Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Matura ustna 2023: dwa egzaminy – inne zasady. Sprawdź, czym się różnią
Adobe Stock
Edukacja

Matura ustna 2023: dwa egzaminy – inne zasady. Sprawdź, czym się różnią

Matura ustna w 2023 roku obejmuje dwa egzaminy: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Czy wiesz, że oba egzaminy różnią się od siebie nie tylko czasem trwania, ale także liczbą zadań? Sprawdź, ile możesz uzyskać punktów z każdego z nich.

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19 w 2023 roku powraca ustna matura. Wielu rodziców maturzystów i maturzystek zastanawia się nad przebiegiem egzaminów ustnych języka polskiego, ale każda osoba zdająca dobrze wie, że ma przed sobą także ustny egzamin z języka obcego nowożytnego. Sprawdź, jak będą przebiegały matury ustne 2023.

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

Matura ustna 2023: czy będzie obowiązkowa?

Tak, osoba przystępująca do egzaminów dojrzałości przystąpi do dwóch egzaminów ustnych:

 • z języka polskiego (bez określania poziomu);
 • z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu).

Aby egzamin został uznany za zdany, należy osiągnąć minimum 30% wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Matura ustna 2023: terminy egzaminów

Wszystkie egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w dniach od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Termin dodatkowy matur ustnych w 2023 roku to 5–7 czerwca.

Matura ustna 2023: jak ma wyglądać?

Informacje na temat przebiegu egzaminów ustnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura ustna 2023: język polski

Egzamin ustny z języka polskiego trwa około 30 minut:

 • 15 minut na przygotowanie do odpowiedzi,
 • 10 minut  na odpowiedź,
 • 5 minut na rozmowę z komisją egzaminacyjną i ewentualne pytania, dopowiedzenia.

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

W czasie egzaminu osoba zdająca losuje zestaw pytań egzaminacyjnych, który składa się z jednego pytania jawnego i niejawnego.

 • Z puli 280 pytań jawnych osoba zdająca wylosuje jedno. Każde z pytań jawnych będzie dotyczyło zagadnienia, które sprawdzi znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej

Należy jednak pamiętać, że opublikowana przez CKE lista zadań jawnych nie wyczerpuje tematyki omawianej w zakresie każdej z lektur obowiązkowych.

 • Zadanie niejawne będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem, a osoba zdająca będzie musiała odwołać się do dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego.

Matura ustna 2023: język obcy nowożytny

Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut:

 • 2 minuty –  rozmowa wstępna,
 • 4 minuty –  zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli,
 • 3 minuty –  zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • 5 minut –  zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Maksymalnie można uzyskać 18 punktów.

Zobacz także:

matura z matematyki 2022
Adobe Stock
Matematyka
Matura z matematyki 2023: zmiany, wymagania, arkusze
Matura z matematyki w 2023 roku nie będzie bardzo różnić się od egzaminu z dwóch poprzednich lat. Utrzymano próg, który gwarantuje zdanie egzaminu na poziomie podstawowym, ale zadań maturalnych będzie mniej. Podajemy terminy oraz zagadnienia na maturę z matematyki 2023.

Matura z matematyki w zakresie podstawowym odbędzie się 8 maja 2023 (poniedziałek) o godz. 9:00, a w wersji rozszerzonej – 12 maja 2023 (piątek) o godz. 9:00. Z kolei egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 2 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00. Na maturę z matematyki można przynieść: linijkę, kalkulator prosty, cyrkiel. Każdy maturzysta otrzyma na czas egzaminu tablice matematyczne. Spis treści: Matura z matematyki 2023 – mniejsze wymagania Zagadnienia na maturę z matematyki w 2023 roku Matura z matematyki 2022: arkusze maturalne  Matura z matematyki 2023 – mniejsze wymagania Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział w styczniu, że wymagania na maturze 2023 zostaną obniżone – będą obowiązywać wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25 proc. Dotyczy to także egzaminu z matematyki. Matura z matematyki będzie więc łatwiejsza. Matura z matematyki w wersji podstawowej będzie trwała 180 minut i obejmie zadania , za które będzie można otrzymać maksimum 46 punktów (przy pełnym zakresie wymagań było to 50 punktów). Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte, za które można uzyskać maksymalnie 29 punktów (przy pełnym zakresie wymagań było to 25 punktów), oraz 7-13 zadań otwartych (przy pełnym zakresie wymagań było to 9-15 zadań). Aby zdać maturę z matematyki 2023 na poziomie podstawowym, nadal  trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów. 30-procentowy próg zdawalności nie będzie jednak obowiązywał w przypadku matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Wymagania egzaminacyjne na maturze 2023 z matematyki (poziom podstawowy): zakres wymagań ograniczony o ok. 25 proc., czas trwania – 180 minut, liczba punktów do uzyskania – 46, liczba punktów za zadania...

Matura język polski 2023
Adobe Stock
Język polski
Matura język polski 2023: terminy, czas trwania, wykaz lektur 
Matura z języka polskiego w 2023 roku będzie składała się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W trakcie egzaminów ustnych osoby zdające będą losować dwa zadania, z czego jedno z nich będzie z puli 280 pytań jawnych. Czy wiesz, jakie lektury nie obowiązują na maturze w formule 2023?

Tegoroczni maturzyści i maturzystki będą zdawać egzaminy dojrzałości w nowej formule. Czy wiesz, że na egzaminie dojrzałości z języka polskiego w 2023 roku mogą pojawić się pytania dotyczące lektur omawianych w szkole podstawowej? Sprawdź, które z nich zostały wskazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegorocznych maturzystów pragniemy też uspokoić: na początku 2023 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo zapewniło, że wymagania maturalne będą obniżone o 20-25 proc.  I dotyczy to nie tylko matury z języka polskiego. Matura język polski 2023: Jak będzie wyglądać? Terminy Co trzeba wiedzieć – wykaz lektur Czego nie będzie Pytania jawne i niejawne Czas trwania egzaminów Trudniejsza czy łatwiejsza? Matura język polski 2023: jak będzie wyglądać? Matura z języka polskiego w 2023 roku będzie składała się z części pisemnej: poziom podstawowy i rozszerzony oraz części ustnej bez określania poziomu. Zgodnie z wytycznymi CKE część pisemna matury z języka polskiego na poziomie podstawowym : jest  obowiązkowa; składa się z trzech części obejmującej takie zagadnienia jak: język polski w użyciu, test historycznoliteracki i wypracowanie; do rozwiązania będą zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie), otwarte (z luką, krótkiej odpowiedzi) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie); maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 60; próg zdawalności to 30%, czyli należy otrzymać nie mniej niż 18 punktów, aby zdać maturę pisemną z języka polskiego. Zgodnie z wytycznymi CKE część ustna matury z języka polskiego : jest  obowiązkowa; składa się z dwóch części: wypowiedzi osoby zdającej dotyczącej zadania z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego i  rozmowy z komisją; maksymalna...

Deklaracja maturalna 2023
peopleimages.com/Adobe Stock
Prawo i finanse
Deklaracja maturalna 2023 – do kiedy złożyć, co wpisać?
Deklaracja maturalna, inaczej deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego, to dokument, który musi w terminie złożyć każdy, kto chce w tym samym roku szkolnym przystąpić do matury pierwszy lub kolejny raz. Sprawdź, co zawiera i jaką formułę matury musisz wybrać.

Deklaracje maturalną można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej. Termin na złożenie deklaracji wstępnej upływa 30 września 2022, a deklaracji ostatecznej – 7 lutego 2023 . Osoby przystępujące kolejny raz do matury składają deklarację w terminie do 7 lutego 2023 u dyrektora szkoły i do dyrektora OKE. Deklaracja maturalna – co zawiera? Deklaracja maturalna składa się z kilku części do wypełnienia: Część A – Dane osoby, która w 2023 r. przystąpi do egzaminu maturalnego Część B – informacje o egzaminie osoby, która w 2023 r. przystąpi do egzaminu maturalnego – tu zaznacza się formułę egzaminu; Część C – dane kontaktowe osoby, która w 2023 r. przystąpi do egzaminu maturalnego; Część D – egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w 2023 r.; Część E – egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych w 2023 r.; Część F – informacje dodatkowe o egzaminach z wybranych przedmiotów dodatkowych; Część G – oświadczenia; Część H – załączniki, podpis. Jak wypełnić deklarację maturalną? Części A, A, B, C, D, E, G i H wypełniają wszyscy, ale w różnym zakresie. Część F wypełniają tylko te osoby, których ta część dotyczy. Wypełniając deklarację odręcznie, należy użyć czarnego lub niebieskiego długopisu, pola wyboru zaznaczać iksem lub „ptaszkiem”. Dokonując zmian w deklaracji ostatecznej musisz wypełnić część G 6.2. Jak wybrać formułę matury? Poniżej instrukcja, jaką formułę musisz zaznaczyć i jaka będzie obowiązywała cię na maturze 2023 . Jeśli przystępujesz do matury pierwszy raz i kończysz: 4-letnie LO lub szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego LO – formuła 2023 3-letnie LO lub szkołę artystyczną z programem 3-letniego LO...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Luiza Słuszniak
wniosek 500 plus 2022
Prawo i finanse
Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?
Magdalena Drab
wiersz o zimie
Gry i zabawy
Wiersz o zimie: 7 zimowych wierszyków dla maluchów i przedszkolaków
Agnieszka Majchrzak
karnawał
Aktualności
Karnawał – kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku, najciekawsze zwyczaje
Ewa Janczak-Cwil
Sanki dla dzieci
Zakupy
Sanki dla dzieci: z oparciem, drewniane i plastikowe. Jakie sanki dla niemowlaka?
Milena Oszczepalińska
ferie kiedy
Aktualności
Ferie zimowe – terminy dla województw w 2023 roku
Luiza Słuszniak
urlop macierzyński
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Ewa Janczak-Cwil
szczęśliwe imiona dla dziewczynek
Imiona
Szczęśliwe imiona dla dziewczynek: imiona oznaczające i przynoszące szczęście. Lista
Magdalena Drab
matura 2023 zmiany
Edukacja
Matura 2023: zmiany. Matematyka, polski, angielski – egzamin będzie łatwiejszy
Magdalena Drab
miód na przeziębienie
Zdrowie
Miód na przeziębienie – jaki jest najlepszy?
Małgorzata Wódz
AMR, jak często kąpać noworodka
Noworodek
Jak często kąpać noworodka: co ile dni kąpać latem i zimą? Zalecenia
Magdalena Drab
maski karnawałowe dla dzieci
Gry i zabawy
Maski karnawałowe dla dzieci: jak zrobić (krok po kroku) + maski do druku
Karolina Stępniewska
sposoby na zaparcia w ciąży
Zdrowie w ciąży
Sposoby na zaparcia w ciąży: najlepsze są te domowe i naturalne
Sylwia Niemczyk
kalendarz szczepień 2022
Zdrowie
Kalendarz szczepień 2023: szczepienia obowiązkowe i zalecane [PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH] ​
Luiza Słuszniak
Królik dla niemowlaka
Dieta
Królik dla niemowlaka: jak go przygotować, od kiedy można go podać [PLUS PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Ząbkowanie dziecka
Zdrowie
Ząbkowanie dziecka – kiedy się zaczyna, ile trwa i jakie są objawy?
Magdalena Drab
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Joanna Biegaj
kosmetyki na cellulit i rozstępy po ciąży
Mama
Sprawdzony sposób na piękną skórę po ciąży. Znikną rozstępy, cellulit i flabby skin
Barbara Daszuta