Nauczyciele nie mogą przekazać ucznia pod opiekę innej osoby niż rodzic. Taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, gdy rodzic wystawi odpowiednie upoważnienie, które zostanie przekazane wychowawcy. Upoważnienie warto złożyć u wychowawcy już na początku roku szkolnego – wtedy nie zdarzy się sytuacja, że dziadek, babcia lub rodzeństwo nie będą mogli odebrać dziecka ze szkoły.

Reklama

Sprawdź, jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, na mocy którego inne osoby niż rodzic lub opiekunowie prawni mogą odebrać ucznia po skończonych lekcjach.

Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły?

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły powinno zawierać najważniejsze informacje, dające nauczycielom gwarancję, że przekażą ucznia w ręce odpowiedniej osoby, wskazanej przez rodziców dziecka.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły powinno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • okres, w jakim ma obowiązywać upoważnienie,
  • datę napisania upoważnienia,
  • czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły – wzór

Możesz skorzystać z naszego gotowego wzoru upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły. Kliknij w miniaturę obrazka, żeby go wydrukować lub zapisać w oryginalnym rozmiarze.

Zobacz także
upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Zobacz także:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama