23 maja 2023 rozpoczyna się trzydniowy maraton egzaminacyjny dla ósmoklasistów: język polski, matematyka i język obcy. To emocjonujący czas zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Sprawdź, co uczeń może zabrać na egzamin ósmoklasisty.

Reklama

Co musisz zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Każda osoba podchodząca do egzaminu ósmoklasisty powinna mieć ze sobą:

  • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) – polecamy zabranie dwóch;
  • linijkę – być może będzie przydatna, jeśli na egzaminie pojawią się zadania wymagające nakreślenia figur geometrycznych;
  • sprzęt medyczny i leki (dotyczy osób z chorobami przewlekłymi lub niesprawnych czasowo);
  • butelkę wody.

Czego nie można ze sobą zabierać na egzamin?

Zgodnie z komunikatem CKE wszelkie pozostałe przybory, takie jak: ołówek, zakreślacze, korektor czy kalkulator nie są wpisane na listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku. Jeśli na egzaminie z matematyki będzie trzeba wykonać rysunek, zdający musi go zrobić długopisem, a nie ołówkiem.

Jakie przybory szkolne zapewnia szkoła?

Istnieje lista przedmiotów i materiałów pomocniczych, które ma obowiązek zapewnić szkoła:

  • dla osób niewidomych i słabowidzących – sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne;
  • dla wszystkich osób, które o to wnioskowały – komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem (jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane).

Wszystkim uczniom podchodzącym do egzaminu życzymy… połamania piór!

Zobacz także

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama