 • celebruje święta oraz bierze udział w uroczystościach państwowych,
 • dba o język polski i szanuje dokonania przodków,
 • jest gotowy poświęcić swoje życie w walce za ojczyznę.

Co to jest patriotyzm w dzisiejszych czasach?

Współczesny patriotyzm można utożsamić z postawą obywatelską, a nowoczesny patriota:

Zobacz także
 • dba o środowisko swojego otoczenia, np. zbiera odchody na swoim psie,
 • uczciwie pracuje i płaci podatki,
 • wspiera lokalnych przedsiębiorców i polską gospodarkę, np. robi zakupy w osiedlowym sklepie, kupuje lokalne wyroby,
 • bierze udział w życiu państwa, np. głosuje w wyborach parlamentarnych i samorządowych,
 • działa aktywnie w swoim środowisku lokalnym, np. jest wolontariuszem lub wolontariuszką, aktywizuje mieszkańców osiedla do wspólnych działań, pomaga lokalnym fundacjom;
 • troszczy się o dobro wspólne, np. nie niszczy osiedlowego placu zabaw, nie pisze po budynkach,
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do świąt oraz symboli narodowych,
 • dba o dobry wizerunek Polaków w kraju i za granicą,
 • kultywuje polskie tradycje i dba o poprawność języka polskiego,
 • promuje polską kulturę poza granicami ojczyzny,
 • zna historię swojego kraju.

Patriotyzm a nacjonalizm

Według teoretyków zajmujących się problematyką narodową w dyskursie naukowym nie istnieje pojęcie patriotyzmu. Możesz się spotkać także z takim podziałem:

 • nacjonalizm gorący to potocznie rozumiany nacjonalizm;
 • nacjonalizm zimny to potocznie rozumiany patriotyzm;
 • nacjonalizm banalny to codzienne praktyki, które utrwalają i przypominają o wspólnej tożsamości narodowej, np. są to symbole narodowe.

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama