Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
od jakiego wieku do przedszkola
Wychowanie

W jakim wieku do przedszkola – od 2 czy od 3 lat, co mówią przepisy?

Prawo oświatowe dokładnie określa, od kiedy dziecko może chodzić do przedszkola. Sprawdzamy, co wynika z przepisów, w jakim wieku przyjmują dzieci przedszkola prywatne. Wyjaśniamy, czym, poza wiekiem, należy się kierować, gdy podejmujemy decyzję o posłaniu dziecka do placówki przedszkolnej. 

Zgodnie z art. 31 Prawa oświatowego wychowanie przedszkolne obejmuje dziecko od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 3 lata. Od września do przedszkola można zatem posłać zarówno dzieci, które trzy lata skończyły w pierwszej połowie roku, jak i maluchy, które trzecie urodziny będą obchodziły dopiero w listopadzie czy grudniu. W najmłodszej grupie, zgodnie z przepisami, spotkają się dzieci, które dzieli różnica wieku sięgająca nawet 11 miesięcy. Nie jest to oczywiście utrudnieniem. Nawet urodzone pod koniec roku kalendarzowego maluchy świetnie sobie poradzą w nowym środowisku, pod warunkiem, że są dobrze przygotowane do rozpoczęcia przedszkolnej edukacji. 

Dwuipółlatek w przedszkolu

W Prawie oświatowym zapisano, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte również młodsze dziecko, które w chwili rozpoczęcia roku przedszkolnego ma ukończone 2,5 roku. Pojęcie „uzasadnionej sytuacji” nie zostało w przepisach bliżej określone. Z doświadczenia wiadomo, że młodsze dzieci przyjmowane są wtedy, gdy w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji dzieci trzyletnich pozostają wolne miejsca.

Ważne: O przyjęciu do przedszkola  młodszego dziecka, niż trzyletnie, decyduje dyrektor placówki. Dwulatek nie może brać udziału w normalnej rekrutacji przedszkolnej.


Wymienione wyżej przepisy dotyczą przedszkoli publicznych. W prywatnych zdarzają się sytuacje, w których do najmłodszej grupy przyjmowane są także dzieci młodsze niż 2,5 letnie.

Czy przedszkole jest obowiązkowe?

Posyłanie do przedszkola dziecka w wieku 3-5 lat nie jest obowiązkowe. Rodzice mają prawo, aby dziecko w tym wieku korzystało z przedszkolnej publicznej edukacji, ale nie muszą z niego korzystać. Dopiero sześciolatek powinien odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Może ono mieć miejsce w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego również w wieku powyżej 7 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia 9 roku życia. 

Gotowość przedszkolna

Przepisy to jedno. Drugą sprawą, którą należy wziąć pod uwagę, przed posłaniem dziecka do przedszkola, jest jego przygotowanie. Aby maluch z powodzeniem rozpoczął karierę przedszkolną, powinien zdobyć kilka cennych umiejętności. Nie jest to jedynie nauka korzystania z toalety, ale o wiele większy zakres samodzielności np. związany z jedzeniem czy ubieraniem, pierwsze pozytywne doświadczenia z rozłąką z rodzicami, a nawet umiejętność skupiania na krótko uwagi. Warto odpowiednio wcześnie wspierać dziecko w ich zdobyciu (sprawdź, co powinien umieć kandydat na przedszkolaka).

Kiedy dziecko nie jest gotowe do przedszkola?

Czasem mimo spełnionego kryterium wiekowego i włożonego wysiłku w przygotowanie dziecka do przedszkola przedszkolny start jest bardzo trudny. Jakie czynniki powinny przesądzić o rezygnacji z przedszkola? Zdaniem psycholog dr Julity Wojciechowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odroczenie obowiązku przedszkolnego warto wziąć pod uwagę, gdy dziecko traci zdobyte wcześniej umiejętności (np. nie siusiało w majtki, a teraz robi to często), nie przesypia nocy, przeżywa (nawet w wolne dni) silny niepokój przed pójściem do przedszkola.

Odroczenie przedszkola można także rozważać, gdy dziecko nie angażuje się w zabawę i relacje z rówieśnikami po odejściu rodzica. Ekspertka dodaje jednak, że w tej kwestii trzeba być ostrożnym, bo część dzieci potrzebuje nawet paru tygodni, podczas których z dystansu obserwuje salę, rówieśników i panią. – Dzieci nie bawią się, ale też nie widać w nich napięcia, strachu czy niepokoju. Po prostu nie angażują się w przedszkolne aktywności. Inaczej sprawa ma się z dzieckiem wyraźnie przestraszonym, płaczącym lub też z powodu strachu agresywnym, niezdolnym do pozytywnych doznań podczas pobytu w przedszkolu. Jeśli trwa to parę tygodni bez, nawet małych, zmian, warto zmienić plany i zatrzymać dziecko w domu – tłumaczy dr Wojciechowska.

Zobacz także:

Kiedy dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola? - film

jak przygotować dziecko do przedszkola
Adobe Stock
Edukacja
Ekspertka radzi, jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola [WIDEO]
Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? To pytanie co roku stawia sobie wielu rodziców. Stres, niepewność, lęk i łzy towarzyszą wielu dzieciom, a nierzadko także dorosłym. Co robić, żeby zmiana otoczenia miała łagodniejszy przebieg? Sprawdź praktyczne wskazówki ekspertek.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest ważnym wydarzeniem zarówno w życiu malucha, jak i jego rodziców. Życie rodzinne wywraca się do góry nogami, a dodatkowo wszyscy muszą zmierzyć się z – czasami trudnymi – emocjami. Rodzicom towarzyszy sporo obaw, a dziecko nagle znajduje się w zupełnie obcym miejscu z nowymi ludźmi. Obejrzyj film i przeczytaj artykuł, a dowiesz się od ekspertek, jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola i w jaki sposób zminimalizować stres – przedszkolaka, ale też własny. Spis treści: Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? Jak rozmawiać z dzieckiem o pójściu do przedszkola? Jak powinno wyglądać pożegnanie z dzieckiem w przedszkolu? Jak jeszcze można przygotować dziecko do pójścia do przedszkola?  Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? Jeśli chcesz pomóc dziecku i sprawić, by adaptacja w przedszkolu była dla niego jak najmniej stresująca, zacznij działać znacznie wcześniej – co najmniej kilka miesięcy przed planowanym posłaniem malca do placówki. Co możesz zrobić? Naucz samodzielności Co powinno umieć dziecko, zanim dziecko pójdzie do przedszkola: korzystać z toalety, samodzielnie jeść, posługując się łyżką i widelcem, ubierać się i rozbierać, komunikować swoje potrzeby, np. że coś je boli. Zapewnij kontakt z innymi dziećmi Ważne jest, żeby przyszły przedszkolak oswoił się z obecnością rówieśników. Dobrym pomysłem jest chodzenie z nim do klubików dla dzieci czy sal zabaw, a także na podwórko. Istotne jest, by maluch przekonał się, że mama, tata, jego najbliższe otoczenie to nie „cały świat” i równie miło może być w towarzystwie innych osób.  Pozwól poznać przedszkole Jeśli już wiesz, do którego przedszkola będzie uczęszczało twoje dziecko,...

podstawa programowa w przedszkolu
Adobe Stock
Edukacja
Podstawa programowa w przedszkolu 2023
Podstawa programowa obowiązująca w przedszkolu to dokument, który określa umiejętności, jakie dziecko powinno nabyć, zanim pójdzie do szkoły. Inaczej mówiąc, zawiera cele wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa na rok 2023 opisuje proces edukacji dzieci, a także wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Podstawa programowa w przedszkolu wyznacza główny cel całej edukacji przedszkolnej. To także zadania, które muszą być realizowane, by dzieci osiągnęły konkretne umiejętności przed pójściem do szkoły. Warto wiedzieć, jak powinno wyglądać wychowanie i nauczanie naszych przedszkolaków. Co zawiera podstawa programowa do przedszkola w 2023 roku? Znając zawartość podstawy, dowiesz się w jakim stopniu twój przedszkolak spełnia jej wymagania. Spis treści: Podstawa programowa w przedszkolu 2023 Podstawa programowa dostosowana do potrzeb dziecka Podstawa programowa w przedszkolu: umiejętności z 4 obszarów rozwojowych Rozwój fizyczny dziecka Rozwój emocjonalny dziecka Rozwój społeczny dziecka Rozwój poznawczy dziecka 4. Podstawa programowa w przedszkolu 2023: cały dokument MEN Podstawa programowa w przedszkolu 2023 Podstawa programowa  do przedszkola obowiązująca w 2023 roku,  to ta sama podstawa programowa edukacji przedszkolnej, która weszła w życie 1 września 2017 roku i obowiązuje do tej pory. Ostatnie zmiany, jakie zaszły w dokumencie to: zapis o przewadze zabawy nad tzw. zajęciami kierowanymi, podążanie za dzieckiem, konieczność obserwacji, indywidualizacja, wspieranie rozwoju dziecka. To ostatnie ma się odbywać nie tylko podczas zorganizowanej zabawy czy zajęć, ale w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu, a więc dotyczy także spożywania posiłków, odpoczynku, uroczystości, wycieczek czy ubierania i rozbierania oraz samodzielnej zabawy. Zgodnie z obowiązującą podstawą programową nie ma już też ścisłego podziału czasowego na zajęcia matematyczne, ruchowe, plastyczne, językowe, artystyczne, bo dziecko codziennie powinno się ruszać, śpiewać, rysować, biegać, bawić się, przebywać na świeżym powietrzu, odpoczywać czy...

rezygnacja z przedszkola
Adobe Stock
Edukacja
Rezygnacja z przedszkola - jak napisać podanie? [WZÓR]
Rezygnacja z przedszkola powinna mieć formę pisemną. W podaniu do dyrektora placówki należy podać dane dziecka oraz swoje, datę rozwiązania umowy, a także zamieścić prośbę o wypisanie dziecka z przedszkola.

Rezygnacja z przedszkola oznacza, że dziecko utraci gwarantowane miejsce, przysługujące w wyniku rekrutacji do tego przedszkola . Jeśli jednak placówka nie spełnia naszych oczekiwań lub z innych powodów jesteśmy zmuszeni do podjęcia decyzji o rezygnacji z przedszkola – należy napisać odpowiednie podanie. Powinno być ono w wersji papierowej i zawierać dane dziecka oraz rodzica.  Spis treści:  Podanie o rezygnację z przedszkola Jak napisać rezygnację z przedszkola Wzór podania o rezygnację z przedszkola Podanie o rezygnację z przedszkola Warunki rezygnacji z przedszkola określa wcześniej podpisana umowa między rodzicami a placówką. Zdarzają się jednak przypadki, że rozwiązanie umowy nie zwalnia rodziców od zapłaty czesnego  (w okresie obowiązywania umowy). Tę kwestię regulują zapisy umowy. Gotowy wzór podania o rezygnację z przedszkola możesz dostać w sekretariacie danej placówki lub poprosić o konkretne wytyczne, co oświadczenie o rezygnacji z przedszkola powinno zawierać. Wzór rezygnacji z przedszkola znajdziesz też w internecie (patrz niżej). Po wypełnieniu gotowego wzoru podania lub napisaniu własnej rezygnacji z przedszkola należy zanieść pismo do placówki. Czasami przedszkola akceptują również rezygnację przesłaną drogą mailową.  Jak napisać rezygnację z przedszkola W chwili, gdy decydujemy się na korzystanie z usług przedszkola – podpisujemy z taką instytucją umowę. Tak jak ze wszystkimi zobowiązaniami – należy ją dokładnie przeczytać. Powinny być tam również zawarte informacje na temat tego, jak rozwiązać umowę z przedszkolem. Pamiętaj jednak, że do rozwiązania takiej umowy masz pełne prawo – niezależnie od powodu. Jak więc napisać rezygnację z przedszkola i co musimy w nim uwzględnić? Rezygnacja z przedszkola powinna zawierać kilka najistotniejszych informacji:  ...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022  z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak