Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
wierszyki na dzień mamy dla przedszkolaków
adobe stock
Święta i uroczystości

Wierszyki na Dzień Mamy – krótkie wierszyki, życzenia, wiersze dla mamy od dzieci (przedszkolaków i nie tylko)

Wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków powinny być proste, niezbyt długie i rymowane. Uczenie się ich na pamięć nie zniechęci maluchów. Wśród naszych propozycji znajdziesz również wierszyki, które możesz wpisać na laurkę lub wyrecytować do ucha swej mamie, nawet gdy już dawno nie jesteś przedszkolakiem.

Wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków to przede wszystkim dobry sposób na zachęcenie maluchów do świętowania. To także nauka recytacji i okazja do wzięcia udziału w przedstawieniu organizowanym w przedszkolu. Nauka na pamięć wierszyków na Dzień Mamy może okazać się również pomocna w przełamywaniu nieśmiałości dziecka czy przywiązywania wagi do poprawnego czytania i mówienia. Takie wierszyki dla mamy będą też idealne jako treść laurki.

Spis treści: 

Niewyspana, kochająca... Jaka jesteś, współczesna mamo? [WIDEO]

Krótkie wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków

Jako życzenia dla mamy od przedszkolaka świetnie sprawdzą się takie krótkie wierszyki. Dziecko nauczy się ich bez większego trudu, a mama z pewnością będzie bardzo wzruszona. Oto wierszyki, które nadają się idealnie jako życzenia dla mamy od dziecka z okazji Dnia Matki.

Droga Mamo!
Dziękuję za każdy spędzony
wspólnie z Tobą dzień,
za pokazywanie mi świata,
za uczenie bycia odważnym,
wolnym i otwartym na innych.
Kocham Cię za wszystko
i na zawsze!

***
Dzisiaj, droga Mamo,
masz twarz uśmiechniętą.
Niech przez rok cały
trwa to Twoje święto.

***
Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!

***
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
samych w życiu chwil radości,
żadnych smutków, trudów, łez,
niech się spełni to, co chcesz!

***
Za Twe czułe serce,
za mądre nakazy
w dniu Twojego święta
dziękuję sto razy!

***
Moja Mamo ukochana
weź te kwiatki zaraz z rana,
niech ich zapach Cię zniewala
moja Mamo ukochana.

***
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

***
Życzę Tobie, Mamo, szczerze
zdrowia, szczęścia i radości.
Życzę, by z Twojego serca
płynął zawsze dar miłości.

***
Kocham Cię tak mocno i zimą,
i latem, a zwłaszcza wiosną.
W ten piękny dzień składam Ci życzenia
oraz w dalszym życiu powodzenia.

***
W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo dziś w podzięce
za Twe trudy daję serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i kłopoty.

***
Kochana Mamo!
Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,
w radości i szczęściu żyła.
Niech o każdej porze i wszędzie,
Uśmiech na Twojej twarzy będzie.

***
Dzień Matki jest raz w roku,
szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:
zdrowia, szczęścia i powodzenia.

***
Ile kwiatków w maju,
ile szczęścia w raju,
tyle radości i słodyczy
kochający synek życzy.

Wierszyki na Dzień Matki dla starszych dzieci

Nieco starsze dzieci mogą nauczyć się dłuższego wierszyka lub wpisać utwór pełen wdzięczności na laurkę. 

Raz tylko w roku jest Dzień Matki,
Choć mamusiom na co dzień należą się kwiatki:
Czerwonej róży pączek – na dobrego dnia początek.
Puszyste georginie – na spełnienie marzeń.
Fiołeczki małe – na zdrowie doskonałe.
Leśne konwalie małe – na szczęście trwałe.

***

A ja jestem urwis,
Ale to nie wada przecież.
Bez urwisów to by były 
Same nudy na tym świecie.
Te urwisy – nic dobrego,
Też gorące serca mają.
I jak dobrze urwisują,
To i dobrze też kochają.

A ja kocham Cię mateńko z serduszka całego
I życzę najserdeczniej wszystkiego najlepszego.

***

Dobra mamusia czuwa nad dzieckiem,
Z wielką miłością i w dzień i w nocy.
A jakże dziecku źle jest na świecie
Bez twej mamusiu, bez twej pomocy.

Lecz jakże dzisiaj się odwdzięczymy
Za twe codzienne dla nas ofiary.
Jak my mateczki nasze uczcimy,
Jakie im cenne złożymy dary?

Nie mamy nic oprócz serduszka,
Którym mamusię bardzo kochamy.
I te serduszka pełne miłości
mamusi dzisiaj w darze składamy.

***

Mamo! Pragnę Ci przynieść latający dywan,
i kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
żebyś żyła beztroska, szczęśliwa…
Lecz dziwy takie są tylko w bajkach.

I dlatego, zmęczenie widząc na Twej twarzy
I ręce spracowane
Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć
że zastępuję Cię w pracy, gdy tylko dorosnę.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,
za Twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą,
Mogę tylko Twą szyję otoczyć ramieniem
I szepnąć do ucha: dziękuję Ci Mamo

Wiersze na Dzień Mamy znanych poetów

Przedstawiamy też kilka wierszy o mamie, które naprawdę chwytają za serce. Ich fragmenty można wykorzystać, np. wpisując jako cytaty o mamie na bileciku przy kwiatach na Dzień Matki

Stanisław Jachowicz „Józio i Matka”

Ma­tecz­ko! ślicz­nie cię pro­szę,
Kup mi ciast­ko za trzy gro­sze,
Albo dwa ob­wa­rza­necz­ki,
Rze­cze Jó­zio do Ma­tecz­ki.
Ma­tecz­ka nic nie­mó­wi­ła (sic!),
Tyl­ko łez­kę uro­ni­ła.
Czy nie ku­pisz? za­py­tał, i spoj­rzał w oczy;
Aż tu po twa­rzy łez­ka jej się to­czy.

Jó­zio:
Cze­go ty pła­czesz Ma­tecz­ko?
Mat­ka:
Chcesz, bym ku­pi­ła cia­stecz­ko?
A nie spy­tasz, moje dzi­ecię!
Czy ja mam choć grosz na ży­cie?
Ciast­ka niech pa­no­wie je­dzą,
Co w pięk­nych po­ko­jach sie­dzą;
Nam wy­my­słów nie po­trze­ba;
Pro­śmy do­bre­go Boga o ka­wa­łek chle­ba.

Józef Birkenmajer „Pomocnica mamusi”

Ola pil­na i nie lubi,
Gdy ktoś zbi­ja bąki, 
Sprzą­ta, szy­je, cza­sem pie­rze,
Chęt­nie cho­dzi po spra­wun­ki.

Ni­g­dy na nic się nie skrzy­wi,
Za­wsze chęt­na, uśmiech­nię­ta,
Wciąż po­ma­ga ma­mie w pra­cy
W dni po­wsze­dnie i we świę­ta.

Ola i do nauk szkol­nych
Za­wsze gar­nie się z ocho­ty
Jest i za­cną ko­le­żan­ką 
Sło­wem - ma cha­rak­ter zło­ty.

Pa­trz­cie - jest dziś przy stra­ga­nie,
Do­kąd przy­szła po za­ku­py,
Po ogór­ki, po­mi­do­ry,
Po pie­trusz­kę też do zupy.

Kupi pew­nie i ka­pu­stę,
Mar­chew, tro­chę i ja­błu­szek,
A gdy star­czy jej pie­niąż­ków,
Kupi ma­mie i kwia­tu­szek.

Bę­dzie dużo do dźwi­ga­nia,
Ale Ję­druś nieść po­mo­że...
Do­bre dzie­ci, miłe dzie­ci,
Co za ra­dość, o mój Boże!

Władysław Bełza „Jak kochać mamę”

Ze­wsząd mię py­tasz fi­glar­na dzia­two,
Jak ko­chać mamę? — a to tak ła­two:
Za­wsze jej tyl­ko speł­niaj roz­ka­zy,
Strzeż się naj­lżej­szej na ser­cu ska­zy;
Bądź wzo­rem cno­ty i po­boż­no­ści:
A tem już do­wód dasz swej mi­ło­ści.

Bo czym­że in­nym jej oka­że­cie,
Że ją ko­cha­cie i mi­łu­je­cie?
Cóż jej — nad wła­sność two­ją je­dy­ną,
Nad czy­ste ser­ce, od­dasz dzie­ci­no?
Sko­ro ty jesz­cze, mały anie­le,
Sam do roz­da­nia masz tak nie­wie­le?

Więc tem ja na­przód ko­chaj ser­decz­nie,
Że w domu bę­dziesz spra­wiał się grzecz­nie;
Tem, że do nauk, syn­ku mój miły,
Bę­dziesz się gar­nął, co star­cza siły;
Tem, że się na­wet strzec bę­dziesz cie­nia
Po­wo­du, do jej łez i zmar­twie­nia.

Sło­wem, dzie­ci­no, na każ­dym kro­ku,
Ową cześć dla niej miej na wi­do­ku!
Bo cno­ta, pil­ność, pięk­ne przy­mio­ty,
To ta­jem­ni­czy ów klu­czyk zło­ty,
Co ci w na­gro­dę, dro­bia­zgu hoży,
Na roz­cież ser­ce mat­ki otwo­rzy!

Maluch może też zaprezentować swoje zdolności wokalne, śpiewając piękne piosenki na Dzień Mamy

Zobacz także:

wiersze dla mamy i taty
adobe stock
Święta i uroczystości
Wiersze dla mamy i taty na wiele okazji!
Wiersze dla mamy i taty mogą być wzruszającym pomysłem na dedykację, którą można dołączyć do kwiatów czy prezentu. Wybór wierszy to także piękny sposób na wyrażenie uczuć do ukochanych rodziców z okazji ich święta. Jeśli szukasz wierszy dla mamy i taty, sprawdź, co przygotowała dla Ciebie nasza redakcja!

Wiersze dla mamy i taty można wręczać z wielu okazji, nie tylko z okazji Dnia Mamy czy Taty, lecz także z okazji urodzin czy imienin. Propozycje, które dla Was wybrałyśmy, są także dobrym pomysłem na treść własnoręcznie wykonanej laurki. Wiersze dla mamy i taty, wybrane przez naszą redakcję, mogą być też z powodzeniem wyrecytowane w przedszkolu z okazji świętowania Dnia Mamy czy Taty . Zapoznaj się z poniższymi propozycjami i wybierz coś dla siebie! Wiersze idealnie sprawdzą się też jako życzenia dla mamy lub dla taty. Będzie to bardzo oryginalna forma, która z pewnością miło zaskoczy rodziców.  Spis treści : 1. To rodzice za rękę przez ten szeroki świat... 2. Za wczoraj, za dziś... 3. Kochani Rodzice!... 4.Najlepiej jest u mamy... 5. Moja mama — czarodziejka... 6. Moja mama jest jak wiosna... 7. Drogi Ojcze... 8. Tato dziękuję za wszystkie chwile... 9. Tata, Tatuś, mój Tatulek... *** To rodzice za rękę przez szeroki ten świat prowadzili nas. Byli blisko by pomóc, dobrą radę nam dać w niespokojny czas. Za lata dzieciństwa, opiekę, co dnia za trud wychowania, co mądrość nam da. dziś Wasze dzieci pragną podziękować Wam *** Za wczoraj, za dziś... Z każdym serca uderzeniem I z każdym z niego płynącym życzeniem, Za wszystkie dla mnie trudy i starania Składam dzisiaj podziękowania! Kochany tato, kochana mamo... dziękuję Wam, Za życie, które daliście mi... Za wszystkie radosne chwile dziękuję Wam, Niech pozostaną w pamięci nam! *** Kochani Rodzice! Dziś wielką wdzięczność czuję, I z serca Wam dziękuję, Za dane mi życie i wychowanie, Za Wasze o mnie starania. Za trud, za pracę, za poświęcenie, Noce nieprzespane i Wasze zmęczenie. Za wszystko z serca dziękuję i serdecznie całuję! *** Najlepiej jest u mamy, to...

piosenka dla mamy i taty - najchętniej śpiewana piosenka w przedszkolu!
adobe stock
Święta i uroczystości
Piosenka dla mamy i taty — najchętniej śpiewana piosenka w przedszkolu!
 
Piosenka dla mamy i taty może być formą podziękowań za trud włożony w wychowanie dzieci. Można ją zaśpiewać zarówno w domowym zaciszu, jak i podczas przedszkolnego przedstawienia. Ponadto piosenka dla mamy i taty zespołu Muzolaki, nadaje się na wiele okazji!

Piosenka dla mamy i taty może zostać zaśpiewana lub wyrecytowana rodzicom z wielu okazji. Świetnie nadaje się nie tylko na Dzień Mamy czy Taty, lecz także na urodziny, imieniny czy rocznicę ślubu rodziców. Piosenka dla mamy i taty Muzolaków jest rytmiczna, krótka i bardzo popularna wśród dzieci. Jej nauka nie będzie dla dziecka przykrą koniecznością, lecz może sprawić mu mnóstwo frajdy! Zobacz teledysk do Piosenki dla mamy i taty i ciesz się z dzieckiem wspólnie spędzonym czasem! Piosenka dla mamy i taty - Muzolaki Piosenka dla mamy i taty - tekst Znów jestem większa, znów jestem starsza Mam ładną buzię i długie włosy Codziennie rosnę czy ty to widzisz? Każdego dnia zmieniam się. Znów jestem większy, znów jestem starszy Mam sile ręce i długie nogi Codziennie rosnę, czy Ty to widzisz? Każdego dnia zmieniam się. Ref.: Moje małe serce Kocha Ciebie bardzo mocno Moje małe serce Kocha Ciebie zimą wiosną... Moje małe serce Kocha Was Mamo, Tato bardzo kocham Was /2x/ Piosenka dla mamy i taty - teledysk  Zobacz także: Cytaty o mamie — najpiękniejsze sentencje Prezent na Dzień Mamy — propozycje i ceny Prezent na Dzień Taty — propozycje i ceny

Prezent dla przyszłej mamy
Adobe Stock
Mama
Prezent dla przyszłej mamy: najlepsze pomysły
Prezenty dla przyszłej mamy to takie upominki, które pozwolą się odprężyć i poprawią nastrój. Wśród najlepszych pomysłów na prezent jest m.in. rogal do spania, mięciutki koc, wyjątkowa biżuteria oraz śmieszne i praktyczne gadżety. Niektóre prezenty dla przyszłej mamy przydadzą się także wtedy, gdy dziecko pojawi się już na świecie.

Prezent dla przyszłej mamy to nie lada wyzwanie. Kobieta w ciąży mierzy się z nowymi zadaniami, ma nieco inne potrzeby i priorytety. Mile widziane są więc pomysły na prezenty dla przyszłej mamy, które pozwolą jej się zrelaksować albo będą wzruszającą pamiątką na lata. Jeśli wciąż nie wiesz, jaki prezent kupić na urodziny, Dzień Matki, na gwiazdkę lub baby shower, poniżej zebrałyśmy najlepsze gadżety – oryginalne, zabawne, ale również praktyczne. Uprzyjemnią oczekiwanie na narodziny maleństwa! Co na prezent dla przyszłej mamy? Bransoletka z napisem „mama” Notatnik ciążowy Regulowane klapki wysokiej jakości Poduszka ciążowa Zestaw hipoalergicznych kosmetyków Co na prezent dla przyszłej mamy? Prezent dla przyszłej mamy na pewno nie powinien być upominkiem, jaki najczęściej kupuje się kobietom. Odpadają perfumowane kosmetyki i ubrania , bo w przypadku kobiet w ciąży to dość ryzykowne. Dziecko lada moment będzie na świecie, więc ubranie szybko stanie się bezużyteczne, a pachnące kremy czy perfumy mogą wywołać uczulenie na zapachy! Jaki zatem prezent wybrać? Postawiłyśmy na gadżety, które zapewnią relaks i upamiętnią czas ciąży. Sprawdzi się też voucher dla przyszłej mamy – może na specjalny masaż albo zabieg dla kobiety po porodzie? Polecamy nasze zestawy prezentowe – nie są wcale drogie. Bransoletka z napisem  „mama” Piękna, pozłacana bransoletka z napisem „mama” to jeden z najbardziej wzruszających i ponadczasowych prezentów, jakie można wręczyć przyszłej mamie. Wybraliśmy elegancką, delikatną bransoletkę z pozłacanego srebra marki YES, która będzie pasowała do każdej stylizacji. I co najważniejsze, od momentu narodzin dziecka, jej przekaz będzie już zawsze aktualny.  ...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz