program dopłat do kredytu dla rodzin
Africa Studio, Filip Olejowski/Adobe Stock
Aktualności

Nowy program rządowy: niższe raty kredytów w zamian za rodzenie dzieci

Celem nowego programu jest ułatwienie rodzinom zakupu własnego mieszkania. Państwo da im na wkład własny i obniży raty kredytu – tym bardziej, im więcej dzieci w rodzinie. Jednak lista warunków uzyskania tego wsparcia jest długa.

Rząd postanowił wesprzeć rodziny, których nie stać na wkład własny na zakup mieszkania. Zgodnie z projektem nowego programu państwo przekaże rodzinie na ten cel do 20% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100 tys. złotych. Jeśli w rodzinie pojawią się dzieci, za każde z nich państwo wypłaci rodzinie bonus na spłatę części kredytu, co ma obniżyć raty. Wygląda wspaniale? Przeczytaj warunki, jakie należy spełnić, aby taką pomoc otrzymać.

PIT 2017: Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko? [WIDEO]

Kto dostanie pieniądze na mieszkanie?

Pieniądze dostaną ci, którzy zaciągną kredyt na zakup nowego mieszkania lub z rynku wtórnego, a także na budowę domu lub na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt musi być zaciągnięty w złotówkach, na okres minimum 15 lat. Cena kupowanego mieszkania musi mieścić się w specjalnych ustawowych limitach – w każdym województwie limit będzie inny i ustalany przez GUS.

Z programu skorzystają małżeństwa (związki nieformalne wykluczono z programu) i single, którzy nie mają własnego mieszkania lub mają jedną nieruchomość i jednocześnie:

  • wychowują dwoje dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 50 m2,
  • wychowują troje dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 75 m2,
  • wychowują czworo dzieci, a powierzchnia posiadanego lokalu lub domu nie przekracza 90 m2,
  • wychowują pięcioro lub więcej dzieci (bez limitu powierzchni).

Na dodatkowe wsparcie będą mogły liczyć rodziny, którym w czasie spłaty kredytu urodzi się drugie lub kolejne dziecko. Za drugie dziecko rząd wypłaci 20 tys. złotych, a za trzecie i każde kolejne – po 60 tys. złotych. Będą to jednorazowe dopłaty na spłatę części kredytu, aby obniżyć jego raty.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Fakt obliczył to na przykładzie dla kredytu na 300 tys. zł wziętego na 25 lat. Otóż drugie dziecko pozwoli obniżyć ratę o 161 zł. Jeśli w rodzinie urodzi się czwarte dziecko, rata kredytu będzie niższa o 645 zł

Ile zaoszczędzi rodzina wielodzietna?

Jak wyliczają eksperci, zsumowanie wszystkich programów prorodzinnych pozwoli przy trójce dzieci zaoszczędzić ok. 500 tys. złotych na przestrzeni 20 lat. Taką kwotę daje utrzymanie w mocy przez ten czas programów: 300 plus, 500 plus, ulgi na dzieci w rocznym rozliczeniu podatkowym, rabatów wynikających z posiadania karty dużej rodziny, dofinansowania w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dopłat do kredytu mieszkaniowego.

Czy to pokryje koszt wychowania trójki dzieci? Nie. W 2021 roku koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia wynosił średnio 230 tys. złotych. Od tego czasu koszty te znacząco wzrosły. Zatem oszczędność w postaci 500 tys. zł przy trójce dzieci nie pokryje kosztów ich wychowania.

Nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych dla rodzin ma wejść w życie 26 maja b.r. Trwa właśnie zawieranie umów z bankami, które chcą przystąpić do rządowego programu.

Źródło: fakt.pl, money.pl

Piszemy też o:

 

Jakie dokumenty do becikowego
AdobeStock
Prawo i finanse
Becikowe 2022 – jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 złotych?
Becikowe w 2022 roku dostaną rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający określone kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 1922 zł netto. Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty. Wyjaśniamy, jak obliczyć dochód do becikowego i co przygotować, by ubiegać się o to świadczenie.

var _gde_zeotfomfnr = new Image(1,1); _gde_zeotfomfnr.src='https://edipresse.hit.gemius.pl/redot.gif?l=8/tstamp='+(new Date()).getTime()+'/id=bPeb60emSJwO4jTM6JAwzJPZfdoi6IcSW.siPTsyFrj.p7/stparam=zeotfomfnr/fastid=llqnzmhhcxjmsdbktcqfkjlqhakp'; Becikowe to potoczne określenie jednorazowej zapomogi przyznawanej przez państwo z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Świadczenie jest wypłacane rodzicom bądź opiekunom i wynosi 1000 zł. W niektórych gminach rodzice mogą liczyć na becikowe w wyższej kwocie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać becikowe w 2022 roku? Becikowe 2022: Kto dostaje becikowe? Kiedy nie przysługuje becikowe? Jak obliczyć dochód do becikowego?   Jakie dokumenty do becikowego? Zaświadczenie lekarskie Wniosek o becikowe Gdzie złożyć wniosek o becikowe: online i tradycyjny?   Ile czeka się na becikowe? Gminne becikowe Kto dostaje becikowe? O becikowe możesz ubiegać się, jeśli: w danym roku kalendarzowym urodziło ci się dziecko (dotyczy urodzenia żywego dziecka); dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto; mama dziecka pozostawała pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży aż do porodu (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko ). O becikowe mogą ubiegać się nie tylko rodzice. Świadczenie jest wypłacane także faktycznym lub prawnym opiekunom dziecka, o ile spełnią oni kryterium dochodowe. Opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, a nie jest jego rodzicem. Opiekun prawny zaś to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski, a także zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy (obywatele Unii Europejskiej i krajów spoza Unii,...

kosiniakowe
Adobe Stock
Prawo i finanse
Kosiniakowe – świadczenie rodzicielskie 1000 zł na dziecko przez rok. Dla kogo w 2022 roku?
Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2022 roku nie uległy zmianie. Dowiedz się, jak uzyskać kosiniakowe, gdzie złożyć wniosek i jak długo można je otrzymywać.

Kosiniakowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na dziecko przysługuje osobom, które nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska jego pomysłodawcy, ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zasady przyznawania świadczenia kosiniakowego w 2022 roku są takie same, jak w poprzednich latach. Spis treści: Kosiniakowe 2022: dla kogo? Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Wniosek o kosiniakowe: jak złożyć? Kosiniakowe 2022 – dokumenty do wniosku Kosiniakowe a becikowe Kosiniakowe a zasiłek dla bezrobotnych Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu? Ile się czeka na kosiniakowe? Kosiniakowe 2022: dla kogo? Świadczenie rodzinne w kwocie 1000 złotych (netto, czyli na rękę) może być wypłacane: rodzicom (matce lub ojcu, choć pierwszeństwo mają matki) faktycznemu opiekunowi dziecka rodzinie zastępczej, pod warunkiem, że nie jest to zawodowa rodzina zastępcza osobie, która przysposobiła dziecko (przed ukończeniem 7. roku życia).  Kosiniakowe a zasiłek macierzyński Kosiniakowe jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego . Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez rok i przysługuje osobom, które nie mają praw do zasiłku macierzyńskiego , czyli: zatrudnionym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, o dzieło) osobom bezrobotnym (niezależnie, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie) studentom. Przez jaki okres wypłacane jest kosiniakowe? Świadczenie rodzinne jest wypłacane przez okres:  52 tygodni  od dnia urodzenia dziecka w przypadku jednego dziecka 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci 67 tygodni – trójki 69 tygodni – czwórki 71 tygodni przy piątce i więcej. Wniosek o kosiniakowe: jak...

30 tys. na dziecko
Pio Si/Adobe Stock
Prawo i finanse
30 tys. na dziecko – nowy projekt w Polskim Ładzie. Dla kogo i od kiedy?
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić nową ulgę – 30 tys. na dziecko. Być może będzie obowiązywać już od połowy tego roku. Dla rodziny 2 plus 2 oznaczałaby rocznie aż 90 tys. złotych zwolnionych z podatku. Dla większej rodziny korzyść byłaby jeszcze większa.

Nowa ulga, nazywana „30 tys. na dziecko” ma niwelować niekorzystne zmiany, jakie przyniósł wielu rodzinom Polski Ład. Polegałaby na możliwości rozliczania się z podatku z dziećmi. Ulga przysługiwałaby od drugiego dziecka i nie przyniosłaby żadnej ulgi rodzicom wychowującym jedno dziecko. Nowa ulga miałaby być zastąpić wprowadzoną właśnie ulgę dla rodzin 4+ (czyli mających więcej niż czworo dzieci). Sprawdź, od kiedy, dla kogo i co może ci dać „30 tys. na dziecko”.  Spis treści: Dla kogo 30 tys. na dziecko? Od kiedy 30 tys. na dziecko? 30 tys. na dziecko – ile tak naprawdę zostanie w rodzinie? Dla kogo 30 tysięcy na dziecko? Zgodnie z planami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z ulgi podatkowej mogliby skorzystać  rodzice, którzy wychowują co najmniej 2 dzieci , przy czym ulga przysługiwałaby tylko od drugiego i na każde kolejne dziecko. Rodzice jedynaków nie skorzystają na nowym pomyśle. Ulga „30 tys. na dziecko” miałaby wejść w życie razem z obniżeniem podatku PIT z 17 do 12 procent oraz w miejsce ulgi dla klasy średniej.  Z nowej ulgi  skorzystają wyłącznie rodzice pracujący , gdyż pozwala ona zwiększyć kwotę wolną od podatku o 30 tys. złotych na drugie i każde kolejne dziecko. W praktyce wyglądałoby to następująco: rodzina 2+1 – brak możliwości skorzystania z ulgi „30 tys. na dziecko”; rodzice rozliczający się wspólnie będą mieli 60 tys. kwoty wolnej od podatku rodzina 2+2 – jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, ich kwota wolna od podatku wyniesie 2x 30 tys. zł + 30 tys. ulgi na dziecko – w sumie to aż 90 tysięcy złotych wolnych od podatku rodzina 2+4 – jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, ich kwota wolna od podatku wyniesie: 2 x 30 tys. + 3 x 30 tys. na troje dzieci – razem to daje aż 150 tysięcy...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
ukraińskie imiona
Imiona
Ukraińskie imiona: męskie i żeńskie + tłumaczenie imion ukraińskich
Joanna Biegaj
cytaty na urodziny
Cytaty i przysłowia
Mądre i piękne cytaty na urodziny –​ 22 sentencje urodzinowe
Joanna Biegaj
Ile dać na Chrzest?
Święta i uroczystości
Ile wypada dać na chrzciny w 2022 roku? – kwoty dla rodziny, chrzestnych i gości
Luiza Słuszniak
gdzie nad morze z dzieckiem
new badge ranking small
Niemowlę
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Hanna Szczesiak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki (urlop na dziecko) – wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym urlopie
Joanna Biegaj
pesel po 2000
Prawo i finanse
PESEL po 2000 - zasady jego ustalania
Agnieszka Majchrzak
hiszpańskie imiona
Imiona
Najczęściej nadawane hiszpańskie imiona - ich znaczenie oraz polskie odpowiedniki
Joanna Biegaj
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
przedmioty w 4 klasie
Aktualności
Jakie są przedmioty w 4 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? [LISTA]
Ewa Janczak-Cwil
300 plus
Prawo i finanse
300 plus 2022 – dla kogo, kiedy składać wniosek?
Małgorzata Wódz
na komary dla niemowląt
Zdrowie
Co na komary dla niemowląt: co wolno stosować, czego unikać?
Ewa Janczak-Cwil
urwany kleszcz
Zdrowie
Urwany kleszcz: czy usuwać główkę kleszcza, gdy dojdzie do jej oderwania?
Ewa Janczak-Cwil
Bon turystyczn atrakcje dla dzieci
Czas wolny
Bon turystyczny – atrakcje dla dzieci, za które można płacić bonem
Ewa Janczak-Cwil
300 plus dla zerówki 2021
Aktualności
300 plus dla zerówki w 2022 roku – czy Dobry Start obejmuje sześciolatki?
Joanna Biegaj
rekrutacja do liceum
Wychowanie
Jak wygląda rekrutacja do liceum 2022/2023? Jak dostać się do dobrego liceum?
Joanna Biegaj