GRY
 
 

Wniosek o urlop rodzicielski - wzór do druku

Planujesz urlop rodzicielski? Już teraz sprawdź, kiedy możesz go wziąć, jakich dokumentów potrzebujesz, i wydrukuj gotowy wniosek.

dziecko, mama, niemowlę
fot. Subbotina Anna - Fotolia.com
Urlop rodzicielski to  urlop dla rodziców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim. Urlop rodzicielski jest płatny i może skorzystać z niego tylko mama lub sam ojciec, rodzice mogą też korzystać z niego naprzemiennie lub jednocześnie. Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie przy jednym dziecku i 34 tygodnie w ciąży mnogiej. Jeśli rodzice zdecydują się na urlop rodzicielski w tym samym czasie, jego czas skróci się do 16 tygodni.

Kiedy można wziąć urlop rodzicielski?

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni.
Redakcja poleca: Urlop rodzicielski - ile trwa i komu przysługuje? [WIDEO]
Czy wiedziałaś, że urlop rodzicielski możesz podzielić na części i skorzystać z niego - zarówno ty, jak i ojciec dziecka - aż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia?

Jak długo może trwać urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo lub nie więcej niż w 4 częściach, z których każda trwa nie krócej niż 8 tygodni, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Kto może korzystać z urlopu rodzicielskiego?

Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice - wtedy łączny wymiar urlopu rodzicielskiego skraca się do 16 tygodni.

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

Pisemny wniosek o urlop rodzicielski trzeba złożyć nie później niż 21dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Jakie dokumenty trzeba złożyć wraz z wnioskiem o urlop rodzicielski?

Do wniosku o urlop rodzicielski trzeba dołączyć pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego rodzica albo oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z tego urlopu.

Zobacz także: Jakie uprawnienia ma pracujący ojciec małego dziecka?

Kliknij we wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, aby go wydrukować:

 


Wydrukuj też oświadczenie drugiego rodzica dziecka

Doładuj
Przeładuj