Kto dostaje 500 plus w 2019 roku? [ZMIANY, ZASADY]

Jednym ze świadczeń rodzinnych oferowanych przez polskie państwo jest 500 złotych na dziecko. Nie każdy rodzic może jednak otrzymać pieniądze. Sprawdź, czy ci przysługuje i jak zakwalifikować się do programu Rodzina 500 plus.
Karolina Stępniewska
program 500 plus
fot. Adobe Stock


500 plus to rządowy program pomocy rodzinom o nazwie Program Rodzina 500 plus. W ramach tego świadczenia rodzinnego rodzice otrzymują 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny spełniające kryterium dochodowe mogą otrzymać również to świadczenie na pierwsze dziecko lub na jedynaka.

Dla kogo ten program?

Rodzina 500 plus powstał z myślą o regularnym wsparciu finansowym rodzin – w przeciwieństwie do becikowego, czy kosiniakowego – wypłacanie tych środków nie jest ograniczone czasowo: każde drugie i kolejne dziecko – a w określonych przypadkach także pierwsze lub jedyne dziecko – otrzymują 500 złotych miesięcznie.

Świadczenie mogą otrzymać:
 
 • rodzice;
 • opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka);
 • opiekunowie faktyczni dziecka (osoby opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu z wnioskiem o jego adopcję).
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 500 złotych w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatków.

Dziecko dużo kosztuje? Sprawdź, jak zaoszczędzić!
Redakcja poleca: Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, czy ich zdaniem 500+ jest sprawiedliwie przydzielane i trafia do naprawdę potrzebujących. Z danych rządowych wynika, że programem 500+ objętych jest blisko 4 miliony dzieci. Kasa państwa wydała na ten program ponad 33 miliony złotych.

Kiedy na pierwsze dziecko?

O ile na drugie i kolejne dziecko, każda rodzina może otrzymać świadczenie, bez względu na jej status materialny, o tyle w przypadku jedynaków lub pierwszych dzieci otrzymanie pieniędzy uzależnione jest od dochodu. Aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać:
 
 • 800 złotych na osobę lub
 • 1200 złotych w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

W drugiej połowie 2019 roku zajdą w tej części przepisów duże zmiany. Wraz z 1 lipca 2019 roku zniknie kryterium dochodowe w przyznawaniu pieniędzy na pierwsze dziecko. To oznacza, że będą je otrzymywać wszystkie dzieci w Polsce do 18. roku życia, bez względu na wysokość zarobków rodziców.

Sprawdź, na czym polega program 4000+

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 500 złotych na pierwsze dziecko?

Aby otrzymać świadczenie, musisz do wniosku dołączyć następujące dokumenty:
 
 • zaświadczenie o dochodzie (wszystkich członków rodziny);
 • zaświadczenia o innych dochodach (zalicza się do nich np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenie rodzicielskie - zasiłek macierzyński i kosiniakowe, stypendia socjalne dla uczniów i studentów);
 • oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach w przypadku rozliczenia się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego;
 • inne dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej;
 • zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia - dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego.

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus możesz składać:
 
 • przez internet - za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej;
 • drogą tradycyjną, papierową – np. w urzędzie miasta, gminy, w ośrodku pomocy społecznej;
 • wysyłając Pocztą Polską.

Zobacz dokumenty do wniosku o 500 plus na pierwsze dziecko.

Terminy składania wniosków

Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla opiekunów sposób przewidziany w danej gminie. Dotychczas prawo do świadczenia było ustalane na 1 rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na nowy okres można było składać od 1 sierpnia danego roku:
 
 • jeżeli wniosek złożyłeś w sierpniu – wypłata świadczenia była przyznawana do końca października;
 • jeżeli wniosek trafił do urzędu we wrześniu – pieniądze były wypłacane do końca listopada z wyrównaniem za październik;
 • złożenie wniosku w październiku oznaczało wypłatę świadczenia do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Uwaga! Jeżeli wniosek złożony był później niż w październiku, świadczenie było wypłacone od miesiąca złożenia bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

500 plus na pierwsze dziecko od lipca 2019 - zasady i warunki

Zgodnie z przygotowanymi przez rząd zmianami w programie 500 plus, od lipca 2019 roku świadczenie będzie wypłacane również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody rodziców. Wnioski o przyznanie pieniędzy będzie można składać tak jak dotychczas:
 
 • w formie elektronicznej - od 1 lipca 2019 roku (za jednym razem złożysz je na pierwsze dziecko i na kolejne dzieci, na nowy okres zasiłkowy, który obecnie trwa do końca września 2019 roku);
 • papierowej - od 1 sierpnia 2019 roku. 
Uwaga! Najbliższy okres zasiłkowy będzie dłuższy. Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, będą mieć zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 roku, czyli przez 23 miesiące. Rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500 plus dopiero w lutym 2021 roku (na okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku).
Ponadto rodzice po urodzeniu dziecka, będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku. Teraz, jeżeli chcą, aby 500 plus było szybko wypłacone, muszą złożyć wniosek praktycznie zaraz po jego przyjściu na świat. Wraz z nowymi przepisami opiekunowie będą mieć na to trzy miesiące. Jeżeli złożą wniosek w takim terminie, dostaną 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Kiedy wypłata 500 plus na pierwsze dziecko?

Rząd zapewnia, że rodziny, które złożą wnioski na początku lipca przez internet, dostaną pieniądze jeszcze w lipcu. Urzędnicy będą mieć nawet cztery miesiące na rozpatrzenie wniosku. Może się więc zdarzyć, że 500 plus wpłynie na konto dopiero pod koniec października. Ale wtedy rodzic dostanie wyrównanie od lipca - czyli otrzyma 1500 złotych na dziecko.

Aby uniknąć kumulacji wniosków, rząd zapisał w zmianie ustawy gwarantowany trzymiesięczny okres na ich rozpatrzenie. Oznacza to, że jeżeli: 
 
 • złożysz wniosek w okresie lipiec-sierpień - dostaniesz świadczenie z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), najpóźniej do 31 października;
 • złożysz wniosek we wrześniu - otrzymasz pieniądze z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada;
 • złożysz wniosek w październiku - dostaniesz 500 plus z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do 31 grudnia.
Pamiętaj! Kto się spóźni i złoży wniosek dopiero w październiku, nie otrzyma wyrównania pieniędzy za lipiec, sierpień i wrzesień. 

500 plus a alimenty

W przypadku rozwodu świadczenie jest wypłacane temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z nimi na stałe. W sytuacji opieki naprzemiennej, gdy rodzice wykonują ją w równej części, pieniądze są dzielone na dwa - czyli dla każdego przypada po 250 złotych miesięcznie. Jeżeli opieka nie jest wykonywana równo po połowie, 500 złotych dzieli się proporcjonalnie do czasu, przez jaki każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem.

Ważne! W sytuacji rozwodu rodziców wniosek o przyznanie 500 plus powinni złożyć oboje z opiekunów.
Jeżeli jesteś w trakcie rozwodu, 500 plus jest wypłacane temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu ono jest.

Czy musisz udowodnić, że otrzymujesz alimenty?

Samotny rodzic ubiegający się o 500 złotych musi zaświadczyć, że otrzymuje alimenty albo że nie ma możliwości ich ściągnięcia od drugiego rodzica. W myśl obecnie obowiązujących przepisów trzeba w tej sprawie dołączyć odpowiednie dokumenty.

Wynika to z tego, że przy wypłatach 500 plus dochodziło do nadużyć i fikcyjnego utrzymywania samotnego rodzicielstwa, podczas gdy w rzeczywistości wiele osób żyło i wychowywało dziecko wspólnie z partnerem lub partnerką. Dlatego gminy, weryfikując wniosek, proszą o przedstawienie:
 
 • odpisu orzeczenia sądowego ustalającego alimenty;
 • umowy nakazującej rodzicowi płacenie alimentów;
 • dokumentu poświadczającego nieotrzymywania alimentów, np. od komornika zaświadczającego bezskuteczną egzekucję alimentów.

Dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu w ciągu 3 miesięcy. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Jeżeli nie zrobisz tego w tym czasie, bieg 3-miesięcznego okresu będzie zawieszony do dnia dostarczenia dokumetów. To oznacza, że pieniądze będę wypłacone z opóźnieniem i to tylko od momentu złożenia wszystkich dokumentów.
Jeżeli przedłuża się czas oczekiwania na sądowy wyrok w sprawie alimentów, możesz złożyć dokument potwierdzenia tzw. zabezpieczenia powództwa. Jest to zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów jeszcze przed zapadnięciem wyroku. Dzięki temu bez zwłoki otrzymasz 500 plus na pierwsze dziecko.

 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Hej Mamy! Nasze święto już w tę niedzielę!!!

Jaką jesteś mamą?