skala ocen procenty
Adobe Stock
Edukacja

Skala ocen: procenty (przeliczanie procentów na oceny szkolne)

Oceny w szkole mogą być wyrażane w procentach. Jest to bardzo obiektywna i uniwersalna metoda oceniania. Sprawdź, jak interpretować poszczególne oceny przedstawione procentowo.

Oceny w szkole pozwalają stwierdzić, na jakim poziomie jest wiedza uczniów. W Polsce wykorzystuje się trzy skale ocen: opisową, stopniową i procentową. Procentowy system oceniania zazwyczaj stosuje się podczas egzaminów końcowych w szkole podstawowej oraz na maturze. Wyjaśniamy, jak wygląda przeliczanie oceny wyrażonej w procentach na tradycyjne oceny szkolne, czyli stopnie.

Jak skutecznie uczyć dziecko? [Wideo]

Ile procent – jaka to ocena?

Wielu uczniów oraz rodziców zastanawia się, jak skala oceniania wyrażana w procentach przekłada się na tradycyjną skalę stosowaną w szkole, czyli tzw. stopnie. Warto wiedzieć, że w każdej szkole mogą być ustalone inne progi procentowe odpowiadające sześciostopniowej skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania osiągnięć ucznia. Z reguły jednak różnice między szkołami są minimalne. Natomiast w przypadku ważnych egzaminów, np. na koniec szkoły podstawowej czy na maturze wszędzie obowiązuje ta sama skala procentowa.

Skala oceniania w procentach:

  • ocena celująca – od 96 do 100 proc. punktów,
  • ocena bardzo dobra – od 86 do 95 proc.
  • ocena dobra – od 71 do 85 proc.
  • ocena dostateczna – od 56 do 70 proc.
  • ocena dopuszczająca – od 41 do 55 proc.
  • ocena niedostateczna – od 0 do 40 proc.


Procentowa skala ocen jest uniwersalna. W różnych krajach stosuje się inne oznaczenia złych lub dobrych wyników w nauce. Podczas wymiany międzyszkolnej nauczyciel z innego kraju bez trudu poradzi sobie z interpretacją skali oceniania w procentach (co nie jest tak oczywiste w przypadku skali liczbowej).

Zobacz także: 

usprawiedliwienie
Adobe Stock
Wychowanie
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole - jak je napisać? [WZÓR]
Usprawiedliwienie nieobecności w szkole pisze rodzic, ewentualnie przedstawia zaświadczenie lekarskie. Nieobecność szkolna powinna być uzasadniona ważnymi powodami, a usprawiedliwienie można wysłać przez Librus lub inny używany przez szkołę dziennik elektroniczny, a w niektórych przypadkach należy dostarczyć je osobiście.

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole powinno być napisane w taki sposób, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, między innymi powód opuszczenia lekcji. Do 18. roku życia takie usprawiedliwienie musi wystawić rodzic lub opiekun prawny. Dziecko może również przynieść usprawiedliwienie od lekarza. Opuszczenie połowy zajęć z danego przedmiotu może grozić nieklasyfikowaniem ucznia. Spis treści: Usprawiedliwienie nieobecności w szkole Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Usprawiedliwienie - wzór Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – powody Usprawiedliwienie na LIBRUSIE Usprawiedliwienie z WF-u Usprawiedliwienie nieobecności w szkole   Żeby usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole - opiekun powinien skontaktować się w tym celu z wychowawcą klasy i poinformować go o przyczynach tej sytuacji. Jeśli dziecko zbyt długo nie pojawia się w szkole (powyżej kilkunastu dni), rodzic może otrzymać pisemne upomnienie od dyrekcji szkoły. Jeżeli to nie przyniesie efektu – dyrekcja może skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego. Dzieje się tak jednak w bardzo rzadkich sytuacjach, gdy uczeń wyraźnie uchyla się od obowiązku szkolnego .   Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Czas dostarczenia usprawiedliwienia oraz jego formę każda placówka określa indywidualnie. Takie informacje najczęściej znajdują się w statucie szkoły. W usprawiedliwieniu nieobecności dziecka powinny znaleźć się: Miejscowość Data Nagłówek („Usprawiedliwienie”) Wprowadzenie („Uprzejmie proszę o usprawiedliwienie”, „Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie”) Uzasadnienie swojej prośby (przyczyny nieobecności) Informacja o załącznikach (jeśli są) Zakończenie („Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”) Własnoręczny...

zwolnienie z w-f
Adobe Stock
Wychowanie
Zwolnienie z WF: powody, jak napisać zwolnienie z lekcji WF [WZÓR]
Zwolnienie z WF daje uczniowi możliwość nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego bez konsekwencji w postaci minusów lub złej oceny. Sprawdź, jak napisać zwolnienie z WF, a także jakie powody mogą być uzasadnieniem takiego zwolnienia.

Zwolnienie z lekcji WF może być jednorazowe z powodu chwilowej niedyspozycji, wypisywane przez rodzica lub lekarza oraz długoterminowe w związku ze stałą niedyspozycją – w tym przypadku zwolnienie wypisuje zawsze lekarz. Dziecko może być całkowicie zwolnione z lekcji wychowania fizycznego lub jedynie z wykonywania określonych ćwiczeń. Zwolnienie z lekcji WF: powody Jakie są powody, by dziecko było zwolnione z zajęć wychowania fizycznego? Przedstawiamy listę przykładowych uzasadnień takiego zwolnienia. Należy jednak pamiętać, że sytuacja każdego ucznia jest inna, a powody indywidualne. Dlatego jeżeli jakiś powód nie został tu uwzględniony – wcale nie oznacza to, że dziecko nie ma prawa do zwolnienia z WF. Powody zwolnienia z lekcji WF: problemy zdrowotne, rekonwalescencja po chorobie, miesiączka, złe samopoczucie dziecka, stany pourazowe, rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych, wybrane zaburzenia psychiatryczne (lęki, fobie), inne dolegliwości. Jak napisać zwolnienie z lekcji WF od rodzica? Rodzic ma możliwość wypisania dziecku jednorazowego zwolnienia z WF-u obejmującego jeden lub kilka dni. Zwolnienie z WF-u od rodzica może być wypisane na komputerze (a następnie wydrukowane) lub ręcznie na zwykłej kartce papieru. Co powinno się znaleźć na zwolnieniu z lekcji WF od rodzica: data, imię i nazwisko dziecka, okres, w którym dziecko ma być zwolnione z zajęć wychowania fizycznego, powód zwolnienia dziecka z lekcji wychowania fizycznego, podpis rodzica. Zwolnienie z WF-u może być wystawione również na całe półrocze lub rok szkolny. Takie zwolnienie jest wystawiane na podstawie opinii lekarza. Uczeń nie otrzymuje wtedy żadnej oceny na półrocze lub koniec roku z tego przedmiotu. Na świadectwie przy ocenie z wychowania fizycznego widnieje informacja „zwolniony”....

prawa rodziców
Adobe Stock
Prawo i finanse
Prawa i obowiązki rodziców w szkole + obowiązki nauczyciela wobec rodziców
Rodzice, podobnie jak ich dzieci chodzące do szkoły, mają prawa i obowiązki w danej placówce. Najbardziej szczegółowym zbiorem praw i obowiązków rodziców jest statut szkoły, do której uczęszcza dziecko. Sprawdź, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, a także jakie są obowiązki nauczycieli wobec rodziców.

Szkoła pełni funkcję wychowawczą, jednak obowiązek wychowania dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. By dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać, niezbędna jest współpraca między placówką a opiekunami dziecka. Dzieci mają prawa i obowiązki ucznia , ich rodzice także mogą korzystać z pewnych przywilejów – mogą mieć oni oczekiwania wobec szkoły, jednak posiadają również obowiązki względem niej. Rodzic ma między innymi prawo do zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły, uzyskiwania informacji na temat ocen dziecka, a także do decydowania, czy będzie ono uczęszczało np. na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie.  Prawa i obowiązki rodziców w szkole Prawa i obowiązki rodziców w szkole to zbiór zagadnień, czego rodzice mogą oczekiwać od placówki, nauczycieli i całego systemu edukacji, a także jakie wymagania powinni wypełniać oni sami. O prawach rodziców w szkole mówią różne regulacje prawne, jednak najbardziej szczegółowo są one zapisane w statucie szkoły. Rodzice mają też zbiorowe prawa, między innymi do posiadania swoich przedstawicieli, którzy składają się na Radę Rodziców. Funkcją Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców – wspomaga ona realizację celów i zadań szkoły. Rada Rodziców jest reprezentacją i głosem rodziców w kwestii efektywności kształcenia i wychowywania uczniów. Prawa rodziców w szkole  Rodzice mają prawo do : wyboru szkoły dziecka (publicznej lub niepublicznej), podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka, a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury, uzyskiwania informacji o likwidacji szkoły, uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce dziecka, a także jego specjalnych uzdolnieniach, znajomości ocen swojego dziecka i informacji o sposobie weryfikowania jego osiągnięć edukacyjnych,...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj