Wody płodowe, inaczej zwane płynem owodniowym, to płyn otaczający płód. Wody płodowe pełnią bardzo ważną rolę: m.in. wytwarzają odpowiednie środowisko dla rozwoju płodu. Istotne jest, jak wyglądają wody płodowe. Zmiana zabarwienia płynu owodniowego na zielony może świadczyć o różnych nieprawidłowościach, np. o niedotlenieniu płodu. Sączące się wody płodowe zagrażają życiu płodu.

Reklama

Zielone wody płodowe: jak wyglądają

Zielone wody płodowe (lub jeszcze inaczej zabarwione) mogą świadczyć o zagrożeniach dla dziecka. To stan, którego nie można ignorować. Wody płodowe (płyn owodniowy) powinny być przezroczyste i lekko opalizujące. I to jest ich normalny kolor. Pod koniec ciąży mogą stać się lekko zmętniałe.

Zielone wody płodowe: przyczyna

Zielony kolor wód płodowych może mieć różne przyczyny:

  • niedotlenienie dziecka – częściej dochodzi do niego u maluszków, które rodzą się po terminie. Zmiana koloru wód płodowych jest związana z wydaleniem smółki. Dziecko robi ją jeszcze przed narodzinami do płynu owodniowego. Za to zjawisko, poza niedotlenieniem, może odpowiadać stres wewnątrzmaciczny, który sprawia, że zwieracze płodu stają się rozluźnione. Nie jest to sytuacja normalna;
  • silna infekcja, którą przechodziła ciężarna – w takiej sytuacji zmiana zabarwienia wód płodowych nie zagraża zdrowiu i życiu nienarodzonego dziecka;
  • ciąża przenoszona – ten stan również może wiązać się z oddaniem smółki dziecka do płynu owodniowego.

Zielone wody płodowe: postępowanie

Wody płodowe chronią dziecko i sprawiają, że rozwija się ono w bezpiecznych warunkach. Pojawienie się zielonych wód płodowych wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań. Jeśli jesteś w ciąży i odeszły ci wody, które mają kolor zielony, jak najszybciej jedź do szpitala. Lekarz w pierwszej kolejności ustali, czy zdrowie i życie dziecka nie jest zagrożone. Sprawdzi również, czy zmiana zabarwienia płynu owodniowego jest wynikiem stresu wewnątrzmacicznego i jak długo dziecko może jeszcze pozostać w macicy.

O tym pamiętaj: Odejście wód płodowych nie zawsze oznacza poród. Czasem płyn owodniowy może sączyć się już na wcześniejszym etapie ciąży. Jest to ważny sygnał, żeby zgłosić się do lekarza. Być może pęcherz płodowy jest rozszczelniony i dziecko nie posiada naturalnej bariery ochronnej.

Zobacz także

Zielone wody płodowe przy porodzie

Ponieważ dziecko może źle znieść poród, przyspieszenie akcji porodowej nie zawsze jest dobrym pomysłem. Nieprawdą jest też, że pojawienie się zielonych wód płodowych wymaga natychmiastowego porodu poprzez cesarskie cięcie. Dziecko nie może przebywać zbyt długo w płynie owodniowym, który zmienił kolor. To zwiększa ryzyko infekcji. Ale o momencie, w którym powinno przyjść na świat, decyduje lekarz.

Jak zielone wody wpływają na zdrowie dziecka?

Zielone wody płodowe najczęściej pojawiają się dopiero w momencie porodu. Dziecko może cierpieć z tego powodu na upośledzenie funkcji oddechowej. Na szczęście do takich konsekwencji nie dochodzi w każdym przypadku. Dla pewności noworodek powinien być obserwowany przez specjalistę, czyli neonatologa.

Zielone wody płodowe: powikłania

Istnieje mylne przekonanie, że jeśli dziecko zachłyśnie się płynem owodniowym (dojdzie do zespołu aspiracji smółki), to jego rozwój będzie opóźniony. To mit, który powtarzają osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy i doświadczenia.

Zielone wody płodowe: antybiotyk

Dziecko musi przyjmować antybiotyk, ale tylko wtedy, gdy do płuc wdarła się infekcja. Ponieważ może ona przerodzić się w smółkowe zapalenie płuc, konieczne jest podawanie antybiotyku. Leczenie nie trwa długo. Po jej zakończeniu noworodek może zostać zabrany do domu. Wiele dzieci, u których podczas narodzin pojawiły się zielone wody płodowe, rozwija się bez problemu i nie obserwuje się u nich zaburzeń oddychania.

materiały prasowe

Artykuł przygotowany we współpracy z oddziałem ginekologiczno-położniczym Szpitala Powiatowego Gajda-Med w Pułtusku www.gajdamed.pl

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama