12 tysięcy na dziecko
Adobe Stock
Aktualności

12 tysięcy na dziecko – od kiedy, dla kogo, zasady, wniosek

Kto i kiedy może dostać 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko? Dlaczego rodzice dzieci, które 1 stycznia 2022 będą miały ukończony 1 rok życia, powinni się spieszyć z wnioskiem? Opisujemy najważniejsze zasady programu, który został przyjęty przez Sejm.

12 tysięcy zł na dziecko to jeden z filarów Nowego Polskiego Ładu. Według jego twórców program, nazywany Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO), zwiększy komfort życia polskich rodzin i zapewni im większą swobodę finansową. Rząd szacuje, że w 2022 r. wsparciem obejmie ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Rodzice mogą otrzymać rocznie nawet 12 tysięcy, jeśli urodzi im się drugie dziecko. W niektórych przypadkach kwota wsparcia może sięgać 24 tysięcy. Im więcej dzieci, tym wyższe wsparcie.

Kto i od kiedy może pobierać nowe świadczenie? Jakie będą zasady przyznawania 12 tys. na drugie dziecko? Na co mogą liczyć rodzice dzieci urodzonych w 2021, 2020 i 2019 roku? Oto najnowsze informacje o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Spis treści:

Dorota Czaja: Miłość to najprostsza definicja macierzyństwa

12 tysięcy dziecko – dla kogo?

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 12 tys. na dziecko? Rząd dokładnie opracował strategię tego, komu przysługiwać będą te pieniądze. Kwota 12 tys. na dziecko będzie należeć się rodzinom, w których urodzi się drugie lub kolejne dziecko. Pieniądze będzie można wykorzystać między 12. a 36. miesiącem życia dziecka.

Świadczenie może być wypłacane:

 • w kwocie po 1000 zł miesięcznie przez rok
 • po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.


Jeśli w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, rodzice mogą otrzymywać podwójną kwotę świadczenia.

Prawo do otrzymania pieniędzy z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie będzie uzależnione od wysokości dochodów w rodzinie. Od woli rodziców zależeć będzie, na co wydadzą otrzymane pieniądze. 

12 tysięcy na dziecko – od kiedy?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym 1 grudnia 2021 roku. Wcześniej zatwierdziły go Senat i Sejm. RKO weszło w życie 1 stycznia 2022 roku.

Uwaga! rodzice dzieci, które 1 stycznia 2022 roku będą miały ukończony 1 rok życia – powinni szczególnie pospieszyć się z wnioskiem. Jeśli nie zdążą zrobić tego do 31 stycznia – stracą z należnych pieniędzy 500 złotych. 

Do kiedy muszą złożyć wniosek rodzice maluchów, które z dniem wejścia programu w życie będą miały mniej niż 1 rok? Ci nie muszą się spieszyć, bo mają na to 5 miesięcy.

Trochę to skomplikowane, ponieważ chodzi o złożenie wniosku w „określonym oknie czasowym, obejmującym okres pomiędzy pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia” (tak wyjaśnia kwestię „okna czasowego” ministerstwo).

Zasady przyznawania 12 tysięcy na drugie dziecko

 • Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej.
 • Pełna kwota 12 tys. na drugie dziecko będzie przysługiwać wyłącznie na wniosek złożony przez rodziców dzieci w wieku od 9 do 13 miesięcy.
 • Na przyznanie pieniędzy nie mają wpływu zarobki rodziców lub ich brak.
 • Prawo do 12 tysięcy na drugie dziecko przysługiwać będzie rodzicom, którzy w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca. Pieniądze będą przysługiwały w wysokości proporcjonalnej do okresu od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.
 • Z zasady pieniądze będą wypłacane po 500 zł miesięcznie na dziecko przez 24 miesiące. Rodzice będą mogli jednak zadecydować, że wolą je tylko przez rok za to w kwocie 1 tys. zł miesięcznie.

12 tysięcy na dziecko a dziecko urodzone w 2021 roku lub wcześniej

Choć program ruszył z początkiem 2022 roku – pieniądze należeć się będą również rodzicom dzieci urodzonych w latach: 2021, 2020 i 2019. Ale nie otrzymają oni pełnej kwoty 12 tys. złotych. Kwota, którą dostaną, zależeć będzie od wieku dziecka w dniu wejścia programu w życie, tj. 1.01.2022.

„Świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, do czasu ukończenie przez drugie lub kolejne dzieci 36 miesiąca życia” – czytamy w informacji rządowej na temat RKO.
 

 • Jeśli np. dziecko w kwietniu 2022 ukończy 36 miesięcy (3 lata to górna granica wieku dzieci kwalifikujących się do programu), to jego rodzicom przysługiwać będzie nie 12 a 2 tysiące zł (za: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2022).
 • Jeśli dziecko ukończy 3 lata w kwietniu 2023 roku – rodzice dostaną kwotę za okres 01.2022 – 04. 2023 (500 zł za każdy miesiąc to łącznie 8 tys. zł)
 • Jeśli dziecko ukończy 3 lata w kwietniu 2024 roku – rodzice dostaną kwotę za okres styczeń 2022 – kwiecień 2024.


W związku z tym, że zgodnie z ustawą wypłaty 12 tys. na dziecko przysługiwać będą dzieciom, które ukończyły 12 miesięcy, rodzice dzieci urodzonych w styczniu 2021 mogą spodziewać się przelewów jako pierwsi. Od lutego 2022 przelewy trafiać będą na konta rodziców dzieci urodzonych w lutym 2021. Od marca 2022 – do rodziców dzieci urodzonych w marcu 2021, itd.

12 tysięcy na dziecko a 500 plus

Choć program 12 tysięcy na dziecko nazywa się nowym „500 plus”, przyznanie pieniędzy z RKO nie wpływa w żaden sposób na pobieranie świadczenia 500 plus.

Nowe świadczenie od 500 plus różni się tym, że przysługuje wyłącznie rodzicom, którzy powitają na świecie swoje drugie lub kolejne dziecko. I wypłacane jest jedynie pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia dziecka. Kolejna różnica wiąże się z tym, do kiedy można składać wniosek. W 2021 roku, by otrzymać 500 plus, rodzice musieli składać nowe wnioski. W ustawie dotyczącej 12 tysięcy na dziecko nie ma wzmianki o tym, czy wystarczy jednorazowe złożenie wniosku, czy trzeba będzie je ponawiać.

Podobnie jak w przypadku 500 plus – kwota przelewu w ramach RKO może wynosić 500 zł. Oczywiście jeśli rodzice nie zdecydują się na wypłaty 1000 zł miesięcznie przez 1 rok. Jeśli chodzi o inne podobieństwa między 12 tys. na dziecko a 500 plus – na jego przyznanie (jak już pisaliśmy) nie wpływa status majątkowy rodziców. 

12 tys. na dziecko – wniosek

Możliwość składania wniosków o RKO ruszyła od 1 stycznia 2022 roku. W projekcie przyjętym przez Sejm założono, że wniosek o nowe świadczenie można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • portalu Emp@tia albo
 • bankowości elektronicznej:
  - od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
  - od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
  - od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
  - od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.


Uwaga! Jeśli Twoje dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, dołącz do wniosku jego akt urodzenia. Do wniosku dołącz tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski, jeśli dziecko urodziło się za granicą (nie dotyczy to sytuacji gdy akt urodzenia został wystawiony w innym państwie UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii).

W przypadku osób, które składały wcześniej inne wnioski elektroniczne (jak np. wniosek o 500 plus), sama procedura nie powinna sprawiać większych problemów. 

Poprawka wniesiona przez Senat zakłada również możliwość składania papierowych wniosków o świadczenie od 1 stycznia 2023 roku.

Tak jak pisaliśmy wyżej: szczególnie mało czasu na złożenie wniosku mają rodzice dzieci, które z dniem wejścia programu w życiu będą miały ukończony 1 rok życia. By nie stracić 500 zł, muszą dokładnie pilnować terminu, do którego trzeba złożyć wniosek. Ta data to 31 stycznia 2022. 

Chcąc otrzymać całość kwoty, czyli 12 tys. zł, rodzice muszą złożyć wniosek pomiędzy 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Warto zapamiętać i w kalendarzu wpisać sobie datę złożenia wniosku. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: kiedy wypłata

Przepisy ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym określają, że ZUS na rozpatrzenie wniosku ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Należy jednak pamiętać, że wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Aktualnie wiele osób skarży się na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków przez ZUS. Większość skarg dotyczy wniosków złożonych na początku stycznia 2022 r. Dodatkowo osoby te nie otrzymały żadnych informacji o nieprawidłowościach w swoich wnioskach.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się w specjalnym piśmie do Doroty Bieniasz (członka zarządu ZUS, która nadzoruje pion świadczeń i orzecznictwa) o podanie przyczyny opóźnień w rozpatrywaniu wniosków. 

12 tysięcy i inne ułatwienia dla rodzin

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tysięcy zł na drugie i kolejne dziecko, to nie jedyna pomoc dla polskich rodzin. W ramach Nowego Ładu rząd proponuje kilka innych rozwiązań, które mają wspierać rodziny, dzieci i kobiety w ciąży:
 

 • Rozszerzenie programu „Maluch plus” – tworzenie nowych żłobków przyzakładowych, wsparcie finansowe dla gmin budujących żłobki.
 • Dofinasowanie żłobków dla rodziców.
 • Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” – państwo spłaci część zaciągniętego kredytu, a wysokość dofinansowania ma zależeć od liczby dzieci w rodzinie (20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego, 20 tys. zł – każdego kolejnego do maksymalnie 160 tys. zł).
 • Powszechny dostęp do badań prenatalnych dla kobiet w ciąży (obecnie korzystają z nich kobiety należące do grup ryzyka).
 • Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
 • Centrum Dziecka i Rodziny – nowa komórka w systemie oświaty, która ma dbać o rozwój dzieci i wspierać osoby, które się uczą.
 • Alimenty natychmiastowe ustalone procentowo.
 • Urzędy pracy mają skoncentrować się na aktywizacji zawodowej kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych (np. poprzez organizowanie szkoleń połączonych z opieką nad dziećmi).


Czytaj więcej na temat szczegółów Nowego Polskiego Ładu dla rodzin.

Zobacz też:

1000 zł na macierzyńskim
Adobe Stock
Aktualności
Rewolucja w zasiłkach: 1000 zł zamiast macierzyńskiego, trudniej o płatne L4
ZUS planuje rewolucyjne zmiany w zasiłkach. Ma być łatwiej o pieniądze na opiekę nad dzieckiem, ale za to część pracujących kobiet będzie dostawać tylko 1000 zł na urlopie macierzyńskim.

Czekają nas poważne zmiany w zasiłkach wypłacanych przez ZUS. Część z nich odbędzie się z korzyścią dla pracowników, ale inne zaszkodzą uczciwie pracującym, także kobietom w ciąży i młodym matkom! Urzędnicy chcą w ten sposób zapobiegać wyłudzaniu pieniędzy m.in. z funduszu chorobowego. Zmiany w zasiłkach: ZUS chce rewolucji! ZUS szykuje program automatyzacji wypłat zasiłków. Ma być prościej i szybciej (m.in. nie trzeba będzie składać wniosków o zasiłki), ale niestety niektóre zmiany mogą okazać się niekorzystne dla części pracowników. ZUS przedstawił założenia programu na XXIII posiedzeniu Rady Przedsiębiorców zorganizowanym przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do szczegółów dotarł „Fakt”. Co się zmieni? Oto wybrane pomysły urzędników:   ZUS proponuje, aby zasiłek macierzyński był wypłacany dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli czasu, od jakiego kobieta jest zatrudniona u danego pracodawcy (okres wyczekiwania obowiązuje teraz w przypadku zasiłku na zwolnieniu lekarskim i wynosi 30 dni). Podczas okresu wyczekiwania kobieta na urlopie macierzyńskim dostawałaby zaledwie 1000 zł na rękę (czyli tyle, ile wynosi obecnie zasiłek rodzicielski dla niepracujących, tzw. kosiniakowe ). Nie jest jasne, ile miałby trwać okres wyczekiwania dla młodych matek. Prawo do zasiłku opiekuńczego nie będzie zależeć od obecności innego domownika i jego możliwości opiekowania się dzieckiem (to zmiana na lepsze!). Każdemu pracownikowi będzie przysługiwać jeden okres zasiłkowy, niezależnie od choroby, na którą otrzymuje się zwolnienie. Po jego wyczerpaniu pracownik nie będzie już miał prawa do zasiłku. Nie wiadomo, kiedy proponowane zmiany wejdą w życie. ZUS chce, aby zaczęły obowiązywać jak najszybciej. Zobacz też: Zasiłek wychowawczy w 2021 roku – komu przysługują pieniądze?...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2022 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2022 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2022 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2022 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon turystyczny „Żłobkowe”...

Zasiłek chorobowy w ciąży
AdobeStock
Prawo i finanse
Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży i jak go otrzymać?
Zasiłek chorobowy w ciąży może być pobierany w przypadku, gdy przyszła mama ma odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe – przy umowie o pracę lub dobrowolne – przy umowie zlecenie oraz własnej działalności gospodarczej) i przebywa na L4.

Nie wszystkie ciężarne mogą pracować aż do samego porodu. Czasami muszą przez kilka tygodni lub miesięcy pozostawać na L4. Prawo traktuje jednak przyszłe mamy w szczególny sposób i pozwala przebywać im na zwolnieniu lekarskim aż przez 270 dni. Zasiłek chorobowy w ciąży wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – bezpośrednio, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób lub pośrednio, jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób (wówczas pieniądze na konto ciężarnej wpływają od pracodawcy, który później otrzymuje zwrot z ZUS-u).  Spis treści: Świadczenia chorobowe w ciąży Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży? Jak uzyskać 100 proc. zasiłku chorobowego w czasie ciąży? Świadczenia chorobowe w ciąży W ciąży możesz przebywać na zwolnieniu lekarskim maksymalnie przez 270 dni (czyli prawie przez cały okres jej trwania). Świadczenia chorobowe przypadające w tym czasie są pełnopłatne i wynoszą 100 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Oznacza to, że w czasie korzystania z L4 w ciąży będziesz otrzymywała zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i późniejszy zasiłek chorobowy w pełnej kwocie twojej dotychczasowej pensji. Jeżeli przekroczysz wymiar 270 dni, możesz starać się o świadczenie rehabilitacyjne . O długości okresu zasiłkowego oraz o wysokości świadczeń chorobowych mówi art. 92 Kodeksu Pracy.  Aby jednak zyskać prawo zasiłku chorobowego w ciąży, musisz być zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez minimum 30 dni. W przypadku umowy zlecenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przez minimum 90 dni. Jeżeli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, zasiłek chorobowy w ciąży ci nie przysługuje.  Ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży? W ciąży masz prawo do zasiłku w wysokości 100 proc. podstawy...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz