500 plus zmiany 2021

500 plus: jakie zmiany zasad przyznawania w 2021 roku?

500 plus w 2021 roku jest przyznawane na pierwsze dziecko i każde kolejne. Trzeba tylko w odpowiednim czasie złożyć wniosek. Oto przewodnik po aktualnych zasadach przyznawania świadczenia 500 plus w 2021 roku.
Agnieszka Majchrzak
500 plus zmiany 2021
Świadczenie 500 plus na pierwsze i każde kolejne dziecko jest wypłacane w ramach rządowego programu pomocy rodzinom o nazwie Program Rodzina 500 plus. Obecne zasady przyznawania pieniędzy obowiązują od 1 lipca 2019 roku (wcześniej, przez ponad 3 lata trwania programu, świadczenie było wypłacane tylko na drugie i kolejne dziecko). W 2021 roku wprowadzono zmiany w programie – obowiązuje nowy okres rozliczeniowy i nowe terminy składania wniosków.

Spis treści:

Komu przysługuje 500 plus

Program Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin i ma być kontynuowany w 2021 roku. W przeciwieństwie do becikowego czy „kosiniakowego’’ wypłacanie tych środków nie jest ograniczone czasowo: każde dziecko otrzyma 500 złotych miesięcznie. Bez względu na wysokość zarobków jego rodziców. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku 500 plus drogą elektroniczna lub tradycyjną w odpowiednim urzędzie.

Świadczenie mogą otrzymać:
 • rodzice;
 • opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka);
 • rodziny zastępcze;
 • rodzinne domy dziecka;
 • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego (to duża zmiana, do tej pory nie przysługiwało im ono);
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 plus: do jakiego wieku?  

Do ilu lat przysługuje rodzicom 500 plus na dziecko? Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (bez względu na dochód osiągany przez rodzinę). 500 złotych na każde dziecko w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatków. Kiedy dziecko skończy już 18 lat, rodzice nie będą mogli dłużej starać się o przyznawanie świadczenia z programu 500 plus. 

Jeśli dziecko skończy w trakcie okresu rozliczeniowego 18 lat, wypłata świadczenia nastąpi ostatni raz w miesiącu, w którym dziecko ma urodziny i zostanie pomniejszona proporcjonalnie o liczbę dni, jakie w tym miesiącu dziecko będzie już pełnoletnie. 
Drugi rodzic nie musi złożyć osobnego wniosku, gdyż będzie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia w sytuacji śmierci jednego z rodziców, któremu 500 plus zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Co z 500 plus w 2021 roku

Sama wypłata świadczenia nie ulega zmianie, ale w 2021 roku obowiązuje nowy okres rozliczeniowy: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Oznacza to, że świadczenie 500 plus, o które złożono wniosek w ubiegłym roku, będzie wypłacane do końca maja 2021 roku.

Aby otrzymywać świadczenie od czerwca 2021, trzeba złożyć nowy wniosek. Można to robić:

 • od 1 lutego, jeśli wniosek będzie składany drogą elektroniczną (wniosek można składać poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia oraz PUE ZUS).
 • od 1 kwietnia w przypadku wniosku składanego w formie papierowej tradycyjną drogą (w urzędzie w miejscu zamieszkania, przez Pocztę Polską).
Aby otrzymywać 500 plus nieprzerwanie od 1 czerwca 2021, należy złożyć wniosek o 500 plus najpóźniej do końca czerwca 2021 roku. Rodzice, który się spóźnią, mogą stracić prawo do otrzymywania świadczenia za czerwiec. Złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza, że 500 plus będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Spóźnienie o kilka dni może skutkować utratą wyrównania za czerwiec 2021. 

Kiedy wypłata 500 plus w 2021 roku

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla opiekunów sposób przewidziany w danej gminie. Termin wypłaty leży w gestii samorządów i zależy od ich sprawności w obsłudze złożonych wniosków. To oznacza, że wypłata 500 plus w każdej gminie może następować w innym terminie, ale zawsze jest to wypłata raz w miesiącu. Cała kwota na wszystkie dzieci wpływa w ramach jednego przelewu.


To kiedy nastąpi wypłata 500 plus, zależy od terminu ustalenia prawa do świadczenia oraz od czasu, w jakim został złożony wniosek 500 plus:

 • wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata nastąpi do 30 czerwca 2021,
 • wniosek złożony w maju 2021 – wypłata nastąpi do 31 lipca 2021,
 • wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2021,
 • wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata nastąpi do 30 września 2021,
 • wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata nastąpi do 31 października 2021.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus

Wniosek o 500 plus możesz składać:
 • przez internet – za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl – trzeba założyć konto); PUE ZUS (trzeba założyć indywidualny profil) lub bankowości elektronicznej;
 • drogą tradycyjną, papierową – np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej;
 • wysyłając list polecony Pocztą Polską.

Wniosek składa się w urzędzie „właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”. A więc składasz go tam, gdzie mieszkasz, a nie tam, gdzie jesteś zameldowana.

Opieka naprzemienna a 500 plus na dziecko

W przypadku rozwodu świadczenie jest wypłacane temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z nimi na stałe. W sytuacji opieki naprzemiennej, gdy rodzice wykonują ją w równej części, pieniądze są dzielone na dwie części – dla każdego rodzica przypada po 250 złotych miesięcznie. Jeżeli opieka nie jest wykonywana równo po połowie, 500 złotych dzieli się proporcjonalnie do czasu, przez który każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem.
Ważne! W sytuacji rozwodu rodziców wniosek o przyznanie 500 plus powinni złożyć oboje rodzice. Jeżeli jesteś w trakcie rozwodu, 500 plus jest wypłacane temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu jest dziecko.

500 plus a alimenty

Dzięki zniesieniu kryterium dochodowego skończył się problem samotnych matek z jednym dzieckiem, które, zarabiając niewiele więcej od pensji minimalnej, przekraczały limit i nie dostawały ani złotówki z programu. W związku z tym samotni rodzice nie muszą już wystąpić o alimenty do drugiego z rodziców, aby móc otrzymać 500 plus. Odpada też czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.
Po zniesieniu kryterium dochodowego nie ma znaczenia, czy wychowujesz dziecko samotnie, czy też z partnerem/partnerką. Nikt nie będzie też badał, czy masz alimenty.

500 plus dla osób mieszkających za granicą

Rząd, uszczelniając system, wprowadził nowe zasady związane z wypłacaniem pieniędzy osobom, które mieszkają za granicą i tam pobierają świadczenia na dzieci. Zgodnie z prawem nie kwalifikują się do wypłaty 500 plus w Polsce.

Takie rozwiązanie ma wyeliminować przypadki pobierania świadczenia przez osoby, które mieszkają za granicą, choć deklarują spełnienie ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce – takie przypadki mają miejsce zwłaszcza przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze online.

Kiedy można stracić 500 plus?

Jeżeli urzędnicy gminy potwierdzą w wyniku wywiadu środowiskowego informacje, że doszło do marnotrawienia pieniędzy z 500 plus lub wydawania ich niezgodnie z przeznaczeniem, będą mogli odmówić przyznania świadczenia lub wstrzymać jego wypłatę. Ewentualnie pomoc pieniężna może być także zamieniona na pomoc rzeczową.

Zobacz też:
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!
Oceń artykuł

Ocena 5 na 49 głosy

Zobacz także

Popularne tematy