program 500 plus
fot. Adobe Stock

500 plus na pierwsze dziecko [ZASADY, WNIOSEK]

W 2020 roku otrzymasz 500 plus na pierwsze dziecko i wszystkie kolejne. Trzeba tylko w odpowiednim czasie złożyć wniosek. Oto przewodnik po nowych zasadach przyznawania tego świadczenia.
Agnieszka Majchrzak
program 500 plus
fot. Adobe Stock
Świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko i każde kolejne jest wypłacane w ramach rządowego programu pomocy rodzinom o nazwie Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania pieniędzy obowiązują od 1 lipca 2019 roku. Wcześniej, przez ponad 3 lata trwania programu, świadczenie było wypłacane tylko na drugie i kolejne dziecko. Jedynie rodziny spełniające kryterium dochodowe mogły otrzymać wsparcie również na pierwsze dziecko lub na jedynaka.

500 plus na pierwsze dziecko – zasady i warunki

Program Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin. W przeciwieństwie do becikowego, czy kosiniakowego wypłacanie tych środków nie jest ograniczone czasowo: każde dziecko otrzyma 500 złotych miesięcznie. Bez względu na wysokość zarobków jego rodziców.

Świadczenie mogą otrzymać:
 • rodzice;
 • opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka);
 • rodziny zastępcze;
 • rodzinne domy dziecka;
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego (to duża zmiana, do tej pory nie przysługiwało im ono);
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 500 złotych w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatków.
 
Drugi rodzic nie musi złożyć osobnego wniosku, gdyż będzie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia w sytuacji śmierci jednego z rodziców, któremu 500 plus zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
Redakcja poleca: Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, czy ich zdaniem 500+ jest sprawiedliwie przydzielane i trafia do naprawdę potrzebujących. Z danych rządowych wynika, że programem 500+ objętych jest blisko 4 miliony dzieci. Kasa państwa wydała na ten program ponad 33 miliony złotych.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus możesz składać:
 • przez internet – za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl – trzeba założyć konto); PUE ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) lub bankowości elektronicznej;
 • drogą tradycyjną, papierową – np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej;
 • wysyłając list polecony Pocztą Polską.

Wniosek składasz w urzędzie gminy lub miasta „właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”. A więc składasz go tam, gdzie mieszkasz, a nie tam, gdzie jesteś zameldowany.

Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie 500 plus będzie można składać:
 • od 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej;
 • od 1 sierpnia 2019 roku w formie papierowej.

Zmianie uległ termin, do jakiego będzie obowiązywało przyznawane świadczenia w ramach złożonego wniosku (do 1 lipca 2019 roku 500 plus było ustalane tylko na rok). Od 1 lipca okres zasiłkowy będzie dłuższy:
 • rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, będą mieć zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 roku, czyli przez 23 miesiące;
 • rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500 plus dopiero w lutym 2021 roku (na okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku) - termin składania wniosków przesunie się na luty.

Ponadto rodzice po urodzeniu dziecka, będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku - dokładnie będą mieli na to 3 miesiące.
Jeżeli złożą wniosek w takim terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Sprawdź, na czym polega program 4000+

Co we wniosku o 500 plus?

We wniosku muszą być dane:
 • osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL;
 • dzieci pozostających na naszym utrzymaniu: imię, nazwisko, numer PESEL (lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), data urodzenia, stan cywilny.

Zniknął obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej. W momencie przyznania świadczenia otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mailowy informację potwierdzającą jego przyznanie lub będzie można odebrać osobiście informację o przyznaniu 500 plus w urzędzie. 

Kiedy wypłata 500 plus na pierwsze dziecko

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla opiekunów sposób przewidziany w danej gminie. Termin wypłaty leży w gestii samorządów i zależy od ich sprawności w obsłudze złożonych wniosków. Rodzice, którzy otrzymywali 500 plus na pierwsze dziecko od lipca ubiegłego roku, nie muszą składać wniosku o 500 plus w 2020 roku.

Opieka naprzemienna a 500 zł na dziecko

W przypadku rozwodu świadczenie jest wypłacane temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z nimi na stałe. W sytuacji opieki naprzemiennej, gdy rodzice wykonują ją w równej części, pieniądze są dzielone na dwa - czyli dla każdego przypada po 250 złotych miesięcznie. Jeżeli opieka nie jest wykonywana równo po połowie, 500 złotych dzieli się proporcjonalnie do czasu, przez jaki każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem.

Ważne! W sytuacji rozwodu rodziców wniosek o przyznanie 500 plus powinni złożyć oboje z opiekunów. Jeżeli jesteś w trakcie rozwodu, 500 plus jest wypłacane temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu ono jest.

Czy musisz udowodnić, że otrzymujesz alimenty?

Dzięki zniesieniu kryterium dochodowego skończył się problem samotnych matek z jednym dzieckiem, które, zarabiając niewiele więcej od pensji minimalnej, przekraczały limit i nie dostawały ani złotówki z programu. W związku z tym samotni rodzice nie muszą już wystąpić o alimenty do drugiego z rodziców, aby móc otrzymać 500 plus. Odpada też czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.
Po zniesieniu kryterium dochodowego nie ma znaczenia, czy wychowujesz dziecko samotnie, czy też z partnerem/partnerką. Nikt nie będzie też badał, czy masz alimenty.

500 plus dla osób niemieszkających w Polsce

Rząd, uszczelniając system, wprowadził nowe zasady związane z wypłacaniem pieniędzy osobom, które mieszkają za granicą i tam pobierają świadczenia na dzieci. Zgodnie z prawem nie kwalifikują się do wypłaty 500 plus w Polsce.

Takie rozwiązanie ma wyeliminować przypadki pobierania świadczenia przez osoby, które mieszkają za granicą, choć deklarują spełnienie ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce – takie przypadki mają miejsce zwłaszcza przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze online.

Kiedy można stracić 500 plus?

Jeżeli urzędnicy gminy potwierdzą w wyniku wywiadu środowiskowego informacje, że doszło do marnotrawienia pieniędzy z 500 plus lub wydawaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem, będą mogli odmówić przyznania świadczenia lub wstrzymać jego wypłatę. Ewentualnie pomoc pieniężna może być także zamieniona na pomoc rzeczową.

Zobacz też:   [content:0_24145,0_22402,1_2863,2_1279:PsychologicalTest]
Oceń artykuł

Ocena 4 na 40 głosy

Zobacz także

Popularne tematy