Kto dostaje 500 plus od 1 lipca 2019 roku? [ZMIANY, ZASADY]

Od 1 lipca 2019 roku wszystkie dzieci otrzymają 500 plus. Trzeba tylko w odpowiednim czasie złożyć wniosek. Oto przewodnik po nowych zasadach jego przyznawania.
Karolina Stępniewska
program 500 plus
fot. Adobe Stock
500 plus to rządowy program pomocy rodzinom o nazwie Program Rodzina 500 plus. W ramach tego świadczenia rodzinnego rodzice otrzymują 500 złotych miesięcznie na każde dziecko. Takie zasady przyznawania pieniędzy obowiązują od 1 lipca 2019 roku. Wcześniej, przez ponad 3 lata trwania programu, były one przekazywane na drugie i kolejne dziecko. Jedynie rodziny spełniające kryterium dochodowe mogły otrzymać również świadczenie na pierwsze dziecko lub na jedynaka.

500 plus na pierwsze dziecko od lipca 2019 - zasady i warunki

Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin – w przeciwieństwie do becikowego, czy kosiniakowego – wypłacanie tych środków nie jest ograniczone czasowo: każde dziecko otrzyma 500 złotych miesięcznie. Bez względu na wysokość zarobków jego rodziców.

Świadczenie mogą otrzymać:
 • rodzice;
 • opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka);
 • rodziny zastępcze;
 • rodzinne domy dziecka;
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego (to duża zmiana, do tej pory nie przysługiwało im ono);
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 500 złotych w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatków.
 
Drugi rodzic nie musi złożyć osobnego wniosku, gdyż będzie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia w sytuacji śmierci jednego z rodziców, któremu 500 plus zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
Redakcja poleca: Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, czy ich zdaniem 500+ jest sprawiedliwie przydzielane i trafia do naprawdę potrzebujących. Z danych rządowych wynika, że programem 500+ objętych jest blisko 4 miliony dzieci. Kasa państwa wydała na ten program ponad 33 miliony złotych.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus możesz składać:
 • przez internet - za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl – trzeba założyć konto); PUE ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) lub bankowości elektronicznej;
 • drogą tradycyjną, papierową – np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej;
 • wysyłając list polecony Pocztą Polską.

Wniosek składasz w urzędzie gminy lub miasta "właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze". A więc składasz go tam, gdzie mieszkasz, a nie tam, gdzie jesteś zameldowany.

Dziecko dużo kosztuje? Sprawdź, jak zaoszczędzić!

Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie 500 plus będzie można składać:
 • od 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej;
 • od 1 sierpnia 2019 roku w formie papierowej.

Zmianie uległ termin, do jakiego będzie obowiązywało przyznawane świadczenia w ramach złożonego wniosku (do 1 lipca 2019 roku 500 plus było ustalane tylko na rok). Od 1 lipca okres zasiłkowy będzie dłuższy:
 • rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, będą mieć zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 roku, czyli przez 23 miesiące;
 • rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500 plus dopiero w lutym 2021 roku (na okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku) - termin składania wniosków przesunie się na luty.

Ponadto rodzice po urodzeniu dziecka, będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku - dokładnie będą mieli na to 3 miesiące.
Jeżeli złożą wniosek w takim terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Sprawdź, na czym polega program 4000+

Co we wniosku o 500 plus?

We wniosku muszą być dane:
 • osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL;
 • dzieci pozostających na naszym utrzymaniu: imię, nazwisko, numer PESEL (lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), data urodzenia, stan cywilny.

Zniknął obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej. W momencie przyznania świadczenia otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mailowy informację potwierdzającą jego przyznanie lub będzie można odebrać osobiście informację o przyznaniu 500 plus w urzędzie. 

Kiedy wypłata 500 plus na pierwsze dziecko

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla opiekunów sposób przewidziany w danej gminie. Rząd zapewnia, że rodziny, które złożą wnioski przez internet wraz z początkiem lipca, dostaną pieniądze jeszcze w tym samym miesiącu. Termin wypłaty leży już w gestii samorządów i zależy od ich sprawności w obsłudze złożonych wniosków. Może się więc zdarzyć, że 500 plus wpłynie na konto dopiero pod koniec października. Ale wtedy rodzic dostanie wyrównanie od lipca - czyli otrzyma 1500 złotych na dziecko.

Aby uniknąć kumulacji wniosków, rząd zapisał w zmianie ustawy gwarantowany trzymiesięczny okres na ich rozpatrzenie. Oznacza to, że jeżeli:
 • złożysz wniosek w okresie lipiec-sierpień - dostaniesz świadczenie z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), najpóźniej do 31 października;
 • złożysz wniosek we wrześniu - otrzymasz pieniądze z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada;
 • złożysz wniosek w październiku - dostaniesz 500 plus z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do 31 grudnia.

Pamiętaj! Kto się spóźni i złoży wniosek dopiero w październiku, nie otrzyma wyrównania pieniędzy za lipiec, sierpień i wrzesień.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do 500 plus na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 roku zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, natomiast od 1 października 2019 roku na pozostałe dzieci.
 

Opieka naprzemienna a 500 zł na dziecko

W przypadku rozwodu świadczenie jest wypłacane temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z nimi na stałe. W sytuacji opieki naprzemiennej, gdy rodzice wykonują ją w równej części, pieniądze są dzielone na dwa - czyli dla każdego przypada po 250 złotych miesięcznie. Jeżeli opieka nie jest wykonywana równo po połowie, 500 złotych dzieli się proporcjonalnie do czasu, przez jaki każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem.

Ważne! W sytuacji rozwodu rodziców wniosek o przyznanie 500 plus powinni złożyć oboje z opiekunów. Jeżeli jesteś w trakcie rozwodu, 500 plus jest wypłacane temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu ono jest.

Czy musisz udowodnić, że otrzymujesz alimenty?

Dzięki zniesieniu kryterium dochodowego skończył się problem samotnych matek z jednym dzieckiem, które, zarabiając niewiele więcej od pensji minimalnej, przekraczały limit i nie dostawały ani złotówki z programu. W związku z tym samotni rodzice nie muszą już wystąpić o alimenty do drugiego z rodziców, aby móc otrzymać 500 plus. Odpada też czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.
Po zniesieniu kryterium dochodowego nie ma znaczenia, czy wychowujesz dziecko samotnie, czy też z partnerem/partnerką. Nikt nie będzie też badał, czy masz alimenty.

500 plus dla osób niemieszkających w Polsce

Rząd, uszczelniając system, wprowadził nowe zasady związane z wypłacaniem pieniędzy osobom, które mieszkają za granicą i tam pobierają świadczenia na dzieci. Zgodnie z prawem nie kwalifikują się do wypłaty 500 plus w Polsce.

Takie rozwiązanie ma wyeliminować przypadki pobierania świadczenia przez osoby, które mieszkają za granicą, choć deklarują spełnienie ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce – takie przypadki mają miejsce zwłaszcza przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze online.

Kiedy można stracić 500 plus?

Jeżeli urzędnicy gminy potwierdzą w wyniku wywiadu środowiskowego informacje, że doszło do marnotrawienia pieniędzy z 500 plus lub wydawaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem, będą mogli odmówić przyznania świadczenia lub wstrzymać jego wypłatę. Ewentualnie pomoc pieniężna może być także zamieniona na pomoc rzeczową.


 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Już jest 500 plus na pierwsze dziecko

Słoneczne ABC